Kardinál Sarah: Človek na kolenách je mocnejší ako svet

Keď Boh volá, žiada niečo radikálne! On ide pritom až ku koreňom. Milí priatelia, my nie sme povolaní byť priemernými kresťanmi!

Viedeň, 17.8.2019 (kath.net/VISION 2000)

Ľudia tu na Západe chcú byť slobodní, na nikom závislí. Mnohí si myslia, že porušuje ich dôstojnosť, ak niečo príjmu. Myslia si, že vždy vedia, kam smerovať. Preto je teraz aj tak veľa požiadaviek obnoviť Cirkev, ktoré zodpovedajú veľmi svetsky poznačeným predstavám synodálnych zástupcov – mylná cesta, ako ukazuje tento príspevok. Je to výťah z prednášky kardinála Saraha po návšteve vyhorenej katedrály Notre Dame v Paríži 25. mája 2019 v chráme Église Saint François-Xavier v Paríži.

Bez najmenšieho zaváhania vám hovorím: Vy chcete obnoviť Cirkev? Tak musíme padnúť na kolená! Chcete tú nádhernú katedrálu, ktorá je chrámom, znova postaviť? Klesnite na kolená! V prvom rade je katedrála miestom, kde ľudia kľačia. Katedrála je miesto, kde je Boh prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Najdôležitejšou úlohou je znovu objaviť zmysel adorácie! Strata zmyslu pre poklonu Bohu je pôvodom všetkých požiarov a kríz, pre ktoré sa tento svet a táto Cirkev stále na ceste len potáca.

Potrebujeme tých, čo adorujú. Svet zmiera, lebo chýbajú tí, čo sa klaňajú Bohu. Cirkev je vysušená, pretože chýbajú tí, čo takto hasia jej smäd. Nám chýbajú ľudia, ktorí padajú na kolená ako Ježiš, keď sa obracia na svojho a nášho Otca:  „Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa ´Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!´“ (Lk 22,41)
Nepodarí sa nám opäť objaviť pochopenie dôstojnosti ľudskej osoby, ak nespoznáme vznešenosť Boha. Iba vtedy je človek veľký a zvlášť šľachetný, keď padne pred Bohom na kolená. Veľký človek je pokorný a pokorný človek si kľaká.

Priatelia moji, ak aj niekedy vzhľadom na mocných tohto sveta rezignujeme, keď niekedy pred nimi skladáme zbrane, spomeňte si, že nikto vám nedokáže ulúpiť slobodu kľaknúť si.
Keď neveriaci kňazi zneužívajú svoju autoritu a brutálne vám bránia prijímať Eucharistiu po kľačiačky, nestrácajte pokoj a vnútornú rozvahu pred eucharistickým Pánom. Neodporujte im, ale modlite sa za kňazov, ktorých správanie Boha, ktorého držia vo svojich rukách, rúhavo uráža a profanuje. Pokúšajte sa napodobňovať pokoru Boha a padnite vo svojich srdciach, vo svojej vôli, vo svojom rozume, vo svojej sebaúcte ba v celom svojom vnútri na kolená. To je predsa oblasť vyhradená Bohu.

Človek na kolenách je mocnejší ako svet! On je neotrasiteľným ochranným múrom proti bezbožnosti a šialenstvu ľudí. Človek na kolenách spôsobuje, že sa satan v celej svojej pýche trasie!
Všetci, ktorí ste v očiach ľudí bez moci a vplyvu, ktorí si však dokážete kľaknúť pred Bohom, nebojte sa tých, ktorí sa  pokúšajú vás zastrašiť! Vaše poslanie je veľké. Spočíva v tom, že zabraňujete svetu, aby sa sám zničil (…)
Vy, kresťania dnešnej doby, budete svätcami a mučeníkmi, po ktorých národy vzdychajú, budete tými, čo povedú novú evanjelizáciu? Vaše domoviny smädia po Kristovi! Nesklamte ich! Cirkev vám zveruje toto poslanie.
Podľa môjho názoru stojíme v bode obratu v histórii Cirkvi. Cirkev potrebuje hlbokú radikálnu reformu, ktorá sa musí začať zmenou živote jej kňazov. Ale to všetko je v službe svätosti. Cirkev sama je svätá. Naše hriechy a naše svetské starosti bránia tomu, aby sa táto svätosť šírila. Je najvyšší čas všetky tieto bremená odsunúť, aby sa Cirkev konečne zjavila takou, akú ju Boh urobil.

Niektorí hovoria, že história Cirkvi je poznamenaná štruktúrnymi reformami. Som presvedčený, že sú to svätci, ktorí menia históriu. Štruktúry vznikajú až potom ako následok a nerobia nič iné, ako že pokračujú v tom, čo svätci priniesli. Keď Boh volá, žiada niečo radikálne! On ide pritom až ku koreňom. Milí priatelia, my nie sme povolaní byť priemernými kresťanmi!
Nie, Boh povoláva celú našu bytosť, on požaduje totálnu odovzdanosť, dokonca až po mučeníctvo nášho tela a našej duše! On nás povoláva ku svätosti: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19,2)

Zdroj: kath.net/VISION 2000), Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *