Život Cirkvi vo svete 51 * 2014

Obsah

 

Na Námestí sv. Petra odhalili betlehem

František na prahu Vianoc: Pán klope, nenechajme ho prejsť pomimo

Pápež varuje kúriu pred „15 chorobami“ ako „Alzheimer viery“

Vatikán chce zabrániť nudným kázňam

Kardinál Tauran menovaný za komorníka Svätej Rímskej cirkvi

Kardinál Burke: Veľké starosti o nerozlučiteľnosť manželstva

Veštci a jasnovidci opäť zažili veľké fiasko

Veľká Británia: Katolíckemu mníchovi hrozí väzenie

Pápež varuje médiá pred senzáciami

Gänswein: Pápež by bol dobrým útočníkom

‚Chcem kňazského pápeža‘

Katolícka cirkev v Rakúsku ‚ošipáreň‘?

Archeológovia: Anjeli nemali krídla od počiatku

 

 

 

Na Námestí sv. Petra odhalili betlehem

Vatikán, 21.12.2014 (kath.net/KAP) 017 558 – Na Námestí sv. Petra v Ríme odhalili tohtoročný betlehem. Jasličky pochádzajúce z talianskej Verony slávnostne odovzdali v piatok spoločne s vianočným stromčekom z Kalábrie kardinálovi Giuseppemu Bertellovi, vedúcemu vatikánskej Štátnej správy. Betlehem pozostáva z častí kulisy opery „Nápoj lásky“ od Gaetana Donizettiho (1797-1848). Je darom súkromnej nadácie z Verony, ktorá napomáha operné predstavenia a koncerty v tamojšej „Aréne“.

Vianočný stromček má výšku 25 metrov a je darom juhotalianskej provincie Catanzaro. Pred 20 metrov širokým modrým pozadím jasličiek stoja takmer v životnej veľkosti dažďu odolné terakotové postavy pred kamennou ruinou.

Pápež František sa predpoludním poďakoval darcom: „Tieto vianočné znamenia pozývajú človeka, aby vo svojom osobnom a spoločenskom živote urobil miesto pre Boha,“ povedal na audiencii pre delegácie z Verony a Catanzara. Súčasne vyzval, aby sa toto „cenne dedičstvo“ zachovalo a odovzdalo ďalším generáciám. –zg-
František na prahu Vianoc: Pán klope, nenechajme ho prejsť pomimo
Vatikán, 21.12.2014 (RV) – 017 557 – Námestie sv. Petra už od piatka zdobí krásny vianočný strom a betlehem, v ktorom chýba už len jedna postava. Na Štvrtú adventnú nedeľu sa tu na poludnie veriaci v hojnom počte zhromaždili na modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec sa im do tejto atmosféry prihovoril z otvoreného okna svojej pracovne slovami:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň,
dnes, na štvrtú a poslednú adventnú nedeľu nás liturgia chce pripraviť na slávenie Vianoc, ktoré sú už predo dvermi uvažovaním nad príbehom o anjelovom zvestovaní Márii. Archanjel Gabriel Panne odhaľuje Pánovu vôľu, že sa stane matkou jeho jednorodeného Syna: «Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho» (Lk 1,31-32). Uprime svoj zrak na túto jednoduchú devu z Nazareta v okamihu, keď ochotne dáva Božiemu posolstvu svoje «áno»; sústreďme sa na dva podstatné aspekty jej postoja ako vzoru našej prípravy na Vianoce.
Predovšetkým ide o jej vieru, o jej postoj viery, ktorý spočíva v načúvaní Božiemu slovu, za účelom odovzdať sa mu úplne mysľou i srdcom. Mária odpovedá anjelovi: «Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova» (v. 38). V tomto svojom «hľa, tu som», plnom viery, Mária netuší, na aké cesty sa bude musieť odvážiť, aké utrpenie bude musieť podstúpiť, akým rizikám bude musieť čeliť. No je si vedomá, že požiadavka vyšla od Pána, v ktorého má ona plnú dôveru, ktorého láske sa úplne odovzdáva. Takáto je Máriina viera!
Druhým aspektom je schopnosť Kristovej Matky rozpoznať Božie časy. Svojím pokorným a odvážnym «áno» Mária umožnila vtelenie Božieho Syna, «zjavenie tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté» (Rim 16,25). Mária nás učí uvedomiť si príhodný čas, keď Ježiš prechádza naším životom a žiada našu pohotovú a ochotnú odpoveď. Ježiš prechádza. Tajomstvo Ježišovho narodenia v Betleheme sa síce historicky udialo pred už vyše dvetisíc rokmi, no nanovo sa uskutočňuje ako duchovná udalosť v onom «dnes» prežívanom v liturgii. Slovo, ktoré našlo svoj príbytok v panenskom lone Márie, pri slávení Vianoc prichádza nanovo zaklopať na srdce každého kresťana: prichádza a klope. Každý jeden z nás je vyzvaný odpovedať, tak ako Mária, svojím osobným a úprimným «áno» a dať sa plne k dispozícii Bohu a jeho milosrdenstvu, jeho láske.
Koľkokrát prechádza Ježiš naším životom, koľkokrát nám posiela anjela, a koľkokrát si to vôbec neuvedomujeme, pretože sme tak zaneprázdnení, pohrúžení do našich myšlienok, do našich starostí – a zvlášť v týchto dňoch našich príprav na Vianoce – že si vôbec nevšímame Toho, ktorý prechádza okolo a klope na dvere nášho srdca žiadajúc o prijatie, žiadajúc od nás Máriino «áno». Istý svätec hovorieval: „Mám bázeň z toho, ako bude Pán prechádzať okolo“. Viete, prečo pociťoval bázeň? Bázeň z toho, že si nevšimne Pánovu prítomnosť a nechá ho prejsť len tak. Keď v našom srdci pociťujeme: «Chcel by som byť lepším, lepšou… Ľutujem, čo som urobil/a…» – to práve vtedy Pán klope. Dáva ti pocítiť nasledovné: vôľu byť lepším, vôľu byť viac nablízku druhým, nablízku Bohu… Ak toto cítiš, zastav sa. Práve tu je Pán! Choď a modli sa, a choď sa azda vyspovedať, očistiť sa dôkladnejšie, lebo to ti urobí dobre. No dobre si zapamätaj: keď v sebe cítiš túto vôľu zlepšiť sa, to je on, ktorý klope; nenechaj ho len tak prejsť!
V tajomstve Vianoc nachádzame po boku Márie tichú prítomnosť Jozefa, tak ako ju znázorňuje každý betlehem – aj ten, ktorým sa môžete pokochať tu na Námestí sv. Petra. Príklad Márie a Jozefa je pre nás všetkých pozvaním v totálnej otvorenosti ducha prijať Ježiša, ktorý sa z lásky stal naším bratom. On prichádza, aby priniesol svetu dar pokoja, ako to oznamuje chór anjelov pastierom: «A na zemi pokoj ľuďom, ktorých miluje» (porov. Lk 2,14). Vzácnym darom Vianoc je pokoj a naším pravým pokojom je Kristus. A Kristus klope na naše srdcia, aby nám daroval pokoj, pokoj duše. Otvorme dvere Kristovi!
Zverme sa do príhovoru našej Matky a sv. Jozefa, aby sme prežili skutočne pravé kresťanské Vianoce, slobodní od všetkej svetskosti a pohotoví prijať Spasiteľa, «Boha s nami».“
Spolu s veriacimi, ktorí zaplnili námestie, sa potom pápež František pomodlil Anjel Pána a všetkým udelil požehnanie. Pred záverečným žičením dobrej chuti k obedu ešte raz pripomenul:
Nezabudnime: Pán prechádza okolo a ak cítiš vôľu zlepšiť sa, väčšmi sa stať dobrým, je to Pán, čo klope na tvoje dvere. Počas týchto Vianoc Pán prechádza okolo.

Všetkým želám peknú nedeľu a Vianoce naplnené nádejou, s dverami otvorenými dokorán Pánovi, Vianoce radosti a bratskej lásky. Nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia! (Preklad: Martina Korytiaková) -jb-

 

Pápež varuje kúriu pred „15 chorobami“ ako „Alzheimer viery“

 

Vatikán, 22.12.2014 (KAP) 017 556 – Pápež František vyzval pracovníkov Rímskej kúrie k nepožadovačnej a nesamoľúbej službe Cirkvi, k pokore a súdržnosti. Na tradičnej vianočnej audiencii pre vedúcich pracovníkov Vatikánu varoval aj pred 15 „chorobami“, ktoré síce môžu  postihnúť všetkých ľudí, ale aj členov kúrie.

K nim patrí „Alzheimerová choroba viery“, ktorá zabúda na spojenie s Kristom a dejinami spásy, ale aj prehnaná upracovanosť, ktorá stráca z očí vlastný cieľ pastoračnej služby. Ďalej sa František postavil proti rivalitám, proti úsiliu o materiálne zisky, proti utáranosti a proti „dvojitému životu“ svojich spolupracovníkov.

Také „choroby“ škodia službe Cirkvi a spolupráci kúrie, ako povedal pápež kardinálom, biskupom, prelátom a laickým pracovníkom vatikánskych dikastérií. K tomu prirátal aj prehnanú servilnosť voči nadriadeným z vypočítavosti pre vlastnú kariéru, ako aj pokušenie cítiť sa „nesmrteľnými, imúnnymi, alebo aj nenahraditeľnými“.

Preto je potrebné obrátenie a pokánie a potrebná je aj sebakritika v kúrii, ako zdôraznil  pápež. K týmto hriechom ďalej priradil aj „mentálnu a duchovnú zatvrdilosť, ktorá robí z niekoho fungujúci stroj, ale nie „Božieho muža“.

Vo vianočnom príhovore k členom kúrie sa pápež výslovne postavil aj proti „zúrivému plánovaniu“: „Prirodzene, že sú vždy potrebné dôkladné prípravy, no tie nesmú viesť k uzavretiu sa voči Duchu Svätému.“

František svojich spolupracovníkov tiež varoval pred uzatváraním sa do skupín, ako aj pred zlou koordináciou, pri ktorej každý pracuje sám pre seba a neusiluje o harmonické spoluúčinkovanie. Svätý Otec ďalej kritizoval spolupracovníkov, ktorí neustále chodia po okolí so „zatrpknutým výrazom“ a šíria trudnomyseľnosť.

Mnohé tieto „choroby“ boli pôvodne založené na dobrom úmysle, ako vyzdvihol pápež. „Ak sa však nejaká úloha či požiadavka osamostatní, môže to viesť k znetvoreniu a zotročeniu a môže to škodiť harmónii spoločnosti,“ povedal pápež. –zg-

 

Vatikán chce zabrániť nudným kázňam

 

Vatikán, 21.12.2014 (KAP) 017 555 – Vatikán chce riešiť nudné homílie pri svätých omšiach. Ako informovalo „Rádio Vatikán“ cez víkend, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala príručku o homíliách pre kňazov a bohoslovcov. Smernice vatikánskeho dikastéria schválil pápež František. Obsahujú podstatné metodické a obsahové body pre prípravu homílie. „Rádio Vatikán“ nadpísalo príslušnú správu na internete titulkom „Už nikdy nudné homílie“.

Pápež František označil homíliu vo svojej encyklike „Evangelii Gaudium“ ako „skúšobný kameň na posúdenie blízkosti a schopnosti kontaktov pastiera ku svojmu ľudu“. „Je smutné, že kňazi a veriaci pritom často musia trpieť – jedni pri počúvaní a tí druhí pri kázaní.“ –zg-

 
Kardinál Tauran menovaný za komorníka Svätej Rímskej cirkvi
Vatikán, 20.12.2014 (RV) 017 554 – Svätý Otec menoval do úradu komorníka Svätej rímskej cirkvi kardinála Jean-Louisa Taurana, predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Za vice-komorníka Svätej Rímskej cirkvi vymenoval Mons. Giampiera Glodera, titulárneho arcibiskupa Telde, ktorý pôsobí ako apoštolský nuncius a prezident Pápežskej cirkevnej akadémie.
Komorník (Camerlengo di Santa Romana Chiesa) sa stará o spravovanie vlastníctva a práv Svätej stolice. Osobitnú úlohu plní v období uprázdnenia pápežského stolca. Po smrti pápeža úradne oznamuje jeho smrť, zapečaťuje pápežský byt i pracovňu a podniká následné kroky spojené s pohrebom a prípravou k následnému konkláve. Je jedným z tých, ktorých funkcia sa nekončí automaticky so smrťou pápeža a pokračujú v plnení riadnych záležitostí, pričom záležitosti, ktoré by mali byť predložené samotnému pápežovi, predkladá kardinálskemu kolégiu. V rokoch 2007-2014 zastával funkciu komorníka Svätej Rímskej cirkvi kardinál Tarcisio Bertone. -jb-

 

Kardinál Burke: Veľké starosti o nerozlučiteľnosť manželstva

 

Paríž, 20.12.2014 (kath.net/KNA) 017 553 – Americký kardinál Raymond Burke (foto) vyjadril svoje veľké starosti o budúci kurz Katolíckej cirkvi vzhľadom na nerozlučiteľnosť manželstva. V interview pre francúzsky časopis «Figaro Magazine» zo soboty sa kardinál Burke postavil proti návrhom pripustiť znovu zosobášených rozvedených k svätému prijímaniu. Súčasne varoval pred zavedením «faktického katolíckeho rozvodu» uľahčením anulovania manželstva.

«V dobe plnej zmätenia veľmi potrebujeme náuku Cirkvi o manželstve», povedal pre parížsky týždenník. «V súčasnosti sme však tlačení smerom k povoleniu znovu zosobášeným rozvedeným pristupovať ku sviatostiam».

O mimoriadnej synode o rodine spred dvoch mesiacov vo Vatikáne sa kardinál Burke  vyjadril, že toto zhromaždenie biskupov bolo pre neho «ťažkou skúsenosťou». Povedal, že vedenie synody sa pridalo k línii kardinála Waltera Kaspera a vytvorilo predbežnú správu, sledujúcu iba Kasperovu líniu. Problematická je pri tejto veci ďalej skutočnosť, že záverečný dokument obsahoval aj tie pasáže o znovu zosobášených rozvedených a homosexuáloch, ktoré nedostali dvojtretinovú väčšinu na synode!

Pre nasledujúcu synodu biskupov o rodine v októbri 2015 vyzval Burke biskupov, kňazov a laikov, aby ozrejmovali ľuďom «pravdu o manželstve».

V rovnakom vydaní magazínu «Figaro Magazine» vyhlásil kardinál Kasper v písomnom stanovisku, že od budúcej synody biskupov 2015 očakáva «široký konsenzus». Uviedol, že niet nijakého dôvodu vec dramatizovať, ako to urobili médiá. Namiesto sústreďovania sa na „horúce zemiaky“, malo by sa podľa neho hovoriť viac o zásadných problémoch manželstva a rodiny. «Musíme spoločne niečo dosiahnuť», vyhlásil nemecký kardinál. –zg-

 

Veštci a jasnovidci opäť zažili veľké fiasko

 

Roßdorf , 20.12.2014 (kath.net/idea) 017 552 – Astrológovia, jasnovidci a veštci opäť raz zažili veľké fiasko so svojimi predpoveďami na rok 2014. Takže svet nezanikol rovnako, ako sa ani nezačala 3. svetová vojna. K tomuto výsledku dospela Spoločnosť pre vedecké skúmanie paravied v nemeckom Roßdorfe pri Darmstadte. Matematik Michael Kunkel pre ňu vyhodnotil predpovede 50 veštcov.

„Veštci totálne zlyhali a ani astrologický pohľad do hviezd neposkytol informácie o budúcnosti,“ povedal Kunkel pre Evanjelickú spravodajskú agentúru „idea“ (Wetzlar). Predpovede v Astrologickej ročenke o „jedovatom snehu v júli“, následnom hladomore ako aj o zavraždení „členov pápežskej domácnosti“ sa nesplnili. Aj predpovede v ročenke „Nostradamov Almanach“ o chemických útokoch na Anglicko či o nasadení atómových zbraní zlyhali. A našťastie aj na 1. júna predpovedaný hroziaci kyselinový oblak z vesmíru sa ukázal iba ako pomätenie mysle.

 

Astrológovia nemajú čo ponúknuť

Ezoterici zasa predpovedali finančné a burzové katastrofy, ktoré sa takisto nekonali. Rakúska veštkyňa Rosalinde Hallerová tvrdila, že euro stratí 70 až 80 percent svojej hodnoty a švajčiarsky frank medzi 30 až 40 percent. Obe meny sa však ukázali ako stabilné. Veštkyňa Christiane Durerová zasa videla po eurovoľbách zavedenie zákonov o vyvlastňovaní v Nemecku a Rakúsku a astrologička Hildegard Leiding chcela z hviezd vyčítať hospodársku depresiu a hyperinfláciu. Kunkel: „Hospodárske predpovede zlyhávajú takmer každý rok. Astrológovia a jasnovidci neponúkajú vôbec nič okrem vyvolávania strachu.“

O niečo úspešnejší boli jasnovidci v predpovedaní tehotenstva a sobášov. Kate, manželka britského princa Williama, naozaj po druhý raz otehotnela. A u amerického herca George Clooneyho tento rok skutočne zazvonili svadobné zvony – ktoré sa už roky predpovedali. Kunkel: „Od budúceho roka budú veštci zrejme zasa každoročne predpovedať Clooneyho rozvod …“ Pritom je to u iného známeho páru už roky to isté: Na rok 2014 viacerí astrológovia nesprávne predpovedali rozvod Angeliny Jolie a Brada Pitta.

Často sa predpovedajú najmä negatívne udalosti ako zemetrasenia, výbuchy sopiek, záplavy a teroristické útoky. Veštci často používajú nepresné zahmlené predpovede ako „celosvetové veľké turbulencie“. Iba málo predpovedí je jasne formulovaných. Prevažná časť je dosť nezrozumiteľná a nemožno to preveriť. Kunkel: „Skutočne pravdivú presnú predpoveď, ktorá sa splnila, som ešte nenašiel.“ Mimoriadne bizarné bolo oznámenie, že tento rok gorila zožerie svojho ošetrovateľa a že choroby možno prenášať prenosom myšlienok! Oboje boli nezmysly.

Na rok 2015 očakáva Kunkel predpovede tých „zvyčajných katastrof“. Na september už našiel jednu ďalšiu predpoveď konca sveta! –zg-

 

Veľká Británia: Katolíckemu mníchovi hrozí väzenie

 

Corby, 19.12.2014 (kath.net/LSN/jg) 017 551 – Katolíckemu pustovníkovi hrozí väzenie za to, že rozdával letáky s katolíckym postojom k homosexualite a potratu a tým porušil nariadenia štátnych orgánov.

Brat Damon Kelly bol už deväťkrát zatknutý za to, že hádzal letáky do poštových schránok. V nich označuje potrat ako „vraždu“, homosexualitu ako „hriech“ a dáva ju do súvisu s pedofíliou. Uvádza, že homosexualita nie je vrodená, ale je to neuróza, ktorá má svoju príčinu v nefunkčnej rodine. V letáku k Vianociam odsúdil útoky moslimov na kresťanov na Blízkom Východe a v Afrike a britské a americké vojská označil pre vojnu v Iraku ako „gangstrov“, ktorí zavraždili „700 000 Iračanov, väčšinou civilistov“.

Zatiaľ proti mníchovi ešte nebola vznesená obžaloba. Už šesťkrát bol po zatknutí opäť prepustený. Po poslednom zatknutí v Cambridgi mu prikázali do 20. januára v celej krajine letáky nešíriť. Najprv súhlasil, ako povedal brat Damon pre LifeSiteNews. Bojoval s rozhodnutím, ale napokon sa rozhodol, „že bude poslúchať Boží zákon a nie štátny“. Vyhlásil, že nemôže dať ani na radu svojho právnika, ktorý navrhol, aby letáky rozdával iba na ulici. To, že brat Damon dával letáky aj do poštových schránok podstatne uľahčuje vznesenie obžaloby proti nemu, ako hovorí právnik Michael Phillips.

„Týmto spôsobom som mohol za 2 hodiny rozdať 1300 letákov,“ hovoríl brat Damon. „Na ulici v rovnakom čase iba 200.“ Potom čo znova dával letáky do schránok, hrozí mu teraz obžaloba za rušenie pokoja.

Brat Damon Kelly je členom spoločenstva „Čierni eremiti“. To pozostáva v súčasnosti z troch osôb, ktoré podliehajú priamo biskupovi a žijú v Corby v grófstve Northamptonshire. –zg-

 

Pápež varuje médiá pred senzáciami

 

Vatikán, 15.12.2014 (KAP) 017 550 – Pápež František varoval katolíckych pracovníkov médií pred spravodajstvom honiacim sa za senzáciami. „Alarmizmus a katastrofizmus“ nie sú dobrou službou médií, ako povedal pápež v pondelok zástupcom talianskej cirkevnej televízie TV 2000 vo Vatikáne. Žurnalisti musia skôr oslovovať hlavu a srdce ľudí. Mali by čitateľom a divákom umožniť pohľad ponad ten krátky moment, na ktorý sa rýchlo zabudne, alebo je ovplyvnený strachom z budúcnosti, ako povedal František.

Pápež kritizoval stále rýchlejšiu komunikáciu bez uvažovania nad vecami. „Máme rozsiahle spravodajstvo naplnené nadmierou titulkov, ktoré premýšľaniu skôr bráni, ako by k nemu podnecovalo. Žurnalisti často hľadajú prenáhlene riešenia a väčšie súvislosti podávajú skôr skrátene,“ kritizoval František. „Potom sa predstiera, akoby jednotlivci boli schopní všetky problémy vyriešiť sami, alebo ich označia za vinných hriešnikov.“ Pápež vyzýval k tomu, aby sa k správam pristupovalo s otvorenejšími výsledkami a aby sa nešírili chybné informácie, fámy a ohováranie.

František povzbudil žurnalistov, aby bránili slobodu tlače. Pripomenul, že správy sa často podriaďujú propagande, ideológiám, politickým cieľom alebo kontrole hospodárstvom. Žurnalistickú prácu treba preto dobre chrániť od všetkého, čo sa ju pokúša prekrúcať. –zg-

 

Gänswein: Pápež by bol dobrým útočníkom

 

Vatikán, 15.12.2014 (kath.net/KNA) 017 549 – Pápež František by bol podľa názoru arcibiskupa Georga Gänsweina (foto) vo futbalovom mužstve «excelentným hráčom, ktorý by dokázal aj dobre zaútočiť». Zhoduje sa s názorom talianskeho futbalového trénera  Antonia Conteho, ktorý sa vyjadril, že pápeža by postavil «pred obrancov», ako povedal Gänswein cez víkend v interview v talianskej televízii. Pápež František je oduševneným futbalovým fanúšikom a fandí najmä argentínskemu klubu CA San Lorenzo de Almagro v Buenos Aires.

Prefekt Pápežského domu a súkromný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. sa priznal, že je fanúšikom FC Bayern Mníchov. Toto mužstvo je «symfónia, melódia, ktorá funguje, pretože majster ako Guardiola mužstvo dobre zvláda», ako povedal Gänswein podľa talianskych médií. Interview sa malo vysielať v nedeľu popoludní na stanici «Rai Uno».

Arcibiskup Gänswein pochádzajúci z Čierneho lesa, nedávno sledoval víťazstvo Bavorov 7:1 nad AS Rím na rímskom olympijskom štadióne. Bola to jeho prvá návšteva štadióna v talianskom hlavnom meste, ako Gänswein prezradil. –zg-

 

‚Chcem kňazského pápeža‘
Spisovateľ Martin Mosebach o Františkovi a novom štýle v Cirkvi. 

 

Rím, 15.12.2014 (KNA-Christoph Schmidt) 017 548 – Spisovateľ  Martin Mosebach patrí k najznámejším konzervatívnym katolíckym intelektuálom v nemeckej jazykovej oblasti. Povolenie starého obradu svätej omše pápežom Benediktom XVI. v r. 2007 dôrazne privítal. Čo si myslí o novom pontifikáte pápeža Františka, prezrádza tento súčasný ako štipendista v Ríme žijúci spisovateľ v interview pre nemeckú Katolícku spravodajskú agentúru KNA.

 

KNA: Pán Mosebach, pápež František, ako sa zdá, usiluje o zmeny štruktúry a pastoračnej praxe. Čo si myslí konzervatívny katolík pri toľkej rétorike reformného prerodu?

Mosebach: Doteraz nevie nikto povedať, čo František vlastne chce. Uverejnené názory sa pokúšajú podsunúť mu úmysly ústretové voči duchu doby. Je možné, že chce presadiť väčšie reformy. Možno ho aj zaznávajú a nejde mu vôbec až tak o zmenu. Ľudia ho oslavujú, ale neviem, či vedia, koho to oslavujú. Ako ústretovo a srdečne František vystupuje, tak uzavretý aj je. Nedá si hľadieť do karát.

KNA: Tento postoj očakávania František sám roznietil.

Mosebach: A to dokonca u ľudí, ktorí nemajú nič do činenia s Katolíckou cirkvou. Hodnotia ho ako nového prezidenta, ktorý predkladá nový program. Takto pápež tradične nekoná. Jeho úrad spočíva v kontinuite, nie v zmene. On nemá úlohu Cirkev nanovo vynaliezať. František však od prvej sekundy zvolil reč znamení, ktorá má slúžiť mediálnej verejnosti a sprostredkovať jej: Ja urobím všetko inak. To nebolo veľmi lojálne voči jeho predchodcovi. Počínajúc od toho «Buonasera» namiesto kňazského pozdravu «Pochválený buď Ježiš Kristus», cez odmietnutie pápežského odevu až po nasťahovanie sa do vatikánskeho hosťovského Domu Sv. Marty. Z takýchto vonkajších znamení vyrástol podľa môjho pocitu neprimeraný význam.

KNA: Chýbajú vám sympatie k pápežovej skromnosti?

Mosebach: V konečnom dôsledku to pre mňa nie je skromnosť, ale zostup k životnému štýlu, ktorý sa kryje so svetskou mocou dneška. Miliardári dnes nosia tričko a sedia na pohodlných sedačkách namiesto tvrdých barokových stoličiek. Staré skvosty Cirkvi boli umením pre chudobných. Ťažké barokové kabátce, ktoré predstavujú slávu nanovo prichádzajúceho Krista, sú veľmi nepohodlné. «Štýl Bergoglio» sa však nesmie zamieňať s askézou. A aj keby bol František askéta, nechcel by som sa o tom v nijakom prípade dozvedieť z médií. Askéza má svoju hodnotu predovšetkým v skrytosti.

KNA: Mnohí konzervatívni katolíci sa obávajú za Františka útoku na obsah náuky Cirkvi. Veď synoda o rodine v októbri vo vzťahu k znovu zosobášeným rozvedeným a homosexuálom zašla dosť ďaleko.

Mosebach: Ak intenzívne riadenie synody vychádzalo z Františka, dostal sa mu v každom prípade aj protivietor. Nepodarilo sa pripravené dokumenty pretlačiť. Mňa pri tom rušilo už to tempo. Cirkev konala vždy pozvoľne, ale to bolo dobre. Nekonečné diskusie odzrkadľovali duchovné smery vývoja, až kým niekedy nepadlo pápežovo rozhodnutie. Nakoniec sa vždy presadilo to osvedčené. Veď to mieni aj obraz Cirkvi putujúcej históriou. Táto cesta sa má prekonávať podľa možnosti bez strát substancie. Ale ako som už povedal: Doteraz je úplne nejasné, čo si František skutočne myslí – iba že kladie veľký dôraz na milosrdnú Cirkev po boku chudobných, čo však bolo pre Cirkev odjakživa samozrejmosťou.

KNA: Dúfate v niečo od Františka?

Mosebach: Očakávam od každého pápeža, že katolíkov posilní vo viere a Cirkev skrze neho nadobudne duchovnú silu, aby svoju vieru mohla obrániť proti duchu doby. Ale to chce čas. Scény oslavovania pri papamobile pre to nie sú nijakým merítkom. Až o pár rokov uvidíme, či sa znova viac naplnia kňazské semináre a rehoľné spoločenstvá a či pribudnú obrátenia, či teda u Františka existuje niečo, čo presahuje to sympatické, tú schopnosť komunikovať s masami.

KNA: Koncom novembra napríklad pápež apeloval v Európskom parlamente v Štrasburgu na kresťanskú identitu Európy. Nenadchlo vás to?

Mosebach: Na jednej strane bolo dobré pripomenúť sekulárnym politikom to, čo zrejme nechcú počuť. Totiž, že všetko, čo sa nazýva európskym, vychádza z kresťanstva. Dokonca aj protikresťanské prúdy od osvietenstva sa nedokázali z diskusie s kresťanstvom nikdy vymaniť.

KNA: No na druhej strane …?

Mosebach: … sú takéto vystúpenia pre mňa v konečnom dôsledku nedeľnými príhovormi, ktoré politikom vojdú jedným uchom dnu a druhým von. Mňa vlastne všetky tieto pápežské apely nezaujímajú. Mal by som radšej pápeža, ktorý nemá veľké prejavy. Chcel by som pápeža, ktorý na ľudí vkladá ruky, ktorý ich požehnáva, rozhrešuje ich od hriechov a slávi pre nich svätú omšu. Kňazského pápeža, nie politického pápeža.

KNA: To však znie trocha od sveta a Katolíckej cirkvi by to vzalo veľa z jej účinku. Čo máte proti charizmatikom na pápežskom tróne?

Mosebach: Nemám nič proti charizme v Cirkvi, naopak. Ale od počiatkov to bolo tak, že Cirkev oddeľovala od seba inštitúciu a charizmu. Nie Pavol, charizmatický teológ sa stal pápežom, ale Peter, rybár. Kňazská žehnajúca postava. Ani sv. František sa nestal pápežom, hoci ľudí vo svojej dobe najmocnejšie oduševňoval. Nechcel sa stať ani len kňazom. Cirkev dýcha dvomi pľúcami: pápežským úradom vrcholiacou inštitucionálnou dôstojnosťou a horlivosťou vo viere jej charizmatikov. Oboje treba odlišovať. Považujem aj za omyl, že pápežov blahorečia. Oni sú v prvom rade ochrancovia kontinuity a sviatostí.

KNA: … ktoré sa od novej úpravy Benedikta XVI. od r. 2007 smú znova sláviť podľa starého predkoncilového omšového poriadku. Patríte k ich veľkým prívržencom. Pápež František, ako sa zdá, má o to menší záujem.

Mosebach: Predpokladám, že nemá veľký záujem o starý, ani o nový obrad, ani o liturgiu vôbec, ktorú považujem za srdce Cirkvi. V tom je celkom jezuita. V r. 2007 dal síce ako prvý arcibiskup na svete v Buenos Aires k dispozícii kostol na slávenie starého obradu. Očividne nemal nič proti tomu.  Slávenie starého obradu sa za Benedikta rozšírilo do celého sveta. Takmer v každom väčšom nemeckom ho môžete sláviť. Ešte väčšie je jeho rozšírenie vo Francúzsku, najviac však v USA. Benedikt XVI. svojím dokumentom reagoval na rozšírenú celosvetovú potrebu. To bol pre mňa veľký výkon pápeža.

KNA: Ale rozhovory s Kňazským bratstvom sv. Pia X. naďalej stagnujú. Ako posudzujete šance dohody medzi Cirkvou a tradicionalistami?

Mosebach: Nemám tu nejakú prognózu, ale dohoda by bola žiadúca. Rozhodujúce je v prvom rade to, že rozhovory pokračujú. Po Benediktovom odstúpení, ako mnohí hovoria, sa definitívne pre tradicionalistov zatvárajú dvere. No František s nimi má v podstate dokonca menej problémov ako jeho predchodca, pretože sa menej zaujíma o  detailné teologické otázky.

KNA: Chýba vám Benedikt XVI.?

Mosebach: Jeho odstúpenie som veľmi ľutoval. Už sa nepovažoval za telesne schopného plniť požiadavky úradu, aby nenasledovala dlhá fáza agónie ako za Jána Pavla II. To treba prijať. Sformovanie novej inštitúcie «papa emeritus» nie je však pre mňa dostatočne vyjasnené. Nedúfam, že je pred nami teraz epocha odstupujúcich pápežov. V každom prípade bol Benedikt XVI. veľký pápež – ale nie vládca. Naproti tomu František je vládca a autokrat. Či bude aj veľkým pápežom, to sa musí ešte ukázať. –zg-

 

Svetlo pokoja z Betlehemu žiari tento rok aj na Ukrajine

 

Viedeň, 14.12.2014 (KAP) 017 547 – Delegácie skautov z viac ako 20 krajín v Európe a Severnej a Južnej Ameriky prijali 14. decembra svetlo pokoja z Betlehema na ekumenickej bohoslužbe slova vo Viedni. Skauti roznášajú potom betlehemské svetlo do svojich krajín ako vianočný symbol pokoja. Zvlášť dojímavé bolo tento rok toto slávenie pre delegáciu z vojnou trýznenej Ukrajiny.

„Nech je toto svetlo svetlom pokoja pre celý svet a zvlášť pre Ukrajinu,“ povedala skautka z Kyjeva pri slávení s viac ako 1000 skautmi v preplnenom evanjelickom Kostole Gustáva Adolfa vo Viedni-Gumpendorfe. Ďalší ukrajinský skaut poprosil o modlitbu za všetkých ľudí v regiónoch konfliktov, ktoré dnes prežívajú dobu vojnových konfliktov a smrti a vyzval politických vodcov, aby strhli múry nepriateľstva.

„Nielen pre vás, ale špeciálne pre vás má byť betlehemské svetlo svetlom pokoja a nádeje v týchto dňoch,“ povedal luteránsky biskup Michael Bünker mladým ľuďom z Ukrajiny. Bünker predsedal bohoslužbe pod mottom „Radosť zdieľať, pokoj žať“ spolu s katolíckym biskupským vikárom Dariuszom Schutzkim a biskupským vikárom Patrikom Curranom z anglikánskej cirkvi.

„Žiaľ, veci vo svete nie sú všetky tak, ako ich určila Božia prozreteľnosť, sú tu vojny, je tu zneužívanie, je tu osamelosť ľudí. Kristus však svojím svetlom roznecuje silu predstavivosti ľudí pre lepšiu budúcnosť. Týmto symbolom svetla pokoja dosvedčujeme, že ľudia sú tu jeden pre druhého,“ povedal anglikánsky kňaz v homílii.

Biskupský vikár Schutzki sa poďakoval skautom, ktorí sa dávajú do služby svetla, ktoré sprítomňuje Ježiša Krista. „Svetlo pokoja zaháňa temnotu, rozkoly a prináša nádej a dôveru.“

Betlehemské svetlo iniciované rozhlasom ORF Horného Rakúska v roku 1986 žiari tento rok po 29 raz. Na bohoslužbe sa zúčastnil aj 9-ročný Tizian Ronacher z Linza, ktorý tento rok zapálil svetlo pokoja koncom novembra v Jaskyni narodenia Pána v Betleheme. Štvrták zo „Základnej školy Otta Glöckela“ bol vyvolený za „Dieťa svetla pokoja“ pre svoju angažovanosť za spolužiakov, ktorých materinským jazykom nie je nemčina.

Iniciátor svetla pokoja Günther Hartl z ORF povedal: „Pre nás je svetlo pokoja tento rok mimoriadne mocným symbolom účasti s ľuďmi, ktorí nemôžu žiť v mieri.“

Chlapec svetla pokoja Tizian potom zažal svojím svetlom z Betlehema sviece v lucerničkách skautov, ktorí svetlo pokoja od roku 1989 roznášajú z Rakúska do celého sveta. „My sme veľkou organizáciou pokoja a výchova k pokoju je u nás niečím celkom rozhodujúcim,“ povedal rakúsky spolkový kurátor skautov Wolfgang König a dodal: „Celosvetová jednota je jedným z ťažísk skautskej výchovy a každoročné stretnutie medzinárodných organizácií skautov vo Viedni je preto vždy veľkou radosťou.“ … –zg-

 

Katolícka cirkev v Rakúsku ‚ošípáreň‘?

 

Známy konzervatívny farár Gerhard Mária Wagner označuje katolícku cirkev v Rakúsku ako „ošipáreň“.

Willi Viehböck, dlhoročný vydavateľ protirímskeho časopisu reaguje veľmi rozčúlene.

 

Linz, 15.12.2014 (kath.net)  017 546 – Gerhard Mária Wagner, jeden z najznámejších farárov Lineckej diecézy, v piatok pri prezentácii novej knihy „Nebo a peklo …“, označil stav katolíckej cirkvi v Rakúsku ako „ošipáreň“. Podľa Wagnera je cirkev v Rakúsku v poli napätia medzi náukou Cirkvi a praxou:

„Keď sa tento zmätok stane takto veľkým, tak o tom musíme hovoriť,“ povedal farár z Windischgarstenu na prezentácii knihy. Napriek tomu sa vidí ako súčasť tejto cirkvi, ktorú „veľmi miluje“. Konkrétne kritizoval Wagner napríklad, že sviatosť zmierenia je v mnohých farnostiach mŕtva. Bohoslužby slova nabrali vlastnú dynamiku, ktorá ho skutočne ruší. Okrem toho nechápe konkurenciu vo vzťahu laikov a duchovných, ako povedal Wagner. „Ako je možné, že dnes majú farári strach pred zasadnutím farskej rady? Tu niečo nie je v poriadku.“ Domáce diecézy atestoval farár „už trocha ako šafárenie oligarchie“, mnohí biskupi tak stoja osamotení.

V knihe, kvôli ktorej jej autor Norbert Blaichinger strávil s Wagnerom sedem dní, duchovný zaujíma postoj k rôznym témam. Reč je o novom pontifikáte aj o prístupe k homosexuálom. Wagner sa vyjadril, že sa teší, že sa novému pápežovi podarilo vzbudiť sympatie a dôveru na celom svete. Ale: „Nepozorujem nič z toho, že by kostoly boli plnšie, že by ľudia viac pristupovali ku svätej spovedi a že by sa všetci, ktorí pápeža Františka chvália, stali v ostatnom čase zbožnejší.“

Na tlačovej konferencii sa Wagner ešte raz vyjadril aj k svojmu menovaniu za pomocného biskupa, ktorého sa potom pre veľké protesty  liberálov vzdal, aby upokojil situáciu. Dodal, že „falošná diecézna intriga“, že vraj dal nejakej žene peniaze na potrat, ho v roku 2009 nakoniec podnietila neprijať úrad biskupa.

Kritika jeho výpovedí prichádza, ako sa dalo čakať, od piliera tvrdých liberálov Lineckej diecézy. Linecký biskupský vikár Wilhelm Vieböck sa vo vyhlásení diecézy z piatku vyjadril: „Považujem za hrozivé, že farár Wagner použil drastický výraz ‚ošipáreň‘ pre celú cirkev v Rakúsku.“ Viehböck je však už dlhší čas v Lineckej diecéze spornou postavou a roky podporoval protirímske noviny „Kirche intern“ (dnes „Kirche in“). Kniha „Nebo a zem alebo sedem dní s Dr. Gerhardom Mária Wagnerom, farárom z Windischgarstenu, vyšla vo vydavateľstve „edition innsalz“. –zg-

 

Archeológovia: Anjeli nemali krídla od počiatku

 

Bonn, 14.12.2014 (KAP) 017 545 – Krídla patria k anjelom už tradične, ak ide o predstavy ľudí v 21. storočí. No Boží poslovia neboli od počiatku okrídlenými bytosťami. Ukázali to výskumy oddelenia Kresťanská archeológia Univerzity v Bonne. V databáze „14CAUB“ zhromažďuje toto oddelenie fakty na určenie veku textílií z 1. tisícročia pred Kristom až po 1. tisícročie po Kristovi. Výsledok: Až od polovice 4. storočia po Kristovi sa objavujú prvé obrazy okrídlených anjelov.

Na základe 269 preskúmaných odevov, nástenných závesov a múmií dokázali archeológovia jedinečným spôsobom priradiť archeologické a technologické informácie k textíliám, ako oznámila univerzita. Anjeli boli znázorňovaní pôvodne ako mužské postavy, často v krátkom odeve s palicou. „Anjeli sú v kresťanskej ikonografii v prvom rade poslovia, ktorí prinášajú ľuďom správu a pomoc od Boha,“ hovorí Sabine Schrenková z Univerzity v Bonne. Až splynutie nebeských poslov s okrídlenou bohyňou víťazstva menom Victoria z rímskej mytológie v 4. storočí po Kristovi, sformovalo obraz anjelov tak, ako ho dôverne poznáme dnes.

Toto splynutie možno pozorovať na textíliách z neskorej antiky: Tzv. „mariánsky hodváb“ Múzeu textílií kláštora Abegg vo Schweizer Riggisbergu – vedci ho datujú asi do neskorého 4. storočia alebo 5. storočia – ukazuje ešte Božieho posla bez krídel. V tom istom múzeu na trochu staršom „Nástennom závese Genezis“ sú scény zo starého zákona a tu už rozoznáme postavu s veľkými krídlami. Kombinácia rádio-karbónovej metódy a štylistickej metódy ukazuje na bezpečné datovanie závesu do 4. storočia po Kristovi. Tým ide o najstaršie vyobrazenie anjela s krídlami.

Doteraz máme sotva nejaké archeologické výskumy, v ktorých by sa textílie používali na datovanie. Príklad závesu Genezis však ukazuje, aké cenné je zostavovanie datovaných textílií v databanke (www.textile-dates.info). Tu sú  po prvý raz zhrnuté textílie verejne prístupné, ktorých vek sa určil rádio-karbónovou metódou. Vedci tieto dáta využívajú, aby sa dozvedeli viac o odievaní, technikách farieb, chove oviec a obchodných cestách v dobe neskorej antiky, ako aj o symbolike raného kresťanstva. –zg-

  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *