8 inšpiratívnych citátov odhaľujúcich múdrosť a víziu emeritného pápeža Benedikta XVI.

Vízia emeritného pápeža Benedikta XVI. môže pomôcť Cirkvi prekonať kritické výzvy. Tu sú niektoré z jeho najprenikavejších postrehov.

Na pochopenie toho, čo ľudia skutočne potrebujú

„Keď sa pozerám Kristovými očami, môžem dať druhým oveľa viac, než len ich vonkajšie potreby; Môžem im dať pohľad lásky, po ktorom túžia.“

O nádeji, ktorá žije v najťažších časoch

„Ak sa budete riadiť Božou vôľou, viete, že napriek všetkým tým hrozným veciam, ktoré sa vám stanú, nikdy nestratíte posledné útočisko. Viete, že základom sveta je láska, takže aj keď vám žiadna ľudská bytosť nemôže pomôcť, môžete ísť ďalej a dôverovať Tomu, ktorý vás miluje.“

O úlohe žien v kresťanstve

„Teologicky a antropologicky je dôležité, aby žena bola v centre kresťanstva. Skrze Máriu a ostatné sväté ženy stojí ženský prvok v srdci kresťanského náboženstva.

O odpovedi na zlo nádejou a vierou

„Mať kresťanskú nádej znamená vedieť o zlom a predsa ísť v ústrety budúcnosti s dôverou. Jadro viery spočíva v prijatí toho, že nás Boh miluje, a preto veriť znamená povedať áno nielen jemu, ale aj stvoreniu, tvorom, predovšetkým ľuďom, snažiť sa vidieť Boží obraz v každom človeku.“

O odovzdaní našich životov Bohu bez toho, aby sme čokoľvek zadržiavali

„Ak necháme Krista vstúpiť naplno do nášho života, ak sa mu úplne otvoríme, nebojíme sa, že by nám mohol niečo vziať? Nebojíme sa snáď vzdať niečoho významného, ​​niečoho jedinečného, ​​niečoho, čo robí život tak krásnym? … Nie! Ak vpustíme Krista do svojho života, nestrácame nič, nič, absolútne nič z toho, čo robí život slobodným, krásnym a veľkým. Nie! Len v tomto priateľstve sa dokorán otvárajú dvere života. Len v tomto priateľstve sa skutočne odhalí veľký potenciál ľudskej existencie. Len v tomto priateľstve zažívame krásu a oslobodenie. A tak vám dnes, s veľkou silou a veľkým presvedčením, na základe dlhoročnej osobnej skúsenosti života, hovorím, drahí mladí: Nebojte sa Krista! Nič vám neberie a všetko vám dáva. Keď sa mu oddáme.“

Za účelom skutočného vzdelávania

„Cieľom celej kresťanskej výchovy je vychovať veriaceho v dospelej viere, ktorá z neho môže urobiť „nové stvorenie“, schopné vo svojom okolí vydávať svedectvo o kresťanskej nádeji, ktorá ho inšpiruje.“

Božie volanie milovať veľkodušne, radostne a úplne

„Moji drahí mladí priatelia, chcem vás pozvať, aby ste sa odvážili milovať. Netúž po ničom menšom pre svoj život ako po láske, ktorá je silná a krásna a ktorá je schopná urobiť z celej tvojej existencie radostný záväzok darovať sa Bohu a tvojim bratom a sestrám, napodobňujúc Toho, ktorý navždy porazil nenávisť a smrť láskou (porov. Zjv 5,13).“ 

O potrebe krásy v našich životoch, domoch, kostoloch a liturgii

„Krása teda nie je len ozdobou, ale základným prvkom liturgického úkonu, pretože je atribútom samotného Boha a jeho zjavenia. Tieto úvahy by nás mali prinútiť uvedomiť si starostlivosť, ktorá je potrebná, ak má liturgický úkon odrážať jeho vrodenú nádheru.“

Zdroj: Modlitba.sk, Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *