Dvojitá novéna k stigmatikom sv. Gemme Galgani a sv. Pátrovi Piovi

Ó, najmilšia svätá Gemma, prosíme ťa, aby si dnes a vždy bola našou patrónkou a zvláštnou priateľkou. Pomáhaj nám v každodenných duchovných a materiálnych potrebách a nauč nás poznávať, milovať a slúžiť našej matke, Panne Márii z celého srdca. Sprevádzaj nás spolu s našim anjelom strážnym láskyplne do neba. Pomôž nám v čase našej smrti spolu s Ježišom, Pannou Máriou a svätým Jozefom, obhajuj našu vec pred Bohom a dôverujúc vo veľké Božie milosrdenstvo, v umučenie Ježiša, tvojho snúbenca, v bolesti Matky Márie, získaj pre nás spásu našich duší a tiež milosť, o ktorú teraz s pokorou prosíme (tu vyslov svoju prosbu).

Ó, milosrdný svätý Páter Pio, človek viery a modlitby. Zástupy včerajška i dneška k tebe prišli a stále k tebe prichádzajú. Prečo? Vidia Božieho človeka, človeka veľkej viery, človeka modlitby, človeka utrpenia, človeka ukrižovaného na kríži života a zostávajú nemí, uvažujúc o tvojom živote pri nohách Ukrižovaného Pána a milostivej Panny Márie. Tí, ktorí k tebe prichádzali sa ťa jedného dňa opýtali “kto si?” Odpovedal si im: „Medzi vami som ľudská bytosť, na Oltári obeť a v spovednici sudca.“ Tvoja sv. omša bola niečo veľkolepé! Ľudia sa tlačili blízko oltára, videli ťa premeneného láskou a utrpením a uverili! Intenzita horlivosti so všetkým ohlasovaním, že si žil Kristovým umučením a že si sa Mu obetoval, bola úžasná. Pápež, svätý Pavol VI. ťa predstavil týmito slovami: „Pozrite sa na úžasné renomé Pátra Pia na celom svete, ktoré sa okolo neho vytvorilo. Prečo? Pretože slávil omšu s pokorou, od rána do večera počúval spovede ľudí a bol Božím mužom.“
Najsúcitnejší Páter Pio, oroduj za nás pred Bolestnou Matkou, aby sme sa každý deň pomodlili tri ružence, rozdávali čím viac ružencov a škapuliarov a aby sme obsiahli túto milosť (tu vyslov svoju prosbu). O to ťa prosíme v mene Krista, nášho Pána a Panny Márie. Amen.

2x Otče náš …
2x Zdravas Mária …
2x Sláva Otcu …

Orodujte za nás, svätá Gemma a svätý Páter Pio, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Ó, Bože nesmierneho súcitu, ktorý si stvoril svoje deti, svätú Gemmu a svätého Pátra Pia, na podobu tvojho ukrižovaného Syna Ježiša, a udelil im obom milosť, aby boli stigmatikmi, udeľ nám na ich príhovor milosť, o ktorú pokorne prosíme, skrze Smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, nech sme s tebou spojení po celú večnosť. Prosíme ťa prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána, a kvôli Vzácnym slzám našej Bolestnej matky. Amen.

Zdroj: saintGemmaGalgani, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *