Život Cirkvi vo svete 41/2020

Obsah

Fratelli tutti: Pápež vyzýva k novému svetovému poriadku

Vatikán: Kontrola komisie pre premývanie peňazí

Kardinál Parolin: „Predĺženie dohody s Čínou potrebné“

Dohoda Vatikánu s Čínou stále väčšia fraška – odstúpil biskup!

Kardinál Müller: „Výsledky volieb v USA dôležité pre celý svet

Kardinál Gerhard Müller a „DNA Cirkvi“

Kardinál Müller o Fratelli tutti o Trumpovi a o korone

Platil Becciu diskreditáciu kardinála Pella?

Vatikán zavádza nosenie rúška aj v exteriéri

Vatikán: Kardinál ocenil rokového gitaristu Van Halena

Islamista: Svätý František sa zrejme nestretol so sultánom

Poľsko: Biskupi bránia sväté prijímanie na ruku

Vo svätyni Čenstochová sa nakazilo 25 mníchov

Nemecké cirkvi naďalej uvažujú o spoločnej Pánovej večeri

Náhorný Karabach: Arcibiskup vyzýva EÚ k zásahuň

USA: Pastor varuje pred prenasledovaním kresťanov

Mníchov: Ľavicoví extrémisti útočili na Pochod za život

Kritika Fratelli tutti : ‚Mylné posúdenie globalizácie‘

Deti sveta sa 18. októbra modlia ruženec pokoja

Prvý Rus po dlhom čase vysvätený na biskupa

Metropolita: Lenina odstrániť z Červeného námestia

Rakúsky teológ: Cirkvi na obdobie po korone zle pripravené

Taliansko: Biskup Giovanni D’Alise zomrel na covid-19

Rakúsko: Vláda očierňuje kritikov korony ako sektárov

Caviezel: Kresťanský život pominie – príde prenasledovanie

Satanisti oslavujú Trumpovo infikovanie covidom!

Viedeň: Dóm sv. Štefana bojuje s nedostatkom príjmov

Som kráľovná ruženca. Som Kráľovná víťazstiev.

Chcem vám odhaliť tri úskoky satana:
1. Šírenie istoty, že sa mu teraz podarí zmocniť sa celého sveta a založiť v ňom svoje panstvo a mať v ňom plnú moc. Vnukať vám, že je zbytočná každá námaha priviesť ľudstvo naspäť k Bohu.
Boh je dnes jediným víťazom, ktorý miluje celé úbohé ľudstvo a pripravuje okamih zázraku – nové obdobie pokoja, lásky, svätosti a radosti!
2. Satanovi sa podarilo priviesť Cirkev do veľkých ťažkostí.
3. Satanovi sa podarilo všade rozšíriť jeho dielo záhuby a smrť cez masmédiá. Tak sa množia rozkoly, šíri sa nečistota, násilie a nenávisť aj vojny v znepokojujúcej miere.

Nové obdobie príde k vám len a jedine ako dar Pánovho Ducha – nie ako ovocie ľudskej námahy. Preto treba tento dar vyprosovať neustálou, nepretržitou a dôveryplnou modlitbou. Ruženec vás privedie k pokoju. (Don Gobbi 7.10.1986)

Moje víťazstvo sa vybojuje, keď satan so svojím mocným vojskom všetkých pekelných duchov bude uzavretý do svojho kráľovstva temna a smrti. … Preto musí zostúpiť z neba anjel, ktorému bude daný kľúč pekla a reťaz, ktorou zviaže veľkého draka, starého hada, satana so všetkými jeho nasledovníkmi … (7.10.1992)
Moje víťazstvo sa uskutoční v srdciach všetkých mojich synov, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a nechajú sa mnou formovať a viesť ako deti. Otváram tieto srdcia čistote lásky a tak môžem dosiahnuť víťazstvo nad každou formou egoizmu, nenávisti, násilia a všade šíriť jemnú vôňu Božej lásky. (7.10.1995)

* * * * * * *

Fratelli tutti: Pápež vyzýva k novému svetovému poriadku

Vatikán, 04.10.2020 (KAP) 026 802

Naliehavou obhajobou bratstva a sociálneho priateľstva ponad všetky hranice sa pápež František obrátil na ľudstvo. V nedeľu v ôsmych jazykoch uverejnenou sociálnou encyklikou Fratelli tutti napomína k odvráteniu sa od egoizmu na všetkých spoločenských úrovniach. Iba tak sa zvládnu následky pandémie a globálne výzvy, ako aj sociálna nerovnosť a migrácia.
Encykliku, ktorá vykazuje črty sociálnej utópie, adresuje 83-ročný pápež výslovne „všetkým ľuďom dobrej vôle“ nezávisle od ich viery. Podnet k tomuto textu dostal pápež podľa vlastných slov aj od egyptského veľkého imama Ahmada Al-Tayyeba, popredného islamského vedca.
Ako zásadný pápežský dokument má encyklika veľkú záväznosť pre 1,3 miliardy katolíkov na celom svete.

V 287 článkoch textu pápež vyzýva, aby sme „podľa príkladu svätého Františka uznávali, cenili si a milovali otvoreným priateľstvom iných ľudí nezávisle od ich pôvodu, alebo sociálnej príslušnosti“. Kto si myslí, že bude môcť riešiť globálne problémy po kríze koronavírusu starými systémami „ten je na scestí“, ako píše pápež.
František sa dal inšpirovať podľa vlastných slov aj nekatolíkmi ako americký bojovník za ľudské práva Martin Luther King, juhoafrický anglikán Desmond Tutu a Mahatma Gandí.

V prístupe ku konfliktom pápež žiada posilnenie Spojených národov a požaduje podriadenie národných záujmov globálnemu verejnému blahu. Nanovo odsudzuje vojnu a zbrojenie ako prostriedky politiky. A stavia sa proti príliš veľkému vplyvu hospodárstva. Žiada zapojenie všetkých spoločenských skupín, aj tých najslabších do rozhodovacích a rozvojových procesov. Pritom sa zastáva „opcie pre chudobných“ a práva na kultúrnu identitu proti globálnej uniformnosti, ktorú odsudzuje ako kolonializmus.
K téme migrácia František zdôrazňuje, že dokiaľ v pôvodných krajinách chýbajú podmienky na dôstojný život , je potrebné „rešpektovať právo každého človeka nájsť si miesto, kde bude môcť nielen zabezpečiť základné potreby svojej rodiny, ale kde sa môže ako osoba plne realizovať“. Každá krajina „je aj krajinou cudzinca“, bohatstvá územia „sa osobe v núdzi, ktorá prichádza z iného miesta, nesmú upierať“.

Pápež varuje pred digitálnymi médiami

Niekoľko stránkový odsek venuje pápež v encyklike novým médiám. Varuje pred škodlivými účinkami celosvetovej digitálnej siete. Tá samotná „nestačí na budovanie mostov“, ako píše František. „Nie je schopná ľudí zjednotiť“.
V ďalšom odstavci encykliky síce chváli internet za možnosť stretávania sa ľudí, no dodáva, že treba neustále preverovať, či dnešné formy komunikácie „skutočne vedú k veľkodušnému stretávaniu“.
Pod nadpisom „Klamné rysy komunikácie“ kritizuje pápež, že v digitálnom svete „sa všetko stáva divadlom“.
„Život je vystavený neustálej kontrole. Pritom sa rozpadáva rešpektovanie spoluobčanov, padajú hranice hanby a šíri sa sociálna agresivita. To sa deje s neviazanosťou, ktorá by sa pri stretnutí tvárou v tvár nikdy nemohla vyskytnúť, pretože by sme sa nakoniec navzájom roztrhali. Okrem toho je tu nebezpečenstvo, že užívateľ bude pri pravých medziľudských vzťahoch mať zábrany. Virtuálna blízkosť na internete je iba zdanlivá.“
„Sú potrebné aj gestá, hra mimiky, momenty mlčania, potrebná je aj reč tela a dokonca aj vôní, trasúcich sa rúk, začervenania sa a potenia, pretože to všetko hovorí a patrí k ľudskej komunikácii.“
Namiesto toho zosieťovanie vedie nezriedka ku „konzumnému uzatváraniu sa“ a k tvorbe „ničivých nenávistných skupín“. Nejde tu, ako nás niektorí chcú presvedčiť, o platformy vzájomnej pomoci, ale o „čisté spojenia proti nepriateľovi“.
„Takže ľudia, alebo situácie, ktoré našu citlivosť zranili, alebo nám boli nepríjemní sa na virtuálnych sieťach dnes jednoducho eliminujú. Týmto spôsobom tvoríme virtuálny kruh, ktorý nás izoluje od okolia, v ktorom žijeme.“
V sobotu cestoval pápež do Assisi, aby pri hrobe sv. Františka (1181/82-1226) podpísal túto encykliku. Stredoveký žobravý brat František sa považuje za vzor radikálneho príklonu ku všetkým ľuďom a stvoreniam. Fratelli tutti je pápežova tretia encyklika a nasleduje za Laudato si (2015). Aj táto encyklika o životnom prostredí a sociálnej spravodlivosti poukazuje na sv. Františka Assiského.
Tretia encyklika sa svojím titulom samozrejme obracia aj na ženy. V nemeckej verzii má nadpis „Fratelli tutti – o
súrodeneckých vzťahoch a sociálnom priateľstve“. …
V titule dokumentu z Abu-Zabí, ktorý pápež uverejnil v r. 2019 s káhirským veľkým imamom Ahmadom Mohammadom Al-Tayyebom, sa naproti tomu hovorí ešte „o bratstve všetkých ľudí“. V tomto texte sa termín
„súrodenectvo“ neuvádza ani jediný raz.
Vzhľadom na novú encykliku pápežský mediálny riaditeľ Andrea Tornielli krátko vyhlásil:
„Bolo by absurdné domnievať sa, že formulácia titulu má v úmysle vylúčiť viac ako polovicu adresátov. František sa chce obrátiť na všetky sestry a všetkých bratov, na všetkých mužov a ženy dobrej vôle.“

Vatikán: Kontrola komisie pre premývanie peňazí

Vatikán, 5.10.2020 (kath.net/ KAP) 026 801 – Vatikán navštívi v stredu komisia proti premývaniu peňazí Moneyval. Dva týždne majú inšpektori Rady Európy zo Štraßburgu na mieste preverovať, aké pokroky urobil Svätý stolec v minulých rokoch v boji proti netransparentným finančným transakciám a financovaní teroru. Pre vedenie Cirkvi je tu veľa v hre. Pravidelné správy o financiách určujú jeho dôveryhodnosť ako miesta financovania. No v internej transparentnosti a sebakontrole sa Vatikáne nejavil v najlepšom svetle.
Správa Moneyvalu z r. 2017 potvrdila Vatikánu pokroky, no napomenula k lepšiemu právnemu presadzovaniu vecí. Takže v tejto previerke zohrá úlohu to, či roky trvajúce vyšetrovania postupujú a prinášajú výsledky. A komisia kritizovala aj nedostačujúci personál vo vatikánskom dohľade nad financiami.
Aspoň v tomto bode sa urobili opatrenia. Ako oznámil prezident „Autorita di Supervisione e Informazione Finanziaria“, Carmelo Barbagallo v júli, personál sa zvýšil zo 6 na 12 pracovníkov. Ako ciele uviedol lepšiu spoluprácu so zariadeniami Svätého stolca a štátu Vatikán ako aj zintenzívnenie dohľadu. To by sa mohlo Moneyvalu páčiť.
Finančný dohľad a investičná aféra
Barbagallo ohlásil aj nový obchodný poriadok a nové štatúty svojho orgánu. Ten má zatiaľ iba troch členov z nutných štyroch a vlastne len začína s prácou. Predchádzali tomu turbulencie v októbri 2019. Kvôli investičnej afére na Štátnom sekretariáte Vatikánu sa konala razia aj v kanceláriách orgánu pre finančný dohľad. Riaditeľ Tommaso Di Ruzza bol prepustený. A bývalý prezident René Brülhart aj štyria kontrolóri odišli sami.
Aféra vypukla investíciami Štátneho sekretariátu v trojmiestnej miliónovej sume. Finančne vyprahnutý orgán strčil peniaze v očakávaní veľkého zisku do nehnuteľnosti v Londýnskej luxusnej štvrti Sloane Avenue. Z toho zrejme profitovali fondové spoločnosti najmä talianski obchodní priatelia Vatikánu ako Raffaele Mincione a Enrico Crasso. Do akej miery boli porušené zákony, to sa práve súdne vyšetruje. Pápež František hovoril o podozrení z korupcie.
Následkom vyšetrovaní nastalo dočasné vylúčenie vatikánskeho finančného dohľadu z platformy Egmont Group, medzinárodného spoločenstva príbuzných orgánov. Museli sa obávať, že pri razii sa dostanú chránené informácie do nesprávnych rúk. Od januára je exkomunikácia zrušená – aj to ocení Moneyval priaznivo.
Londýnska investícia bola možná aj preto, že orgány kúrie si chránia vlastné majetky. Bývalý prezident Ekonomického sekretariátu kardinál George Pell hovoril v r. 2014 o „stovkách miliónov eur“, ktoré sa neukázali vo všeobecnej bilancii. Stroskotal však s pokusom získať obsiahlu kontrolu nad financiami – aj pre konflikt s kardinálom Giovannim A. Becciom. Nástupca kardinála Pella, Juan Guerrero, sa usiluje o centrálnu rozpočtovú a investičnú politiku.
Kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga, moderátor Rady kardinálov pre reformu kúrie a tým jeden z najbližších poradcov pápeža, pripustil, že vatikánske orgány majú vo financiách „príliš veľa autonómie“. Kontrolný systém sa musí skorigovať a kompetencie Ekonomickej rady v otázkach rozpočtu treba posilniť, ako povedal pre noviny „La Stampa“ (online v utorok).
Medzitým menoval pápež dodatočného štátneho prokurátora Gianlucu Peroneho, profesora obchodného práva. Upratovanie vo Vatikáne teda pokračuje.

Kardinál Parolin: „Predĺženie dohody s Čínou potrebné“

Vatikán, 03.10.2020 (KAP) 026 800 – Vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin, sa znova vyslovil za predĺženie dohody s Čínou uzavretej pred dvomi rokmi:
„To je potrebné, aby dialóg prinášal väčšie plody,“ povedal na tlačovej konferencii v sobotu v Miláne. Kardinál tiež ocenil „doterajšie výsledky, ktoré sa dosiahli predbežnými dohodami o menovaní biskupov“.
Kardinál Parolin, najvyšší zástupca Svätého stolca po pápežovi, hovoril aj o „znameniach zbližovania čínskych katolíkoch, ktorí boli dlhý čas v mnohých otázkach rozdelení“.
Platnosť dohody, ktorej obsah je tajný, sa končí tento mesiac, no je to „iba isté východisko“, ako zdôraznil hlavný diplomat Svätého stolca podľa portálu „Vatican News“. „Vzhľadom na existenciu mnohých iných problémov v ríši stredu bude to k úplnej normalizácii ešte ďaleká cesta.“ Kardinál Parolin sa tak vyjadril pri príležitosti 150. výročia prítomnosti Pápežského inštitútu pre zahraničné misie (PIME) v Číne.
„Po prvý raz po mnohých desaťročiach sú dnes všetci biskupi v Číne v spoločenstve s rímskym biskupom. Toto spoločenstvo s o všeobecnou Cirkvou považujem za nesmierne dôležitý výdobytok. Všetci pápeži od Pavla VI. po Františka o takéto dorozumenie usilovali. Už Benedikt XVI. (2005-2013) schválil návrh dohody, ktorá bola nakoniec v r. 2018 podpísaná,“ povedal kardinál Parolin.
Kritici tohto kurzu zbližovania však obviňujú Vatikán, že vzhľadom na pretrvávajúce porušovanie ľudských práv v Číne riskuje svoju morálnu autoritu.
Emeritný biskup Hongkongu, kardinál Joseph Zen už viackrát naliehavo varoval a nedávno povedal: „S diablom sa neuzatvárajú dohody, proti diablovi treba bojovať.“

Dohoda Vatikánu s Čínou stále väčšia fraška – odstúpil biskup!

„Už nedokážem zvládať zmeny doby a nechcem byť prekážkou.“

Rím, 7.10.2020 (kath.net) 026 799 – Zbližovanie Vatikánu s čínskou štátnou cirkvou vyvoláva stále väčší nepokoj v čínskej podzemnej cirkvi, ako píšu rakúske noviny „Presse“. Mimoriadne brizantná pre Rím je najnovšia správa. Pomocný biskup Vincenzo Guo Xijin, jeden z pápežovi verných biskupov z diecézy Mindong v provincii Fujian podal svoje odstúpenie a vyhlásil:
„Už neodkážem zvládať zmeny doby a nechcem byť nijakou prekážkou.“
Pre pozorovateľov je jasné, že biskup tým myslí predĺženie dohody Vatikánu s Čínou. Guo Xijin musel už v roku 2018 ako súčasť dohody uvoľniť svoj post pápežom menovaného biskupa pre biskupa čínskej štátnej cirkvi.

Kardinál Müller: „Výsledky volieb v USA dôležité pre celý svet

Vatikán-Washington DC. 4.10.2020 (kath.net/pl) 026 798 – „Výsledky volieb v USA rozhodnú o tom, či USA v prospech slobody a demokracie zostanú vedúcou mocnosťou, alebo či túto úlohu prevezme komunistická diktatúra.“ Povedal to kardinál Gerhard Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, v interview pre americký portál „Breitbart“, ako informuje „LifeSiteNews“.
„Svet hľadí na Ameriku, lebo tieto osudové voľby budú určovať budúcnosť demokracie a ľudských práv na budúce desaťročia. Rivalita medzi USA a komunistickou Čínou nie je športová súťaž o prvé či druhé miesto superveľmocí, ale ide o nezlučiteľné alternatívy demokracie alebo diktatúry.“
Kardinál Müller vyzval Katolícku cirkev aj bežných kresťanov, aby si všimli význam volieb: „Pri týchto voľbách ide o celé rozpätie od pravdy o absolútnej hodnote jednotlivca a náboženskej slobody až po hlbšie dimenzie toho, čo je v tejto chvíli v stávke vo svetovej histórii.“ Varoval pred úsudkom spočívajúcim len na subjektívnych pocitoch a ideologických preferenciách.
„V týchto voľbách sú rozhodujúce tri body: Po prvé ochrana života proti potratom, po druhé náboženská sloboda proti mainstreamu ideológie rodovej rovnosti a po tretie poslanie USA brániť demokraciu a ľudské práva proti diktatúram.“
Vzhľadom na Čínu kardinál Müller výslovne konštatoval: „Čína nemá mnohorakosť politických strán, nijaký slobodný parlament a nijakú demokraticky zvolenú a teda právoplatnú vládu. Nijaká vláda nemá právo občanov svojvoľne zatýkať a dokonca mučiť, podrobovať ich vymývaniu mozgov, väzniť v koncentračných táboroch, vraždiť ich, brať im orgány na transplantácie ako náhradné diely a predávať ich na svetových trhoch.“ A spomenul aj prenasledovanie menšín. Konštatoval, že treba odmietať tvrdenia Pekingu o miešaní sa do vnútorných záležitostí Číny:
„Ľudské práva sú univerzálne a my sme bratia a sestry na základe našej spoločnej ľudskej povahy. Preto musíme zločiny komunistov na obranu dôstojnosti každého Číňana pranierovať. “

Kardinál Gerhard Müller a „DNA Cirkvi“

„Vzdávame sa poslania Cirkvi, keď rúcame kostoly, zatvárame kláštory a semináre, vzdávame sa katolíckych škôl a kázeň meníme na zábavný program. A je smutné a otrasné, keď kňazi a rehoľníci upadajú do svetského občianskeho štýlu života.“

Recenzia – Martin Bürger

Kolín-Vatikán 3.10.2020 (kath.net) 026 797 – V novej knihe interview „Pravda“ o „DNA Cirkvi“, ktorá vyšla vo vydavateľstve fe-Medienverlag. Kardinál Gerhard Müller v rozhovore s Martinom Lohmannom sa zaoberá aktuálnymi témami, ako aj zásadnými teologickými otázkami.
Ústrednou otázkou pre kardinála Müllera je pravda. Napriek všetkému nie je pravda samoúčelná, ale je to predpoklad svätosti, ktorú kardinál stále znova pekne a súčasne hlboko ľudsky prezentuje.
„Svätosť si vyžaduje prácu na sebe s Božou milosťou skrze sviatosti. Aj veľkí svätci, ktorí nám rozprávajú o svojej ceste hlbšieho spojenia s Bohom, ako sv. Terézia Avilská a jej menovkyňa z Lisieux, opisujúce svoju cestu s Bohom, neboli dokonalí ľudia v zmysle etického seba zdokonaľovania a slobodného ducha bez svojhlavosti. Mali svoje slabosti, svoju netrpezlivosť, svoju zlosť, malé egoizmy každodenného života a celkom bežné chyby, ale pomocou spovede, teda s Božou milosťou systematicky a pravidelne pracovali na ich prekonaní. Tak možno nerovnosti individuálnej povahy a naše pokrčené krstné rúcho stále znova pekne vyžehliť.“
Ako prekážky úsilia o pravdu a svätosť identifikuje kardinál, ktorý nestále prejavuje pozitívny a nádejeplný postoj, niektorých biskupov a teológov, aj laické zväzy najmä v Nemecku. Pritom sa vyjadruje tak jasne a zostáva súčasne taký vecný, ako by sme si to želali od všetkých katolíkov. Píše:
„Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) je zariadenie, ktoré sa už nehodí do našej doby a potrebuje naliehavo reformu. Je zvláštne, že sa tu nezdá byť potrebná reforma v zmysle náuky II. vatikánskeho koncilu o laickom apoštoláte. … Ich prejavy navonok sú až nepochopiteľné. Napríklad jeho predseda vyhlásil, že nikto z ich kruhov už nechodí na spoveď a že Petrova služba sa stala už iba funkciou z náhodných historických konštelácií a treba ju prehodnotiť. …“
„Chápanie biskupov sa zasa prikláňa stále viac k funkcii ako loď skláňajúca sa na jednu stranu. Loď vedú k stroskotaniu a nazdávajú sa – aj keď opačne – že ju znova dostali do rovnovážnej polohy. Pri každom novom menovaní biskupa sa okamžite zisťuje, čo ten nový je poslušný a či ich nebude rušiť. Predtým, než môže začať prácu v diecéze, prejde poučením, musí zapadať do schémy a byť podľa možnosti otesaný. A to sa deje aj s pomocou médií, aby nepovedal nič nevhodné vo veci homosexuality, kňazstva žien a celibátu!“
„Kto však robí zodpovedným celibát za nemorálne sexuálne správanie jednotlivcov, ktorí sa spreneveria sľubom pri vysviacke, nemá tušenia o kresťanskej viere alebo zneužíva tieto hanebné činy na bezohľadné presadzovanie svojej agendy v Cirkvi. Podobné platí pre sexuálnu morálku. Ak mi napríklad nemecký biskup povie, že sexualita v manželstve nie je všetko a spoločenstvo je veľmi dôležité a že tak možno tým, čo sa práve sobášia ‚tú trochu sexuality predsa tiež pripustiť’, tak vstupuje na zvláštne teologické roviny odlúčené od zjavenia.“
Situácia cirkvi v Nemecku sa nezlepšuje – naopak. Napriek tomu zastávajú zodpovední za „synodálnu cestu“ často postoje, ktoré už od koncilu nepriniesli novú jar pre cirkev: „Je to zradný symbol toho, že sa vo svojom vnútri vzdávame poslania Cirkvi, ak nechávame upadať cirkevnú infraštruktúru, rúcame kostoly, zatvárame kláštory a kňazské semináre, vzdávame sa katolíckych škôlok, škôl a univerzít a kázeň meníme na zábavný program. A je smutné a otrasné, keď kňazi a rehoľníci upadajú do svetského občianskeho štýlu života, alebo sa pre to považujú ešte aj za moderných. Ak sa vzdáme svojej identity nemôžeme dúfať v zlepšenie situácie v cirkvi. ‚Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali‘ (Mt 5,13). Identitou Cirkvi – tým DNA Cirkvi – je pravda!“

Kardinál Müller o Fratelli tutti, o Trumpovi a o korone

Rím, 6.10.2020 (kath.net/rn) 026 796 – Interview agentúry kath.net s kardinálom Gerhardom L. Müllerom viedol Roland Noé.

Kath.net: Vyšla encyklika pápeža Fratelli tutti. Váš prvý úsudok?
Kardinál Müller: Encykliku možno hlbšie študovať a odporúčať v tom, čo sa týka oslovenia všetkých ľudí dobrej vôle v súlade s náukou Jána, XXIII. a sv. Jána Pavla II. vo Veritatis splendor. Bolo by nesprávne hovoriť, že zodpovedá slobodomurárskemu pojmu bratstvo a prejavu OSN o bratstve, lebo zdôrazňuje transcendentnosť bratstva v Bohu Stvoriteľovi a Boha zdôrazňuje ako Otca a Cirkev v Márii ako Matke všetkých ľudí. Argumenty možno zaradiť do línie od Jána XXIII. až po Benedikta o sociálnej náuke a neodňateľnej hodnote ľudských práv. To kresťanské sa neredukuje na to obyčajné ľudské, ale naopak, odporúča sa ako z viery vyrastajúce humanum, ako základ spolunažívania ľudí rôznych náboženstiev, kultúr v globálnej civilizácii dneška.
Kath.net: Voľby v USA zamestnávajú svet. Čo by mohlo zvolenie Bidena znamenať pre kresťanov?
Kardinál Müller: Úsilie Bidena uzákoniť zabíjanie detí v tele matky do 9. mesiaca a pri postihnutí aj už narodených detí odporuje svätému právu človeka na život, ktoré mu je dané od Boha Stvoriteľa. To pápež František, na ktorého sa Biden rád odvoláva, jasne zdôraznil vo „Fratelli tutti“ ako neodňateľné základné právo (FT 39; 207).
Kríza covidu nám znova ukázala, že my nie sme „pánmi a vlastníkmi prírody “ (Renè Descartes), ale že sme závislí od danej anorganickej a organickej prírody (FT 34), ako vyplýva z múdreho Božieho plánu.
Ľudské práva sú preto univerzálne platné a tvoria základ každej kultúry a jednoty ľudského pokolenia (FT 22). Neporušiteľnosť ľudského života od počatia po prirodzenú smrť je jasná každému, kto používa rozum a ešte hlbšie tým, ktorí veria v Boha v Slove jeho zjavenia v Ježišovi Kristovi. Tvrdenie, že matka a ľudia, ktorí ju ovplyvňujú majú voľbu rozhodovať o živote dieťaťa v jej tele, je sebaklam a eklatantne to protirečí dôstojnosti človeka, ktorí sa zabíja aj toho, ktorý zabíja.
Kto volí Bidena a jeho zástupkyňu musí vedieť, že hlasuje za potrat a za komercializáciu zabíjania detí a obchodovanie s ich orgánmi, že ohrozuje zásadné ľudské právo slobodného praktizovania náboženstva a že hlasuje za vylúčenie katolíkov z verejných úradov, že sa zbabelo skláňa pred nenávistnými prejavmi proti katolíkom ako proti Amy Coney Barettovej, matke siedmych detí – kandidátke na sudkyňu Najvyššieho súdu USA. Nech potom nehovoria, že to nechceli, že neverili, že to bude až také zlé a že sa dali obalamutiť propagandou proti náboženským právam v USA!
Kath.net: Donald Trump ochorel na covid-19. Čo to znamená pre voľby v USA? Ako sa majú katolíci stavať k pandémii?
Kardinál Müller: Cítime ako ľudia a kresťania s každým chorým. Kto je tu škodoradostný, nech ide rýchlo na spoveď hľadať rozhrešenie z ťažkého hriechu voči láske k blížnemu. Všetky opatrenia štátu musíme dodržiavať. No máme aj právo a povinnosť brániť ľudské právo náboženskej slobody, ktoré sa niekde iba so zámienkou korony obmedzuje. Štátne orgány nesmú brániť udeľovaniu sviatostí a pastoračnej službe, ani ich zakazovať najmä starým a chorým. Cirkev je ustanovená Bohom a nie štátu podriadenou nadáciou, s ktorou môžu politici ľubovoľne disponovať. …
Kath.net: V Nemecku je na programe sporná „synodálna cesta“. Z Ríma prišlo varovanie, no predsedu KBN biskupa Bätzinga to zrejme málo zaujíma. Stanú sa tam katolíci, ktorí chcú žiť normálnu vieru Cirkvi, súčasťou podzemnej cirkvi?
Kardinál Kardinál Müller: Svätý Otec varuje v novej encyklike pred tým, aby sa v spoločnosti a už vôbec nie v Cirkvi nahrádzala vecná diskusia hanobením inak zmýšľajúcich ľudí odchyľujúcich sa od mainstreamu (FT 156; 201). Aké urážky a hlúposti som už zažil z „nemeckej cirkvi“, keď som hovoril o zneužívaní krízy pandémie na obmedzovanie náboženskej slobody a sebaurčenia zrelého občana kontrolou štátu a zisku chtivými medzinárodnými organizáciami, je iba dôkazom straty slobodnej a dôstojnej kultúry diskusie.
Je jasné, že o reforme Cirkvi možno hovoriť, iba ak platia štandardy zjavenia ako sú záväzne formulované v Svätom písme, apoštolskej tradícii a v náuke Cirkvi. Niet nijakého práva na sexuálnu rozkoš – čo je hlavná téma väčšiny našich synodálnych súčasníkov – okrem osobnej lásky muža a ženy v manželstve. Sex bez lásky robí nešťastným – to nemôže nikto poprieť, pokiaľ je ľudskou osobou a neupadol späť na pudom hnané zviera. … Katolíci, ktorí s tým nesúhlasia, sú vytláčaní na okraj a hanobení.
Ak sám Svätý Otec s Kongregáciou pre náuku viery a pre klérus a Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov od nemeckých biskupov žiada odvrátenie sa od mylných ciest v otázkach Eucharistie, sviatostí, sexuálnej morálky a straty novej evanjelizácie, tak sa verní katolíci nemajú nechať zastrašiť a vytláčať na okraj. Opýtajte sa svojho biskupa, prečo sa na tieto debaty vo Frankfurte vydáva toľko peňazí, zatiaľ čo sa zatvárajú katolícke školy, lebo údajne nie sú peniaze! Hlboko veriaci mladí ľudia sú Bohu milší ako cirkevná kasa v čiernych číslach. Prázdne kostoly sú horšie ako prázdne kasy.
Kath.net: V mnohých krajinách sa pre pandémiu rušia omše. Čo hovoríte na tieto obmedzenia a zákazy aj prijímania do úst?
Kardinál Müller: Mnohé diecézy sú príliš rýchlo ochotné podriadiť Božie zákony vôli svetských mocnárov ako v Kalifornii, Španielsku, či v Číne – kde sa už len čakalo na zámienku ako Cirkev umlčať. Sväté prijímanie do úst je normálna forma prijímania Eucharistie a popri nej je povolené aj na ruku. Tomu sa možno na čas podriadiť, ak sa zachová úcta voči Najsvätejšej sviatosti – skutočne prítomnému Kristovi, Božiemu Synovi a Vykupiteľovi sveta. …

Platil Becciu diskreditáciu kardinála Pella?

Rím, 3.10.2020 (LifeSiteNews) 026 795 – Talianska tlač vydala správu, že kardinál Giovanni Angelo Becciu vydal viac ako 800 000 dolárov na diskreditáciu kardinála George Pella počas jeho súdneho procesu v Austrálii. Vatikán 24. septembra oznámil, že pápež František prijal rezignáciu kardinála Giovanniho A. Beccia z postu prefekta Kongregácie pre kauzy svätých aj z práv kardinála. …
Počas jeho pôsobenia na Štátnom sekretariáte podľa článku v Corriere della Sera Becciu poukázal 700 000 eur na austrálsky účet!
V tom čase kardinál Pell, em. arcibiskup Sydney, ktorého pápež povolal do Vatikánu, aby vyčistil vatikánske financie, čelil obvineniam zo sexuálneho zneužitia dvoch chlapcov. Vatikán nezasiahol v prospech kardinála, aj keď to mnohí okamžite identifikovali ako falošné obvinenia. Kardinál Pell strávil mesiace vo väzení kým najvyšší súd v Austrálii v apríli zrušil rozsudok.
Podľa Corriere della Sera, Mons. Alberto Perlasca, ktorý pracoval s Becciom na Štátnom sekretariáte, začal spolupracovať s vatikánskymi vyšetrovateľmi preverujúcimi finančné nezriadenosti v inštitúciách Svätého stolca.
Perlasca podľa novín povedal, že „Becciu využíval novinárov a iné zdroje na diskreditáciu svojich nepriateľov už aj v minulých rokoch“. „A presne to sa dialo aj s platbou do Austrálie zrejme v súvislosti so súdom s Pellom,” napísali Corriere della Sera. „Presnú povahu platby – kto ju poslal, kto ju dostal a na čo sa použila – to treba však ešte jasne overiť.“
Edward Pentin, korešpondent National Catholic Register’s v Ríme napísal: „Dôkladne informovaný vatikánsky zdroj potvrdil správu novín 2. októbra, ako aj existenciu bankového prevodu do Austrálie. Suma išla z ‘mimorozpočtového fondu’, teda nebola normálne zaevidovaná a ako účel označili ‘práce, ktoré treba urobiť’ na austrálskej nunciatúre, ako povedal zdroj podľa Pentina. …
„V r. 2016 bol Becciu nástrojom stopnutia reforiem kardinála Pella, ako napísala „Catholic News Agency“ (CNA). „A to hoci pápež dal nezávislosť novej Prefektúre pre ekonomiku v oblasti vyčistenia financií. No Becciu zasiahol, keď prefektúra plánovala externý audit vatikánskych oddelení firmou PriceWaterhouseCooper. Becciu audit zrušil a nepýtal si povolenie pápeža. Keď sa kardinál Pell ozval, Becciu presvedčil pápeža aby jeho postup dodatočne schválil.“
Becciu bol zapojený aj do ututlávania sexuálneho zneužívania bývalého kardinála Theodore McCarricka.
„K veľmi čestným ľuďom s veľkou vierou ako býv. riaditeľ Vatikánskej banky Ettore Gotti Tedeschi, kardinál Pell, či bývalý šéf guvernorátu Eugenio Hasler sa správali horšie ako k sériovému zneužívateľovi Theodore McCarrickovi, či manipulátorovi ako Becciu. Čas ukázal, že čestní muži trpeli nespravodlivosťou od skorumpovanej zlovôle … “ komentoval to arcibiskup Viganò.

Vatikán zavádza nosenie rúška aj v exteriéri

Vatikán, 06.10.2020 (KAP) 026 794 – Vo Vatikáne zaviedli povinnosť nosiť rúška aj na voľnom priestranstve. Predpis platí aj mimo štátu, a na pracovných miestach, ak nemožno dodržať odstup, ako oznámilo vedenie štátu Vatikán v utorok obežníkom. Naliehavo sa odporúča dodržiavanie prísnej hygieny a ochranných opatrení. Na dodržiavanie pravidiel dohliadajú pápežskí žandári, ako sa uvádza v obežníku. Obežník uverejnil korešpondent talianskych novín „Il Fatto Quotidiano“ na Twitteri.

V talianskom regióne hlavného mesta Latium platí už od soboty povinnosť nosiť rúška vo verejných priestoroch. Opatrenie sa vládnym dekrétom v stredu rozšírilo na celé Taliansko. Za porušenie predpisov hrozia pokuty od 400 do 3000 eur.
Minister zdravotníctva Roberto Speranza varoval pri prezentovaní zákona v utorok v parlamente:

„Aj keď sa má Taliansko teraz lepšie, nesmie si robiť nijaké ilúzie. Mesiace do zavedenia vakcíny budú mesiacmi odporu. Občania musia znova nájsť ducha národnej jednoty, ktorý vládol počas ‚lockdownu‘ na jar.“

Štát Vatikán má podľa oficiálnych údajov 450 obyvateľov. Počet ľudí, ktorí denne prichádzajú do práce, alebo ako návštevníci vstúpia na územie s rozlohou polovice kilometra štvorcového, je však mnohonásobne vyšší.

Vatikán: Kardinál ocenil rokového gitaristu Eddie Van Halena

Vatikán, 07.10.2020 (KAP) 026 793 – Predseda Pápežskej Rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi na Twitteri ocenil v stredu zomrelého svetoznámeho rokového gitaristu Eddieho Van Halena. Použil na to citát Teda Templemana, producenta gitaristu a napísal: „Eddie hrá melodické línie s komplexnosťou, ktorá sa môže vyrovnať Bachovi.“
Z Holandska pochádzajúci gitarista Eddie Van Halen zomrel v utorok v kalifornskej Santa Monice vo veku 65 rokov. Jeho inovačný spôsob hry ho urobil jedným z najvýznamnejších rokových hudobníkov na svete. K najväčším úspechom, ktoré dosiahol s bratom hrajúcim na bicích nástrojoch Alexom Van Halenom, patria piesne „Jump“, „Why can’t this be love“ a „Runnin‘ with the Devil“.

* * * * * * *

Islamista: Svätý František sa zrejme nestretol so sultánom

Zürich, 08.10.2020 (KAP/KNA) 026 792 – Legendárne stretnutie sv. Františka Assiského (1181/82-1226) s egyptským sultánom Al-Kamilom považuje vedec – islamista Prof. Reinhard Schulze za nepravdepodobné:
„Svätec sa skôr mohol stretnúť počas križiackej výpravy v r. 1219 pri ústí Nílu s náboženským poradcom sultána. To považujem za pravdepodobné, keďže tak sa mohol konať rozhovor rovnocenných partnerov,“ povedal Prof. Schulze pre portál kath.ch vo štvrtok.
Fikciou je iste aj prezentovanie motivácie sv. Františka. Podľa kresťanskej tradície chcel zakladateľ rehole z Assisi obrátiť moslimského vládcu na kresťanstvo a zabrániť tak bojom.
„No stretnutie na egyptskej strane bolo zrejme trocha špekulatívne. Preto sa ani nespomína v inak veľmi dôkladne a presne písaných kronikách,“ uviedol Prof. Schulze.
V encyklike „Fratelli tutti“ hovorí pápež František aj o stretnutí svojho menovca so sultánom a píše:
„Dojíma ma, ako František pred 800 rokmi pozval všetkých k tomu, aby sa vyhli každej forme agresie a sporu a aby praktizovali pokorné a bratské ‚podriadenie sa‘ , dokonca aj voči tým, ktorí ich vieru nezdieľajú.“
Prof. Schulze toto hodnotí ako pápežov „veľmi súčasný výklad“ vtedajšieho diania:
„Voľba pápežových slov veľmi dobre odzrkadľuje túžby dnešnej doby. No či by sa tu sv. František cítil dobre pochopený, o tom si dovolím pochybovať.“
„Minulé správy, ktoré kolovali už od roku 1220, načrtávali skôr obraz náboženského horlivca. Sv. Františkovi išlo zrejme viac o moc slova, ako o podriadenie sa inovercom.
Postoj pápeža sa medzi moslimami, ktorí uctievajú Ježiša ako dôležitého proroka, teší veľkému uznaniu. Hlavu Katolíckej cirkvi však nepovažujú za zástupcu Ježiša, ale za najvyššiu náboženskú autoritu.“
Prof. Schulze prednášal do svojho odchodu do dôchodku v r. 2018 niekoľko desaťročí islamistiku a novšiu orientálnu filológiu na Švajčiarskej univerzite v Berne.

Poľsko: Biskupi bránia sväté prijímanie na ruku

Varšava, 07.10.2020 (KAP/KNA) 026 791 – Poľskí biskupi odmietli požiadavky podávať sväté prijímanie do úst:
„Ľudí, ktorí prijímajú na ruku nemožno obviňovať z neúcty voči Eucharistii. Vatikán uznáva aj túto formu ako dôstojnú,“ uvádza sa v záverečnom vyhlásení po plenárnom zasadnutí.
Biskupi zaviedli na jar kvôli pandémii sväté prijímanie na ruku, ktoré v Poľsku nebolo zvykom. Teraz reagovali na kampaň na internete proti svätému prijímaniu na ruku, ktorú začalo konzervatívne Spoločenstvo pátra Piotra Skargu. Založili ho katolícki laici v r. 1999 v Krakove a zdôrazňuje tradičné sväté prijímanie do úst, lebo podávaním Hostie na ruku by sa mohlo znesvätiť Kristovo Telo a mohla by sa zneužiť aj na iné účely, ako ju prijať do úst. Podľa poľského jezuitu zo 16. storočia nazvané spoločenstvo kritizovalo, že „pod zámienkou ochrany zdravia sa začal nejaký experiment“. Uvádza, že zmenu prijímania z úst na ruku nemožno odôvodniť ani hygienickými predpismi.
Veľa kritiky bolo počuť už v r. 2005, keď poľský prímas kardinál Jozef Glemp ako prvý biskup v Poľsku vo Varšavskej arcidiecéze zaviedol prijímanie na ruku.

Vo svätyni Čenstochová sa nakazilo 25 mníchov

Čenstochová, 07.10.2020 (KAP/KNA) 026 790 – V Poľsku sa nakazilo koronavírusom 25 rehoľníkov známeho pútnického miesta Čenstochová. Oznámil to Kláštor paulínov na Jasnej Hore aj miestny úrad pre zdravotníctvo v stredu. Dvaja mnísi sú v nemocnici, ako informovala nemecká katolícka agentúra KNA. Ostatní nakazení sú mimo kláštora v karanténe.
Národná poľská svätyňa známej Čiernej Madony zostáva naďalej pre pútnikov otvorená. Hygienické opatrenia kláštora boli však zostrené. Veriaci musia mať na omšiach rúška, dodržiavať odstup a dezinfikovať si ruky.
V roku 2019 prišli do Čenstochovej podľa oficiálnych údajov 4,4 milióny ľudí. Od začiatku pandémie na jar registruje kláštor však zreteľne menej návštevníkov ako inokedy. Úcta k ikone Panny Márie Čenstochovskej sa v Poľsku považuje za prejav vernosti vo viere.
Poľskí biskupi boli kritizovaní, že si v pondelok na začiatku plenárneho zasadnutia v Lodzi urobili spoločnú fotografiu, kde stáli tesne vedľa seba a bez rúšiek – a to viac ako 80 biskupov. V utorok na tlačovku potom prišli viacerí biskupi už s rúškom, keď hovorili so žurnalistami.
Podľa poľského ministerstva zdravotníctva zomrelo v utorok v krajine na koronavírus 75 ľudí. Aj počet nových infekcií zreteľne vzrástol na 3003 za 24 hodín.

Nemecké cirkvi naďalej uvažujú o spoločnej Pánovej večeri

Bonn/Hannover, 07.10.2020 (KAP/KNA) 026 789 – Biskupská konferencia Nemecka a Rada evanjelických cirkví v Nemecku naďalej vedú diskusiu o vzájomnej účasti na Eucharistii a Pánovej večeri. V Bonne a Hannoveri zverejnili „Ocenenie“ dokumentu katolíckych a evanjelických teológov zo septembra 2019 pod názvom „Spoločne pri Pánovom stole“. „Ekumenická komisia teológov oboch cirkví vyjadrila presvedčenie, že vzájomnú účasť protestantov a katolíkov na Eucharistii a Pánovej večeri možno zodpovedne obhájiť kvalitnými teologickými dôvodmi ako individuálne rozhodnutie vo svedomí veriacich.“
„Ocenenie“ z 18. mája sa malo prediskutovať na jesennom zasadnutí biskupov v septembri vo Fulde. No Kongregácia pre náuku viery proti tomu masívne namietala a zdôraznila, že rozdiely medzi chápaním Eucharistie a cirkevného úradu u katolíkov a protestantov sú ešte také závažné, že spoločné slávenie v súčasnosti vylučujú.
Nemeckí biskupi to preto vo Fulde „z úcty voči kongregácii odložili“. No na záver zasadnutia predseda KBN limburský biskup Georg Bätzing oznámil, že dokument „Ocenenie“ sa zverejní.
V jeho texte sa závery teológov oceňujú ako „ďalej vedúci prínos na ceste k spoločnému sláveniu Eucharistie a k cirkevnému spoločenstvu“. Obe strany súčasne uvádzajú otázky, „ktoré treba ešte vyjasniť“. Týkajú sa najmä praktizovania, ale aj porozumenia veriacich v oblasti pojmov obeta, vedenie a stvárnenie liturgie, prístup k jej „prvkom“ a spoločné chápanie krstu a Eucharistie ako aj cirkevného a eucharistického spoločenstva“.
Dosah týchto otázok hodnotí katolícka a evanjelická strana odlišne, ako sa uvádza v „Ocenení“. „Pre katolícku stranu sú otvorené otázky také dôležité, že nie je v stave pred ich objasnením dovoliť spoločné slávenie, lebo sa to dotýka aj jednoty Cirkvi.“
Ako spoločné presvedčenie sa označuje, že „pri slávení Eucharistie a Pánovej večere je Ježiš Kristus prítomný a je tu aj viera, že je prítomný“. „Práve v tejto ústrednej časti našej spoločnej praxe viery čaká verejnosť v cirkvách aj mimo nich s dobrými dôvodmi na viditeľné pokroky, ktoré vydajú vierohodne svedectvo o spoločnom vyznávaní Krista.“

Náhorný Karabach: Arcibiskup vyzýva EÚ k zásahu

Rím/Jerewan, 07.10.2020 (KAP) 026 788 – Arménsky katolícky arcibiskup Rafael Francois Minassian žiadal zásah Európskej únie v konflikte medzi Arménskom a Azerbajdžanom v Náhornom Karabachu.
„Neprosíme o rady na pokoj zbraní, ale o konkrétne opatrenia, aby sa ozbrojený konflikt raz pre vždy ukončil. Ľudský život je oveľa cennejší ako ropa a plyn. Zabráňme tomu, aby hrsť dolárov vyvolala vojnu a nechala ľudí umierať. Toto šialenstvo sa musí skončiť“ povedal arcibiskup Minassian v interview pre taliansku katolícku agentúru SIR v utorok.
„V Arménsku vládne vzhľadom na tieto boje veľký strach. Ak sa neustále agresie nezastavia, hrozí, že sa konflikt rozšíri a že sa urobí rovnaká chyba, ktorá viedla ku genocíde v r. 1915.“ Arcibiskup tak pripomenul turecký útok na Arménov, proti ktorému vtedajší spojenci Osmanskej ríše – Nemecko a Rakúsko-Uhorsko nezasiahli.
Na južnom Kaukaze dochádza naďalej k ťažkým bojom na celom fronte, ako oznámilo azerbajdžanské ministerstvo obrany v Baku. Na úteku je už asi polovica obyvateľov Náhorného Karabachu, 90 percent z toho žien a detí, ako povedal občiansky poverenec Náhorného Karabachu Artak Belgarjan v stredu pre agentúru AFP.
Arcibiskup Minassian zdôraznil, že Arménska katolícka cirkev sa usiluje pomáhať utečencom pred útočiacou azerbajdžanskou armádou. Je to asi 1200 rodín, ktoré naliehavo potrebujú pomoc. Cirkev už nadviazala kontakt so španielskou charitou, no to je iba kvapka v mori – no aj kvapky plnia oceány, ako sa vyjadril arcibiskup.
Z frontu dopravujú denne zranených do nemocníc v Jerevane – najmä mladých vo veku 17 až 24 rokov. Chýbajú však lieky a protézy.
„Vojnové zranenia sú tu rovnaké ako všade inde na svete, kde sa ničí život mladých ľudí,“ povedal arcibiskup.
„Boje vyvolávajú ešte viac chudoby v arménskom ľude, lebo celé úsilie vlády je sústredené na obranu hraníc. Ide o veľmi ťažké chvíle. Arménsky ľud sa zhromažďuje v kostoloch. Ešte nikdy som nevidel kostoly také plné. Sú tam hlavne rodičia mladých vojakov na fronte. Je to svedectvo kresťanského ľudu, ktorý je zakorenený vo viere.“

Bývalé sovietske republiky Arménsko a Azerbajdžan sa už desaťročia zarputilo sporia o región Južného Kaukazu, kde žijú väčšinou Arméni. Teraz boje znova vypukli. Samozvaná republika nie je uznaná vo svete a právne patrí Azerbajdžanu.

Apel z Benátok
Katolícky patriarcha Benátok, Francesco Moraglia napísal: „Vyjadrujem svoju mimoriadnu blízkosť milovanému a tak veľmi trpiacemu arménskemu ľudu pre dramatické chvíle, ktoré prežíva,“ napísal podľa informačnej služby Pro-Oriente v stredu. V Benátkach je už tri storočia sídlo materského opátstva arménskej Kongregácie mechitaristov na ostrove San Lazzaro.
Patriarcha Moraglia vyzval k modlitbám, aby čím skôr nastal mier v trápených krajinách a aby sa nastolili podmienky pokojného spolužitia. Vyjadril nádej, že medzinárodné mocnosti prispejú k opätovnému mieru na Kaukaze.

Grécka cirkev solidárna s Arménskom
Hlava Pravoslávnej cirkvi Grécka, arcibiskup Hieronymos (Liapis) z Atén, takisto vyjadril solidaritu svojej cirkvi s Arménskom.
„Vyjadrujeme trpiacim Arménom hlbokú podporu a sympatiu v tejto strašnej, krvavej a násilnej skúške,“ píše v liste arménskemu apoštolskému patriarchovi Karekinovi II. „Modlíme sa s vami a máme účasť na vašom utrpení a obavách v plnej solidarite s vami a milovaným arménskym ľudom.“

USA: Pastor varuje pred prenasledovaním kresťanov

Washington D.C. 6.10.2020 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 026 787 – Protestantský pastor Andrew Brunson varoval kresťanov v USA pred ťažkou dobou. Brunson to povedal 22. septembra na konferencii Values Voter Summit, ktorú každý rok organizuje Rada pre výskum rodiny USA. Konferencia, ktorá sa tento rok konala virtuálne, má za cieľ občanov informovať o obrane zásadných hodnôt a ak treba, tak ich aj zmobilizovať. K zásadným hodnotám patrí manželstvo muža a ženy, náboženská sloboda, ochrana života a obmedzený vplyv štátu.
„Mám dojem, že pandémia, hospodársky vývoj a rad iných zaťažení pre občanov sú prípravou na ešte ďalšie represie, ktoré prídu na kresťanov,“ povedal Brunson. Konštatoval aj rastúce nepriateľstvo voči kresťanom:
„Mnohí v USA nie sú na súčasné útoky vôbec pripravení, hoci Ježiš svojím nasledovníkom predpovedal, že ich budú pre vieru nenávidieť a že budú prenasledovaní.“
Aby sa na to mohli pripraviť, radí Brunson kresťanom, aby si najprv vôbec uvedomili, že prenasledovanie prísť môže. Kresťania by mali na prvé miesto postaviť lásku k Bohu, pretože ľudia sú skôr pripravení trpieť za niekoho, koho milujú:
„Budeme sa strachovať viac pred luzou na Twitteri, alebo keď budeme stáť pred Bohom?“
Andrew Brunson žil od r. 1995 v Turecku, kde pôsobil ako pastor. V r. 2016 bol zatknutý a strávil dva roky vo väzení. Turecké orgány ho obvinili z podpory terorizmu a špionáže pre USA. Na nátlak vlády USA bol v r. 2018 prepustený a vrátil sa do Spojených štátov.

Mníchov: Ľavicoví extrémisti útočili na Pochod za život

Mníchov, 7.10.2020 (kath.net) 026 786 – V Mníchove sa v sobotu konal Pochod za život ochrancov života, ktorý masívne narušovali ľavicoví extrémisti. Podľa médií musela polícia dokonca pohroziť nasadením obuškov po tom, čo extrémisti chceli zabrániť pochodu a zahatali cestu. Polícia preto zatkla desiatky extrémistov. Boli podané oznámenia za bránenie v činnosti verejným činiteľom, ale aj za priame útoky na policajtov. Na ochranu účastníkov pochodu museli nasadiť vyše 300 policajtov.

Kritika Fratelli tutti : ‚Mylné posúdenie globalizácie‘

Mníchov, 7.10.2020 (kath.net) 026 785 – „Hromženie proti trhom a údajnému neoliberalizmu je najväčšou slabosťou nového pápežovho dokumentu.“ Týmito slovami kritizoval prezident mníchovského „Ifo-inštitútu pre výskum hospodárstva“ Clemens Fuest encykliku Fratelli tutti pápeža Františka. Fuest zdôrazňuje:
„Dnes už takmer nikto neverí, že trh môže vyriešiť všetky problémy, tu hromží pápež proti systému, ktorý vôbec neexistuje. V nijakej krajine sveta neexistuje neriadené trhové hospodárstvo bez štátneho vplyvu. Je tiež jasné, že niet nijakej krajiny, v ktorej by existoval blahobyt, ochrana prírody a humanita bez trhového hospodárstva. Tvrdenie Františka, že globalizácia slabým nepomohla, je pre neho jasná nepravda. Tu sa prezentujú predsudky a ignoruje sa skutočný rozvoj. Encyklika prekypuje protitrhovou ideológiou a chybnými úsudkami o globalizácii.“
A Fuest kritizuje aj Františkov názor na „úlohu súkromného vlastníctva“. Podľa Fuesta: „Trhové hospodárstvo v ostatných desaťročiach oslobodilo stovky miliónov ľudí z chudoby a biedy.“
Františkove výpovede sú aj preto nebezpečné, lebo by mohli ľudí viesť k tomu, že budú podporovať diktátorov so socialistickými sľubmi spásy, ako je napríklad Hugo Chavez vo Venezuele. Ten podľa slov Fuesta urobil z krajiny chudobinec a jeho nástupca Maduro v tomto diele pokračuje. Prezident mníchovského inštitútu vidí takmer už ako škandál, že František tento Madurov socializmus nepranieruje, ale proti trhovému hospodárstvu vychádza do boja.

Deti sveta sa 18. októbra modlia ruženec pokoja

Viedeň, 06.10.2020 (KAP) 026 784 – deti na celom svete sa budú aj tento rok 18. októbra modliť ruženec pokoja za pokoja súdržnosť vo svete. Iniciatíva vychádza z pápežskej nadácie „Kirche in Not“, ktorá k tomu deti vyzvala v utorok pod mottom
Milión detí sa modlí ruženec.
Tento rok je táto akcia detskej modlitby a jej cieľ – pokoj vo svete – vzhľadom na celosvetovú zdravotnú a existencionálnu krízu mimoriadne aktuálna, ako uvádza nadácia.
„Vírus priniesol státisícom ľudí smrť a mal za následok ničivé a nepredvídateľné hospodárske a sociálne dôsledky.“ vyhlásil prezident „Kirche in Not International“, kardinál Piacenza a zdôraznil tak naliehavú potrebu spoločnej modlitby. V liste deťom píše:
„V ťažkých situáciách ako je táto, je veľmi dôležité spolupracovať a navzájom si pomáhať. No nemali by sme zabúdať, že najväčšia pomoc prichádza od Boha.“

Školy sú v pondelok vyzvané k modlitbe
Popri farnostiach a rodinách sú aj školy a materské škôlky v pondelok vyzvané zúčastniť sa na tejto akcii, keďže 18. október tento rok padne na nedeľu. „Kirche in Not“ k tomu poskytuje rôzne sprievodné materiály pre deti.
Akcia detského ruženca vznikla v r. 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Hlavnou myšlienkou akcie sú slová sv. pátra Pia z Pietrelciny:
„Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

Prvý Rus po dlhom čase vysvätený na biskupa

Moskva, 06.10.2020 (KAP/KNA) 026 783 – Po prvý raz po viac ako 100 rokoch bol v Rusku znova vysvätený Rus za katolíckeho biskupa. Nový pomocný biskup Nikolaj Dubinin bude mať sídlo v Petrohrade, ako oznámil moskovský arcibiskup Paolo Pezzi pri vysviacke. Tá sa konala v katedrále hlavného mesta Ruska. Dubininovi odovzdal aj mimoriadnu plnú moc pre severozápadné regióny arcidiecézy – medzi nimi Petrohradu a Kaliningradu.
Štyria biskupi krajiny nepochádzajú z Ruska, ale z Talianska, Nemecka, Poľska a Kazachstanu.
Po páde ruských cárov v r. 1917 komunistický režim brutálne prenasledoval všetky náboženstvá. Desiatky katolíckych kňazov boli zavraždené, v r. 1990 bola v Rusku už iba hŕstka katolíckych kňazov.
Pápež František menoval koncom júla františkána minoritu Dubinina za pomocného biskupa „Arcidiecézy Božej Matky z Moskvy“. To je nóvum, lebo doteraz nemal ani jeden ruský biskup po boku pomocného biskupa.
Nikolaj Dubinin sa narodil 27. mája 1973 v juhoruskom Novošachtinsku pri Rostove na Done. Jeho otec bol pravoslávny kresťan, matka katolíčka. Obaja rodičia už zomreli. Dubinin študoval o. i. v Poľsku a Taliansku a v r. 2000 bol vysvätený za kňaza. Po piatich rokoch v pastorácii bol v r. 2005-2013 generálnym kustódom svojej rehole v Rusku. Od r. 2009 je predsedom Konferencie rehoľných predstavených Ruska. Mnohé roky vedie aj rehoľné vydavateľstvo v Petrohrade a prednáša na kňazskom seminári.
V interview pre ruskú agentúru RIA Novosti cez víkend označil nový biskup vzťahy medzi katolíckou s pravoslávnou cirkvou v Rusku ako „dosť produktívne a dobré“:
„Sú síce stále ešte nejaké sterotypy, nedorozumenia a rozdiely v názoroch, ale mne sa zdá, že momentálne tu nie je nič neprekonateľné. Bohu vďaka niet ani ostrých konfliktov, či konfrontácií,“ ako povedal.

Metropolita: Lenina odstrániť z Červeného námestia

Moskva, 06.10.2020 (KAP) 026 782 – Za odstránenie mŕtvoly revolucionára Lenina z Červeného námestia sa verejne vyslovil vedúci Úradu Moskovského patriarchátu pre zahraničie, metropolita Hilarion (Alfejev). V interview pre „Cirkev a svet“ vysielača „Rossija 24“ povedal:
„Nepochybujem, že mŕtvola tejto osoby bude skôr či neskôr pochovaná. Inou otázkou je, kedy a za akých okolností sa to stane.“
Metropolita nazval Lenina „zradcom otčiny“, ktorý peniazmi nemeckého najvyššieho velenia prišiel do Ruska a „mužom, ktorého sa malo vlastne postaviť pred súd“. „Stalo sa však, že táto osoba stojí na začiatku červeného teroru, na začiatku masového prenasledovania ruského ľudu. Preto by mŕtvola tejto osoby nemala zostať na Červenom námestí.“
Metropolita uviedol, že treba chápať, že Leninove telesné pozostatky predstavujú pre jeho prívržencov „svätyňu“. „Keď však pomyslíme na to, ako boľševici vyhadzovali do vzduchu chrámy a likvidovali kňazov, tak to bol útok na našu vieru. Keď sa Leninova mŕtvola odstráni z mauzólea na Červenom námestí, pocítia odstránenie tejto svojej svätyne jeho prívrženci ako útok. Treba postupovať citlivo, aby sa nevyprovokovala konfrontácia. Zrejme bude treba vyčkať, kým bude možné Lenina pochovať: To sa stane, keď komunistická ideológia definitívne zmizne v minulosti.
Mauzóleum by sa nemalo zrúcať, ide o dielo vynikajúceho architekta Alekseja V. Štuševa (1873-1949), ktorý staval aj kostoly a mnohé zaujímavé budovy. Bolo by pravdepodobne logické zriadiť v ňom múzeum masového prenasledovania komunistickým režimom,“ myslí si metropolita.

Rakúsky teológ: Cirkvi na obdobie po korone zle pripravené

Graz, 06.10.2020 (KAP) 026 781 – Ako sú farnosti pripravené na blížiace sa veľké sviatky a možné obdobie po korone? „Zle“ – tak znie diagnóza rakúskeho teológa a filozofa z univerzity v Grazi, Prof. Reinholda Esterbauera:
„Chýbajú liturgické koncepcie a idey k pretrvávajúcej pandémii. Iba heslá ako vydržať a ľutovať to, čo chýba – to jednoducho nestačí. Je tu aj nebezpečie, že bez konkrétnej pastorácie si ľudia zvyknú na zlom v náboženskom živote farností a raz im táto strata už ani nebude chýbať,“ píše Prof. Esterbauer v stanovisku pre Kathpress.
„V súčasnosti ide cirkvám len o „realizáciu politických usmernení a ich prispôsobenie cirkevnej situácii. To je v princípe správne a z dôvodov prevencie nevyhnutné. A je aj veľké úsilie vo farnostiach, aby sa zachovali bohoslužby. Pochopiteľná ľútosť z poklesu pravidelných návštevníkov omší sa však spája aj s pochybnou nádejou, že po tom sa všetko zasa vráti naspäť a situácia bude ako pred pandémiou.“
Farnosti sa však podľa profesora pôsobiaceho na Katolíckej teologickej fakulte musia pripraviť aj na to, že presne to sa možno nestane – a že „ľuďom bude aj bez omší strednodobo málo chýbať“ a že vzrastie aj počet vystúpení z Cirkvi. Farnosti by sa mali preto sústrediť na dve oblasti – na pastoráciu v blízkej budúcnosti – Vianoce, Veľká noc za podmienok pandémie a na rozvoj pastoračných ponúk pod znamením „novej normality“. Ponuky ako prísť si po Eucharistiu na faru, alebo pripojiť sa na omšu cez internet stačiť nebudú.
„Bude potrebné aktívne sa ľuďom približovať nielen farskými ponukami, ale ja priamym kontaktom – aby ľudia vedeli, že sa niekto o nich stará a že cirkvám nie sú jedno. To by sa malo využiť aj pre rastúci počet seniorov, ktorí nemajú internet. Práve sviatok Všetkých svätých, Advent, sv. Mikuláš a Vianoce sú príležitosti na priamy kontakt a starostlivosť o ľudí. Iba sa oddávať ľutovaniu situácie a nechať sa tým ochromiť, to ešte nikdy nebolo kresťanskou cnosťou,“ píše profesor.

Švajčiarsko: Náboženské relácie aj zvony sa končia!

Zürich, 06.10.2020 (KAP/KATH.CH) 026 780 – Verejno-právny švajčiarsky rozhlas (SRF) od leta 2021 ruší tri rozhlasové relácie. Zmĺknu aj kostolné zvony, ktoré od roku 1920 zvonia v sobotu večer na uvedenie nedele, ako oznámil portál kath.ch v utorok.
Podľa vedenia rozhlasu sa rušia tri náboženské relácie. Dve sa zaoberali každý týždeň otázkami z oblasti náboženstva, etiky, viery a teológie. Tretia podávala ráno krátky literárny príbeh širokému publiku. Každú sobotu predstavili aj zvony jedného švajčiarskeho kostola. Televízne relácie tým očividne zasiahnuté nie sú.
Predseda mediálnej komisie Biskupskej konferencie Švajčiarska, Mariano Tschuor, prejavil rozhorčenie: „Úsporné opatrenia sa dotknú vždy tých nesprávnych,“ povedal pre kath.ch. „Náboženská ponuka je aj tak veľmi obmedzovaná, hoci v celkovom rozhlasovom programe SFR je iba malým okrajovým produktom.“
Riaditeľka SRF Nathalie Wapplerová rozhodnutie na internetovej tlačovke v utorok ľutovala: „K už ohláseným 50 miliónom frankov potrebných úspor (46,4 mil. eur) sa do roku 2024 pridalo ešte 16 mil. frankov do r. 2022. A rozhlas musí škrtať relácie aj pre klesajúci záujem o reklamy.“

Taliansko: Biskup Giovanni D’Alise zomrel na covid-19

Rím, 6.10.2020 (KAP) 026 779 – V Taliansku po prvý raz zomrel aktívny diecézny biskup na následky infekcie koronavírusom. Ako oznámila Biskupská konferencia Talianska v nedeľu, biskup z Caserty Giovanni D’Alise (72) zomrel na následky infekcie, ktoré mu spôsobili zlyhanie srdca a krvného obehu. Zosnul v nemocnici hlavného mesta provincie Campani s ružencom v rukách.
Niekoľko dní predtým bol biskup pre infekciu a horúčku prevezený do nemocnice: „Nijaký strach, my sa aj tejto skúške postavíme s pokojom,“ povedal krátko po oznámení pozitívneho testu. Podľa médií súvisí jeho nákaza pravdepodobne s jeho nasadením ako duchovného pastiera.
Predseda biskupskej konferencie, kardinál Gualtiero Bassetti reagoval na správu o jeho smrti zdrvene:
„Dnes nás opustil biskup Giovanni, ktorý stál pri svojich ľuďoch až do konca a mal účasť na ich ceste utrpenia!“
V minulých mesiacoch padli v Taliansku pandémii za obeť už mnohí kňazi. Aj biskupi sú v prvom rade kňazi medzi kňazmi,“ ako povedal kardinál.
Vzhľadom na rastúce počty nakazených vyzval kardinál Bassetti celú krajinu znova k zodpovednosti a napomenul:
„Svedectvo tých, ktorí nás opustili, je odkazom, ktorý nesmel byť nadarmo. Talianske orgány hlásili v nedeľu 2578 nových prípadov nákazy za 24 hodín.

Rakúsko: Vláda očierňuje kritikov korony ako sektárov

Viedeň, 6.10.2020 (kath.net) 026 778 – V Rakúsku sa šíri kritika správy vlády o sektách, v ktorej kritici opatrení proti koronavírusu sú stavaní na rovnakú úroveň ako psychopatické sekty. Správa na 172 stranách, ktorá mala vlastne zobraziť situáciu roka 2019, sa viac ako v tretine venuje téme koronavírusu. Hovorí sa v nej o „sprisahaneckých teóriách“, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Podľa správy existujú aj prieniky medzi sprisahaneckými teoretikmi, prívržencami alternatívnej medicíny a protivníkmi očkovania!
Správu kritizuje najmä Strana slobody Rakúska FPÖ:
„Naša čierno-zelená vláda povyšuje svoje opatrenia proti vírusu teraz definitívne na náboženstvo a od nich sa odchyľujúce názory sa stávajú sektárstvom a kacírstvom,“ vyhlásil predseda klubu FPÖ Herbert Kickl.

Caviezel: Kresťanský život pominie – príde prenasledovanie

USA, 2.10.2020 (LifeSiteNews) 026 777 – Herec Jim Caviezel v interview vyhlásil, že kresťania by mali byť vo vojne so sekulárnymi extrémistami:
„Táto vojna sa musí vybojovať a musí sa vyhrať. Nikto sa nikdy neviezol k víťazstvu na chrbte falošných morálnych fráz. Musíme hovoriť pravdu bez obalu,“ povedal Caviezel pre „My Faith Votes“.
Caviezel zdôraznil, že otroctvo a utrpenie bolo často osudom Božieho ľudu v histórii a povedal, že plne nedoceňujeme, aké je požehnanie žiť v spoločnosti s náboženskou slobodou, hoci sa teraz nebezpečne vymkla z rovnováhy.
“Budete si želať, aby ste nikdy nevedeli, čo je demokracia. Tento kresťanský život bude čoskoro minulosťou. Hovoríme tu o veľmi masívnom prenasledovaní.“
Herec, ktorý veľmi presvedčivo stvárnil Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista, ďalej povedal:
„Zatiaľ čo Biblia rozpráva o vražde detí faraónom a vražde sv. neviniatok, aby sa tak umlčali hlasy Mojžiša a Ježiša – legalizovaným potratom vraždíme na úrovni, ktorá je bezprecendentná! A sú ešte aj ženy, ktoré dovolia zabiť svoje dieťa po jeho narodení v New Yorku a vo Virgínii! To je luciferské!“
Rendezvous s osudom
Caviezel pripomenul aj prejav Ronalda Reagana v r. 1964 – “Rendezvous with Destiny” (Rendezvous s osudom). Parafrázoval niekoľko viet na opis boja v ktorom sa teraz nachádzame so zlami potratu a dusením náboženskej slobody:
„Tí, ktorí by zapredali našu slobodu za polievočku blahobytného štátu nám hovoria, že majú utopické riešenie mieru bez víťazstva. Hovoria, že ak sa vyhneme priamej konfrontácii s nepriateľom, on zabudne na zlo a naučí sa nás milovať. Nuž máme nie ľahkú, ale jednoduchú odpoveď. Musíme mať odvahu povedať našim zvoleným predstaviteľom, že chceme mať našu národnú politiku založenú na tom, o čom sme v srdci presvedčení, že je morálne dobré.
Dámy, a páni, už si nemôžeme kupovať svoju bezpečnosť ‚jedného národa pod Bohom‘, našu slobodu v Kristovi našom Spasiteľovi od hrozby zla. Páchaním takej veľkej nemorálnosti, že hovoríme miliónom a miliónom maličkých väznených za železnou oponou predávaných na sex a postihovaných potratmi: ‚Vzdajte sa snov o slobode, pretože aby sme si zachránili vlastnú kožu, sme ochotní dohodnúť sa s vašimi otrokármi‘.“
Alexander Hamilton zasa povedal: „Národ, ktorý dokáže dať prednosť potupe pred nebezpečím, je pripravený na tvrdého pána a zaslúži si ho“.
Povedzme si to rovno. Niet argumentu proti voľbe mieru a vojny, ale je jediná zaručená cesta ako mať mier – a môžete ho mať v nasledujúcej sekunde – je kapitulácia.“ Je v tom riziko, no história nás učí, že väčšie riziko spočíva v ustupovaní a politika liberálov nám nedáva voľbu medzi mierom a vojnou, ale iba medzi bojom a kapituláciou. Ak budeme pokračovať v ustupovaní budeme raz čeliť konečnému ultimátu – a potom čo ďalej?
Nikitovi Chruščovovi satan našepkal, že ustupujeme pod tlakom jeho studenej vojny a raz, keď príde posledné ultimátum naša kapitulácia bude dobrovoľná, pretože potom budeme oslabení duchovne, morálne aj ekonomicky.
Z jednej strany počul hlasy z našej strany – ‚mier za každú cenu‘ – alebo ‚lepší červený ako mŕtvy‘, alebo – ako to povedal jeden redaktor – ‚budem žiť radšej na kolenách ako zomrieť na nohách‘. A to je cesta k vojne …
Vieme a neveríme, že život je taký drahý a mier taký krásny, že sa to dá predať za cenu reťazí a otroctva. Ak nič v živote nie je hodné umrieť za to, kedy sa to začalo tvárou v tvár tomuto nepriateľovi? Alebo mal Mojžiš povedať deťom Izraela, aby žili v otroctve u faraónov? Mal Kristus odmietnuť kríž? Mučeníci v histórii neboli hlupáci, ani naši milovaní predkovia, ktorí dali životy za zastavenie nacistov nezomreli nadarmo. Kde je potom cesta k pokoju? Je na to jednoduchá odpoveď a musíme mať odvahu povedať našim nepriateľom: „Je to cena, ktorú nebudeme platiť! Je tu hranica, ktorú nesmiete prekročiť.“ A to je aj význam Pánovho písma: Buďte svätí v srdci, mysli, tele a duši – na čom sa zakladá aj naša ústava – že všetci ľudia sú stvorení rovní a nie narodení rovní.
Winston Churchill sa vyjadril: „Osud človeka sa nemeria materiálnymi výpočtami. Keď celým svetom hýbu veľké sily, naučíme sa, že sme bytosti s duchom – nie zvieratá. V čase a priestore sa niečo deje – či sa nám to páči alebo nie – a to sa volá povinnosť.“
Sme vo vojne s najnebezpečnejším nepriateľom akému ľudstvo kedy čelilo od jeho dlhého šplhania sa z močiarov ku hviezdam. A ak prehráme túto vojnu a stratíme slobodu, história zaznamená, že tí, čo mali najviac čo stratiť, urobili najmenej, aby tomu zabránili.
Bratia a sestry. vyčlenme sa z tejto skorumpovanej generácie. Buďme svätí. Neboli ste stvorení, aby ste sa jej prispôsobili. Narodili ste sa, aby ste neboli z tohto sveta. A vyjadrené slovami Ronalda Reagana: ‘Zlo je bezmocné, ak sú dobrí neohrození!“ Boh žehnaj vás a Boh žehnaj Ameriku!

Satanisti oslavujú Trumpovo infikovanie covidom!

Washington DC. 2.10.2020 (kath.net) 026 776 – Satanisti v USA oslavovali v piatok ráno nakazenie amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželky Melánie vírusom covid- 19! Upozornil na to známy americký teológ Timothy Dalton na videu YouTube. Donald Trump a jeho manželka boli podľa vlastných údajov pozitívne testovaní na koronavírus, no nemajú zatiaľ väčšie príznaky. Hope Hickesová, blízka poradkyňa, ktorá sa podľa amerických médií pohybovala v blízkosti Trumpa iba s rúškom, bola takisto pozitívne testovaná a aj ochorela.
Mike Pence, viceprezident USA, na Twitteri vyzval k modlitbe za prezidenta Trumpa:
„Spojme sa v modlitbe s miliónmi ľudí v USA za rýchle a úplné uzdravenie prezidenta. Boh vás žehnaj, pán prezident!“
Anna Khaitová, známa kresťanka na Twitteri, napísala v reakcii:
„Boh je dobrý. Nerobím si starosti, viem, že prezident Trump a Melánia to prekonajú. Sprevádzajme ich modlitbami.“
Veľmi priateľská a úctivá reakcia prišla na Twitteri aj od Tulsi Gabbardovej, političky demokratov na Havaji. Gabbardová tiež kandidovala v prezidentských voľbách 2020:
„Môj manžel Abrahám a ja želáme americkému prezidentovi a prvej dáme to najlepšie, zdravíme aloha a modlíme sa za rýchle zotavenie. Posielame srdečné pozdravy Ivanke, Tiffany, Donaldovi Trumpovi juniorovi, Ericovi a Barronovi v tejto ťažkej dobe.“
Nenávistné tvíty a škodoradostné prejavy prišli zo strany ľavice – medzi nimi aj od nemeckej iniciatívy Fridays for Future“ (Piatky pre budúcnosť), ktorú vedie Luisa Neubauerová:
„A na celom svete sa uškŕňajú a dvíhajú sa kútiky úst #trumphascovid“ , ako napísala na Twitteri.

Viedeň: Dóm sv. Štefana bojuje s nedostatkom príjmov

Wien/Graz, 02.10.2020 (KAP) 026 775 – Dóm sv. Štefana vo Viedni bojuje s masívnym úbytkom príjmov v miliónových sumách, ako povedal dómsky farár Toni Faber 2. septembra pre Kathpress:
„Situácia je ťaživá, no vďaka Bohu sme si v ostatných rokoch vytvorili nejaké rezervy. Preto je napriek tomu dóm na tom relatívne dobre a môžeme sa vyhnúť prepúšťaniu. Dúfam v skoré ukončenie pandémie a v lepšie časy.“
Dóm je zásadne voľne prístupný, iba za jednotlivé turistické atrakcie sa vyberajú vstupné. Chrám navštívilo pred pandémiou ročne až 6 miliónov ľudí. Tento rok to bude iba tretina, ako povedal Faber pre noviny „Kleine Zeitung“. „Ak to takto pôjde ďalej, budeme sa musieť ohliadnuť po ďalších príjmoch. Žiadať vstupné si však nedokážem predstaviť. To by bola nesmierna pastoračná škoda.“

Dóm aj pútnické chrámy pod tlakom

Dóm v Grazi ako aj pútnická Bazilika Mariazell majú takisto napätú finančnú situáciu. Dómsky farár v Grazi Heinrich Schnuderl pre noviny „Neue Vorarlberger Tageszeitung“: „Vstupné sa však vyberať nebude. Čo by sme si želali, je udržiavací príspevok z turistickej branže,“ navrhol farár.
V Mariazelli, najvýznamnejšom pútnickom mieste Rakúska, cítia výpadok príjmov od návštevníkov mimoriadne silne: „Prišlo sem o 80 percent menej skupín a o 40 percent finančných darov menej ako minulý rok. Normálne prichádza 3000 pútnikov na púť Burgenland-Chorvátsko, tento rok ich bolo iba 300,“ uviedol rektor baziliky Michael Staberl typický príklad. „Pýtať vstupné však neprichádza do úvahy ani pre baziliku v Mariazelli. Návštevníci sú z veľkej väčšiny pútnici. Prídu, aby sa pomodlili a zapálili sviečky. Oni majú právo prísť do pútnickej baziliky,“ konštatoval rektor Staberl.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *