Sv. Páter Pio – jediný stigmatizovaný kňaz v dejinách Cirkvi

25. mája 1887 sa neďaleko Neapola, v neznámej chudobnej dedinke Pietrelcina, v sedliackej rodine narodilo Oraziovi a Giuseppe Forgione štvrté zo šiestich detí – Francesco. Chlapec už od útleho veku prejavoval úprimný záujem o duchovné veci a veľmi skoro sa v ňom rozvinula túžba po kňazstve. Ako 16 ročný mladík v roku 1902 vstúpil do kláštora kapucínov, kde prijal rehoľné meno PIO, čo v preklade znamená zbožný. O osem rokov neskôr sa naplnila aj jeho túžba po kňazstve, keď v roku 1910 prijal sviatosť kňazstva.

Život mladého mnícha bol poznačený častými chorobami, nie dobrým zdravotným stavom. Prvé roky svojho rehoľného života často trávil doma v rodnej Pietrelcine, kam ho predstavení posielali zotaviť sa. Povolanie do armády počas prvej svetovej vojny jeho zdraviu taktiež neprospelo. Po niekoľkých dovolenkách na zotavenie ho nakoniec z armády prepustili. Po častom sťahovaní z kláštora do kláštora, ktoré mu veľmi neprospievalo, ho predstavení v roku 1916 poslali do Kláštora Milostivej Panny Márie v San Giovanni Rotondo. To bolo miesto, ktoré mu vybral Pán súdiac podľa toho, že v tomto kláštore sa jeho zdravotný stav viditeľne zlepšil. No toto zotavenie bolo len krátkodobým, prechodným stavom pred bolesťami a utrpením, ktoré malo prísť.

20. septembra 1918 po svätej omši, Pátra Pia skloneného v modlitbe pred veľkým krížom, navštívil jeho Pán, aby dal zbožnému mníchovi účasť na svojom utrpení. Stigmy, ktoré sa prejavili na jeho tele mu spôsobovali nesmierne bolesti – a to nielen fyzické. Pre nedôverčivosť zo strany predstavených kláštora i Cirkvi sa musel Páter Pio často podrobovať rôznym výsluchom a nepríjemným lekárskym prehliadkam. Bol upodozrievaný, že rany na tele si spôsobuje sám, aby upútal na seba pozornosť. Páter Pio tieto poníženia a nespravodlivé obvinenia znášal v tichosti a s veľkou pokorou.

O Pátrovi Pio bolo napísaných veľa článkov, kníh, už počas jeho života i krátko po smrti. K dispozícií je aj dostatok originálnych fotografií, nakoľko žil v 20. storočí. No predsa, jeden autentický dokument, v ktorom Páter Pio vypovedá pod prísahou celú pravdu o sebe, ležal takmer pol storočie uložený v Ríme. Vďaka šikovnosti otca Francesca Castelliho bol tento dokument 40 rokov po smrti Pátra Pia prvý krát zverejnený. Čo tento dokument obsahoval a prečo také tajnosti?

V roku 1921 tajne vyslal cirkevný úrad svojho zástupcu do kláštora v San Giovanni Rotondo – biskupa Raffaella Carlo Rossiho, aby prešetril prípad Pátra Pia. Na základe rozhovorov s mníchom, s jeho spolubratmi, pozorovaním rán na tele rehoľníka mal definitívne vyvrátiť dohady o možnej pravosti stigiem i o ostatných nadprirodzených javoch, ktoré súviseli s týmto kňazom.

Otec Raffaello Carlo Rossi prijal svoju úlohu so všetkou zodpovednosťou. Niekoľko dní strávil medzi bratmi v kláštore San Giovanni Rotondo, vypytoval sa, skúmal a poctivo zapisoval všetko čo zažil, videl a počul. Výsledkom tejto vizitácie bol spis s jeho stanoviskom k osobe Pátra Pia, ktorý odoslal do Ríma. So správou z vyšetrovania však neboli  spokojní predstavení cirkevného úradu, pretože jej obsahom bol pravý opak ako očakávali. Otec Raffaello Carlo Rossi  v nej uviedol, že nie je dôvod pochybovať o pravosti stigiem a rovnako sa domnieva, že všetky mystické a nadprirodzené javy vrátane bilokácie sú božím zámerom. Keďže Páter Pio mal veľa neprajníkov a odporcov a to aj v radoch Katolíckej cirkvi, takýto záver vizitácie bol pravdepodobne dôvodom, prečo spis ostal utajený a nezverejnený.

Obsah tohto spisu bol vydaný knižne pod názvom Vyšetrovanie Pátra Pia. Ako napovedá podnázov knihy „Tajný životopis“, jedná s o najpodrobnejší životopis Sv. Pátra Pia, ktorý je spísaný na základe autobiografických výpovedí samotného pátra.

Francesco Castelli: Vyšetrovanie Pátra Pia

V septembri tohto roku sme si pripomenuli sté výročie objavenia stigiem na tele Pátra Pia. Pri tejto príležitosti vyšla nová kniha Tri tajomstvá smrti Pátra Pia, ktorá vyšla z pod rúk talianskeho novinára,  v súčasnosti riaditeľa Padre Pio TV a tiež autora mnohých kníh o tomto kňazovi – Stefana Campanella. V tejto poslednej knihe sa autor zameriava ako už napovedá samotný názov na tajomstvá – môžeme ich nazvať aj zázraky, ktoré bezprostredne súviseli so smrťou svätca.

Kniha nie je žiadnym súhrnom mýtusov či domnienok. Je založená na výpovediach bratov kapucínov, ktorí žili v blízkosti Pátra Pia a tiež boli pri ňom, keď umieral. Ktoré zázraky sa udiali?

  1. Páter Pio predpovedal presný čas svojho odchodu do večnosti.
  2. Tajomná prítomnosť jeho duchovnej dcéry Iacopy v klauzúrovanej cele, keď zomieral.
  3. Zmiznutie stigiem aj akýchkoľvek jaziev po ranách v okamihu smrti.

https://www.zachej.sk/produkt/28617/vysetrovanie-patra-pia/

 

Stefano Campanella: Tri tajomstvá smrti Pátra Pia

V závere spomínanej knihy sa Stefano Campanella zameriava aj na veľkú záhadu pátrovho nazerania na vlastnú smrť. Túžil po smrti, ktorá by bola vyslobodením z jeho utrpenia a stretnutím sa s Večným Bohom. No zároveň chcel ostať v ubolenom tele, aby mohol pomáhať a zachraňovať hriešnikov a duše z očistca. Všetky jeho obety, modlitby i konanie mali jediný cieľ: obrátenie hriešnikov a vyslobodzovanie duší z očistca. Celé hodiny, potláčajúc vlastné potreby, trávil v spovednici, aby čo najviac hriešnikov vytrhol diablovi z jeho moci a vrátil do Božej náruče. Diabol samozrejme zúril, svoju zlosť si „vybíjal“ na svätom kňazovi a často mu ubližoval: nielen duševne, ale aj fyzicky.

Keď svätý Pio z Pietrelciny daroval ruženec niektorým svojim duchovným deťom, povedal: „Vyprázdnime jeden kútik očistca.“ Jeho vrúcny, osobitý vzťah, ktorý mal k dušiam v očistci pramení v jeho dare – možnosti stretávať sa s nimi. Uvedomoval si, aká je ich nemohúcnosť a aké množstvo duší potrebuje naše modlitby. Často zdôrazňoval: „modlite sa za hriešnikov a duše v očistci. Za duše viac – lebo tie si už samé pomôcť nemôžu.“

Marcello Stanzione v knihe Páter Pio a očistec ponúka krátky životopis stigmatizovaného kňaza – priateľa duší v očistci. Hlavných obsahom knihy je pohľad na očistec, ako ho vidí Sv. Páter Pio a tiež pohľad Katolíckej cirkvi. Vďačnou prílohou sú modlitby za duše v očistci.

https://www.zachej.sk/produkt/28590/tri-tajomstva-smrti-patra-pia/

Marcello Stanzione: Páter Pio a očistec

Chýr o stigmatizovanom rehoľníkovi sa rýchlo začal šíriť. Hoci skaza 2. svetovej vojny sa San Giovanni Rotondo nedotkla (či už zásluhou pátra Pia alebo nie), mnohí vojaci zvesti o svätom mníchovi priniesli do svojich krajín, ďaleko za hranice Talianska.

Pri mene Páter Pio si väčšina z nás predstaví starého mnícha so šedivou bradou, v hnedom kapucínskom habite a pletenými rukavicami bez prstov na rukách. Preto sa mnohí čudujú, že Sv. Páter Pio je patrónom dospievajúcich, mladých ľudí. No už vo výzore starca môžu mladí ľudia hľadať životnú múdrosť. Páter Pio vo svojom živote veľa trpel, bol nepochopený, neprávom obviňovaný, odmietaný. Pre mladých ľudí je veľkým vzorom skromnosti, pokory, oddanosti Bohu i svojej službe. Dospievajúci sa k nemu utiekajú vo zvlášť ťažkých životných skúškach, vo svojich obavách o budúcnosť a prosia ho o pomoc pri dôležitom rozhodovaní. Môžeme ho prosiť o pomoc, keď bojujeme s pokušením, aby nás chránil od Zlého.

https://www.zachej.sk/produkt/23364/pater-pio-a-ocistec/

 

Plastová kartička s jeho podobizňou a s modlitbou v našom vrecku nám môže stále pripomínať, že v ťažkostiach nie sme sami. S Bohom máme spoločného známeho – Sv. Pátra Pia, ktorý sa rád za nás prihovorí.

 

Zamilujme si tohto svätého kňaza a šírme jeho posolstvo neúnavnej modlitby za hriešnikov a duše v očistci medzi ľuďmi. Svätým ružencommodlitbou novény sa pridajme k projektu záchrany bezmocných duší, ktorému Sv. Páter Pio obetoval celý svoj život.

Marciano Guarino (ed): Novéna svätého pátra Pia

Nedovoľte, aby sa vám v duši usadila, čo len štipka smútku, pretože smútok bráni voľnému pôsobeniu Ducha Svätého.“ Sv. Páter Pio

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *