„Panna Mária, moja láska“ – svätec, ktorý inšpiroval piatich pápežov

Svätý Luďovít Maria Grignion de Montfort je jednou z najvplyvnejších osobností cirkvi v mariánskej spiritualite za posledné tri storočia.

Luďovít Maria Grignion de Montfort, francúzsky duchovný, sa stal slávnym vďaka svojej knihe „O pravej úcte k Panne Márii,“ v ktorej navrhol „úplnú oddanosť Ježišovi prostredníctvom Panny Márie“.

Táto myšlienka sa stala mimoriadne dôležitou aj pre Jána Pavla II., ktorý túto „úplnú oddanosť“ vložil do svojho pápežského motta „Totus Tuus“ – Celý tvoj. Fragment z knihy sv. Ľudovíta de Montfort z ktorého Karol Wojtyła prijal túto výzvu, znie takto:

Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria. Som celý tvoj a všetko čo mám, je tvoje. Prijímam ťa za moje všetko, celým sebou. Mária, daj mi svoje srdce.

Ján Pavol II. nebol jediným pápežom, ktorý upozornil na Ľudovíta de Montfort a jeho spisy a povzbudil cirkev ísť hlbšie do Mariánskej spirituality.

1. Pápež Pius IX. (1846-1878) povýšil pojednanie O pravej úcte k Panne Márii  na jednu z najlepších foriem mariánskej oddanosti. Napísal tiež:

Ctihodný Boží služobník Ľudovít Maria de Montfort praktizoval kardinálne čnosti viery, nádeje a lásky k Bohu a k blížnemu a základné čnosti rozvážnosť (prudentia), spravodlivosť (iustitia), mravnú silu (fortitudo) a miernosť (temperantia) do hrdinského stupňa.

Dodajme, že Pius IX. bol pápež, ktorý vyhlásil dogmu Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

2. Lev XIII. (1878-1903), známy ako pápež ruženca, v roku 1888 blahorečil Ľudovíta de Montfort. Bol pod veľkým vplyvom jeho diela. V jeho encyklike nachádzame potvrdenie starobylej praxe odpustkov pre tých, „ktorí strávia mesiac október – ružencový mesiac zbožnou modlitbou ruženca. Spolu s týmto uistením sa Lev XIII. vyznáva zo svojho osobného vzťahu k Panne Márii, pričom jej príhovoru zveruje „mnohé a mimoriadne dary“, ktoré získal od Boha a ďakuje aj za to, že mu bolo dopriate sláviť päťdesiate výročie biskupskej vysviacky. Počas svojho pontifikátu napísal Lev XIII. jedenásť encyklík o ruženci.

3. Svätý Pius X.(1903-1914) vo svojej encyklike o Nepoškvrnenom počatí  Ad diem illum prevzal veľa z mariánskeho jazyka Ľudovíta de Montfort a napísal:

Keďže cez Máriu poznávame Krista, cez Máriu dostávame najlepší život, ktorého Kristus je začiatkom i koncom. 

Taktiež udelil apoštolské požehnanie každému, kto číta pojednanie „O pravej úcte k Panne Márii …

4. Pápež Pius XII.(1939-1958) kanonizoval Ľudovíta de Montfort 20. júla 1947. Pri svätorečení nového svätca povedal:

..veľké tajomstvo príťažlivosti [de Montforta] a zverovanie duší Kristovi bolo jeho oddanosťou voči Márii. Celá jeho činnosť bola založená na nej, všetka jeho dôvera spočívala v nej. Na rozdiel od ťažkého smútku, strachu z melanchólie a depresívnej hrdosti Jansenizmu podporoval dôverujúcu a horlivú lásku v žití ako otrok Panny Márie.

V duchu „úplnej oddanosti“ Ľudovíta de Montfort a v reakcii na výzvu Panny Márie z Fatimy pápež Pius XII. napísal v apoštolskom liste Sacro Vergente Anno:

Celý svet sme zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zvláštnym spôsobom zverujeme a darujeme všetok ľud Ruska tomu istému Nepoškvrnenému Srdcu.

5. Svätý Ján Pavol II.(1978-2005) bol silne ovplyvnený Ľudovítom de Montfort. Často opakoval „čítam mnohokrát a s veľkým duchovným prínosom jeho dielo.“ Taktiež povzbudil veriacich, aby nasledovali príklad tohto svätca. Povedal:

Opakovaním Totus Tuus každý deň, životom v harmónii s Máriou, môžete dosiahnuť skúsenosť dôvery a bezhraničnej lásky k Otcovi, nehy Ducha Svätého a transformácie seba v podobu obrazu Krista.

Ján Pavol II. sa v mnohých svojich dokumentoch odvolával na texty Ľudovíta de Montfort. Dokonca ho zamýšľal nazvať učiteľom Cirkvi.

Ako je vidieť na týchto piatich pápežoch, dopad Mariánskej spirituality Ľudovíta de Montfort neklesá, ale aj pre budúce generácie sa stáva cestou k hlbšiemu spojeniu s Kristom.

Zdroj: aleteia.pl, svetkrestanstva.postoj, minoriti.cz, obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *