Každá doba má svätých

20. novembra 1887 Svätá Terezka z Lisieux žiada pápeža Leva XIII., aby mohla vstúpiť na Karmel vo veku 15 rokov.

Francúzsko devätnásteho storočia je prvou európskou krajinou, v ktorej sa začalo šíriť presvedčenie, že sa zaobídeme bez Boha, že môžeme žiť, ako keby neexistoval. Práve v krajine za Alpami si však niektoré svätice, ako napríklad Terezka z Lisieux, pamätali, že zmyslom života je práve to, že poznáš a miluješ Boha.

  Terezka Martinová sa narodila v Alençone vo Francúzsku 2. januára 1873. O dva dni neskôr bola pokrstená v kostole Notre-Dame a dostala meno Maria Francesca Tereza. Jej rodičia sú Ľudovít Martin a Zélie Guérinová.

  Po matkinej smrti 28. augusta 1877 sa Terezka s celou rodinou presťahovala do mesta Lisieux. V deň Turíc roku 1883 mala jedinečnú milosť uzdravenia z ťažkej choroby na príhovor Panny Márie Víťaznej.

  Chcela, podobne ako jej sestry Pauline a Marie, prijať kontemplatívny život na Karmeli v Lisieux, ale zabránil jej nízky vek. Počas púte do Talianska po návšteve Svätého domu v Lorete a miestach večného mesta, na audiencii, ktorú pápež udelil veriacim z diecézy Lisieux 20. novembra 1887, s drzosťou dcéry požiadala Leva XIII., aby jej vo veku 15 rokov umožnil vstup na Karmel.
  Dňa 9. apríla 1888 vstúpila na Karmel v Lisieux, kde 10. januára nasledujúceho roku prijala habit rádu Panny Márie a zložila rehoľnú profesiu 8. septembra 1890, na sviatok Narodenia Panny Márie.

  Na návrh svojej matky predstavenej si vedie denník, v ktorom si zaznamenáva etapy svojho vnútorného života. V roku 1895 napísala: «9. júna, na sviatok Najsvätejšej Trojice, som dostala milosť, aby som viac ako kedykoľvek predtým pochopila, ako veľmi túži byť Ježiš milovaný». Terezka chcela zo všetkých síl a mladistvého nadšenia odpovedať na Božiu lásku. Netuší však, že láska ju prevedie cestou núdze a temnoty.

  Nasledujúci rok 1896 sa objavili prvé príznaky tuberkulózy, ktoré viedli k jej smrti. Ešte bolestnejšia je skúsenosť neprítomnosti Boha. Terezka, zvyknutá žiť v jeho prítomnosti, sa ocitá zahalená v temnote, v ktorej nemôže vidieť žiadne nadprirodzené znamenia.

  Je tu však posledná etapa, ktorú svätica dokončila. Učí sa, že jej ako dieťaťu je zverené poznanie malej cesty, cesty odovzdania sa do vôle Božej. Život sa tak pre ňu stáva bezstarostnou hrou, pretože aj vo chvíľach opustenosti Boh bdie a je pripravený vziať do náručia tých, ktorí sa mu zverili.

  8. júla 1897 bola prevezená na ošetrovňu. Jej sestry a ďalšie rehoľné ženy počuli jej slová, zatiaľ čo bolesti a skúšky, znášané s trpezlivosťou, sa stupňovali, až vyvrcholili jej smrťou 30. septembra 1897 popoludní. „Neumieram, vstupujem do života“, napísala svojmu bratovi duchovnému misionárovi Donovi Bellierovi. Jej posledné slová „Bože môj, milujem ťa“ sú pečaťou jej existencie, keď vo veku 24 rokov odišla, aby podľa svojho želania vstúpila do novej fázy apoštolskej prítomnosti v prospech duší, aby sa spŕška ruží rozniesla po celom svete. Dňa 17. mája 1925 bola svätorečená Piom XII. a 14. decembra 1927 samotným pápežom spolu so svätým Františkom Xaverským vyhlásená za univerzálnu patrónku misií.

   Ján Pavol II. chcel, aby bol kanonický proces s rodičmi svätice jedinečný, keďže ich 26. marca 1994 spoločne vyhlásil za „ctihodných“. Za blahoslavených boli vyhlásení 19. októbra 2008 v Lisieux a sú navrhovaní ako vzor pre kresťanské rodiny.
   Manželia neboli neskôr kanonizovaní preto, že sa im narodila veľká svätica, ale preto, že ako pár túžili po svätosti.

   Zdroj: Spoločenstvo svätých

   Zdieľať