Život Cirkvi vo svete 29/2017

Obsah

„Mons. Paglia, kresťanské hodnoty sa sami neobhája!“

Poľskí biskupi žiadajú vernosť „Európe ducha“

Expert: Prípustnosť geneticky upravených hostií

Priekopník eutanázie: „Systém sa vyšmykol z rúk!“

Nemecko: Zakázať vstup nenávistným kazateľom!

Venezuela: Útok na kardinála a kostol

Jeruzalem: Cirkev znepokojuje súčasná situácia

Kardinál Müller: „Môj úrad sa skončil bez odôvodnenia“

Müller: ‚Radšej prijať nevýhody, ako si kriviť svedomie‘

Nová štúdia k Turínskemu plátnu

Facebook zavrel mnohé katolícke stránky po svete!

„Zvieratá lepšie chránené ako nenarodené deti“

Kardinál Müller: Kňazi sú podozrievaní aj a priori

Nový sekretár Kongregácie pre náuku viery

Arcibiskup zo Štrasburgu varuje

Kubyová: Kresťanské princípy politického boja

Kardinál Zen: Vatikán oslabuje cirkev v Číne

USA: Za Trumpa viac kresťanských migrantov

Arcibiskup Chaput kritizuje pátra Spadara

‚Neprimeraný vatikánsky útok’

‚Nevýslovný‘ pápež

Benedikt XVI.: Cirkev takmer troskotajúca loď

BILD o Benediktových slovách: ‚SOS Cirkvi‘

Sekularizácia USA pokračuje

„Kto chce zachrániť klímu, nemá mať deti“

Nemecko: Mladiství útočili na muža s krížikom

Bosna: Biskupi varujú pred odchodom kresťanov

Malta: Cirkev sa ozýva proti ‚manželstvu pre všetkých‘

Slová Benedikta XVI. pre kardinála Meisnera

Pápež ocenil ‚neohrozenosť‘ kardinála Meisnera

Zážitky z Medžugoria: Miska obilia zmení svet

Francúzsko: Vyšetrovanie kardinála zastavili!

Kurdistan rešpektuje práva kresťanov

Dikastérium pre laikov, rodinu a život už na internete

Schönborn: „Amoris laetitia“ cieli na „rozlišovanie“

Varovanie návštevám pápeža: Sťažovanie zakázané!

Jeruzalem: Kresťania, židia a moslimovia o odpustení

„Mons. Paglia, kresťanské hodnoty sa sami neobhája!“

New York City, 21.7.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 826 – „Keď arcibiskup Paglia nepovažuje za potrebné brániť náuku Cirkvi, tak svoju úlohu zle pochopil.“ Týmito slovami kritizoval kňaz Arcibiskupstva New York a cirkevný právnik Gerald Murray, prezidenta Pápežskej akadémie pre život a veľkého kancelára Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdiá manželstva a rodiny.
Paglia v interview pre magazín Alfa y Omega povedal nasledovné:
„Som si silou kresťanských hodnôt taký istý, že nepovažujem za potrebné ich brániť. Oni sa obhája sami. Hodnoty kresťanstva majú silu dotknúť sa sŕdc aj tých, ktorí neveria. Evanjelium je sila, ktorá je oveľa viac ako nejaká ideológia.“
Doslovne ešte povedal, že ním presadzovaná stratégia vychádza z toho, že „viera nepotrebuje nijaké bunkre, aby bola silnejšia ako knieža tohto sveta“.
Murray tento prístup vôbec nechápe. Názory Pagliu ho „udivujú“. „Kresťanské hodnoty odporcovia Cirkvi úplne a vehementne odmietajú,“ povedal pre LifeSiteNews. „Arcibiskup Paglia je ako pastier Cirkvi priam povinný hlásať jej náuku vhod či nevhod. Keď čelí výzvam sekulárneho sveta mlčaním, môže ľahko vzbudzovať dojem, že posolstvo Cirkvi sám neberie tak vážne, či ho dokonca odmieta,“ obáva sa Murray.
V interview arcibiskup Paglia tiež tvrdil, že nijaký nový člen Pápežskej akadémie pre život neodporuje otázkam ochrany života, aj keď existujú „malé rozdiely v postojoch“.
Murray odporoval aj tejto výpovedi Pagliu: „Niektorí z nových členov akadémie už zastávali verejne postoje v rozpore s morálnou náukou Cirkvi. Či Paglia snáď očakáva, že tieto názory oni teraz už nebudú zastávať? A keby boli naozaj zmenili svoj názor, tak by som prezidentovi akadémie dobre radil, aby to zverejnil. To by posilnilo dôveru mnohých veriacich v prácu akadémie,“ zdôraznil Murray.

Poľskí biskupi žiadajú vernosť „Európe ducha“

Poľsko, 20.7.2017 (RV) 020 825 – Pred blížiacim sa 75. výročím mučeníckej smrti spolupatrónky Európy, svätej Terézie Benedikty od Kríža – Edity Steinovej, vydali poľskí biskupi pastiersky list, v ktorom
sa zamýšľajú nad smerovaním súčasnej Európy.
Katolícki predstavitelia 38-miliónovej krajiny pozývajú k modlitbe „za obrátenie Európy, aby mala odvahu vrátiť sa ku svojim kresťanským koreňom“. Varovný prst dvíhajú pred skutočnosťou, že „Európa chce zabudnúť na vlastné kresťanské korene a chce žiť, ako keby Boha nebolo.“ Biskupi poukazujú na „kultúrne procesy“, ktoré „sa vedome vzďaľujú od idey Európy chápanej ako Európa ducha“. Konkrétne pomenúvajú postoje tých, čo „súhlasia s právom na eutanáziu, s právom žien zabiť vlastné ešte nenarodené deti, ktorí spochybňujú inštitút manželstva ako zväzok medzi mužom a ženou a propagujú ideológiu gender“.
Svätá Terézia Benedikta od Kríža sa narodila v roku 1891 v židovskej rodine vo Wroclawi, ktorá v tej dobre bola súčasťou Pruska. Ako tridsaťročná konvertovala na katolícku vieru a 1. januára 1922 prijala sviatosť krstu. Počas Druhej svetovej vojny bola deportovaná do koncentračného tábora Osvienčim, kde 9. augusta 1942 zahynula v plynovej komore. Svätorečil ju v roku 1998 sv. Ján Pavol II., ktorý ju zaradil aj medzi hlavných patrónov Európy. -ab-

Expert: Prípustnosť geneticky upravených hostií

Viedeň, 20.7.2017 (kath.net/KAP) 020 824 – Z najnovších vatikánskych smerníc nemožno odvodiť úplné povolenie používania „geneticky modifikovaných organizmov“ (GMO) u chleba a vína pre Eucharistiu. Zdôraznil to generálny sekretár Rakúskeho liturgického inštitútu, Christoph Freilinger. Úplne uvoľnenie geneticky manipulovanej pšenice, či geneticky upraveného hrozna pre svätú omšu zrejme nebolo v kompetencii Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a okrem toho za pápeža Františka sa javí sotva mysliteľné. Ale tu by bolo žiadúce ešte výslovné a jednoznačné objasnenie,“ uviedol teológ v príspevku pre „mein.STAND.PUNKT“ na internetovej stránke „katholisch.at“.
Expert na liturgiu tak reagoval na vatikánsku encykliku „Biskupom o chlebe a víne pre Eucharistiu“, kde sa k tomu uvádza:
„Kongregácia … rozhodla, že eucharistickú matériu, ktorá bola pripravená geneticky modifikovanými organizmami, možno považovať za platnú matériu.“
Táto výpoveď viedla k mediálnemu rozruchu, ktorý podľa Freilingera nie je celkom oprávnený, ak nahliadneme do zákona o potravinách. Tam sa rozlišuje medzi potravinami vyrobenými „z“ geneticky modifikovaných organizmov“ (GMO) a takých, ktoré boli vyprodukované „s podielom“ GMO. Pri tých druhých sa nasadzujú GMO v procese výroby (napr. isté druhy kvasníc), no nedostávajú sa do samotných potravín. To je eticky nezávadné a je to už dlhá prax pri mnohých potravinách dostupných v každom supermarkete. Treba predpokladať, že kongregácia v encyklike povolila isté procesy výroby, u ktorých sa GMO používajú bez ich bližšieho uvádzania,“ píše Freilinger. Súčasne sa vyslovuje za jednoznačné objasnenie Cirkvou.
Verejnosť právom zbystrila pozornosť, keď ide o geneticky upravené potraviny, ako konštatuje teológ a poukazuje aj na pápeža, ktorý v encyklike „Laudato si“ poukázal na zložitosť a mnohé nebezpečenstvá takejto produkcie potravín (133-135). V Európe, najmä v Rakúsku, geneticky upravené potraviny prevažná väčšina ľudí striktne odmieta. Okrem toho by skutočne geneticky upravená pšenica alebo hrozno a z nich vyprodukované potraviny museli byť podľa zákonov EÚ výslovne označené.

Eucharistický „chlieb“ namiesto „hostie“
Je potešiteľné, že v dokumente kongregácie sa na rozdiel od minulosti hovorí o „chlebe“ a nie jednoducho o „hostii“. To zodpovedá dikcii misála: „Výpovedná sila znamenia si vyžaduje, aby sme matériu Eucharistie skutočne spoznali ako pokrm.“ Práve tak dôležitá ako otázky „biochemického“ zloženia eucharistickej matérie je tým podoba chleba pre slávenie omše a zaobchádzanie s ním, ako konštatuje Freilinger.
„Lámaním eucharistického chleba sa predsa vyjadruje Ježišovo odovzdanie života. On bol ochotný nechať sa nalámať, aby sa mohol v láske darovať. V tom má budúcnosť život nás všetkých.“ Kto prijme kúsok z celku okrem toho zažíva, čo znamená „communio“ – spoločenstvo a spojenie s druhými v Ježišovi Kristovi a skrze neho. „Bolo by ziskom pre bohoslužobnú prax a v zmysle Druhého vatikánskeho koncilu, keby rímsky dokument bol podnetom predovšetkým o tom vo farnostiach hovoriť a príslušne konať,“ želá si odborník na liturgiu. –zg-

Priekopník eutanázie: „Systém sa vymykol z rúk“

Utrecht, 20.07.2017 (KAP) 020 823 – Holandský psychiater Boudewijn Chabot prejavuje zhrozenie nad situáciou v eutanázii v jeho vlasti Holandsku. Chabot je prívržencom a priekopníkom zákonov o eutanázii, ktoré sa považujú za najliberálnejšie na svete a platia od r. 2002. Tento systém sa v Holandsku „vymykol z rúk,“ kritizoval teraz v príspevku pre denník „NRC Handelsblad“ a sústredil sa pritom na aktívnu pomoc pri umieraní dementným pacientom.
V texte, na ktorý poukazuje aj rakúsky „Inštitút pre etiku v medicíne IMABE“ v newsletteri, psychiater opisuje svoje starosti z rýchleho rastu počtu ľudí s psychickou chorobou alebo demenciou, ktorí v Holandsku umierajú eutanáziou. „V r. 2009 bolo podľa „Regionálnej komisie pre eutanáziu“ (RTE) 12 prípadov usmrtenia dementných pacientov eutanáziou, v r. 2016 to bolo už 141 prípadov! U chronicky chorých psychiatrických pacientov vzrástol tento počet z nuly na 60! Vzhľadom na rastúci počet ľudí s demenciou a chronickými psychiatrickými chorobami je to desivý vývoj, ako píše Chabot. Kritizoval pritom aj krátenie rozpočtu na starostlivosť o týchto pacientov.
Každých päť rokov vydáva Holandsko oficiálnu štúdiu o rozhodnutiach ľudí ukončiť život, aby zistilo, ako ľudia zomierajú a či sú na mieste výhrady voči zákonu o eutanázii.
Ostatná štúdia z mája uvádza za rok 2015 až 7254 prípadov „podporovanej“ smrti – teda 20 denne! Z toho bolo 6672 prípadov eutanázie a 150 prípadov pomoci k samovražde. V ďalších 431 prípadoch lekári zabíjali bez explicitného dovolenia pacientov!
Psychiater Chabot kritizuje, že zákonné ochranné opatrenia pre eutanáziu sa pomaly rúcajú a ľudia s psychiatrickými chorobami alebo demenciou už nie sú dostatočne chránení. Už počiatkom roka protestoval spolu s viac ako 200 holandskými lekármi petíciou proti eutanázii pri pokročilej demencii:
„Náš morálny odpor voči ukončeniu života bezbranných ľudí je príliš veľký,“ napísali lekári. Odmietli niekomu poskytovať aktívnu pomoc pri umieraní, bez ústneho súhlasu pacienta.
„Ide tu o morálne problematické konanie: Ako zabijete niekoho, kto nechápe, že bude zabitý?“ pýta sa Chabot. Ostro kritizoval aj niekdajších priekopníkov eutanázie – tzv. „kliniky konca života“. Tie ponúkajú pomoc pri umieraní tým pacientom, ktorým to ich vlastní lekári odmietli. V r. 2016 sa tu uskutočnilo 75 percent prípadov eutanázie u chronických psychiatrických pacientoch. Neviem, ako tohto ducha dostaneme naspäť do fľaše!“ komentoval Chabot situáciu. –zg-

Nemecko: Zakázať vstup nenávistným kazateľom!

Wiesbaden, 20.7.2017 (kath.net) 020 822 – Abu Bilal Ismail, extrémistický imam z Dánska, by mal vystúpiť v Africkej mešite v Berlíne-Neuköllne. Vo štvrti Neukölln tento kazateľ už raz v Mešite Al-Nur otvorene vyzýval k vražde židov a kameňovaniu nemorálnych žien. Za to ho v novembri 2015 odsúdili za štvanie proti národu – avšak iba na pokutu 1800 eur!
„Je to známy nenávistný kazateľ a on neprestal a ani neprestane ďalej šíriť tieto myšlienky a siať nenávisť. Preto je pre mňa nepochopiteľné, ako sa takému niečomu môže ponúkať platforma. Abu Bilal Ismail vyhlásil našej demokratickej spoločnosti boj. To nesmieme pripustiť,“ vyjadruje zdesenie nad situáciou hesenský poslanec CDU a expert na integráciu Ismail Tipi.
Mešita vo štvrti Neukölln, kde má vystúpiť, sa tiež neprejavuje extrémistickými postojmi po prvý raz. Považuje sa za radikálne centrum v Berlíne!
„Musíme teraz konečne v takýchto prípadoch tvrdo zasiahnuť. Keď bude v našom strede miesto, kde sa pripúšťajú, ba sú dokonca vítané, extrémistické postoje, ktorými sa infikuje mnoho ľudí nenávisťou voči inovercom, tak musíme proti tomu konať. Nesmieme čakať, ale rázne reagovať a zakázať to. Nesmieme dopustiť, aby takéto mešity rozsievali svoje zlo. Nesmieme takýchto imamov vôbec k nám púšťať. Nechápem, ako môže nenávistný kazateľ voľne pricestovať do našej krajiny a šíriť tu nenávistnú propagandu. Proti tomu musíme zakročiť. Musíme nájsť štátnoprávne prostriedky na zákaz takýchto vystúpení. Nesmieme dlhšie náboženskú slobodu používať ako pláštik na zakrytie takýchto islamistických extrémistických vyjadrení!“ –zg-

Venezuela: Útok na kardinála a kostol

Caracas, 20.7.2017 (kath.net/KAP) 020 821 – Vo Venezuele sa situácia naďalej priostruje. Na 20. júla vyhlásila opozícia generálny štrajk, aby dosiahla zrušenie plánu prezidenta Nicolasa Maduru na zmenu ústavy. Toto zrušenie žiada aj cirkev.
Arcidiecéza Caracas v utorok čo najostrejšie odsúdila násilnícky útok na kostol a na kardinála Jorgeho Urosu v nedeľu ozbrojenými mladistvými členmi vládnej organizácie. Pri útoku prišiel o život jeden človek a viacerí ľudia boli zranení. Podľa vlády sa kostol vraj využíval ako neformálne opozičné centrum, čo arcidiecéza odmietla.
Prezident Maduro si v stredu vyprosil zahraničné vmešovanie do jeho plánu zorganizovať referendum o ústavodarnom zhromaždení. Maduro povedal, že „teraz viac ako kedykoľvek predtým“ sa zasadzuje za referendum 30. júla. „Našej otčine nebude nijaká zahraničná vláda dávať rozkazy,“ vyhlásil. Na „ohrozenie skrze impérium“ dáme „veľmi neohrozenú“ odpoveď!
Minister zahraničia Samuel Moncada predtým vyhlásil, že venezuelský ľud bude „zomknuto reagovať na nehanebné hrozby cudzieho nepriateľského a rasistického impéria“. Na zasadnutí Národnej rady pre obranu, ktorú Maduro zvolal kvôli hrozbám sankciami z USA, sa zúčastnili o. i. minister obrany Vladimir Padrino Lopez, predseda najvyššieho súdu Maikel Moreno a vedúca volebnej komisie, Tibisay Lucena.
Na nedeľňajšom opozičnom referende proti vládou plánovanej zmene ústavy sa zúčastnilo 7,6 milióna z 19 miliónov oprávnených voličov Venezuelčanov doma aj v zahraničí. Madurov plán na zmenu ústavy odmietlo až 98 percent z nich. –zg-

Jeruzalem: Cirkev znepokojuje súčasná situácia

Jeruzalem-Berlín, 19.07.2017 (KAP/KNA) 020 820 – Cirkevní predstavitelia v Jeruzaleme vyjadrili starosti pre napätú situáciu v Jeruzaleme: „Vyjadrujeme vážne znepokojenie zo súčasnej eskalácie násilia okolo Haram Al-Sharifu, aj náš zármutok nad stratami ľudských životov,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali vodcovia 13 uznaných cirkví vo Svätej zemi. Uverejnilo ho ekumenické „Medzináboženské centrum“ v stredu na internete.
Signatári v ňom odsúdili každé násilie. Cirkevní predstavitelia vyjadrili aj starosť pre možné pokusy zmeniť historický status quo na Chrámovej hore v Jeruzaleme. „To by mohlo v súčasnej napätej náboženskej klíme viesť k vážnym a nepredvídateľným následkom.“
Vyhlásenie podpísali o. i. grécky pravoslávny patriarcha Teofil III., hlava Latinského patriarchátu, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, a františkánsky kustód Svätej zeme Francesco Patton.

Nemecké veľvyslanectvo varuje
Vzhľadom na napätú situáciu okolo jeruzalemského starého mesta nemecké veľvyslanectvo v Tel Avive a nemecké zastupiteľstvo v Ramallahu varovali a vyzvali „k najväčšej možnej obozretnosti a ostražitosti“ na verejných miestach. Ľudia sa majú vyhýbať okoliu Chrámovej hory a moslimskej štvrti v starom meste, ako sa uvádza v informácii zo stredy.
Vzhľadom na „Deň hnevu“, ktorý vyhlásilo hnutie Fatah, treba po piatkových modlitbách rátať s masovými demonštráciami. Najmä v moslimských štvrtiach východného Jeruzalema, na kontrolných bodoch a vo väčších mestách západného pobrežia môže dôjsť k napätiam a výtržnostiam. Treba preto rátať so zvýšeným počtom policajtov, kontrol a s prípadnými zákazmi vstupu do starého mesta.
Najnovšie násilie vyvolal útok v piatok, keď boli zastrelení dvaja izraelskí vojaci a jeden zranený. Traja arabskí izraelskí útočníci boli zastrelení na úteku. Izrael reagoval zákazom piatkových modlitieb na Chrámovej hore a sväté miesto na niekoľko dní uzavrel.
Zostrené bezpečnostné opatrenia pri jej postupnom otváraní vyvolávajú odvtedy ostrú kritiku z arabskej strany. Islamský orgán Wakf ako aj zástupcovia palestínskej vlády, Jordánska a ďalších arabských krajín kritizovali opatrenia ako porušenie platného status quo. –zg-

Kardinál Müller: „Môj úrad sa skončil bez odôvodnenia“

Proces vyšetrovania kauzy chlapčenského zboru inicioval Müller

Rím, 19.7.2017 (KAP) 020 819 – Podľa kardinála Gerharda Müllera neboli mu uvedené nijaké dôvody nepredĺženia jeho úradu prefekta Kongregácie pre náuku viery. „Podľa ideologického smerovania sa potom vyfantazírujú nejaké vysvetlenia, často aj na odreagovanie emócií,“ povedal v stredu pre rakúsky „Kathpress“. Vyjadril sa aj ku správe o násilí a zneužívaní v Regesburskom chlapčenskom zbore. Bavorský Regensburg bol Müllerovým biskupským sídlom pred jeho povolaním do Ríma Benediktom XVI. Vatikán počiatkom júla informoval o odvolaní kardinála Müllera bez udania dôvodov. Preto nastali špekulácie o rozdieloch názorov medzi kardinálom a pápežom.
Vzhľadom na mnohé špekulácie o príčinách nepredĺženia jeho úradu po piatich rokoch kardinál povedal:
„Náš život je v Božích rukách a on nás vedie výškami aj hlbinami k cieľu. Na to je zameraný náš pohľad. Ja mám ako kardinál v Ríme ešte rôzne úlohy.“
V súvislosti so spracovaním prípadu chlapčenského zboru „Regensburských dómskych vrabcov“ nevidí dôvod prosiť o odpustenie, ako povedal Müller. Po tom, čo sa 40-50 rokov po týchto prečinoch nič nedialo, zaviedol po prvých takých správach proces ich spracovania. Nemecký vládny poverenec pre prípady zneužívania, Johannes-Wilhelm Rörig v utorok po uverejnení záverečnej správy z vyšetrovania povedal, že teraz dúfa, že sa bývalý biskup Müller obetiam ospravedlní. „To by bolo pre postihnutých dôležitým znamením.“

„Strategické, organizačné a komunikačné slabiny“
Kardinál Müller pripomenul, že chlapčenský zbor nie je nadácia cirkevného práva. „Takže sme dali ponuku poskytnúť príslušné osoby a financie Regensburskej diecézy na túto v jej rozmeroch ešte nepredvídateľnú prácu. V záverečnej správe sa mi za to výslovne poďakovali.“
Podľa správy právnika Ulricha Webera obeťami bolo 547 speváčikov od r. 1945. K Müllerovi správa konštatuje, že vtedajší biskup v r. 2010 inicioval proces spracovania prípadov. No nesie zodpovednosť za „strategické, organizačné a komunikačné slabiny“. Tie vraj neskôr jeho nástupca Rudolf Voderholzer odstránil.
Na tlačovej konferencii regensburský generálny vikár Michael Fuchs pripustil zlyhania. To dnes to tak vidí aj kardinál Müller, ako Fuchs v utorok tvrdil.
Kardinál Müller k tomu povedal, že nevie, či sa hovorilo o zlyhaniach. „Zo strany vedenia diecézy sa urobilo všetko, čo bolo podľa vtedajších informácií žiadúce.“ V záverečnej správe sa hovorilo iba o slabinách v zatiaľ celkom neprehľadnej počiatočnej fáze. Mimochodom biskup ako osoba nemôže zodpovedať za operatívnu a komunikačnú stránku celého procesu – to patrí do kompetencie ľudí na to poverených,“ povedal Müller. –zg-

Müller: ‚Radšej prijať nevýhody, ako si kriviť svedomie‘

Rím, 19.7.2017 (kath.net) 020 818 – Kardinál Gerhard Ludwig Maria Müller v interview pre DPA kritizoval „dvoranov“ vo Vatikáne a tých, ktorí praktizujú „pokryteckú oddanosť pápežovi“:
„Ich heslom je: ´Svätý Otec má ideu a my to bezpodmienečne nasledujeme´ a všetci sú plní obdivu. Pápež je tiež iba človek. To znamená, že nie všetko, čo robí a hovorí je už vopred dokonalé a neprekonateľné. Radšej prijať nevýhody, ako si kriviť svoje svedomie,“ povedal kardinál a varoval pred pápežským kultom:
„Každý katolík, najmä každý biskup a kardinál, má pozitívny a konštruktívny vzťah k pápežovi. Ale to je všetko iné ako prehnané dvorské poklonkovanie a prehnaná podriadenosť, proti ktorej sa sám pápež František vždy vyslovoval.“
Na otázku, či má napätý vzťah s Františkom, Müller povedal, že pápež ho vždy ubezpečoval, že „tým fámam neverí a že mi plne dôveruje“.
Müller ďalej kritizoval aj delenie na „konzervatívny“ a „progresívny“: „Duchovný a náboženský život deliť na konzervatívny a progresívny je svedectvom úbohosti a prezrádza iba agresiu tých, ktorí radšej iných diskriminujú, namiesto toho, aby s nimi konštruktívne diskutovali.“
Kardinál potom informoval, že aj pápež Benedikt XVI. je sklamaný, že „Müllerovi nebol úrad predĺžený“. Jeho návrat do Nemecka však pre neho nie je nijakou voľbou a zostáva v Ríme. –zg-

Nová štúdia k Turínskemu plátnu

Turín, 19.7.2017 (kath.net/CNA ) 020 817 – Skupina vedcov dokázala, že Turínske plátno má stopy krvi mučenej obete a definitívne tak vyvrátila argumenty, že plátno, v ktorom bolo Ježišovo telo zavinuté, bolo pomaľované.
Skúmanie, ktoré potvrdilo hypotézu predchádzajúcich výskumov ako biochemika Alana Adlera v 90. rokoch, realizovali inštitúty „Istituto Officina di Materiali“ v Trieste a „Istituto di Cristalografia“ v Bari, ktoré podliehajú Národnej rade Talianska pre výskum, rovnako ako Oddelenie inžinierstva v Padove.
Štúdiu uverejnil 30. júna vedecký časopis „PlosOne“ pod názvom „New Biological Evidence from Atomic Resolution Studies on the Turin Shroud“ (Nové biologické dôkazy na Turínskom plátne skrze štúdie s atomárnym rozkladom) a zakladá sa na experimentálnych testoch zo štúdií atomárneho rozkladu a na medicínskych štúdiách o pacientoch, ktorí utrpeli viacnásobné násilie a mučenie.
„Miniatúrne čiastočky zachytené v tkanive ľanového plátna zaznamenali scenár veľkého utrpenia, ktorého obeť bola zahalená do plátna,“ povedal Elvio Carlino, vedúci výskumu a expert Inštitútu pre kryštalografiu.
Tieto čiastočky nazývané „nano-čiastočky“, vykazujú „mimoriadnu štruktúru, veľkosť a rozdelenie“, ako upresnil Prof. Giulio Fanti z Paduánskej univerzity. Tieto nano-čiastočky nie sú typické pre zdravého človeka. Naopak, vykazujú veľkú mieru kreatinínu a ferinínu, ktoré sa nachádzajú u pacientov, ktorí utrpeli polytraumy ako mučenie. A Prof. Fanti dodal:
„Existencia týchto biologických nano-čiastočiek, ktoré sme našli, teda ukazuje na násilnú smrť muža zahaleného v Turínskom plátne.“
Tieto výsledky odporujú tvrdeniam, že plátno je pomaľované. Táto výpoveď sa nachádza u všetkých, ktorí predpokladajú, že ide o stredoveký falzifikát. Charakteristiky týchto čiastočiek „nemôžu byť nijaké artefakty, ktoré boli v priebehu stáročí do látky pridané,“ vyhlásil Prof. Fanti.
Turínske plátno patrí k najznámejším relikviám v spojení s utrpením Ježiša Krista. Kresťania ho po stáročia uctievali ako Ježišov rubáš. Bolo predmetom intenzívnych vedeckých skúmaní, aby sa overila jeho pravosť.
Turínske plátno je jemná látka, dlhá 463 cm a široká 113 cm a ukazuje slabý obraz brutálne mučeného a ukrižovaného muža. Na negatíve je obraz jasný.
Výskum čiastočiek sa robil na nano-stupnici, ktorá siaha od 1 do 100 nanometrov. Jeden nanometer je miliardtina metra.
„Tieto výsledky bolo možné dosiahnuť iba pomocou metód nedávno vyvinutých v oblasti elektrónovej mikroskopie,“ povedal Prof. Carlino a dodal, že tento výskum je prvou štúdiou o „vlastnostiach nedotknutého vlákna Turínskeho plátna na nano-stupnici“.
Hoci Cirkev k pravosti plátna nevydala oficiálne stanovisko, Turínske plátno sa nachádza v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Turíne. Pri svojej návšteve 21. júna 2015 sa pápež František v tomto chráme pomodlil pred Turínskym plátnom.
„Turínske plátno nás priťahuje k tvári a k zmučenému telu Ježiša. Súčasne na nás nalieha, aby sme sa priklonili aj k tvári každého trpiaceho a nespravodlivo prenasledovaného človeka. Nalieha na nás, aby sme sa odovzdávali v láske ako Ježiš, ako povedal vtedy pápež pri modlitbe Anjel Pána v Turíne. –zg-

Facebook zavrel mnohé katolícke stránky po svete!

Pokus zistiť, aké budú reakcie a čo si už môžu dovoliť ???

USA, 19.7.2017 (kath.net) 020 816 – Facebook bez odôvodnenia zatvoril veľký počet populárnych katolíckych webových stránok. Informoval o tom portál „ChurchPOP“. Nachádzajú sa medzi nimi „Father Rocky (3,5 miliónov fanúšikov), Papa Francisco Brasil (3,8 miliónov), Catholic and Proud (6 miliónov), Jesus and Mary (1,7 milióna), Holy Mary Mother of God (200 000).
Carlos Renê, vlastník stránky Papa Francisco Brasil, vyhlásil, že on a jeho partner Aleteia zmobilizujú právnikov a pokúsia sa dostať do kontaktu s Facebookom. Aj katolícka agentúra News ACI Digital informuje o blokovaní niektorých katolíckych stránok.
Medzitým Facebook očividne všetky tieto stránky znova uvoľnil. Ani k tomu neprišlo zo strany sociálneho média nijaké vysvetlenie. Správcovia postihnutých stránok jednoducho objavujú, že ich stránky sú opäť k dispozícii. Je nejasné, do akej miery mali na ich opätovné zapojenie právnici. –zg-

„Zvieratá lepšie chránené ako nenarodené deti“

Viedeň, 18.7.2017 (KAP) 020 815 – „Ochrana zvierat v Rakúsku je starostlivejšie a dôkladnejšie upravená, ako usmrcovanie nenarodených detičiek.“ Touto tézou vzbudila veľkú pozornosť býv. vedecká pracovníčka súdneho dvora Dr. Barbara Breunlichová v rámci dizertácie na Viedenskej univerzite. Analyzovala problematiku tehotenstiev s viacerými plodmi. V interview pre „info-dienst bio-ethik“, ktorú vydáva „Akcia život Rakúsko“, podáva návrhy na zmeny zákonov. Vyslovuje sa za vlastný zákon na ochranu embryí.
„Potrebujeme minimálne štandardy pri usmrcovaní nenarodených,“ žiada právnička, ktorá sa od r. 2009 v spolupráci s Rakúskym inštitútom pre výskum rodiny zaoberá medicínsko-etickými a právnymi otázkami: „Človek podliehajúci zákonom sa niekedy nedokáže zbaviť dojmu, že zviera je v úsudku zákonodarcov postavené nad nenarodený ľudský život. Niet zákonnej úpravy, ktorá tu predpisuje gynekologické či prenatálne odborné vzdelanie na lekárske úkony, ktoré je však pre embryá nevyhnutné.“

Ročne 40 až 70 fetocidov
Čo chápeme pod „fetocidom“? Podľa Breunlichovej tri pojmy „terapeutická redukcia“, „redukcia viacerých embryí“ a „fetocid“ je vlastne to isté – usmrcovanie nenarodených detí v tele matky väčšinou z motívu teórie pravdepodobnosti. Fetocid má za cieľ usmrtiť jednotlivé embryá, či plody, aby sa zostávajúcim umožnil lepší vývoj, či prežitie. Pri troch alebo viac deťoch by rodičia stáli pred rozhodnutím brať v úvahu podstatné riziká pre deti aj matku ako: zdržanie rastu, zlý vývoj plodu, potraty, úmrtie plodu v maternici, či úplné ukončenie tehotenstva – alebo obetovanie jednotlivých detí, aby sa zlepšili vyhliadky zostávajúcich detí.
Toto posledné sa nazýva „fetocid“. Na rozdiel od potratu zostáva mŕtvy plod až do pôrodu prežitých detí v tele matky. Podľa toho, ako bolo embryo vyvinuté ho telo matky znova prijme (miznúci fetus), alebo sa zmumifikuje a pri pôrode sa vylúči s dieťaťom.
Dr. Breunlichová odhaduje, že ročne sa uskutoční do 70 fetocidov. Fetocidy sa musia síce od r. 2015 hlásiť, ale iba ak sa vykonajú v oddeleniach, kde nie je právny záväzok. Počty nie sú verejnosti k dispozícii.

„Ochrana plodu in utero“
„Moderná medicína je orientovaná na úspech, a tak padne ťažko hovoriť o zabíjaní embryí,“ hovorí právnička. „Je v rukách lekárov a ľudí, ktorí chcú dieťa, nechať si zaviesť iba jediné embryo. Tu hrajú úlohu peniaze – zavedenie jedného embrya sa finančne nepodporuje. Štúdie však ukazujú, že úspešnosť pri jednom embryu je iba minimálne nižšia ako u viacerých!“ Dr. Breunlichová navrhuje zmeniť zákon, aby sa toto umožnilo. … Chce aj od lekárov nezávislé, zákonne záväzné poradenstvo pre ľudí, ktorí chcú deti, pred začiatkom výkonu.
Či sa odstráni bolesť plodu pred zásahom je trestno-zákonne rovnako málo relevantné, ako metóda, ktorou sa plod usmrcuje. Preto Dr. Breunlichová žiada „úpravu fetocidu s rovnakou starostlivosťou a dôkladnosťou ako je to v zákone o ochrane zvierat – teda zákon o ochrane plodu v maternici.“ –zg-

Kardinál Müller: Kňazi sú podozrievaní aj a priori

Regensburg 18.7.2017 (kath.net) 020 814 – „Katolícki kňazi sú rozhodne podozrievaní aj a priori, je očividné, že ku Katolíckej cirkvi sa pri téme zneužívania pristupuje tvrdšie ako pri iných inštitúciách.“ Povedal to kardinál Gerhard Ludwig Müller po tom, čo Regensburská diecéza prezentovala podrobnú správu k prípadom zneužívania v diecéze, ako informoval „Zeit online“. Kardinál Müller bol prefektom Kongregácie pre náuku viery a predtým regensburským biskupom.
Kardinál tiež rázne odmietol kritiku, že prefekt Kongregácie pre náuku viery bránil objasneniu obvinení zo zneužívania. –zg-

Nový sekretár Kongregácie pre náuku viery

Vatikán, 18.7.2017 (RV, KAP) 020 813 – Svätý Otec František vymenoval nového sekretára Kongregácie pre náuku viery – druhého muža dikastéria, ktoré bdie nad dodržiavaním katolíckej náuky vo všeobecnej Cirkvi. Stal sa ním Mons. Giacomo Morandi, 51-ročný taliansky kňaz z Arcidiecézy Modena-Nonantola, ktorého František v r. 2015 menoval za podsekretára dikastéria.
V Modene narodený duchovný získal licenciát z misijných vied na Gregoriane v Ríme. Je docentom biblických vied, misiológie a patristiky – teológie cirkevných otcov. Nejaký čas zastával aj úrad generálneho vikára diecézy Modena – Nonantola. Svätý Otec zároveň vymenoval Mons. Giacoma Morandiho za arcibiskupa s titulárnym sídlom Cerveteri.
Na čele Kongregácie pre náuku viery je ako prefekt od 1. júla tohto roku arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ. -jb-

Arcibiskup zo Štrasburgu varuje

Francúzski moslimovia: Raz tu bude všetko naše!

Štrasburg, 18.7.2017 (kath.net) 020 812 – Štrasburský arcibiskup Luc Ravel varuje, že francúzski moslimovia už „celkom pokojne hovoria: Jedného dňa tu bude všetko naše.“ Moslimskí veriaci sa pritom spoliehajú na svoju plodnosť. Arcibiskup Luc sa vyjadril pre noviny „Dernières nouvelles d’Alsace“. V tejto súvislosti Ravel kritizoval tiež podporu potratov aj predstaviteľmi katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Vzhľadom na demografickú situáciu hovoril štrasburský arcibiskup o „veľkej výmene obyvateľstva“. „No takúto výmenu nedokážem akceptovať, to pre mňa nie je iba otázka katolíckej viery, ale varujem aj preto, lebo vo Francúzsku žijem.“
„Dernières nouvelles d’Alsace“ ďalej napísali, že arcibiskup Ravel necúva ani predtým, aby sa vyjadroval k „politicky nekorektným témam“.
Arcibiskup Ravel bol uvedený do úradu arcibiskupa Štrasburgu v apríli 2017. Predtým bol od r. 2009 francúzskym vojenským ordinárom. V tejto pozícii sa už v januári 2017 postaral o rozruch, keď 17 obetí teroristických útokov v Paríži porovnal s 200 000 obeťami potratov. –zg-

Kubyová: „Kresťanské princípy politického boja“

Nová kniha známej autorky – Fe-Medienverlag
ISBN 978-3-86357-182-5, cena 5 eur

Linz, 18.7.2017 (kath.net) 020 811 – „Nachádzame sa v historicky prechodnej fáze od starého sveta k novému svetu.“ Autorka bestsellerov Gabriele Kubyová vidí vo svojej najnovšej knihe základy demokracie akútne ohrozené odpadom od viery. „Ak erodujú kresťanské základy, tak sa z demokracie stáva nová forma totalitarizmu a z kapitalizmu systém vykorisťovania človeka aj prírody, ktorý ničí prirodzené a morálne základy ľudskej rodiny,“ píše Kubyová.
Jej nová kniha je výzvou kresťanom k politickému boju. Ukazuje však aj osobné predpoklady pre toto nasadenie. –zg-

Kardinál Zen: Vatikán oslabuje cirkev v Číne

Kardinál: „Ján Pavol II. a Benedikt XVI. situáciu v Číne chápali, František koná zmätočne. … Ako sa môže právo voľby biskupov prenechať ateistickému štátu?“

Hongkong, 18.7.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 810 – Súčasná situácia katolíckej cirkvi v Číne je dokonca horšia ako počas silného útlaku v 50.- 60. rokoch. Povedal to kardinál Joseph Zen Ze-kiun, emeritný arcibiskup Hongkongu. „Komunistický režim sa nezmenil, ale Svätý stolec volí nesprávnu stratégiu voči mocnárom, ktorá cirkev oslabila,“ uviedol pre poľský magazín Polonia Christiana.
„Vatikán je natoľko zameraný na dialóg s Pekingom, že katolíkom v Číne určuje, aby nevyvolávali nijaký rozruch, aby sa prispôsobili, uzatvárali kompromisy a poslúchali vládu.“ Kardinál robí za zhoršenie situácie katolíkov v Číne zodpovedného pápeža Františka. Povedal, že ten je „naivný“, lebo zažil iba komunizmus v Južnej Amerike, ale nie jeho totalitnú variantu ako v Číne, alebo Poľsku. „Ján Pavol II. a Benedikt XVI. situáciu v Číne chápali, František koná zmätočne,“ povedal kardinál.
„Hlavne pri už dohodnutom moduse menovania čínskych biskupov sa pápež nechal oklamať,“ zdôraznil kardinál Zen. „Z povrchného pohľadu je dohoda v poriadku, lebo pápež má posledné slovo. Vláda v Pekingu má však napriek tomu prevahu, pretože iba ona môže navrhovať kandidátov na biskupov. Ako sa môže právo iniciatívy voľby biskupov prenechať ateistickému štátu?“ kládol si otázku kardinál Zen.
„Čisto formálne má vláda iba právo potvrdiť kandidátov, ktorých zvolila biskupská konferencia. V skutočnosti sú však voľby, ako aj biskupská konferencia podvodom. V Číne niet spravodlivých volieb, všetko je dopredu určené. Rovnako niet pravej biskupskej konferencie, ale iba podľa názvu. Biskupi spolu nediskutujú. Zasadnutia zvoláva vláda, ktorá tam biskupom dá svoje inštrukcie. Pápež Benedikt konštatoval, že niet nijakej legitímnej biskupskej konferencie Číny,“ pripomenul kardinál Zen. „Sedia v nej nelegitímni členovia, Vatikánom neuznaní biskupi, zatiaľ čo legitímni biskupi podzemnej cirkvi v nej nie sú.“ –zg-

USA: Za Trumpa viac kresťanských migrantov

USA, 18.7.2017 (kath.net) 020 809 – Situácia v oblasti migrantov v USA sa od nastúpenia prezidenta Donalda Trumpa zreteľne zmenila. Ukazujú to najnovšie štatistiky inštitútu Pew Research Center. Do konca júna pricestovalo do USA 9598 kresťanských a iba 7250 moslimských migrantov. V celkovom počte migrantov je asi 50 % kresťanov a 38 % moslimov, zvyšok tvoria iné náboženstvá.
Ešte v r. 2016 za Barracka Obamu prišiel do USA rekordný počet moslimských migrantov – 46 %. V rokoch 2002 až 2016 to však bolo vždy viac kresťanských migrantov, ktorí smeli pricestovať do USA. –zg-

Arcibiskup Chaput kritizuje pátra Spadara

Financovateľ hnutia LGBT verejne povedal, že cieľom časti hnutia LGBT nie je iba zrovnoprávnenie homosexuálov, ale aj „potrestanie zlých“!

Philadelphia, 18.7.2017 (kath.net/jg) 020 808 – „Kritika pátra Antonia Spadara SJ a Marcela Figuerou k politickej spolupráci katolíkov a evangelikálov v jezuitskom časopise La Civilta Cattolica je vzorovým príkladom extrémne zjednodušenej a chybnej prezentácie spolupráce katolíkov a evangelikálov v oblasti náboženskej slobody a v iných podstatných otázkach.“ Napísal to arcibiskup Charles Chaput z Filadelfie vo svojej rubrike pre Catholic Philly, internetovú spravodajskú stránku svojho arcibiskupstva.
„Rozdiely medzi katolíkmi a inými náboženskými spoločenstvami sú často veľmi hlboké. Iba keď hrozí skutočné nebezpečenstvo, vtedy sa spájajú. Ako mladý kňaz som iba zriedka zažil spoluprácu katolíkov s evangelikálmi. Spoločný postup oboch vyznaní je výsledkom spoločných požiadaviek a princípov a nie siahaním po politickej moci,“ píše arcibiskup Chaput.
„Pred 25 rokmi sa útoky na náboženskú slobodu skutočne dali označiť ako vyvolávanie strachu. Kto toto, ako autori článku v Civilta Cattolica, robí vzhľadom na dnešnú dobu, vzbudzuje dojem, že zatvára oči pred realitou. Autori okrem toho zastierajú skutočnosť, že kultúrny boj dneška kresťania nezačali, ani nechceli,“ pripomína arcibiskup.
Preto je zvláštnym prekvapením, keď na kresťanov útočia iní kresťania za niečo, čo ich Cirkev odjakživa považovala za pravdivé.“
Len na začiatku mesiaca popredný architekt a financovateľ hnutia LGBT verejne povedal, že cieľom prinajmenšom časti hnutia nie je iba zrovnoprávnenie homosexuálov, ale aj „potrestanie zlých“! Tým sa myslia tí, ktorí požiadavky hnutia LGBT odmietajú. Nemusíme byť nijakými géniami, aby sme vedeli, koho sa tým myslí,“ poznamenáva arcibiskup Chaput v dodatku.
„Katolíci sú vyzvaní, pristupovať ku všetkým ľuďom s láskou k blížnemu a spravodlivo. To zahrňuje aj tých, ktorí katolícku vieru odmietajú. Láska k blížnemu a spravodlivosť však nemôžu existovať oddelene od pravdy. Pre kresťanov je Biblia Božím slovom, zjavením Božej pravdy. Nie je možné biblické výzvy k čistote, ako ich nachádzame v Liste apoštola Pavla Rimanom 1,18-32 a inde, oslabovať, či obchádzať,“ napísal arcibiskup Chaput.
„Kto napriek tomu chce ísť touto cestou, nepopiera iba to, čo vždy patrilo k pokladu viery kresťanstva. Tento postoj robí kresťanov užitočnými nástrojmi pre tých, ktorí by najradšej úplne odhodili do odpadu vieru, za ktorú toľkí kresťania trpeli a ešte stále trpia,“ zdôraznil arcibiskup. –zg-

‚Neprimeraný vatikánsky útok’

Rím, 18.7.2017 (kath.net/CWN/jg) 020 807 – Ako „ignorantský, neprimeraný vatikánsky útok na americký konzervativizmus“ označil Phil Lawler, zakladateľ a vydavateľ Catholic News Service (CWN), esej pátra Antonia Spadara SJ a Marcela Figuerou v jezuitskom časopise Civilta Cattolica.
„Spadaro, vydavateľ Civilta Cattolica a Figueroa, argentínsky presbyterián, ktorého pápež František poveril vydávaním L’Osservatore Romano vo svojej vlasti, sa v článku zamiešali do politickej diskusie spoločnosti, ktorú nechápu a tým urazili tých Američanov, ktorí najsilnejšie podporujú vplyv Katolíckej cirkvi v USA,“ napísal Lawler.
Spadaro a Figueroa kritizujú manichejskú údernú stránku v politickom konzervativizme USA a politickú alianciu katolíkov a evangelikálnych protestantov: „Konzervatívni politici, medzi nimi prezidenti Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush a Donald Trump, sú silne ovplyvnení fundamentalistickým protestantským myslením. Tento vplyv sa prejavuje v tendencii deliť realitu iba na dobro a zlo.“ Tento postoj, ktorí autori opakovane označujú ako „manichejský“, „urovnáva cestu do konfrontácie“. „Mnohí katolícki Američania prevzali tento postoj od evangelikálnych protestantov.“
V článku sa obaja autori so starosťou vyjadrujú o aliancii katolíkov a evangelikálnych protestantov, ktorých označujú ako „value voters“ – (voličov hodnôt). Na tomto mieste spomínajú ekumenické úsilie pápeža Františka: „Rozdiel medzi oboma koncepciami je enormný,“ ako píšu. „Pápež František chce prelomiť. spojenie medzi kultúrou, politikou, inštitúciou a Cirkvou. V oblasti politiky už nechce dávať prednosť jednej či druhej strane, pretože vie, že pri koreni každého politického konfliktu je boj o moc,“ tvrdia autori.
Lawler považuje túto kritiku za pochybenú: „To by sa už Cirkev nemala miešať do politických diskusií, v ktorých ide o morálne princípy, len aby nebola zapletená do boja o moc? Má teraz Cirkev odsudzovať tých, ktorí chcú zaviesť morálne aspekty do verejnej diskusie?“ pýta sa.
„Článok obsahuje rad logických aj obsahových chýb,“ pokračuje Lawler. „Autori na jednej strane tvrdia, že sú otvorení pre ekumenizmus, zatiaľ čo na druhej strane nemajú pre koalíciu katolíkov a evangelikálnych protestantov v USA nič iné ako pohŕdanie – a to v dobe, keď Vatikán chváli Martina Luthera za jeho túžbu po reformách. Autori americkým konzervatívcom vyčítajú, že politické udalosti vidia ako boj dobra a zla, zatiaľ čo na druhej strane prezentujú politický konzervativizmus v USA jednoznačne ako silu zla, proti ktorej treba bojovať,“ píše Lawler.
„Autori si myslia, že dokážu posúdiť americkú politiku, hoci ich článok ukazuje, ako málo skutočné tamojšie podmienky chápu. Američania by boli veľmi užasnutí, keby sa politici ako Nixon, Reagan, Bush a Trump našli v tom istom náboženskom tábore, ktorý je navyše určovaný ´fundamentalistickými´ princípmi. Rovnako je udivujúce, že Spadaro a Figuero a osoby ako farár Rousas Rushdoony dávajú široký priestor internetovej stránke Church Militant (Cirkev bojujúca). To sú sotva osoby, ktoré majú vplyv na verejnú mienku USA. Článok je písaný z perspektívy ľudí, ktorí svoje informácie o USA čerpajú z ľavicových žurnálov,“ kritizuje Lawler.
Článok je o to povážlivejší, lebo autori sú dôverníci pápeža Františka. Antonio Spadaro sa považuje za hovorcu pápeža. Marcelo Figueroa bol zvolený osobne pápežom, aby vydával argentínske vydanie „L’Osservatore Romano“. Každé vydanie „La Civilta Cattolica“ je navyše pred uverejnením preverené Tlačovou kanceláriou Vatikánu. –zg-

Gänswein: Benedikt XVI. nechcel Františka kritizovať

Rím-Kolín, 18.7.2017 (KAP) 020 806 – Arcibiskup Georg Gänswein odmietol špekulácie, že Benedikt XVI. chcel v príhovore k pohrebu kardinála Meisnera kritizovať pápeža Františka:
„Z emeritného pápeža si urobili svojvoľne svoj nástroj vetou, ktorá na nič konkrétne nenahráva,“ povedal súkromný sekretár Benedikta XVI. pre taliansky denník „Il Giornale“ z utorka. Okrem toho poukázal na to, že Benedikt XVI. napísal svoje posolstvo na želanie kolínskeho kardinála Rainera Mariu Woelkiho. … –zg-

Benedikt XVI.: Cirkev takmer troskotajúca loď

Bonn, 17.7.2017 (KAP/KNA) 020 805 – Slová Benedikta XVI. pri pohrebe kardinála Joachima Meisnera naďalej vyvolávajú pozornosť a to má mnohé dôvody. Ponajprv to spočívalo na hlasovom podaní arcibiskupa Georga Gänsweina, ktoré mnohých strhlo so sebou. K tomu sa pridalo, že smútoční hostia v kolínskom dóme počúvali slová muža, ktorý od svojho odstúpenia žije utiahnuto vo Vatikáne.
Rozrušujúci bol aj obsah. Benedikt podal dve porovnania, ktoré už viackrát použil v rôznych variantoch. A opäť ich priostril. Doslova formuloval, že Cirkev teraz „zvlášť naliehavo potrebuje presvedčivých pastierov, ktorí odolávajú diktatúre ducha doby a celkom rozhodne žijú a myslia z hlbokej viery“. Potom porovnal stav Cirkvi s potápajúcou sa loďkou, ktorú však „Pán neopustí, aj keď je už niekedy naplnená vodou až takmer k stroskotaniu“.
V komentároch sa to vysvetľovalo ako kritika tých, ktorí dnes Cirkev vedú. Na správne zaradenie týchto slov nám pomôže spätný pohľad na iné príležitosti, keď Benedikt XVI. použil tieto pojmy.
„Diktatúra ducha doby“ je odvodenina pojmu „diktatúra relativizmu“, ktorú vybadal v spoločnosti už mladý teológ Ratzinger v r. 1961. Vtedy napísal: „Vynorenie sa nových svetových perspektív západnému človeku vzalo ilúzie, uvedomil si tým hranice svojho kultúrneho a historického významu, ale súčasne mu to vzalo jednu z najdôležitejších opôr jeho viery v absolútno kresťanstva a vydalo ho to napospas relativizmu, ktorý patrí k najvýraznejším rysom duchovného života našej doby a podprahovo hlboko zasahuje do radov veriacich.“
Tento motív Ratzinger priostril v homílii pred voľbou pápeža 18. apríla 2005: „Mať jasnú vieru podľa Kréda Cirkvi sa často označuje ako fundamentalizmus, naproti tomu relativizmus, teda ‚nechať sa voľne trmácať sem a tam vo vetre názorov nejakej náuky‘, sa zdá byť ako dnes jediným modernej dobe primeraným postojom. Vzniká diktatúra relativizmu, ktorá nič definitívne neuzná a ako posledná mierka u nej platí iba vlastné ja a jeho želania,“ povedal v Bazilike sv. Petra. V tejto homílii, ktorá ho urobila favoritom konzervatívnych kardinálov v konkláve, sa vyskytol aj obraz kolísajúcej loďky, ktorý poznáme z biblickej búrky na Genezaretskom jazere: „Malú loďku myslenia mnohých kresťanov tieto vlny nezriedka prudko rozkývajú a vrhajú z jedného extrému do druhého.“
Potopením ohrozené lode boli aj motívom jeho prvého zásadného príhovoru ako pápeža v decembri 2005. Tam citoval cirkevného otca zo 4. storočia, aby opísal spor o smerovanie medzi konzervatívcami a liberálmi v Cirkvi. Veľký učiteľ Cirkvi sv. Bazil porovnal situáciu Cirkvi po Nicejskom koncile s „námornou bitkou za búrlivej noci“.
Pozorovanie, že „Petrova loďka“ (starý symbol Cirkvi) je ohrozený vlnami, bolo aj v centre jeho odstúpenia z úradu pápeža 10. februára 2013. Vtedy uviedol: „Svet, ktorý sa tak rýchlo mení, je dnes sem a tam zmietaný otázkami, ktoré majú pre život viery veľký význam. Aby sa mohla riadiť Petrova loďka a hlásať Evanjelium aj napriek tomu, sú potrebné sily tela, ako aj sily ducha, sily, ktoré mi v minulých mesiacoch natoľko ubudli, že musím uznať svoju neschopnosť mne zverenú službu naďalej dobre vykonávať.“
Keď Benedikt XVI. teraz, presne o štyri a pol roka neskôr, znova prezentuje obraz ohrozenej loďky veľkému publiku, musíme zostriť pozornosť. Dáva nám to predpokladať, že situáciu Cirkvi v roku 2017 v každom prípade nepovažuje za stabilnejšiu, ako v rokoch 2005 alebo 2013. –zg-

BILD o Benediktových slovách: ‚SOS Cirkvi‘

Kolín, 17.7.2017 (kath.net) 020 804 – Nemecké noviny BILD v nedeľu 16. júla označili slová emeritného pápeža Benedikta XVI. pri pohrebe kardinála Meisnera ako „SOS Cirkvi“. Zvlášť slová „ … Pán svoju Cirkev neopustí, aj keď je už niekedy loďka naplnená vodou až takmer k stroskotaniu“ sa postarali o obrovský rozruch. Pre BILD sú to slová, ktoré dávajú tušiť ako dramaticky odhaduje emeritný pápež Benedikt XVI. situáciu Katolíckej cirkvi a budúcnosť spoločnosti. Benedikt uviedol aj príčinu – diktatúru ducha doby.
„Oveľa zreteľnejšie už posolstvo medzi riadkami ani byť nemohlo,“ usudzuje BILD.
Kardinála Meisnera potom Benedikt XVI. pochválil slovami: „Vieme, že jemu ako zapálenému pastierovi a starostlivému duchovnému padlo ťažko opustiť svoj úrad a to práve v dobe, keď Cirkev zvlášť naliehavo potrebuje presvedčivých pastierov, ktorí odolávajú diktatúre ducha doby a celkom rozhodne žijú a myslia z hlbokej viery.“
Pre BILD sú tieto slová také brizantné, „pretože Benediktove slová možno čítať ako sebakritiku, ale aj ako tichú kritiku pápeža Františka“. Faktom je, že kardinál Meisner patril k štyrom kardinálom, ktorí pápežovi napísali „dubia“ k AL a František ich napriek viacerým prosbám neprijal na audiencii. A Benedikt vnímal aj drámu prepustenia kardinála Müllera.
Kriticky vidí BILD aj personálne rozhodnutia Františka, ako aj náladu vatikánskych pracovníkov, ktorí podľa novín „informujú o atmosfére rastúceho zneisťovania a nedôvery za múrmi cirkevného štátu“. „Hovoria o náznakoch reforiem bez skutočných reforiem, o tvorbe táborov a drsnom zaobchádzaní s kritickými hlasmi.“ To je podľa novín BILD v kontraste s radostnou fasádou audiencií alebo početných pápežských interview.
Počet návštevníkov vo „Svätom roku milosrdenstva“ nesplnil očakávania a aj počet pútnikov na verejných audienciách naďalej klesá. –zg-

‚Nevýslovný‘ pápež

Bernhard Meuser, teológ a iniciátor projektu YOUCAT

Augsburg, 17.7.2017 (kath.net/pl) 020 803 – V „najzbožnejších“ kútoch sociálnych sietí sa diabol odpútal z reťaze. Katolíci, ktorí o sebe tvrdia, že sú skutočne konzervatívni a verní pápežovi, zvolávajú hromy blesky na pápeža Františka. Čítame tam vety, že sa človeku zastaví dych. Citujem: „Tento pápež nie je nepohodlný, ale proste neznesiteľný a škodlivý pre Katolícku cirkev.“ A keďže im zvyčajný materiál už nestačí, pomáhajú si niektorí alternatívami. Teraz sa vraj isto a zo spoľahlivého zdroja vie, čo sa skutočne stalo – akým nehoráznym Cirkev ničiacim spôsobom vraj pápež vyrazil svojho verného vazala Müllera. Päť strašných otázok mu ten nemilosrdný na pápežskom tróne položil – či je za kňazstvo ženy a za zrušenie celibátu … Následok? V noci kolektívne vytie na internete. Či sme to netušili? Typický František! Ibaže ráno tá bublina spľasla. Kardinál Müller to rozhorčene dementoval. Všetko iba fake. Všetko vymyslené.
Akosi som to videl prichádzať. Keď pápež Benedikt XVI. dňa 28. februára 2013 prekvapivo zložil úrad, napadlo ma: Teraz sa ukáže, kto je verný Rímu a kto nie. … Ľudia nápadní nadmernou zbožnosťou, sa zrazu nemohli dosť nalíškať a napoklonkovať, spievať hymny a bozkávať nohy. Dejiny Cirkvi majú pre to odborný pojem: papolatria. Myslí sa hysterické zanietenie pre Petrovho nástupcu, ktoré rado prerastie na kvázi božské uctievanie. A zrazu je dokonca voľba červených topánok aktom neomylnosti. Za to sa netreba hanbiť iba z ekumenického hľadiska. To je aj vnútro-katolícky choré.
Týchto ľudí spoznáme na tom, že pri ďalšom pápežovi tak rýchlo odpadnú, ako rýchlo oslavovali jeho predchodcu. Keď teraz istý Jorge Bergoglio stál na verande Baziliky sv. Petra, povedal som priateľovi: V Cirkvi vzniknú tábory. Tieto tábory budú stavať oboch pápežov proti sebe. A čoskoro uvidíme, akí „katolícki“ sú katolíci.

V tejto situácii sú dôležité štyri veci:

1. Pápež je „hriešnik, na ktorého Ježiš hľadí“ (krásne slová pápeža Františka).
2. Pápež nie je orákulum a je omylný okrem, keď za špeciálnych podmienok v mene Cirkvi vyhlási tajomstvo viery ako isté.
3. Pápež robí mnohé nesprávne a možno ho – ako sv. Katarína Sienska a sv. František Assiský dokázali – tvrdo kritizovať, ak sa s rovnakou intenzitou skláňame pred jeho božským poslaním a jemu danou kompetenciou. Sv. František zažil zlých pápežov a iste aj hrozných kňazov, ale v testamente píše: „A keby som mal takú múdrosť, ako ju mal Šalamún, a našiel by som úbožiackych kňazov tohto sveta – vo farnostiach, kde prebývajú – nechcem proti ich vôli kázať.“
4. Pápež nie je všetko v Cirkvi, ani len to najdôležitejšie. Hans Urs von Balthasar rozhodne prezentoval, že v Novom zákone sú štyri štrukturálne princípy – popri petrovskom, mariánsky, paulínsky a jánsky, ktoré by mali byť pekne vyvážené.

Jednorozmerná Cirkev je tendenčne heretická, aj keď sa neviem ako fixuje na pápeža. Tí, čo stále iba krúžia okolo pápeža, okolo biskupov, okolo úradu a inštitúcie, štruktúry, práva a moci – tí sa zdržujú v jednej zo štyroch štvrtín Cirkvi, akoby Cirkev bola pápežským spolkom. „Mária je dôležitejšia ako apoštoli“ (tiež krásne slovo pápeža Františka) a to mariánske je dôležitejšie ako petrinské – a síce zásadná ochota vpustiť Boha do svojho života, prijímať Božie slovo, chvála a rodenie Boha pre svet. A čo by bolo petrinské bez paulínskeho: charizmy, svedectvo, sloboda, misie, hlásanie. A čo by bolo to všetko bez jánskeho – spočívanie na Pánovej hrudi, načúvajúce srdce učeníka, priateľstvo s Ježišom. To by nebola pekná Cirkev. –zg-

Sekularizácia USA pokračuje

Washington, 17.7.2017 (KAP/KNA) 020 802 – Význam náboženstva v USA očividne klesá. V jednej z bášt amerických katolíkov, na severovýchode krajiny, sa katolíci Cirkvi stále viac vzďaľujú Cirkvi. Pritom zohráva menšiu úlohu zmena náboženstva, ako rastúce zosvetšťovanie. K tomuto výsledku dospeli sociológovia v Kalifornii – tzv. skupiny „Barna Group“.
Podľa nich stále viac katolíkov opúšťa svoje farnosti v niekdajších „pevnostiach katolicizmu“. Za vzorový príklad sa považuje Boston, ale aj obyvatelia Portlandu v štáte Maine sú už veľmi sekularizovaní.
„Barna Group“ skúmala na základe 16 kritérií stupeň sily viery. Okrem iných to boli údaje o návšteve kostola, alebo ako často sa číta Biblia. Výsledok štúdie podáva „celostný pohľad na stupeň sekularizácie istého regiónu alebo mesta,“ ako povedal šéf skupiny David Kinnaman.
Aj New York spĺňa viac ako polovicu kritérií (51%), ktoré hovoria za sekularizáciu. Aj v ostatných regiónoch USA sa presadzuje zosvetšťovanie obyvateľstva. V Kalifornii sem patria najmä San Francisco, Oakland a San José.
V protiklade k týmto mestám je Chattanooga v Tennessee najzbožnejším mestom USA, ako zistila „Barna-Group“. Výsledky sa zakladajú na telefonických a internetových rozhovoroch po celom USA so 76 505 dospelými, ktorých kontaktovali vyše sedem rokov až do apríla 2016. –zg-

„Kto chce zachrániť klímu, nemá mať deti“

Švédsko, 17.7.2017 (kath.net) 020 801 – Menej detí je podľa štúdie švédskych vedcov najúčinnejším opatrením proti klimatickým zmenám. Napísal to rakúsky denník „Kurier“.
„Dospeli sme k záveru, že sú štyri opatrenia, ktoré môžu rozhodne znížiť osobné vylučovanie kysličníka uhličitého: vegetariánska strava, vzdať sa ciest lietadlami a autami a mať menej detí,“ vyhlásil Seth Wynes zo švédskej Univerzity v Lunde. Spornú štúdiu uverejnil nedávno americký odborný časopis. Ďalej sa tam uvádza, že ak sa vzdáme jedného auta ročne ušetríme 2,4 ton škodlivého kysličníka uhličitého ročne a stravou bez mäsa 0,8 ton CO2 ročne. Vzdanie sa detí sa označuje ako najúčinnejšie opatrenie, keďže každým nenarodeným dieťaťom sa údajne ušetrí 58,6 ton CO2 ročne. Vedci doslova napísali:
„Jedna americká rodina, ktorá sa rozhodne mať menej detí, prispieva k zníženiu emisií CO2 rovnakou mierou ako 684 dospievajúcich, ktorí sa rozhodnú po zvyšok života systematicky recyklovať svoj odpad.“ –zg-

Nemecko: Mladiství útočili na muža s krížikom

Berlín, 16.7.2017 (KAP/KNA) 020 800 – V Berlíne zaútočili traja mladiství na 39-ročného muža, pretože mal na krku retiazku s krížikom, bili ho a nadávali mu do „homosexuálnej svine“. Ako informoval internetový „Welt“ v nedeľu s odvolaním sa na políciu, páchatelia oslovili muža lámanou nemčinou slovami“ „Čo to má byť?“ a ukazovali na drevený krížik. Počas hádky ho jeden z nich udrel päsťou do tváre a urážal ho.
Páchatelia boli zrejme severoafrického pôvodu. Podľa novín prípad vyšetruje Úrad na ochranu ústavy. Skutok sa stal v piatok asi o tretej hodine ráno v električke v Prenzlauer Bergu. –zg-

Bosna: Biskupi varujú pred odchodom kresťanov

Banja Luka, 16.7.2017 (KAP) 020 799 – Bosnianski biskupi bijú na poplach: pre sociálne, politické a hospodárske problémy rýchlo klesá počet katolíkov v tejto balkánskej krajine, ako povedal kardinál Vinko Puljič na záver plenárneho zasadnutia Biskupskej konferencie Bosny. Ak to tak pôjde ďalej, zakrátko už nebudú v Bosne-Hercegovine žiť nijakí katolíci, ako informovala nadácia „Pro Oriente“ zo zasadnutia.
Kardinála Puljiča podporil aj biskup z Banja Luky, Fraňo Komarica: Bez seriózneho medzinárodného nasadenia katolíci z Bosny čoskoro úplne zmiznú. Najväčšou výzvou v krajine poznačenej balkánskou vojnou v 90. rokoch, je naďalej pokojné spolunažívanie rôznych etník, ako aj podpora ľudských práv pre všetkých. Pozitívne hodnotili biskupi aktivitu Charity v Bosne. Tá pomáha všetkým a je preto úspešná, ako sa vyjadrili.
Kardinál Puljič, predseda BKB povedal, že „v krajine existuje zlovoľná stratégia, ktorá má za cieľ rozdúchavať nenávisť a najmä umlčať cirkev“. To je neprijateľné. Ako príklad uviedol útok na biskupa Komaricu. Obvinili ho, že ilegálne pôsobil pri opätovnom budovaní domov vysťahovaných Bosniakov. No biskup Komarica je „príkladom spravodlivosti a pomoci núdznym“, ako povedal kardinál Puljič.
Popri sociálnych a etnických napätiach je veľkým problémom najmä hospodárska situácia – je tu 40% nezamestnanosť. Mnohé rodiny a mladí žijú vo veľmi zlých podmienkach. Katolícka cirkev v Bosne chce preto ďalej posilniť činnosť Charity. Riziko, že sa mnohí vysťahujú, zostáva napriek tomu vysoké. Zmes sociálnych napätí a hospodárskych problémov vedie k tomu, že najmä katolíci opúšťajú krajinu. –zg-

Malta: Cirkev sa ozýva proti ‚manželstvu pre všetkých‘

Valletta, 15.7.2017 (KAP) 020 798 – Maltská cirkev protestovala proti zavedeniu „manželstva pre všetkých“ na Malte. Parlament vo Vallette odhlasoval príslušný zákon 12. júna iba s jedným hlasom proti.
Arcibiskup ostrova Charles Scicluna potvrdil, že manželstvo možno uzavrieť iba medzi mužom a ženou:
„Môžem rozhodnúť, že jabloň a pomarančovník nazvem rovnakým názvom. Ale jabloň zostane napriek tomu jabloňou a pomarančovník pomarančovníkom. A nech zákon hovorí čokoľvek – manželstvo zostane večným zväzkom muža a ženy,“ povedal arcibiskup Scicluna už v nedeľu v homílii.
Malta – dejisko stroskotania sv. Pavla pred 2000 rokmi – je po Nemecku 15. krajinou v Európe, ktorá otvára manželstvo pre páry rovnakých pohlaví. Na ostrove so 400 000 obyvateľmi bola homosexualita do r. 1973 trestná. Do r. 2011 bolo rozvody nemožné. Medzitým však vplyv Katolíckej cirkvi v tejto oblasti značne poklesol. Množia sa civilné manželstvá a v minulom roku presiahli počet cirkevných sobášov.
V r. 2014 sa zaviedli na Malte registrované partnerstvá pre homosexuálov. Sociálno-demokratická robotnícka strana po víťazstve vo voľbách v júni sľúbila, že „manželstvo pre všetkých“ zavedie ako prvé opatrenie. Aj najväčšia opozičná strana sa k tomu pridala. Premiér Joseph Muscat hovoril o „historickom rozhodnutí“. –zg-

Slová Benedikta XVI. pre kardinála Meisnera

„Veľmi ma dojalo, že v poslednom období svojho života sa naučil stále viac žiť z hlbokej istoty, že Pán svoju Cirkev neopustí, aj keď je už niekedy loďka naplnená vodou až takmer k stroskotaniu.“

Kolín – Vatikán, 15.7.2017 (kath.net/pek) 020 797 – Uvádzame spomienku emeritného pápeža Benedikta XVI. na kardinála Meisnera, ktorú v kolínskom dóme predniesol arcibiskup Georg Gänswein:

Vatikán – mesto, 11. júla 2017

V tejto hodine, keď sa v chráme v Kolíne aj veriaci ľudia ďaleko odtiaľ lúčia s kardinálom Joachimom Meisnerom, som aj ja v srdci a v mojich myšlienkach pri nich a rád plním želanie kardinála Woelkiho, aby som vám povedal slová na rozlúčku.
Keď som sa v stredu z telefonátu dozvedel o smrti kardinála Meisnera, nechcel som tomu sprvu veriť. Deň predtým sme sa ešte cez telefón rozprávali. Z jeho hlasu znela vďačnosť za to, že sa konečne dostal na dovolenku po tom, čo sa v nedeľu predtým (25. júna) ešte zúčastnil blahorečenia biskupa Teofila Matulionisa vo Vilniuse. Láska k cirkvám susedných krajín na východe, ktoré trpeli komunistickým prenasledovaním, ako aj vďačnosť za ich pevné vytrvanie v utrpení tej doby ho poznačovala celý život. A tak zrejme nie je náhoda, že posledná návšteva v jeho živote patrila vyznávačovi viery v jednej z týchto krajín. Čo na mňa v posledných rozhovoroch s kardinálom, ktorý odišiel do nebeskej vlasti, urobilo zvláštny dojem, bolo uvoľnené potešenie, vnútorná radosť a dôvera, ktorú si nadobudol. Vieme, že jemu ako zapálenému pastierovi a starostlivému duchovnému padlo ťažko opustiť svoj úrad a to práve v dobe, keď Cirkev zvlášť naliehavo potrebuje presvedčivých pastierov, ktorí odolávajú diktatúre ducha doby a celkom rozhodne žijú a myslia z hlbokej viery. Ale o to viac ma dojalo, že v tomto poslednom období svojho života sa naučil vzdať sa toho a stále viac žiť z hlbokej istoty, že Pán svoju Cirkev neopustí, aj keď je už niekedy loďka naplnená vodou až takmer k stroskotaniu.
Dve veci ho v poslednej dobe robili stále radostnejším a istejším:
– Po prvé mi stále znova opisoval, ako ho naplňuje hlbokou radosťou prežívať pri sviatosti zmierenia ako práve mladí ľudia, predovšetkým aj mladí muži, prežívajú milosť odpustenia – dar, že skutočne našli pravý život, ktorý im môže dať iba Boh.
– To druhé, čo sa ho stále nanovo dotýkalo a radostne naladilo, bol pomalý rast eucharistickej adorácie. Na Svetových dňoch mládeže v Kolíne to bol pre neho ústredný bod – aby tam bola adorácia, ticho, v ktorom iba Pán hovorí k srdciam. Niektorí experti pastorácie boli toho názoru, že také ticho v nazeraní na Pána sa pri takom obrovskom počte ľudí nedá dosiahnuť. Niektorí boli dokonca toho názoru, že eucharistická poklona ako taká je prekonaná, keďže Pán chce byť v eucharistickom Chlebe prijímaný a nie obzeraný. Ale že tento Chlieb sa nemôže jesť ako nejaká potrava a že prijímanie Pána v Eucharistickej sviatosti si vyžaduje všetky rozmery našej existencie, že prijímanie musí byť poklonou, sa medzitým predsa znova jasne ukázalo. Tak sa chvíľa eucharistickej adorácie na kolínskych Svetových dňoch mládeže stala hlbokým vnútorným zážitkom, ktorý zostal nezabudnuteľný nielen pre kardinála Meisnera. Táto chvíľa bola u neho stále vnútorne prítomná a bola pre neho veľkým svetlom.
Keď sa kardinál Meisner v to posledné ráno neobjavil na svätej omši, našli ho mŕtveho v jeho izbe. Breviár mu vykĺzol z rúk, zomrel modliaci sa, s pohľadom na Pána, v rozhovore s Pánom. Spôsob smrti, ktorý mu bol darovaný, ukazuje znova raz ako žil: S pohľadom upretým na Pána a v rozhovore s ním. Takže môžeme jeho dušu s dôverou odporúčať Božej dobrote.
Pane, ďakujeme ti, za svedectvo tvojho služobníka Joachima. Daj, nech je teraz príhovorcom za cirkev Kolína a celého zemekruhu! Requiescat in pace!

Benedikt XVI., papa emeritus

Pápež ocenil ‚neohrozenosť‘ kardinála Meisnera

Kolín, 15.7.2017 (kath.net/KAP) 020 796 – Pápež František ocenil „neohrozené nasadenie“ zosnulého kardinála Joachima Meisnera za vieru a Cirkev. Pri zádušnej omši za dlhoročného kolínskeho arcibiskupa apoštolský nuncius v Nemecku, arcibiskup Nikola Eterovič 14. júla prečítal krátke pápežovo posolstvo. František poukázal na to, že kardinál Meisner sa rovnako zasadzoval za Cirkev na Východe, ako na Západe.
Kardinál Meisner zomrel 5. júla vo veku 83 rokov na dovolenke v Bad Füssingu. Kolínskym arcibiskupom bol v r. 1989 až 2014, predtým bol biskupom v Berlíne a Erfurte.
Kardinál Marx, predseda Konferencie biskupov Nemecka, v sobotu pre televíziu WDR povedal, že Meisner bol pozoruhodnou a konfrontačnou osobou. Mnohými svojimi postojmi bol „tŕňom v tele spoločnosti“ ako sa vyjadril a zdôraznil: „Spory o správnu cestu do Katolíckej cirkvi patria. Vždy budú rozdielne prúdy a postoje.“
Po svätej omši rakvu s kardinálom Meisnerom pochovali v biskupskej hrobke dómu. Kardinál Meisner našiel posledný odpočinok vedľa populárneho nemeckého kardinála Jozefa Fringsa (1887-1978).

Zážitok z Medžugoria: Miska obilia zmení svet

Magnus MacFarlane-Barrow

Linz, 15.7.2017 (kath.net) 020 795 – Počas niekoľkých dní pobytu v Medžugorí som pociťoval hlbokú radosť, ako som ju ešte nikdy predtým necítil. Cítil som sa ako omámený. Božia Matka prišla, aby nám oznámila, že Boh existuje. Veril som jej každou nitkou môjho bytia.
Rozhodol som sa na pozvanie Božej Matky reagovať v mojom živote tak dobre, ako to dokážem. Iní v našej malej skupinke očividne mali celkom podobné skúsenosti. Veľa sme sa ten týždeň smiali, aj sme plakali. Bol to pocit, akoby sme zisťovali, kým naozaj sme. V ďalších dňoch sme sami videli, ako sa slnko točilo a ako z neho vychádzali sýte farby a rozprestreli sa po celom nebi. Bol to neuveriteľný okamih, ale pri všetkom tom, čo sa v našich srdciach dialo, to určite nebol ten najfascinujúcejší zážitok tých dní.
Keď sme sa vrátili do Škótska, boli sme veľmi unavení, aj veľmi šťastní. Mama a ocko, aj naši starí rodičia, ktorí u nás žijú, ako aj dvaja priatelia kňazi na nás čakali – ozbrojení nahrávacím prístrojom a mnohými dôkladnými otázkami. Trvali na tom, aby sme na ne odpovedali predtým, než sme išli spať. Chceli si byť absolútne istí, že sme sa nestali obeťami nejakých nekalých kúskov alebo ešte horších vecí a chceli naše dojmy starostlivo porovnať s náukami Cirkvi.
Mama a ocko však neboli vôbec skeptickí. V skutočnosti si pri spätnom pohľade myslím, že sme pravdepodobne všetci od okamihu, keď sestra Ruth vtedy pri raňajkách prečítala ten článoček, hlboko v srdci vedeli, že všetko bolo správne. Nedokážem si predstaviť, ako by nás inak mama a ocko mohli povzbudzovať, aby sme tam cestovali a sami si to pozreli. Ale teraz si jednoducho chceli byť sami istí a chceli byť dobre pripravení na otázky druhých, ktoré sa na nás iste zosypú.
Naše informácie a odpovede na nich urobili hlboký dojem, ale ešte viac zmeny, ktoré sa s nami stali, ako to mohli v ďalších dňoch zreteľne vidieť. Ich tínedžeri boli teraz tými, ktorí ich vyzývali, aby sme sa spoločne modlili – to bolo predtým vždy naopak. Jasne videli, že sme nadobudli hlboké skúsenosti. –zg-

Francúzsko: Vyšetrovanie kardinála zastavili!

Lyon, 15.7.2017 (kath.net) 020 794 – Voči lyonskému kardinálovi Philippe Barbarinovi niet nijakého podozrenia, že zakrýval škandály zneužívania. Oznámila to Biskupská konferencia Francúzska tento týždeň. Vyšetrovanie proti nemu bolo zastavené.
Lyonského arcibiskupa obvinili, že zakrýval škandály zneužívania v arcibiskupstve. Ako sa však ukázalo, prípady, o ktoré išlo, sa stali už 70. a 90. rokoch. Vtedy Barbarin ešte vôbec nebol lyonským arcibiskupom.
Pápež František v r. 2016 Barbarinovi radil, aby neodstúpil, ale vyčkal výsledok štátneho vyšetrovania, pretože odstúpenie by bolo „nemúdre“ a muselo by sa vykladať ako priznanie viny. –zg-

Kurdistan rešpektuje práva kresťanov

Bagdad, 15.7.2017 (kath.net) 020 793 – Prezident irackého autonómneho regiónu Kurdistan, Masud Barzani, prisľúbil, že pri nezávislosti Kurdistanu bude vláda rešpektovať kresťanov žijúcej v tomto regióne. Barzani to sľúbil na turné v Európe, na ktorom propaguje nezávislosť regiónu. Prezident povzbudil EÚ, aby túto požiadavku nezávislosti podporila, aby sa trocha vyrovnalo všetko to bezprávie, ktoré sa na Kurdoch spáchalo.
Barzani ohlásil aj referendum o nezávislosti. Nie je však jasné, ako na to bude reagovať centrálna vláda v Bagdade, ale aj Turecko. –zg-

Dikastérium pre laikov, rodinu a život už na internete

Vatikán, 14. júla (RV) 020 792 – Dikastérium pre laikov, rodinu a život, zriadené pápežom Františkom len pred necelým rokom (15. augusta 2016), sprístupnilo verejnosti novú webovú stránku. Nový portál dikastérium charakterizuje ako „pohostinné a rodinné miesto pre laikov a pre rodiny, ponúkajúce všetkým možnosť byť vypočutí“. Realizátori myšlienky vkladajú nádej do využitia sociálnych sietí, ktorým venovali veľký priestor. „Dúfame, nám dovolia vstúpiť do dialógu s tými, ktorí nás chcú sledovať,“ píšu v tlačovej správe.
Nová webová stránka má ambíciu poskytovať informácie okrem taliančiny aj v angličtine, španielčine, francúzštine a portugalčine. Záujemcovia tu nájdu správy o aktivitách dikastéria, novinky na sociálnych sieťach, aj internetové videá. Hlavným vizuálnym prvkom je nové logo Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Predstavuje Berniniho kolonádu ako „objatie, ktoré zahŕňa všetkých laikov a všetky rodiny sveta“. V ľavej časti loga so zaplneným námestím pred Bazilikou sv. Petra je vyobrazené vzájomné spojenie laikov a symbolický Berniniho oblúk zakončuje ratolesť mieru. Námestie zapĺňajú siluety členov Božieho ľudu, tak ako ho definuje v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium pápež František: je to ľud, ktorý má misijný sen priblížiť sa ku všetkým (EG 31). Autorkou loga je talianska výtvarníčka Anna Formaggiová.

Schönborn: „Amoris laetitia“ cieli na „rozlišovanie“

Dublin-Viedeň, 14.7.2017 (KAP) 020 791 – „Pri svätom prijímaní pre rozvedených a znovu zosobášených katolíkov má ústredný význam ´rozlišovanie situácií´ – pojem ignaciánskej teológie.“ Zdôraznil to kardinál Christoph Schönborn vo štvrtok na tlačovke na okraj konferencie o pastorácii rodín Biskupskej konferencie Írska v Limericku. „Tento postoj v Cirkvi väčšinovo prijatého pápežského dokumentu ´Amoris laetitia´ som podrobne vyložil v apríli 2016,“ povedal Schönborn.
„To, že ho bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard L. Müller, minulý týždeň odbavil ako málo presvedčivý, beriem na vedomie. Ale toto je moje presvedčenie. Či ho iní ľudia zdieľajú, zostáva prenechané im,“ ako povedal viedenský arcibiskup.
Kardinál Schönborn ďalej kritizoval kardinálov, čo pápežovi napísali „dubia“ – pochybnosti o AL a verejne ho žiadali o audienciu:
„Kardináli, ktorí by mali byť najbližšími spolupracovníkmi pápeža, sa tu pokúšajú k niečomu ho prinútiť a vyvíjať na neho tlak, aby dostali verejnú odpoveď na svoj otvorený list. To je absolútne neprístojné správanie. Ak chcú mať audienciu u pápeža, tak majú o audienciu poprosiť. Ale človek nezverejňuje, že o audienciu poprosil,“ povedal kardinál.
„V zásade treba povedať, že náuka Cirkvi o platnom manželstve sa pevne drží jeho nerozlučiteľnosti. Pápež František tieto princípy nikdy nespochybnil. Tieto princípy sú princípmi Svätého písma a Evanjelia – Ježišovej náuky. Ale toto konštatovanie nie je odpoveďou na všetky jednotlivé prípady a situácie, ktoré musíme v každodennom živote zvládať,“ povedal Schönborn. Ďalej zdôraznil, že pápež v „Amoris laetitia“ veľmi jasne povedal, „že v praxi musíme robiť aj rozlišovanie. Musíme používať cnosť múdrosti a to znamená hľadieť na realitu jasným pohľadom.“ Veď aj pápež Ján Pavol II. v dokumente „Familiaris Consortio“ napomínal, že „pastieri sú povinní rozoznávať situácie v ich rôznorodosti“.

Írsko „medzi Tradíciou a duchom doby“
V bezplatných rakúskych novinách „Heute“ kardinál Schönborn vo svojej pravidelnej piatkovej rubrike napísal, že je vďačný za návštevu Írska. Dojíma ho to, za čo Európa vďačí Írsku, napríklad za misionárske hnutie írskych mníchov. „Tí priniesli s kresťanskou vierou neoceniteľné kultúrne hodnoty a civilizáciu do našich krajín.“
Malý ostrov však aj veľa trpel, „stáročia utláčania a vykorisťovania Anglickom, ako aj hladomor po r. 1841, ktorému padlo za obeť milión ľudí“. Takmer 2 milióny ľudí bolo nútených vysťahovať sa, aby prežili. Dnes je Írsko síce hospodársky úspešné aj vďaka EÚ, „ale duchovne ešte hľadá svoju cestu medzi Tradíciou a duchom doby, medzi kresťanskými hodnotami a dnešnými trendami,“ ako uviedol kardinál. –zg-

Varovanie návštevám pápeža: Lamentovanie zakázané!

Rím, 14.7.2017 (kath.net/KAP) 020 790 – Aj pápež František by chcel očividne nerušene tráviť dovolenku! Na svoje dvere v Dome sv. Marty si nedávno vyvesil nápis „Lamentovanie zakázané!“ Tabuľku s týmto ironickým varovaním dostal pápež v polovici júna na generálnej audiencii do daru od istého psychológa, ako napísal taliansky denník „La Stampa/ z piatku.
„Prestaň lamentovať a konaj, aby si zmenil svoj život k lepšiemu,“ čítame ďalej na tejto tabuľke. Aby sme zo seba dostali to najlepšie, mali by sme si pripomínať svoje vlastné silné stránky a nie slabosti iných.
Pápež František, ktorý je známy svojím humorom a podľa vlastných slov sa denne modlí aj za radostnú myseľ, mal priamo pri prijímaní tohto nápisu na Námestí sv. Petra vyhlásiť: „Toto si zavesím na dvere.“

Jeruzalem: Kresťania, židia a moslimovia o odpustení

Jeruzalem, 14.7.2017 (KAP) 020 789 – Náboženskí predstavitelia, politici a vedci sa v týchto dňoch zišli v Jeruzaleme na konferencii s témou odpustenie. Koná sa v katolíckom pútnickom centre Notre Dame. Ako informovalo kolínske Dómske rádio, na podujatí je prítomný aj palestínsky minister pre náboženstvo Mahmoud Al-Habash, kardinál Luis Antonio Tagle z Manily, býv. kamerunský minister Adamou Ndam Njoya a katolícky biskup z Ammanu, William Shomali. Bývalý britský hlavný rabín a nositeľ Templetonovej ceny Jonathan Sacks poslal videové posolstvo. Konferencia sa sústredila na tému význam odpustenia v monoteistických náboženstvách.
Ako sa uvádza, účastníci konferencie boli pri otvorení podujatia jednotní v tom, že zmierenie je ústrednou ľudskou hodnotou – nielen vo svetových náboženstvách. Spoluzakladateľ inštitútu zmierenia „International Forgiveness Institutes“ a autor myšlienky konferencie, Robert Enright, pre žurnalistov povedal, že okamžitému nasadeniu odpúšťania na politickej úrovni sa vedome vyhli. Začať s tým by znamenalo „poslať netrénovaného bežca na maratón“. Skôr majú svedectvá viery z rôznych krajín a diskusie ozrejmovať mnohorakosť reality odpúšťania. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *