16. nedeľa cez rok C

A znova sa Abrahámovi zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety…

Viď Gn 18,1-10a

Marta mala plno práce s obsluhou.
„Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“
Viz Lk 10,38-42

 

Abrahám v prvom čítaní a Marta v evanjeliu majú vlastne mnoho spoločného. O Abrahámovi počúvame, že utekal v ústrety neznámym pútnikom, ponáhľal sa do Sárinho stanu, bežal k stádu, prinášal jedlo, predkladal ho hosťom a keď jedli, sám stál opodiaľ. O Marte čítame, že mala plno práce s obsluhou. Abrahám pri obsluhe hostí potreboval pomoc druhých. Manželku poveril pečením podplamenníkov a sluhu prípravou pečeného teliatka. Marta tiež chcela, aby jej s obsluhou pomohla sestra. Abrahámovi hostia sa svojmu hostiteľovi odvďačili dobrou správou o tom, že bude mať vytúženého syna. Marta si však vyslúžila akurát tak výčitku, že sa stará a znepokojuje pre mnohé veci. Kde sa stala chyba?

Abrahám aj Marta sa musia postupne naučiť, že „lepší podiel“ je ten, ktorý dáva Pán, nie ten, ktorý si naplánuje, vydupe či vyrobí človek.
Abrahám sa musí naučiť, že prisľúbeným synom bude ten, ktorého mu (hoci aj v pokročilom veku) dá Pán, nie ten, ktorého si on sám splodí so Sárinou slúžkou Agar (viď Gn 16; Gn 17,15-22). Abrahámova pohostinnosť je prijatá, lebo cez ňu Pán prichádza k Abrahámovmu citlivému miestu, na ktorom práve „pracuje“. Marte je pohostinnosť vytknutá, lebo práve tu je Martino slabé miesto, ktoré potrebuje, aby ho Pán uzdravil. Marta sa musí naučiť, že lepší podiel je to, čo jej dáva Pán, nie to, čo dáva ona jemu. Abrahámovi hrozilo, že vsadí všetko na jednu kartu – na svoju túžbu po synovi. Marte tiež hrozilo, že vsadí všetko na jednu kartu – na svoje hostiteľské schopnosti. Tou jedinou kartou, na ktorú treba všetko vsadiť, je však jedine Pán. Len jedno potrebné je on sám.

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *