32. nedeľa cez rok C

…že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva „Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba“.
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“
Lk 20,27-38

 

Prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie… – Človek nemusí byť saducejom, aby popieral zmŕtvychvstanie. Koľko ľudí „prichádza za Ježišom“, ale prakticky popiera zmŕtvychvstanie. Je možné slovami vyznávať „verím“, ale žiť „ako nepriatelia Kristovho kríža“… (porov. Flp 3,18-19) výlučne podľa logiky „zobrať si, vziať si“. Tak ako siedmi bratia v saducejskej historke: „ Vzal si ju (za ženu) druhý, tretí a takisto aj všetci siedmi. Ale nezanechali deti… “

Vziať si … a splodiť sú dva výrazy, ktoré si svojou podstatou navzájom protirečia. Kto berie pre seba, nemôže splodiť život. Iba dávanie (dávanie sa) môže plodiť život.

Manželstvo je založené práve na logike „dávania sa“, a ako také je schopné plodiť život. Tento úžasný vzťah medzi mužom a ženou, z ktorého sa rodí časný život je však iba obrazom iného a omnoho hlbšieho vzťahu, ku ktorému sme povolaní. Je obrazom vzťahu, z ktorého pramení večný život, – vzťahu medzi Bohom a človekom. A keď nastane skutočnosť, ktorú obraz znázorňoval, stane sa nepotrebným.

reto sa „ synovia tamtoho veku a zmŕtvychvstania neženia a nevydávajú .“ Tak ako sa časný život rodí z toho, že „ona patrí jemu a on jej“, večný život sa rodí z toho, že patríme Jemu a On nám (viď Pies 2,16). Toto je najkrajšia definícia vzkriesenia, ktorá zároveň súvisí snajkrajšiou definíciou Boha: „ Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba “ – Boh, ktorý „patrí“ svojmu stvoreniu.

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna FSP
www.paulinky.cz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *