Život Cirkvi vo svete 13/2020

Obsah

Až 24 krajín zasvätených Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu!

Titulky z Life Site News

Európa sa spája s pápežom v modlitbe Otčenáš za zastavenie pandémie

Vatikán dal preniesť zázračný morový kríž

Pápež hovorí o následkoch krízy koronavírusu

František: Koronavírus – reakcia prírody na znečisťovanie!

Kardinál Burke píše veriacim o boji proti pandémii

Kardinál Sarah: ‚Smutný človek nie je Kristov učeník’

Vatikán povoľuje kvôli pandémii kolektívne rozhrešenie

Vatikán: Mnohoraké smernice pre „tradičnú omšu“

Pustovník radí ako prežiť karanténu koronavírusu

„Kristovu prítomnosť nemožno nahradiť omšami cez internet“

+ Kňaz prenechal svoj dýchací prístroj inému a zomrel

Biskup stojí na križovatke a žehná ľudí Eucharistiou

USA: Farár slávi sväté omše na parkovisku

Kardinál Gerhard Müller: Dôvera v Boha v časoch krízy

Záhreb: Pri zemetrasení sa zrútila veža katedrály

Taliansko: Na vírus zomrelo najmenej 50 kňazov

Kňaz: Koronavírus v Bergame horší ako vojna!

Bavorský farár a akcia ‚Pán je s tebou!‘

Známy pastor: „Pán mi ukázal koniec epidémie“

Biskup Schnieder : ‚Chválime sa aj súženiami‘

Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,
ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom,
lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu. (Ž 91)

* * * * * * *

Klaniame sa ti, ukrižovaný Ježišu, lebo zo svojho kráľovského trónu oslobodzuješ ľudstvo z otroctva satana, zmazávaš každú škvrnu hriechu a prinášaš drahocenný dar svojho vykúpenia (1992). Tvoje bolestné utrpenie sa obnovuje v týchto posledných časoch, v ktorých na všetkých prichádza veľká skúška (1993). Prežívajte so mnou s bolesťou súd sveta, odmietanie, prenasledovanie a odsúdenie spoločnosťou, ktorá pokračuje v zapieraní Boh v temnote nenávisti, nemorálnosti, perverznosti (1981).
Žiarivý kríž z dreva sa premení na trón Ježišovho triumfu, lebo Ježiš na ňom príde, aby založil svoje kráľovstvo vo svete. Žiarivý kríž, ktorý sa zjaví na nebesiach na konci očisty a veľkého súženia, bude bránou, ktorá otvorí dlhý a tmavý hrob, v ktorom leží ľudstvo, aby ho voviedla do nového kráľovstva života, ktoré Ježiš prinesie pri svojom slávnom návrate (1994).
Ježišove rany sú pre vás bezpečným útočiskom, v ktorom sa uchránite pred búrkou hriechu a zla. Tam nájdete bezpečný príbytok, nový dom, ktorý vám postavil nebeský Otec. Nový dom spoločenstva s Bohom, dom spásy, čistoty a svätosti, lásky a modlitby, nový dom dôvery a nádeje. V jeho ranách sa ukryjete pred Zlým – jeho rany sú prameňom živej vody, ktorá prúdi do večného života (1996).
Moji najmilší synovia, kňazi, teraz vás volám zo všetkých častí sveta. Každému je určené miesto v tomto boji, ktorý sa už začal, Mám naponáhlo. Nechajte sa mnou zhromaždiť. Všetci odpovedzte ´áno´! Tak budem môcť každého postaviť na jeho miesto, ktoré Matka pripravila. Až potom dokončím svoj plán a šík mojich kňazov bude pripravený (29.4.1977).
Najmilší synovia, otvorte svoje kňazské srdce dokonalej láske k môjmu Synovi. Vaša láska je pre jeho Srdce balzamom, ktorý zmierňuje trpkosť pocitu, že je tak málo milovaný v tejto dobe, keď sa ľudské srdcia stali ľadovými, uzavretými do egoizmu a veľkej vyprahlosti.
Chudobným dajte jeho bohatstvo, bohatým jeho chudobu, chorým jeho zdravie, hriešnikom jeho spásu, umierajúcim jeho raj, vyhladnutým jeho Telo, smädným jeho Krv, slabým jeho oporu, maličkým jeho ochranu, všetkým jeho božské pohladenie. Nechajte sa ovládnuť jeho láskou … (1993+1994) (Panna Mária don Gobbimu)

* * * * * * *

Až 24 krajín zasvätených Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu!

Portugalský kardinál António Marto zasvätil krajiny vo Fatime

Fatima, 26.3.2020 (LifeSiteNews) 026 173 – Na slávnosť Zvestovania Panny Márie bolo 24 krajín zasvätených Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zasvätenie vykonali portugalskí biskupi ako reakciu na pandémiu koronavírusu.
Okrem Portugalska to boli: Albánsko, Bolívia, Dominikánska republika, Guatemala, India, Keňa, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Moldavsko Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Východný Timor a Zimbabwe.

V Bazilike Ružencovej Panny Márie vo Fatime kardinál António Marto, biskup Diecézy Leiria-Fatima, predniesol modlitbu zasvätenia: (prayer of consecration).

„Srdce Ježiša Krista, Uzdravovateľa duší a Syna Preblahoslavenej Panny Márie, skrze Srdce tvojej Matky, ktorej je zverená putujúca Cirkev na zemi v Portugalsku a Španielsku, národoch, ktoré boli jej národmi po stáročia, prijmi zasvätenie tvojej Cirkvi.
Naším zasvätením tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu je Cirkev zverená ochrane Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, formovaná svetlom tvojho veľkonočného tajomstva a tu zjavená trom deťom ako útočisko a cesta vedúca k tvojmu Srdcu. Ružencová Panna Mária z Fatimy, prosíme ťa, buď uzdravením chorých a útočiskom Tvojich učeníkov zrodených pri päte kríža tvojej lásky.“
„Bože, stráž svoju Cirkev, inšpiruj vodcov národov, vypočuj chudobných a trpiacich, pozdvihni ponížených a utláčaných, uzdrav chorých a hriešnikov, podopri tých, čo sú zlomení a skľúčení, osloboď zajatých a väzňov a odvráť od nás pandémiu, ktorá nás postihla.“
„Ujmi sa detí, starých a najzraniteľnejších, buď posilou lekárom, sestrám, zdravotníkom a dobrovoľníkom, posilni rodiny a znova v nás vzbuď bratstvo a solidaritu, buď svetlom umierajúcim, prijmi zosnulých vo svojom kráľovstve, odvráť od nás všetko zlo a pandémiu, ktorá nás postihla. Povzbudzuj tých, čo sa ti zasvätili a obnov celý svet a celé ľudstvo.“

Akt zasvätenia sledovali desaťtisíce veriacich. Nasledovala aj modlitba ruženca v portugalčine španielčine, angličtine a poľštine. Najprv ohlásili úmysel zasvätenia len portugalskí biskupi. Čoskoro sa pridali španielski biskupi. A portugalskí biskupi potom prijímali žiadosti aj iných biskupských konferencií.

* * * * * * *

„Na zvládnutie koronavírusu treba JEDNU SVETOVÚ VLÁDU!“

Londýn, 26.3.2020 (LifeSiteNews) 026 172 – „Je potrebná koordinovaná globálna reakcia … Potrebujeme nejaký druh jednej fungujúcej exekutívy,“ vyhlásil bývalý britský premiér Gordon Brown (foto) z ľavicovej Labour Party (2007-2010). Tá by vyvinula úsilie na nájdenie vakcíny, organizovala jej produkciu a predaj a zastavila tých, čo hľadajú len zisk. Riadila by aj centrálne banky, chránila svetové trhy a vytvoril by sa spoločný postup riadenia ekonomického rastu. Podľa novín The Guardian Brown chce, aby Bezpečnostná rada OSN zorganizovala summit online krajín G 20 v Saudskej Arábii a zaoberali sa koronavírusom.
Nigel Farage, šéf strany Brexit Party však namietol, že Brown sa mýli a vyhlásil:
„Práve globalizácia je príčinou našich problémov, nie naším spasiteľom!“

Prečo sa katolíci musia modliť ruženec počas pandémie

Sestra Lucia z Fatimy povedala, že Panna Mária jej zverila, že Boh cez ňu dodal posvätnému ružencu ‚novú účinnosť‘, aby vyriešil každý problém časný aj duchovný! USA, 24.3.2020

Jim Caviezel: Umučenie Krista bude majstrovským dielom

Známy, hlboko veriaci herec, ktorý hral Ježiša vo filme „Umučenie Krista“ hovorí: „Ďalší film Vzkriesenie bude najväčším filmom v histórii sveta!“

Veľká Británia: Vláda dovoľuje ženám pre koronavírus vykonať si potrat doma Londýn

Ženy môžu použiť dva stupne chemického potratového prostriedku. Skupina ochrancov života to nazýva ‚nebezpečným a skrz naskrz zle premysleným‘

Nemecko: Podporovatelia potratov využívajú pandémiu koronavírusu na presadenie svojej agendy

Spoločnosť na ochranu nenarodených detí: Zastavte potraty a uvoľnite zdroje na boj proti koronavírusu!

„Nemôžeme riskovať, že pacienti v naliehavých prípadoch ochorenia na koronavírus sa dostanú do rizika,“ hovorí John Smeaton riaditeľ najstaršej organizácie pre ochranu nenarodených detí. USA, 23.3.2020

Rakúsko: Alexander Tschugguel sa uzdravil

Alexander Tschugguel, zakladateľ Inštitútu sv. Bonifáca a „ničiteľ pachamamy“ sa uzdravil z ťažkého ochorenia na koronavírus a bol prepustený z nemocnice. Modlili sa za neho tisíce ľudí. Viedeň, 23.3.2020

Všetci kňazi a polovica bohoslovcov v tradičnej katolíckej Reholi bratstva sv. Petra infikovaní koronavírusom Opfenbach, 20.3.2020

Čína mohla zredukovať prípady nakazenia koronavírusom o 95%

Keby čínske štátne orgány reagovali o tri týždne skôr, mohlo sa vyhnúť globálnej pandémii, ako uvádza štúdia Univerzity v Southamptone. No keby nekonali v tom rozsahu, ako konali, boli by následky zasa oveľa horšie. USA, 20.3.2020

Leonardo Boff: „Koronavírus je pomsta matky Zeme“

Laicizovaný kňaz Leonardo Boff, dobrý známy pápeža, ktorý pomáhal s prípravou Synody biskupov o Amazónii, tvrdí, že koronavírus je pomsta matky Zeme za prístup človeka k nej. Brazília, 20.3.2020

Prezident lobistickej skupiny pre eutanáziu Kim Callinan volá po ‘tele-smrti’ – eutanázii na diaľku – počas pandémie!

Je to vraj nová príležitosť pre asistovanú samovraždu ! … 20. 3. 2020

* * * * * * *

Európa sa spája s pápežom v modlitbe Otčenáš za zastavenie pandémie

Pápež vyzval kresťanov celého sveta spojiť sa 25. marca v modlitbe Otče náš.

Vatikán, 26.3.2020 (RV) 026 171 – František požiadal, aby k Otčenášu pridali aj trikrát Zdravas Mária a modlitbu, ktorú kardinál Bagnasco pripravil spolu s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom:

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Vatikán dal preniesť zázračný morový kríž

Rím, 26.3.2020 (kath.net/KAP) 026 170 – Uctievaný zázračný kríž s Kristom z doby morovej epidémie v Ríme preniesli vo štvrtok do Vatikánu. Podľa miestnych médií sa má vystaviť v piatok pri modlitbe pápeža Františka proti koronavírusu. Kríž zo 14. storočia s Ukrižovaným v životnej veľkosti niesli počas morovej epidémie v r. 1522 v procesiách po Ríme, až kým mor po 16 dňoch neustúpil. Od raného 19. storočia je umiestnený v Kostole San Marcello al Corso.
Pápež František vykonal 15. marca súkromnú púť k Panne Márii „Salus populi Romani“ v Bazilike Santa Maria Maggiore, aj ku krížu v Kostole San Marcello al Corso. Prosebnú púť vykonal pešo sprevádzaný iba ochrankou po ľudoprázdnych uliciach centra Ríma.
Stredoveký kríž bol už pred morom centrom ľudovej zbožnosti, odkedy v r. 1519 zostal po požiari v kostole nepoškodený. O jeho úctu sa odvtedy staralo bratstvo „Compagnia del Santissimo Crocifisso“. Ako spomienku na ukončenie morovej epidémie v r. 1522 odvtedy vždy na Zelený štvrtok prenášali kríž do Baziliky sv. Petra.
Rímske média vo štvrtok ukazovali ako pracovníci s ochranou na tvári a gumovými rukavicami vyzdvihujú z oltára Ukrižovaného zahaleného pozláteným kusom ľanového plátna.

Pápež hovorí o následkoch krízy koronavírusu

Vatikán, 20.3.2020 (kath.net/KAP) 026 169 – Pápež František vidí súčasnú pandémiu ako skúšku celého ľudstva a ako výzvu pre vieru. V interview pre taliansky denník „La Stampa“ z piatka hovorí pápež o kríze koronavírusu. Rakúska katolícka agentúra „Kathpress“ rozhovor dokumentuje:

La Stampa: Svätosť, stojí pred nami Veľká noc „za zatvorenými dverami“ so slávením cez médiá. Pre mnohých veriacich je to dvojité utrpenie. Ako možno sláviť Veľkú noc počas pandémie?
František: S pokáním, súcitom a nádejou. A s pokorou, pretože často zabúdame, že v živote sú aj „temné zóny“, temné momenty. My si myslíme, že to sa môže stať iba niekomu inému. Namiesto toho je táto doba temná pre všetkých, nikto nie je vylúčený. Je poznačená bolesťou a tieňom, ktoré vnikli do nášho domu. Je to iná situácia ako kedykoľvek predtým. Aj preto, že nikto nemôže zostať uvoľnený, každý zdieľa tieto ťažké dni.

La Stampa: Pri modlitbe Anjel Pána ste povedali, že pôstna doba môže pomôcť vo všetkom tom, čo sa deje, nájsť zmysel. Ako to brať?
František: Prípravná doba na Veľkú noc s modlitbou a pôstom nás cvičí byť solidárni s inými, najmä s trpiacimi. V očakávaní toho svetelného lúča, ktorý všetko a všetkých nanovo ožiari.

La Stampa: Je v tejto dobe zvlášť dôležitá modlitba?
František: Napadajú ma apoštoli, ktorí v búrke na rozbúrených vodách volajú k Ježišovi: „Majster, topíme sa.“ Modlitba nám dáva pochopiť našu zraniteľnosť. Je to výkrik chudobných, tých, čo sa topia, ktorí sa cítia v nebezpečí, osamotení. A v ťažkej zúfalej situácii je dôležité vedieť, že sa môžeme pevne prichytiť o Pána.

La Stampa: Ako nám môže Boh pomôcť?
František: On nás podporuje toľkými spôsobmi. On nám dáva silu a blízkosť, ako to robil s učeníkmi, ktorí ho v búrke prosili o pomoc. Alebo keď Petrovi podal ruku, keď sa topil.

La Stampa: Kde môžu neveriaci nájsť útechu a povzbudenie?
František: Nechcel by som rozlišovať medzi veriacimi a neveriacimi. Všetci sme ľudskí a ako ľudia sedíme všetci na tej istej lodi. A nič ľudské nemôže byť kresťanovi cudzie. Tu sa plače, lebo trpíme. Všetci. Ľudskosť a utrpenie patria spolu. Nám pomôže spolupráca, zmysel pre zodpovednosť a pre obetovanie sa, čo vzniká na nespočetných miestach. Nesmieme rozlišovať medzi veriacimi a neveriacimi. Poďme ku koreňu – k ľudskosti. Pred Bohom sme všetci deťmi.

La Stampa: K drámam Covidu-19 patria príbehy ľudí zomierajúcich v izolácii bez príbuzných, ktorí kvôli nákaze nemôžu byť s nimi. Denne sú tu srdcervúce scény na klinikách v Bergame, Brescii, Cremone. Pred smrťou posielajú cez personál posledný pozdrav manželke, manželovi, deťom. Aké myšlienky vás napadajú, čo cítite?
František: Počul som príbeh, ktorý mnou otriasol a zarmútil ma, lebo ukazuje to, čo sa práve v nemocniciach deje. Stará žena cítila, že zomrie a chcela sa rozlúčiť so svojimi milými. Sestrička zobrala mobil a cez video sa ohlásila u jej netere a stará žena uvidela tvár netere a mohla odísť s útechou. Je poslednou potrebou mať ruku, ktorá vás drží za ruku. Gesto posledného spoločenstva na ceste. A mnohí ošetrovatelia sprevádzajú toto posledné želanie, počúvajú bolesť osamelosti, držia ich za ruku. Ak niekto odchádza bez rozlúčenia, stáva sa jeho bolesť ranou v srdci toho, kto zostáva. Ďakujem všetkým ošetrovateľkám a ošetrovateľom, lekárom a dobrovoľníkom, ktorí napriek veľkému vyčerpaniu s trpezlivosťou a láskou v srdci vyrovnávajú toto odlúčenie od príbuzných (…)

La Stampa: Táto globálna núdza sa vyznačuje aj sieťou solidarity tisícov ľudí, ktorí sa obetujú za iných. Keď sa to všetko skončí, bude to v budúcnosti na niečo dobré?
František: Na pripomenutie raz pre vždy ľuďom, že ľudstvo je jedno jediné spoločenstvo. A ako je dôležité, aké je rozhodujúce bratstvo všetkých ľudí. Musíme si to predstaviť trocha ako povojnový čas. Už nebude „ten druhý“, ale budeme len „my“. Pretože z tejto situácie sa môžeme dostať iba všetci spoločne.

La Stampa: Čo je pre nás východiskom pre nový začiatok ako ľudí?
František: Musíme sa intenzívnejšie zahľadieť na korene: na starých rodičov, na tých starých. Vybudovať medzi nami pravé bratstvo. Pripomínať si túto ťažkú dobu, ktorú sme všetci spoločne prežili. A kráčať vpred s nádejou, ktorá nikdy nesklame. To budú kľúčové slová pre nový začiatok: korene, spomienka, bratstvo a nádej.

František: Koronavírus – reakcia prírody na znečisťovanie!

Vatikán, 24.3.2020 (LifeSiteNews) 026 168 – Pápež František povedal španielskemu žurnalistovi v nedeľu, že je presvedčený, že pandémia koronavírusu je reakciou prírody na znečisťovanie životného prostredia. Žurnalista Jordi Évole sa spýtal:

„Podivné, naša planéta nie je čistá už dlhý čas. Je možné, že práve toto je hodina prírody, keď s nami chce zúčtovať?
František: „Je tu úslovie, ktoré iste poznáte: Boh vždy odpúšťa, my odpúšťame niekedy, ale príroda neodpúšťa nikdy. Požiare, zemetrasenia … príroda z frustrácie kope okolo seba, treba aby sme sa o prírodu starali.“

Prepáčte otázku, ale v situácii ako je táto, nie je možné, že je tu kríza viery? Môže dokonca aj pápež pochybovať o existencii Boha?
František: „Jasné. Nikto nie je výnimkou z pokušení v živote.

Pochybovali ste už o existencii Boha?
František: „Počas môjho života, áno. V tejto chvíli nie, ale počas môjho života áno, niekoľko ráz. Spomínam si, že som mal pochybnosti ohľadne viery, ale vďaka Božej milosti boli vyriešené. No nikto nie je uchovaný od spoločnej cesty ľudí, ktorá je najlepšou cestou, najistejšou, konkrétnou. A tak sa všetci cítia dobre.“

V týchto dňoch je veľa ľudí, čo trpia, najmä tí, ktorí strácajú svojich milovaných.
František: „Poslednou vecou, čo by som urobil, je niečo im hovoriť. Čo sa pokúšam robiť, je, aby cítili moju blízkosť. Dnes je dôležitejší jazyk gest ako slová. Je potrebné povedať im niečo, ale lepšia je blízkosť, gesto, pozdravenie.“
Pápežov hlas sa zadrhol a Évole mu dal inú otázku:

„Ste optimista v tejto situácii?
František: Mám nádej v ľudstvo, v mužov, ženy, mám nádej v národy. Mám veľkú nádej. Národy sa touto krízou naučia premyslieť svoje životy. Vyjdeme z toho lepší – a bude nás menej – samozrejme. Mnohí zostanú na ceste a to je tvrdé. Ale mám vieru, že z toho vyjdeme lepší.

Celé interview v angličtine možno nájsť na: here.

Pápežove slová odrážajú názory ‘teológa oslobodenia’

Pápež pripisuje pandémiu poškodzovaniu prírody, čo zodpovedá „ekologickej teológii“ jeho pontifikátu od vydania encykliky „Laudato si“ v r. 2015 a zvlášť od Synody biskupov o Amazónii, ktorá mala tendenciu nahradiť duchovné potreby enviromentálnymi. V novembri 2019 pápež vyjadril nádej, že sa pridá do Katechizmu Katolíckej cirkvi aj „ekologický hriech“:
„Musíme zaviesť do Katechizmu – a premýšľame o tom – hriech proti ekológii, ‚ekologický hriech‘ proti nášmu spoločnému domu, pretože je to naša povinnosť,“ povedal pápež. Katolíkov vyzval k „ekologickému obráteniu“ a poslal ich na spoveď za hriechy, že nemajú rešpekt voči stvoreniu a uviedol príklady skúmania svedomia vo veciach ako „vyhýbanie sa používaniu plastov a papiera“ alebo „separovanie odpadkov“ a „zhasínanie nepotrebných svetiel“.

Kniha: Naša matka Zem

V októbri 2019 František vydal knihu s názvom „Naša matka Zem“ – zbierku svojich príhovorov, posolstiev a homílií, kde zdôrazňuje ochranu životného prostredia.

„Zo srdca dúfam, že bude rásť uvedomelosť a pravé pokánie zo strany nás všetkých, mužov i žien 21. storočia – veriacich, či neveriacich, aj zo strany našich spoločností, za to, že sme sa dali strhnúť logikou, ktorá rozdeľuje, vytvára hlad, izoluje a zatracuje. Bolo by dobré poprosiť chudobných a vylúčených o odpustenie. Potom by sme mohli úprimne oľutovať, že sme zranili Zem, more, vzduch, živočíchy,“ uvádza pápež v knihe.

Pápežove názory na pôvod prírodných katastrof, ktorými príroda šľahá človeka za jeho enviromentálne hriechy, prebral aj teológ „teológie oslobodenia“ Leonardo Boff, laicizovaný kňaz, ktorý opustil františkánsku rehoľu a žil so ženou po tom, čo mu Vatikán obmedzil pôsobenie pre útoky na katolícku náuku. Boff je mocným podporovateľom pápeža a pozná ho od 70. rokov.
V nedávnom článku pre brazílsky magazín sa Boff vyjadril, že pandémia koronavírusu je pomstou „Gaie“ – personifikovanej planéty Zeme – ktorú tiež nazýva aj „Veľkou matkou“ – ktorá „sa rozzúrila pre enviromentálne zranenia“:
„Nie bez dôvodu James Lovelock, ktorý formuloval teóriu Zeme ako živého, samo-riadiaceho sa organizmu menom Gaia, napísal knihu Pomsta Gaie (Intrínseca, 2006),“ píše Boff v článku „Pôvod koronavírusu“.
„Som presvedčený, že súčasné choroby ako horúčka dengue, chikungunya, vírus zika, SARS, ebola, osýpky, koronavírus a rozšírené zhoršenie ľudských vzťahov poznačené hlbokou nerovnosťou, sociálnou nespravodlivosťou a nedostatkom aj minimálnej solidarity sú odplatou Gaie za rany, ktoré jej stále zasadzujeme. Nie bez dôvodu vírus vypukol tam, kde je najväčšie znečistenie. Povedal by som – ako J. Lovelock – to je pomsta Gaie, pretože ona ako Veľká matka sa nepomstí, ale dáva nám vážne znamenia, že je chorá (tajfúny, topenie sa polárnych ľadovcov, sucho a záplavy atď.) a nakoniec, pretože sa nechceme poučiť, je to odveta chorobami. Je to reakcia na násilné ľudské činy.“

Kardinál Burke píše veriacim o boji proti pandémii

‚Našou najúčinnejšou zbraňou je … náš vzťah s Kristom skrze slávenie svätej omše, modlitbu a pokánie, pobožnosti a adoráciu.‘

USA, 21.3.2020 (LifeSiteNews) 026 167 – Kardinál Raymond Burke napísal list o situácii s koronavírusom a označil ho ako „zákerný“. Zdôraznil, že pre katolíkov je podstatné vo všetkých časoch a najmä v dobe krízy, aby mali prístup do kostolov, ku sviatostiam a pobožnostiam:

„V boji proti zlu koronavírusu je našou najúčinnejšou zbraňou … náš vzťah s Kristom skrze svätú omšu, modlitbu, pokánie, pobožnosti a adoráciu. Obraciame sa na Krista, aby od nás odvrátil mor a všetko zlo.“

Kardinál sa pridal k arcibiskupovi Carlovi Viganòvi, ktorý vyzýval, aby kostoly zostali otvorené a napísal:

„Musíme byť schopní modliť sa v našich kostoloch a kaplnkách, prijímať sviatosti a zapájať sa do verejnej modlitby a adorácií, aby sme poznávali Božiu blízkosť a zostali mu blízko a vrúcne prosili o jeho pomoc. Bez Božej pomoci sme skutočne stratení!“
„Šírenie koronavírusu sa nemá chápať oddelene od rebelujúceho postoja sveta voči Bohu, ani ho nemožno oddeľovať od pohanstva, ktoré sa podporuje dokonca aj vo vnútri Cirkvi. Veriaci človek nemôže uvažovať o súčasnej katastrofe, v ktorej sa nachádzame, bez pomyslenia na to, ako vzdialená je naša národná kultúra od Boha. Nie je iba ľahostajná k jeho prítomnosti v našom strede, ale proti nemu a dobrému poriadku, ktorý pre nás stvoril a ktorým udržuje naše bytie, otvorene rebeluje.“
„Sme dokonca aj v Cirkvi svedkami pohanstva, ktoré sa klania prírode a planéte Zemi. V Cirkvi sú takí, ktorí sa obracajú na Zem ako na našu matku, lebo vraj pochádzame zo Zeme a Zem je naša spása. Ale my pochádzame z Božej ruky, z ruky Stvoriteľa neba a Zeme!“

Kardinál Sarah: ‚Smutný človek nie je Kristov učeník’

Rím, 25.3.2020 (kath.net/jg) 026 166 – „Modlitba je prameňom radosti a pokoja. Čím viac sa vnoríme do Božej lásky, tým viac radosti nájdeme aj v ťažkých situáciách. To nie je jednoduché, lebo nechýbajú starosti.“
Napísal to kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Ponúkame výber z knihy Roberta Saraha a Nicolasa Diata „Boh alebo nič“:

„Pre svätého Pavla je radosť znakom kresťana. Pomyslite na to, ako rád kresťanov napomínal slovami:
‚Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu (Flp 4,4-6)
Bez modlitby niet skutočnej radosti. Sv. Pavol nás tiež vyzval:
‚Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť, lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista’ (Flp 1,18-19).
Modlitba je prameň našej radosti a nášho pokoja, pretože nás spája s Bohom, s tým, ktorý je naša sila. Smutný človek nie je Kristov učeník. Kto sa spolieha na vlastné sily, je stále utrápený, ak tie zlyhajú. V protiklade k tomu človek, ktorý verí, si nemusí robiť starosti, lebo jeho radosť pochádza iba od Pána. No duchovná radosť súvisí s krížom. Ak začíname zabúdať na seba pre Božiu lásku k nám, tak ho duchovným spôsobom nájdeme. A keďže našou radosťou je Boh, závisí jej veľkosť od nášho popierania seba a nášho spojenia s ním.
Sám Ježiš nás pozýva k životu plného veľkodušnosti, plného odovzdanosti, ale aj plného radosti.
Pápež František často hovorí o šťastí Evanjelia. V apoštolskom dokumente Evangelii gaudium – Radosť Evanjelia – píše: ‚S Ježišom Kristom prichádza vždy – a vždy znova – radosť.’ Svätý Otec ukazuje, že sa musíme modliť každý deň, aby sme nestratili túto nádhernú plnosť. Mnohé svetské pokušenia môžu kresťanskú radosť trýzniť. Dokonca možno povedať, že svetské šťastie kresťanskú radosť nedokáže pochopiť. Pri nasledovaní Krista musíme za každých okolností zostať radostnej mysle. Tento boj sa vždy ukazuje ako tvrdý, keďže nechýbajú starosti. Úsmev nemáme vrodený, keď sa stretávame s utrpením a sklamaním. Ak nás však Boh úplne ovládne, ak Kristus zostáva v nás, tak radosť vždy znova príde.
Radosť si naozaj nemožno vynútiť, ona vyviera spontánne z vnútorného prameňa – z Boha. Jeho láska nám neustále prináša pravé šťastie. Tak sú ľudia bohatých krajín, ktorí sa odvrátili od Boha, stále smutní, zatiaľ čo chudobní a veriaci ľudia v chudobných krajinách vyžarujú pravú radosť. Nemajú nič, ale Boh je stálym svetlom, pretože prebýva v ich srdciach. Počas poslednej cesty na Filipíny v januári 2015 s pápežom – som to znova mohol konštatovať.“

Vatikán povoľuje kvôli pandémii kolektívne rozhrešenie

Vatikán, 20.3.2020 (kath.net/KAP) 026 165 – Kvôli pandémii koronavírusu povolil Vatikán kňazom vo všetkých postihnutých oblastiach možnosť kolektívneho rozhrešenia. Môžu tak prítomných veriacich rozhrešovať od ich hriechov aj bez individuálnej spovede.
Odpustenie hriechov, ktoré kňaz vyslovuje zástupne za Ježiša krista, je normálne možné iba po ústnom vyznaní hriechov pri osobnej spovedi. V kolektívnom nebezpečí smrti sú však aj iné možnosti. Tie sú kvôli pandémii teraz dané.
V dekréte uverejnenom v piatok sa uvádza, že kňazi by mali túto cestu otvoriť najmä tam, kde sú infikovaní ľudia v nebezpečí smrti ako v nemocniciach. Aby sa dosiahlo pokiaľ čo možno najviac ľudí, treba aj použitie reproduktorov, aby postihnutí mohli rozhrešenie svojich hriechov aj počuť.

Biskup musí byť informovaný
V oblastiach zvlášť postihnutých pandémiou môžu biskupi toto dovolenie kňazom udeliť. Kňazi by sa mohli aj sami chopiť iniciatívy, no museli by o tom čo najskôr informovať biskupa.
Dekrét pripomína, že ústna spoveď s fyzickou prítomnosťou kňaza a kajúcnika je jedinou riadnou formou sviatosti zmierenia. Aktuálnymi úvahami o telefonickej alebo inej „digitálnej“ forme spovede sa dekrét nezaoberá.
Pripomína sa aj možnosť aj bez spovede a kolektívneho rozhrešenia s prejavením dokonalej ľútosti pred Bohom dosiahnuť odpustenie hriechov. Toto odpustenie však nasleduje podľa náuky Cirkvi iba ako ho hriešnik spojí s pevným predsavzatím pri najbližšej príležitosti ísť na spoveď.
Dekrét podpísal veľký penitenciár, kardinál Mauro Piacenza.
Súčasne s povolením kolektívneho rozhrešenia kardinál oznámil, že všetci infikovaní vírusom, všetci, ktorí stoja pri chorých ako aj všetci zdraví, ktorí spoja adoráciu pred svätostánkom s úmyslami modlitieb, dosiahnu úplné odpustky.

Vatikán: Mnohoraké smernice pre „tradičnú omšu“

Vatikán, 26.3.2020 (kath.net/KAP) 024 164 – Vatikán rozšíril ponuku liturgických textov pre „mimoriadnu formu“ rímskeho obradu svätej omše. Zmenil sa aj liturgický kalendár tak, že vo svätých omšiach, ktoré sa riadia misálom platným do r. 1962, sa môžu sláviť aj novší svätci. Kongregácia pre náuku viery vydala v stredu zodpovedajúce dekréty v latinčine. Dekrét „Cum sanctissima“ zavádza aj zásadnú možnosť liturgicky sláviť každého svätca kanonizovaného po r. 1962 na jeho sviatok. Rozširujú sa tak pravidlá týkajúce sa sviatkov a spomienkových dní rôznych liturgických stupňov. Vysvetlenie k dekrétu uvádza, že slávenie nových svätcov zostáva dobrovoľné. Kongregácia súčasne zdôrazňuje, že také dobrovoľné slávenie sviatkov svätých nepredstavujú v rímskom obrade nijaké nóvum.
K sláveniu omše podľa starého obradu sa dekrétom „Quo magis“ povoľuje sedem úvodných modlitieb kánonu – prefácií. Tri prefácie boli v minulosti obmedzené na regióny vo Francúzsku a Belgicku. Štyri iné prefácie sa vzťahujú na určité príležitosti ako spomienky anjelov alebo mučeníkov. Všetky texty pochádzajú z antických prameňov, ako zdôrazňuje kongregácia. Zadanie vypracovania oboch noviniek pochádza ešte od pápeža Benedikta XVI. (2005-2013).
Výnosom „Summorum Pontificum“, zo 14. septembra 2007, znova povolil Benedikt XVI. slávenie staršej mimoriadnej formy liturgie. Riadna forma sa zaviedla po Druhom vatikánskom koncile (1962-1965).

* * * * * * *

Pustovník radí ako prežiť karanténu koronavírusu

Páter Maximilián Mary Dean verí, že koronavírus prišiel na ľudstvo za mnoho našich hriechov, ale ak ‚pevne priľneme k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, všetko bude dobré‘.

USA, 24.3.2020 (LifeSiteNews) 026 163 – Vypuknutie nákazy koronavírusu prinútila milióny katolíkov na svete byť nielen v karanténe, ale byť aj bez svätej obety. Najlepšou osobou, s ktorou sa dá hovoriť o prežití v tejto situácii, je páter Maximilián Mary Dean, pustovník v Diecéze Harrisburg, v americkej Pennsylvánii.
Páter Maximilian je františkán Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 22 rokov. Bol predstaveným tohto kontemplatívneho rádu v Taliansku a ako vedúci postulantov slúžil v USA 6 rokov. Keď boli zakladatelia rádu nahradení komisárom, páter Maximilián v modlitbe spoznal, že kontemplatívny rád františkánov nemá budúcnosť. Biskup Ronald Gainer ho potom prijal do diecézy ako pustovníka.
Páter ako chlapec vyrastal v dome, kde rodičia robili mnohé večierky. Bol gitarista a člen rokovej skupiny. Keď mal 16 po pijanskej noci mal dopravnú nehodu autom a takmer prišiel o život. „Keby som v tom momente zomrel, iste by som prišiel do pekla. Ale Boh vo svojom milosrdenstve mi dal druhú šancu a začal ma volať, aby som reagoval na jeho milosť,“ povedal páter. Stále je hudobník a produkuje úžasné piesne. Možno si ich vypočuť na jeho webovej stránke www.FatherMaxMusic.com
Páter Maximilián hovorí, že ľudstvo je trestané koronavírusom za mnohé hriechy a že také široké utrpenie sa vždy spája s našimi hriechmi. Páter spomína Pannu Máriu v La Salette, ktorá od r. 1840 vo Francúzsku ukazovala, že hlad vznikol ako priamy výsledok znesväcovania nedele ľuďmi a používania Božieho mena nadarmo. Panna Mária varovala aj pred 2. svetovou vojnou, ak ľudia nebudú robiť pokánie.
Páter verí, že koronavírus je reakciou na to, že ľudstvo nerobí pokánie za hriechy ako potrat, homosexualita, pornografia, a zlyhanie duchovných, ktorí nekážu a nežijú vieru v jej plnosti a sú tak hlavným prínosom k hriechom tejto doby.
„Každá choroba, každé utrpenie sa spája s hriechmi predkov a aj našimi. Ako by mohol Boh nijako nereagovať?“ hovorí páter. Tak čo majú robiť katolíci v tejto dobe?
Mali by sme robiť náš život rozšírením svätej omše a obetovať naše utrpenia na uzmierenie za naše hriechy a hriechy sveta. To nie je ľahké, ale katolíci si musia uvedomiť, že situácie, v ktorých sa nachádzajú, sú chcené alebo povolené Bohom, aby nás pritiahol bližšie k sebe a pomohol nám posväcovať sa a spasiť sa. Katolíci si musia kľaknúť a modliť sa a možno sa tešiť aj z trocha hudby na upokojenie nervov a zameranie sa na Boha. Keď sme v izolácii, hudba nám dokáže zlepšiť náladu, sú obdobia, keď mi občas pomôže byť zameraným len na Boha, ako hovorí páter Maximilián.
„Celý svet je nútený teraz myslieť na svoj koniec. Všetci sú prinútení myslieť na posledné veci. … sú mnohé duše, práve teraz, myslím si, ktoré sú disponované na mimoriadne obrátenie. Koľko duší sa dostane do neba, ak sa budeme modliť a obetovať sa za nich? … Naše modlitby a obety môžu priniesť spásu a posvätenie mnohým dušiam.“

„Kristovu prítomnosť nemožno nahradiť omšami cez internet“

Frankfurt am Main, 25.3.2020 (kath.net) 026 162 – katolícky mestský dekan nemeckého mesta Frankfurt am Main, Johannes zu Eltz, kritizoval zrušenie svätých omší pre pandémiu v Nemecku. Pre evanjelickú agentúru idea vyhlásil, že v Eucharistii slávia katolíci reálnu prítomnosť Tela a Krvi Ježiša Krista v chlebe a víne:
„Nad to nie je vôbec nič! Túto prítomnosť nemožno nahradiť svätými omšami z televízie, či cez internet.“
Svojou kritikou však nechce porušovať nariadenia zákonodarcov, ako povedal a zdôraznil:
„Pre mňa svätá omša nie je kultúrnym podujatím, ktorého sa možno ľahko vzdať, ale duchovná starostlivosť o naše bytie. Považujem iste za správne zachovávať všetky bezpečnostné predpisy, keď sa katolíci naďalej schádzajú v malých skupinách, aby slávili svätú omšu.“
Súčasne pripustil, že aj katolíci slávia s veľkou zbožnosťou televízne omše: „To nás spája ponad hranice kostolov a miestnych cirkví.“

+ Kňaz prenechal svoj dýchací prístroj inému a zomrel

Rím, 24.3.2020 (kath.net/KAP) 026 161 – Hrdinským činom sa taliansky kňaz Don Giuseppe Berardelli (72) uprostred krízy koronavírusu dostal v utorok do svetových médií. Zachránil život rovnako na vírus nakazenému pacientovi tým, že mu prenechal svoj dýchací prístroj! Duchovný zakrátko na to na následky choroby zomrel. Jeho farské spoločenstvo pri Bergame získalo prístroj špeciálne pre svojho infikovaného kňaza, lebo dýchacie prístroje v nemocniciach v oblasti chýbajú. Don Giuseppe Berardelli však trval na tom, aby tento životne dôležitý prístroj dali mladšiemu pacientovi, ktorého ani nepoznal.
„Don Giuseppe zomrel ako kňaz“, citovali lokálne noviny „Araberara“ ošetrovateľa, ktorý pátra poznal. Tento skutok sa ho hlboko dotkol. Aj na sociálnych sieťach vyvolala správa veľkú účasť. Istý človek na Twitteri napísal: „Tento muž je hrdina! Väčšina ľudí by v takej situácii nedali inému ani rolku toaletného papiera!“
Doteraz zomrelo v Taliansku na vírus najmenej 60 katolíckych kňazov. Mnohí nasledovali výzvu pápeža Františka a chceli stáť v ťažkej dobe pri svojich veriacich. Väčšinu obetí z radov kléru zaznamenala Diecéza Bergamo. Najmenej 17 kňazov tam odovzdalo svoj život Bohu.

Biskup stojí na križovatke a žehná ľudí Eucharistiou

Tyler, Texas, 23.3.2020 (LifeSiteNews) 026 160 – Zatiaľ čo katolíci odrezaní od sviatostí často stoja vymknutí pred kostolmi v atmosfére strachu pred nákazou koronavírusu, americký biskup z texaského Tyleru Joseph Strickland sa postavil na križovatku mesta, vyzbrojený Najsvätejšou sviatosťou, ktorú pevne zvieral a žehnal okoloidúcich Eucharistiou. Na Twitteri napísal:

„Chcem stáť na najrušnejšej križovatke nášho mesta dnes večer s diakonom odetý v rúchu a budem žehnať Boží ľud naším Pánom Ježišom Kristom v jeho Najsvätejšej sviatosti. Naliehavo vyzývam všetkých kňazov, aby robili to isté vo svojich mestách. Prinášajte Pána k jeho ľudu!

Modlil sa aj za chorých, aby vedeli, že boli vyvolení byť v spojení s Kristom v jeho utrpení pre spásu sveta:

Ó Bože, ktorý si chcel, aby naše nedokonalosti boli vykúpené tvojím jediným splodeným Synom, aby sa ukázala hodnota ľudského utrpenia, láskavo vypočuj naše modlitby za našich bratov a sestry, ktorí sú chorí. Daj, aby tí, čo sú trýznení bolesťou, súžením, či iným utrpením vedeli, že sú vyvolení a požehnaní v ich spojení s Kristom v jeho utrpení pre spásu sveta. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým – jeden Boh – naveky vekov Amen.

USA: Farár slávi sväté omše na parkovisku

Indianapolis, 24.3.2020 (kath.net/pl) 026 159 – Stan, provizórny oltár, pult na čítanie a predovšetkým ozvučenie – a ešte parkovisko. Z toho vytvára kreatívny farár Shaun Whittington možnosť na slávenie svätých omší v časoch zvýšených hygienických opatrení kvôli pandémii. Informoval o tom školský blog „University of Saint Mary of the Lake“. Farár Shaun tam bol študentom.
Ďalšie obrázky ukazujú nápaditého farára pri predajnom stánku premenenom na mobilný kostol. Veriaci zostávajú sedieť v autách a podľa počasia môžu aj vystúpiť a autá zabezpečujú potrebný bezpečný odstup. Sväté prijímanie sa podáva priamo do okienok áut. Celebrant má zrejme rukavice ak dispozícii aj dezinfekčné prostriedky.

Kardinál Gerhard Müller: Dôvera v Boha v časoch krízy

Vatikán, 23.3.2020 (kath.net) 026 158 – Život ohrozujúci koronavírus sa rozšíril a zasiahol celý svet. Niet zatiaľ vakcíny, ktorá by zabránila šíreniu nákazlivej choroby a dokázala uzdraviť postihnutých. Zodpovední politici robia všetky opatrenia, ktoré majú k dispozícii, aby obyvateľstvo chránili. Obmedzil sa verejný život a ľudí vyzývajú, aby sa podľa možností vyhýbali spoločenským kontaktom. Vedci v laboratóriách pracujú pod veľkým tlakom, aby našli protilátku na túto zákernú chorobu, ktorej padli za obeť už tisíce ľudí.
Aj keď túto situáciu iste nemožno porovnávať s nebezpečiami a zmätkami vojnových čias, tak skúsenosť bezmocnosti je podobná. Nikto nevie, či a kedy ho to postihne, alebo či sa nedostanú do nebezpečia jeho blízki. Ako v časoch moru a cholery, neúrody a hladu cítime znova hranice našich možností. Každý vie – možnosti chrániť sa pred nákazou sú ohraničené. Niet záruky, že to nestretne práve mňa samého. Sedíme doma a využívame čas, ako sa dá. Mnohí sa nudia, chýbajú im aktivity v práci a a vo voľnom čase. No nech sme akokoľvek ponechaní sami na seba, ponúka sa nám aj možnosť pripomenúť si to podstatné bez toho, že naša pozornosť bude odpútaná od mnohých rozptýlení moderného života.
Veriaci človek vie – náš život je v Božích rukách. Na Zemi nemáme trvalý domov. Po smrti sa musíme pred Božou súdnou stolicou zodpovedať za svoje skutky a za celý život. No my sa môžeme v živote aj pri umieraní spoliehať na Božie milosrdenstvo, ak sa mu len zveríme.
Aj keď robíme všetko, čo je človeku možné v medicíne a zasadzujeme nám Bohom daný rozum na optimalizáciu podmienok ľudského života, dostávame sa aj tak na hranice našich možností. Nevieme kedy, ale vieme, že raz príde hodina rozlúčky s týmto svetom.
Sv. Pavol apoštol má pred očami celú biedu ľudstva, keď mladému spoločenstvu v Ríme píše:
„Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. … Aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na sláve a slobode Božích detí (Rim 8, 18.21).
Vložme teraz v Pôstnom období pred Veľkou nocou celú našu nádej do Boha. Jeho Syn je ten v Starom zákone prisľúbený Boží Syn:
„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil A preto pred Ježišom vyznávame: „Jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53, 4 f).
Využívame čas doma na to, aby sme sa zamysleli nad sebou – kto som? Ako môžem v živote so svojimi talentami slúžiť spoločenstvu? Milujem Boha celým srdcom a celou dušou a blížneho ako seba samého? Vkladám v živote aj v umieraní svoju nádej jedine v Ježiša Krista?
Pred svojím utrpením a smrťou na kríži utešil Pán svojich učeníkov v ich strachu a zmätení slovami: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! (Jn 16, 33).

Záhreb: Pri zemetrasení sa zrútila veža kostola

Záhreb, 22.03.2020 (KAP) 026 157 – Dve stredne silné zemetrasenia za sebou v priebehu pol hodiny v skoré nedeľné ráno otriasli chorvátskou metropolou Záhreb. Spôsobilo vážne poškodenia budov, medzi nimi aj na gotickej katedrále a ďalších kostoloch. Desiatky ľudí boli zranené, stav 15-ročného mladého človeka je vážny, ako informovali médiá.
Podľa premiéra Andreja Plenkoviča bolo zemetrasenie v regióne Záhreb najsilnejším za 40 rokov.
Európske stredozemské seizmologické centrum (EMSC) uviedlo, že jeho sila o 6.24 hod. bola 5,3 stupňa a to druhé o 7.01 hod. malo 5 stupňov. Zrútili sa múry, popadali škridle zo striech, fasády majú trhliny, zničili sa mnohé zaparkované autá.
Zo znaku mesta – hlavnej Katedrály nanebovstúpenia Panny Márie, sv. Štefana a sv. Ladislava – sa zrútila špica južnej veže s krížom z viac ako 100-metrovej výšky a prerazila strechu. Poškodený bol aj susediaci Arcibiskupský palác.
„Všetko je všade porozhadzované. Sme vo veľkom šoku,“ povedal rektor záhrebského dómu, Josip Kuhtič.
Katedrála je kvôli ďalším otrasom predbežne uzavretá. Poškodené boli aj mnohé ďalšie Božie domy v Záhrebe aj jeho okolí. Katolícka agentúra IKA uverejnila napríklad video z vnútra kostola vo štvrti Remete, ktoré ukazuje prvé sekundy zemetrasenia. Vidno na ňom ako sa časti fresiek rútia dolu na podlahu kostola. „Vonkajšie múry kostola dostali trhliny,“ ako informoval farár Mário Antonio Čirko.
Škody hlásili aj na Františkánskom kostole v historickom jadre mesta.

Dóm bol zničený zemetrasením aj v r. 1880
Katedrála Záhrebu je výrazným znakom hlavného mesta Chorvátska a prvou a najdôležitejšou gotickou budovou. Stavali ju od konca 13. storočia na zvyškoch románskeho kostola.
V histórii zemetrasenie ničilo Záhreb aj katedrálu opakovane. V r. 1880 sa zrútila hlavná loď chrámu aj zvonica. Viedenský architekt Friedrich von Schmidt sa postaral o jej vybudovanie v novogotickom štýle. Pre zanedbanie v časoch komunizmu utrpela katedrála veľké škody. Jej nákladné reštaurovanie trvá od roku 1990. Zemetrasením poškodená južná veža je už nejaký čas upevnená podporami.

Taliansko: Na vírus zomrelo najmenej 50 kňazov

Rím, 22.03.2020 (KAP) 026 156 – V Taliansku zomrelo do nedele najmenej 50 katolíckych kňazov na koronavírus. Mnohí sa infikujú, lebo chcú stáť pri ľuďoch v núdzi. Len v piatok a sobotu bolo 10 nových prípadov z radov kléru. Mnohí z obetí nasledovali výzvu pápeža Františka, aby stáli pri veriacich v tejto ťažkej dobe. Veľká väčšina z nich patrila pre vysoký vek do rizikovej skupiny.
V Diecéze Parma zomrel však nedávno aj duchovný pastier, ktorý mal 55 rokov. Nakazil sa zrejme u infikovanej seniorky, o ktorú sa staral.
Väčšina mŕtvych je z lombardskej Diecézy Bergamo. V tejto severotalianskej provincii zomrelo 17 duchovných, vcelku je tam infikovaných takmer 6000 ľudí. Taliansko zaznamenalo do nedele už 4825 mŕtvych.

Kňaz: Koronavírus v Bergame horší ako vojna!

Rím, 22.3.2020 (kath.net/ KAP) 026 155 – Severotalianske Bergamo krízu koronavírusu nedokáže zvládať. Zaznamenali už stovky mŕtvych. Katolícky nemocničný kaplán Aquilino Apassiti (84) opísal dramatickú situáciu pre noviny „La Stampa“ z piatka:
„Ľudia umierajú sami, bez rozlúčky s niekým. Prežil som druhú svetovú vojnu, pri nasadení v Amazonskej oblasti som musel čeliť lepre a malárii, ale ešte nikdy som nezažil také šokujúce scény ako teraz.“
Na Klinike Jána XXIII. môže kňaz pracovať iba s rúškom. To je veľké obmedzenie, lebo pacientovi nemôže darovať ani len úsmev, ako hovorí. Viac ako zopár utešujúcich slov kvôli nebezpečiu nákazy väčšinou nie je možné. Zvlášť ho bolí, že príbuzní nemajú možnosť prísť za svojimi mŕtvymi a smútiť pri nich. Vtedy sa pokúša kontaktovať rodiny od rakvy smartphonom, aby sa s nimi spoločne pomodlil. Jednej smútiacej vdove cez telefón povedal:
„Som tu pred rakvou vášho manžela, pomodlime sa teraz k Bohu a Pán vás vo vašom žiali uteší.“ Potom on spolu so ženou vypukli v plač.
Ako hrdina sa necíti, ako hovorí otec Aquilino. Tými sú pre neho lekári a sestričky:
„Je strašné vidieť ich tváre s vráskami masiek, pracujú osem hodín v kuse – takmer zabúdajú dýchať. Zúfalý zdravotník mi so slzami povedal, že nemôže ísť ku svojim deťom domov, lebo nevie, či sa pri práci nenakazil.“
Otec Aquilino chce napriek všetkej núdzi šíriť nádej: „My to prekonáme, som si celkom istý.“ On sám pred koronavírusom strach nemá a hovorí: „Ja mám 84 rokov, prečo by som si mal robiť starosti?“

Bavorský farár a akcia ‚Pán je s tebou!‘

Regensburg, 21.3.2020 (kath.net) 026 154

„Slávime svätú omšu pre vás! Vo Farnosti najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa konajú všetky sväté omše. Aj keď veriaci už nemôžu prichádzať, páter John a ja budeme sláviť všetky omše za našich veriacich. Práve v časoch núdze je dôležité modliť sa k Bohu a sláviť sviatosti. Zvony pozývajú ľudí doma k sláveniu bohoslužby.“

Týmito slovami ohlásil farár Michael Hirmer na webovej stránke farnosti v bavorskom Teublitzi, že naďalej bude podávať Najsvätejšiu Eucharistiu po svätej omši. Každú nedeľu vyjdú kňazi s Najsvätejšou sviatosťou na ulice.
„Pán prichádza vo sviatosti ku vám,“ napísal farár Hirmer a túto pastoráciu nazýva: „Pán je s tebou!“
Farár Michael Hirmer sa obrátil na svojich farníkov listom:

Milé sestry a bratia v Pánovi,
v časoch krízy a zastavenia sa majú ľudia čas na zamyslenie. Hľadajú oporu a orientáciu. Ako kresťania a živá farnosť chceme spoznávať znamenia doby, zahľadieť sa hlbšie a nanovo objavovať Boha, ktorý je život a je ním v plnosti.
Všetky aktivity našej farnosti sa zastavili. Teraz ide o to podstatné! Teraz treba aktivitu každého kresťana! Teraz môže naša viera byť ľuďom oporou a darovať im nádej!

Ste teraz Cirkvou viac ako kedykoľvek.
Naša farnosť sa na vás spolieha! Naša farnosť je živá v spoločenstvách vašich rodín! Využite, prosím, tento čas na nové objavovanie viery a vzťahu s Bohom. Modlite sa spolu. Využite ponuky na internete a v televízii. Prečo nesláviť v nedeľu televíznu svätú omšu s rodinou, spievať a modliť sa? Impulzy budú aj v katolíckej tlači a na internete ako teraz žiť vieru doma.

My slávime svätú omšu pre vás!
Vo Farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa konajú všetky sväté omše. Aj keď veriaci nemôžu prichádzať, páter John a ja budeme sláviť všetky omše za vás. Práve v časoch núdze je dôležité modliť sa k Bohu a sláviť sviatosti. Zvony pozývajú ľudí doma k sláveniu bohoslužby.

My prichádzame s Bohom k vám! – „Pán je s tebou!“
Každú nedeľu budeme o 9. hodine sláviť svätú omšu. Každú nedeľu vyjdeme s Najsvätejšou sviatosťou na ulice.
Pán prichádza vo sviatosti ku vám. Prosíme vás, aby ste sa zhromaždili pri oknách a dverách a modlili sa, keď pôjdeme okolo vášho domu.

Znamenie nádeje – sláviť Veľkú noc!
Z farského kostola si budete môcť prísť zobrať od 30. marca palmové vetvičky a veľkonočné sviece. Prosím, zoberte si ich domov aj pre svojich blízkych. Tie nám budú vo veľkonočných dňoch znamením nádeje a spoja nás s vami, keď budeme s pátrom Johnom sláviť omše na Kvetnú nedeľu a na Veľkú noc.

My sme tu pre vás!
Farská kancelária a my sme tu pre vás v každom čase. Zavolajte nám, alebo napíšte! Nenecháme vás napospas a cítime sa v modlitbách s vami spojení.
Prosím, oznamujte našu nedeľnú akciu „Pán je s tebou“ aj iným. Bolo by pekné, keby sme touto akciou dosiahli znova aj tých ľudí, ktorých by sme už v kostole nevideli!
Prosím, žite svoju vieru s rodinami doma tak, ako to robili prví kresťania. Tak sa môžeme stať nádejou pre náš svet. Posielam vám Božie požehnanie a prosím aj o vašu modlitbu.

Známy pastor: „Pán mi ukázal koniec epidémie“

„Prídu dve vakcíny – jedna z Izraela a druhá z Ázie.“

USA, 19.3.2020 (kath.net) 026 153 – Shawn Bolz, známy kresťanský pastor v USA, v interview pre televíziu FoxNews prorokoval skorý koniec epidémie koronavírusu.
„Spoznávame, že sa to blíži ku koncu. Nebude pandémia, pred ktorou majú ľudia taký veľký strach. Boh má plán. Myslím si, že to je odpoveď na modlitby toľkých ľudí. Nemôžeme si dovoliť nijaký moment temna v histórii.“
Pastor Bolz je jedným z predstaviteľov známej cirkvi „Bethel Church“, veľkej a svetoznámej slobodnej cirkvi.
Pastor povedal, že na veľkom misijnom a uzdravujúcom modlitbovom stretnutí čítal z 56. žalmu tieto verše:
„Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba. Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa …
Ty vieš, koľko ráz som musel utekať: pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch? Vtedy moji nepriatelia ustúpia, ešte v ten deň, keď budem volať: áno, viem, že ty si môj Boh. Na Boha, ktorého slovo velebím, … na Boha sa ja spolieham a nebojím sa.
Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; obety chvály ti prinesiem, lebo ty si mi život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.
Pritom mal pastor dojem, že Boh k nemu hovorí a predpovedá mu koniec nákazy koronavírusu:
„Myslím, že obrat je blízko, či o dva týždne, alebo o dva mesiace, Boh sa o to stará. Videl som, ako on odpovedá na modlitby a videl som aj dve vakcíny, ktoré prídu. Jedna z Izraela a ďalšia z ázijského národa a tie rýchlo zaberú.“
Bolz tiež povedal, že od pastora z Wuhanu sa dozvedel, že tento región v Číne je miestom s mnohými kresťanskými misionármi, ktorí sa tam už 100 rokov modlia za obnovu.
Pastor mimochodom pre rokmi tiež predpovedal, že známy
americký hudobník Kanye West sa obráti na kresťanstvo. O štyri roky sa to naozaj stalo. Aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi to pred niekoľkými týždňami predpovedal.
Proroctvo vysvetľuje tento autor viacerých kníh nasledovne:
„Proroctvo je možnosť, ako sa spojiť s Bohom v Biblii v reálnom čase.“

Biskup Schneider: ‚Chválime sa aj súženiami‘ (Rim 5, 3)

Katolíci majú možnosť zakúsiť situáciu Cirkvi v katakombách. Súčasná skúška núti katolícke rodiny získavať skúsenosti domácej cirkvi. Túto skúšku by sme mali brať ako príležitosť na dosiahnutie prebohatých milostí, ktoré nám Božia prozreteľnosť pripravila.

Rím, 20.3.2020 (kath.net) 026 152 – Milióny katolíkov v tzv. slobodnom západnom svete budú mesiace, ale hlavne počas Veľkého týždňa a Veľkej noci olúpené o sväté omše a slávenia kvôli štátnym aj cirkevným opatreniami pre koronavírus. Najbolestnejším opatrením je zrušenie svätej omše a prijímania Eucharistie. Vládne atmosféra takmer svetovej paniky. Drastické a nepomerné opatrenia – zrušenie základných ľudských práv ako sloboda pohybu, zhromažďovania a vyslovenia názoru – vzbudzujú dojem, akoby boli presným plánom organizovanom v globálnom rozsahu. Dôležitým vedľajším účinkom novej „hygienickej diktatúry“ na celom svete je stále dôraznejší zákaz všetkých foriem bohoslužby.
Situácia v Ríme stavia Cirkev do podobných zákazov ako v prvých storočiach, ktoré nariaďovali rímski cisári. Kňazi, ktorí sa odvážia sláviť omšu s veriacimi, môžu byť potrestaní, či uväznení. „Hygienická diktatúra“ viedla k situácii, ktorá dýcha vzduchom katakomb najmä v Ríme.
Pápež František, ktorý 15. marca osamelo krivkajúc prešiel opustenými ulicami Ríma na púti k Božej Matke „Salus populi Romani“ v Kostole Santa Maria Maggiore a k zázračnému v Kostole San Marcello, ponúkal priam apokalyptický obraz. Pripomínal tretie Fatimské tajomstvo z 13. júla 1917):
„Svätý Otec … prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením.“
Ako majú reagovať katolíci na takúto situáciu? Musíme to brať z rúk Božej prozreteľnosti ako skúšku, ktorá nám prinesie väčší duchovný úžitok, ako keby sme ho zostali ušetrení. Možno na to hľadieť ako na Boží zásah do súčasnej bezpríkladnej krízy Cirkvi. Boh používa túto situáciu, aby Cirkev očistil, zodpovednými v Cirkvi zatriasol – predovšetkým pápežom a biskupmi – a vytrhol ich z ilúzie príjemného moderného sveta, z pokušenia flirtovať so svetom, zo zapletenosti do časných, pozemských vecí. Mocní tohto sveta teraz násilne oddelili veriacich od ich pastierov. Kléru vlády predpisujú sláviť liturgiu bez ľudu.
Tento očistný Boží zásah môže nám ukazovať, čo je v Cirkvi naozaj podstatné: eucharistická Kristova obeta s jeho Telom a Krvou a večná spása nesmrteľných duší. Nech tí v Cirkvi, ktorí nečakane a náhle boli olúpení o to naozaj podstatné, teraz začnú hlbšie spoznávať a ceniť si jej hodnotu.
Napriek bolestnej situácii by katolíci nemali podliehať bezradnosti či melanchólii. Túto skúšku by mali brať ako príležitosť na dosiahnutie prebohatých milostí, ktoré nám Božia prozreteľnosť pripravila. Mnohí katolíci majú istým spôsobom teraz možnosť zakúsiť situáciu Cirkvi v katakombách. Môžeme dúfať, že táto situácia prinesie nové duchovné plody vo forme vyznávačov viery a svätosti.
Táto situácia núti katolícke rodiny získavať skúsenosti domácej cirkvi. Keďže ani v nedeľu nemožno ísť na svätú omšu, mali by sa katolícki rodičia zhromažďovať svoje rodiny doma pri televíznej omši, alebo ak sa nedá, tak sa hodinu modliť, aby posvätili deň Pána a duchovne sa spojili so svätými omšami, ktoré kňazi slúžia za zatvorenými dverami. Taká domáca cirkev by sa mohla modliť denne ruženec, robiť akt pokánia čítať Evanjelium, duchovné prijímať, modliť sa litánie, za trpiacich a umierajúcich i prenasledovaných, za pápeža a kňazov a v piatky krížovú cestu. Rodičia by mohli večer čítať deťom zo života svätých najmä príbehy z doby prenasledovania Cirkvi.
Môžeme aj premýšľať o dobách prenasledovania Cirkvi, keď veriaci celé roky nemohli sláviť sväté omše ako napr. za komunizmu. Nech nasledujúce Božie slová posilnia všetkých katolíkov, ktorí teraz trpia bez svätej omše a prijímania:

„Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva (1 Pt. 4,12–13)
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! (2 Kor. 1,3–4)
aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. (1 Pt. 1,7)

V časoch krutého prenasledovania hlásal sv. Cyprián z Kartága (+258) náuku o hodnote trpezlivosti:

„Trpezlivosť spevňuje základné múry našej viery, na ktorých sa vztyčuje rozmnoženie našej nádeje. Ona vedie naše konanie, aby sme zostali na Kristovej ceste, zatiaľ čo kráčame v jeho trpezlivosti. Aký veľký je Ježiš, Pán, a aká veľká je jeho trpezlivosť, že On, ktorému sa klaňajú v nebi, sa nepomstí na Zemi! Milovaní bratia, chceme v našom prenasledovaní a utrpení hľadieť na jeho trpezlivosť. Chceme byť poslušní, naplnení očakávaním jeho príchodu.“ (De patientia, 20; 24)

Chceme sa plní dôvery modliť k Matke Cirkvi a vzývať orodujúcu moc jej Nepoškvrneného Srdca, aby súčasná situácia, keď sme olúpení o svätú omšu, prinášala bohaté plody na pravú obnovu Cirkvi po desaťročiach noci prenasledovania verných kňazov a veriacich v Cirkvi. Započúvajme sa do inšpirujúcich slov sv. Cypriána:

„Ak spoznáme dôvod katastrofy, tak súčasne nájdeme aj liek na ranu. Pán si želal, aby jeho rodina bola skúšaná a pretože dlhý pokoj Bohom danú cirkevnú disciplínu skazil, nebeský trest znova prebudil našu vieru, ktorá poľavila – takmer by som chcel povedať hlboko spala – a hoci si naše hriechy zaslúžili horšie, nesmierne milosrdný Pán všetky veci zmiernil tak, že všetko, čo sa udialo, pôsobilo skôr ako skúška než ako prenasledovanie,“ (De lapsis, 5)

Nech dá Boh, aby táto krátka skúška odopretia svätých omší v srdci pápeža a biskupov rozpáli novú apoštolskú horlivosť pre im zverené trvalé duchovné poklady: horlivosť pre slávu a česť Boha, pre jedinečnosť Ježiša Krista a jeho vykupiteľskej obety, pre ústredný význam Eucharistie a jej sviatostný a vznešený spôsob slávenia, pre najvyššiu slávu eucharistického Kristovho Tela, novú horlivosť pre záchranu nesmrteľných duší a horlivosť pre cudný, apoštolsky zameraný klérus. Ešte raz povzbudzujúce slová sv. Cypriána:

„Pánovi patrí chválorečenie, jeho dobrodenia a dary treba s vďakou chváliť a dokonca ani v časoch prenasledovania mu náš hlas neprestal ďakovať. Ani len nepriateľ totiž nemá toľko moci, aby nás, ktorí Pána z celého srdca, naším životom a celou našou silou milujeme, zadržal od toho, aby sme na všetkých miestach hovorili o jeho dobrodeniach a chválili ich. Dlho vytúžený deň v modlitbách všetkých veriacich teraz nastal a po zlej a strašnej temnote dlhej noci zažiaril svet zaplavený Pánovým svetlom.“ (De lapsis, 1)

+ Atanáz Schneider
pomocný biskup Arcibiskupstva svätej Márie v Kazachstane, 19. marec 2020

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *