Život Cirkvi vo svete 13 * 2015

Obsah

 

Kardinál Müller: Biskupi musia byť mučeníkmi

Veľká Británia: Kňazi za potvrdenie náuky o manželstve

Pápež bude 23. septembra u Obamu, 25. v OSN

Program návštevy pápeža v Južnej Amerike sa rysuje

František navštívi výstavu Turínskeho plátna

Kardinál Burke: ‚Semeno zmätku a omylu v Cirkvi’

Fórum katolíkov žiada od biskupov jasné slová k manželstvu

Kardinál Müller: Zachovať «najväčší poklad» jednotu Cirkvi!

Rakúsko: Rozkol v hnutí ‚Wir sind Kirche’

Texaský senátor – kandidát na prezidenta USA

Kardinál Nichols: Kráľ Richard III. nebol iba zloduch

Britská štúdia o rovnoprávnosti: Kresťania diskriminovaní

Bonelli: Aj veriaci môže mať psychické problémy

Ukrajina: Cirkvi – „vedúcu úlohu“ pri dosiahnutí pokoja

Kardinál: Vedie krv mučeníkov k jednote Cirkvi?

Európski rehoľníci zasadajú v  Albánsku

Biskup: ‚Svätý Jozef aktuálnejší ako kedykoľvek!‘

Škótsky kardinál O’Brien stráca privilégiá kardinála

Kardinál Koch: Anglikanizácia pápežstva nežiadúca

Kardinál Burke: Mám povinnosť hlásať pravdu

 

Svätý Otec vymenoval biskupa pre Rožňavu

Mons. Stanislav Stolárik

 

Vatikán/Slovensko 21.3.2015 (RV) – Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu pastoračného spravovania Rožňavskej diecézy, ktoré predložil J. E. Mons. Vladimír Filo v zmysle kánonu 401 §1 Kódexu kánonického práva. Svätý Otec zároveň vymenoval za rožňavského biskupa J. E. Mons. Stanislava Stolárika, presúvajúc ho z titulárneho sídla Barica (Barika) a z úradu košického pomocného biskupa.

Mons. Stanislav Stolárik má 60 rokov, narodil sa 27. februára 1955 v Rožňave. Po štúdiu na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 11. júna 1978 vysvätený za kňaza pre Košickú diecézu. Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), Humennnom (1979) a Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), Čani (1990), Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995) a ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove (2001-2004).

Vyššie teologické štúdiá absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), filozofické štúdiá na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedeckú akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Pápež Ján Pavol II. ho 26. februára 2004 vymenoval za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Bariky. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je v súčasnosti predsedom Liturgickej komisie a členom Stálej rady KBS. –jb-

 

 

Kardinál Müller: Biskupi musia byť mučeníkmi

 

Paríž, 27.03.2015 (KAP/KNA) 017 797 – Podľa slov kardinála Gerharda L. Müllera, prefekta Kongregácie pre náuku viery, biskupi musia byť mučeníkmi. Pritom majú o viere svedčiť nielen slovami, ale v núdzi aj životom, „ako nám ukazuje príklad toľkých kresťanov, kňazov a biskupov v rôznych častiach sveta, povedal prefekt Kongregácie pre náuku viery pre „Famille Chretienne“. „Musíme byť vyznávači viery práve v Európe.“

 

Kardinál potvrdzuje nerozlučiteľnosť manželstva

 

V súvislosti so synodou biskupov o rodine na jeseň kardinál Gerhard L. Müller potvrdil nerozlučiteľnosť manželstva. Rozvod je podľa katolíckeho chápania ako amputácia, ako povedal prefekt Kongregácie pre náuku viery v interview pre francúzsky katolícky magazín «Famille Chretienne» zo soboty.

V súčasnej diskusii je potrebné pripomenúť obraz cirkevného učiteľa sv. Jána Chryzostoma (asi 345-407) na túto tému. «Myslím, že istí teológovia a biskupi  by si mali tieto slová znova uvedomiť.» Ako ďalšie náuky, ktoré si treba pripomenúť, uviedol prefekt encykliku o manželstve pápeža Pia XI. (1922 – 1939) «Casti Connubii» z r. 1930. K tomu sa pridávajú spisy pápežov Jána  Pavla II. a Benedikta XVI. «A nesmieme zabudnúť náuku Druhého vatikánskeho koncilu.»

Kardinál Müller pripustil, že životná realita mnohých párov sa dnes od cirkevnej náuky líši. To treba vziať do úvahy. «Ale je jasné, že z toho nemôžeme odvodiť teologickú či dogmatickú normu.» Zmena v spoločnosti viedla k tomu, že nerozlučiteľný zväzok muža a ženy sa rozkolísal. To spoznáme napríklad na úsilí zrovnoprávniť homosexuálne zväzky s manželstvom.

Nepriamo Müller prejavil sympatie voči úvahám pápeža Františka manželstvá pružnejšie anulovať. Mnohí ľudia si medzitým už neuvedomujú, aké záväzky na seba vzali cirkevným manželským sľubom. Tu by sme mohli položiť otázku platnosti uzavretia manželstva. Vyhlásenie nulity manželstva na základe chýbajúcej viery uvádzajú v diskusii o prístupe Cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným protivníci zmeny súčasnej oficiálne praxe ako alternatívu.

 

Müller: ‚Diecézy nie sú filiálky biskupskej konferencie!‘

 

Tvrdenie, že biskupská konferencia ´nie je nijaká filiálka Ríma´, mi poskytuje kľúčové slovo, aby som pripomenul, že diecézy nie sú filiálky sekretariátu biskupskej konferencie či filiálky diecézy, ktorej biskup je predsedom biskupskej konferencie,“ konštatoval kardinál Gerhard Müller. V interview dostal totiž otázku, čo si myslí o vete „nemeckého biskupa, ktorý vyhlásil, že biskupská konferencia, ktorú vedie, nie je ´filiálkou Ríma´“. (Povedal to mníchovský kardinál R. Marx). Müller ďalej vysvetlil:

„Biskupská konferencia nie je nejaký partikulárny koncil, je oveľa menej ako ekumenický koncil. Predseda biskupskej konferencie nie je viac ako technický moderátor – s týmto titulom sa nespája nijaká autorita náuky.“ Postoj, že biskupská konferencia nie je nijakou filiálkou Ríma, „v sebe skrýva nebezpečenstvo, že sa znovu prebudí istá polarizácia medzi miestnymi cirkvami a všeobecnou Cirkvou, ktorá sa upokojila Prvým a Druhým vatikánskym koncilom. Cirkev nie je sumou národných cirkví, ktorých predsedovia si volia šéfa na univerzálnej úrovni.“

Na otázku, či sa niektoré rozhodnutia týkajúce sa náuky alebo disciplíny o manželstve a rodine môžu delegovať na biskupské konferencie prefekt odvetil:

„To je absolútne protikatolícka idea, ktoré nerešpektuje katolicitu Cirkvi. Biskupské konferencie majú autoritu v určitých témach, ale netvoria nijaký učiteľský úrad bez pápeža a bez spoločenstva so všetkými biskupmi.

Cirkev nie je filantropická organizácia. Nestačí, keď povieme, že rešpektujeme názory všetkých a že chceme dobro pre všetkých,“ zdôraznil kardinál Müller. „Nie je síce veľmi ťažké, prezentovať Evanjelium jedine ako terapeutikum, ale to nezodpovedá Ježišovým požiadavkám. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú a všetko zlé na vás hovoria, pre mňa, ako hovorí Ježiš. Prví apoštoli, cirkevní otcovia, veľkí biskupi Cirkvi, museli tak často veslovať proti vetru. Prečo by to malo byť pre nás inak?“ –zg-

 

Veľká Británia: Kňazi za potvrdenie náuky o manželstve

 

„Cirkevní predstavitelia vyvinuli tlak na kňazov, aby otvorený list

nepodpísali.“

 

Londýn, 27.3.2015 (kath.net) 017 796 – Vo Veľkej Británii takmer 500 kňazov podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú synodálnych otcov  jesennej synody biskupov o rodine, aby náuku Cirkvi o manželstve zreteľne a neústupne bránili. List uverejnil tento týždeň Catholic Herald:

Ako katolícki kňazi by sme chceli konštatovať našu nezmeniteľnú vernosť tradičným náukám o manželstve a pravému významu ľudskej sexuality, ktoré sa učia založené na Božom slove a náuke Cirkvi už dve tisícročia,“ uvádzajú kňazi.

Na mimoriadnej synode biskupov o rodine v októbri bola prudká diskusia o tom, či majú byť pripustení znovu zosobášení rozvedení k svätému prijímaniu za určitých okolností, informuje Catholic Herald.

Kňazi žiadajú synodálnych otcov, aby sa zreteľne a jednoznačne priznali k nezmenenej morálnej náuke Cirkvi, aby sa odstránilo zmätenie a potvrdila viera.

„Niektorí vyšší cirkevní predstavitelia vyvinuli istý tlak na kňazov, aby list nepodpísali,“ prezradil jeden zo signatárov pre Catholic Herald. –zg-

 

Pápež bude 23. septembra u Obamu, 25. v OSN

 

František, ako prvý pápež v histórii, bude mať príhovor v kongrese USA.

 

Washington, 26.03.2015 (KAP/KNA) 017 795 – Americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle privítajú pápeža v Bielom dome 23. septembra. Oznámila to Tlačová kancelária Bieleho domu vo Washingtone vo štvrtok. Počas návštevy chcú prezident a pápež pokračovať v dialógu, ktorý sa začal v marci 2014 vo Vatikáne, ako sa uvádza.

Témami stretnutia majú byť o. i. spoločné hodnoty a spoločná angažovanosť za chudobných, lepšie hospodárske šance pre všetkých, ochrana životného prostredia, ochrana náboženských menšín a integrácia migrantov a utečencov.

Pápež František zrejme príde do Washingtonu 22. septembra. Po oficiálnom prijatí v Bielom dome sa plánuje svätá omša s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a bohoslovcami. 24. septembra bude mať František, ako prvý pápež v histórii, príhovor v oboch komorách amerického kongresu.

  1. septembra bude mať príhovor na plenárnom zasadnutí OSN v New Yorku a stretne sa s generálnym sekretárom OSN Ban Ki Moonom a porozpráva sa s predsedom pléna OSN.

Pápež František navštívi USA pri príležitosti Svetového stretnutia rodín vo Filadelfii, ktoré organizuje pomocný biskup John McIntyre 26. a 27. septembra s pomocou laikov z obchodného sveta USA. Na ústrednú svätú omšu s pápežom na Benjamin Franklin Parkway sa očakávajú až 2 milióny ľudí.

Barack Obama navštívil Františka vo Vatikáne 27. marca 2014. Hovorili o boji proti chudobe, o výzvach v oblasti celosvetového pokoja, ako aj o migračnej politike. Vatikán uviedol ako témy rozhovoru po stretnutí najmä náboženskú slobodu, ochranu života a uznanie výhrady vo svedomí v súvislosti s Obamovou zdravotnou reformou. –zg-

 

Program návštevy pápeža v Južnej Amerike sa rysuje

 

Quito-La Paz, 25.03.2015 (KAP) 017 794 – Na 6. až 12. júl naplánovaná pastoračná návšteva pápeža Františka pomaly nadobúda konkrétne formy. Od 6. do 8. júla očakávajú pápeža v Ekvádore. Informovali o tom noviny „El Comercio“ v stredu s odvolaním sa na miestne rehole. Biskupská konferencia vyhlási oficiálny termín až po Veľkom týždni, ako povedal pomocný biskup hlavného mesta Quita, Danilo Echeverría.

Táto krajina pod Andami tak očakáva po návšteve Jána Pavla II. v r. 1985 druhú návštevu pápeža v histórii. Na programe sú stretnutia so 40 biskupmi krajiny, s kňazmi a rehoľníkmi v katedrále Quita, ako aj so študentami. Ďalej je to slávnostná omša s veriacimi, ako aj bohoslužba v pútnickom kostole „El Quinche“. Podľa médií pápež hlavné mesto Quito neopustí.

Čo sa týka ďalších zastávok cesty pápeža sú už sčasti podrobné informácie: Napríklad biskupi Bolívie založili v pondelok webovú stránku k návšteve pápeža (www.franciscoenbolivia.org). Podľa bolívijského portálu „Jornadanet“ vatikánska komisia pre prípravu cesty pápeža zvažuje ako možné ciele Santa Cruz a hlavné mesto La Paz. Prezident Evo Morales v Cochabambe v stredu vyhlásil, že toto rozhodnutie úplne prenecháva „svojmu bratovi pápežovi“, ktorý sa pre cestu do Bolívie rozhodol po jeho vlastnej audiencii u Františka. Sľubuje si od pápeža „posilnenie“ katolíckej cirkvi krajiny.

Plány cesty pokročili aj v Paraguaji, kde biskupi ohlásili termíny návštevy pápeža už pred mesiacom na 10., 11., a 12. júla. František navštívi pútnické miesto Caacupe, hodinu cesty od hlavného mesta Asuncion a bude slúžiť slávnostnú omšu na vojenskom letisku v blízkosti medzinárodného letiska v Asuncione. Do príprav je zapojených 5000 dobrovoľníkov.

Pápež František navštívil od marca 2013 už sedem krajín, naostatok 11.-19. januára Srí Lanku a Filipíny. Ďalšia cesta ho povedie 6. júna do Sarajeva. Oficiálne je potvrdená aj jeho účasť na katolíckom Svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii, USA – 22.-27. septembra. Bude mať aj prejav v OSN v New Yorku. –zg-

 

František navštívi výstavu Turínskeho plátna

 

Ako prvý pápež navštívi František aj Valdeskú cirkev

 

Vatikán, 25.3.2015 (KAP) 017 793 – Ako prvý pápež navštívi František pri cestu do Turína aj Valdeskú cirkev. Turínsky arcibiskup Cesare Nosiglia predstavil v stredu vo Vatikáne program 2-dňovej návštevy pápeža 21. a 22. júna. Na druhý deň sa František vydá do Božieho domu v centre Turína s valdeskými hodnostármi a pomodlí sa s nimi Otčenáš. Toto protestantské spoločenstvo so sídlom v hlavnom meste Piemontu založil Lyonský obchodník Petrus Valdes 1140-1206). V stredoveku Katolícka cirkev spoločenstvo prenasledovala ako heretikov.

Pápež navštívi Piemont, domovský región svojich rodičov, pri  príležitosti vystavenia Turínskeho plátna na počesť Dona Bosca, ktorého jubileum sa tento rok slávi. Sv. Ján Bosco (1815-1888) sa narodil pred 200 rokmi, 16. augusta 1815, v piemontskom mestečku Castelnouvo pri Turíne.

V nedeľu, 21. júna, pristane pápežovo lietadlo z Ríma na letisku v Turíne. O 8.30 h. sa František prihovorí na Piazza Reale v centre mesta robotníkom, farmárom a podnikateľom. Potom odíde do katedrály a pomodlí sa pred vystaveným Turínskym plátnom. Plátno bude vystavené od 19. apríla do 24. júna.

O 10.45 hod. bude František sláviť sv. omšu na Piazza Vittorio. O 13. hod. bude obedovať v rezidencii arcibiskupa spolu s väzňami, bezdomovcami, migrantami a rómskou rodinou. Potom sa pápež odoberie do pútnického kostola Consolata na krátku súkromnú modlitbu. O 15. hod. navštívi Baziliku Panny Márie Pomocnice pri hrobe sv. Jána Bosca a prihovorí sa saleziánom.

Ďalší bod programu je stretnutie s chorými a postihnutými v Kostole sv. Cottolenga. Je zasvätený sv. Benedettovi Cottolengovi (1786-1842), ďalšiemu turínskemu „sociálnemu svätcovi“. Záver prvého dňa bude tvoriť stretnutie s desiatkami tisícmi mladých z celého Talianska na Piazza Vittorio.

V pondelok 22. júna navštívi František ako prvý pápež valdeský kostol, kde sa zdrží štvrť hodiny. Potom odíde do arcibiskupského sídla, kde bude mať obed s niekoľkými desiatkami talianskych príbuzných.

Na záver návštevy Turína o 16.30 hod. sa pápež krátko stretne s členmi výboru, ktorý zorganizoval výstavu Turínskeho plátna. Potom odletí do Ríma. –zg-

 

Od r. 1980 zabili vyše 1000 katolíckych misionárov

 

  1. marec – deň modlitby a pôstu za misionárov mučeníkov

 

Rím, 25.3.2015 (kath.net/Agenzia Fides) 017 792 –  Iba v minulom roku (2014) prišlo o život 26 misionárov: 17 kňazi, 1 rehoľník, 6 rehoľníčok, 1 laik. Pritom sa nezohľadnili prípady, ktoré neboli zatiaľ potvrdené.

V r. 2001-2014 bolo zavraždených 343 misionárov. Podľa štatistík rímskej misijnej služby Fides v r. 1980-1989 zavraždili 115 misionárov. V období r. 1990-2000 prišlo násilne o život 604 misionárov. Toto obdobie zahrňuje aj obete genocídy v Rwande (1994), pri ktorej vylialo svoju krv 248 misionárov.

Z iniciatívy mládežníckeho hnutia Pápežských misijných diel  v Taliansku sa od r. 1993, v deň výročia zavraždenia arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera zo San Salvadoru (24. marec 1980), slávi deň modlitieb a pôstu za misionárov, ktorí zomreli ako mučeníci.

Akcia si pripomína všetkých misionárov a ich pomocníkov, ktorí museli preliať krv pre svoju vieru. –zg-

 

Kardinál Burke: ‚Semeno zmätku a omylu v Cirkvi’

 

Ramsgate, 25.3.2015 (kath.net/jg) 017 791 – „Diabol sám zasial semeno zmätku a omylu,“ do Cirkvi, ako povedal kardinál rímskej kúrie Raymond Burke v homílii slávenia Eucharistie pri hrobe sv. Augustína z Canterbury v Ramsgate.

„Je hrozivé a deprimujúce, ako sa mu podarilo skorumpovať kedysi kresťanskú kultúru a rozšíriť omyly o najzásadnejších pravdách o ľudskom živote a jeho kolíske, rodine,“ povedal kardinál s narážkou na súčasnú situáciu v západných spoločnostiach, aj vo Veľkej Británii.

Prítomnosť Ježiša Krista je však mocnejšia ako diabol. Kristus je v Cirkvi prítomný, zvlášť v Oltárnej sviatosti, v ktorej je reálne prítomný. Kto sa pevne drží Krista, jeho pravdy a lásky, aj keď je prenasledovaný, môže dosiahnuť víťazstvo nad hriechom, víťazstvo večného života. Boh nám povedal, že Cirkev, ktorú vybudoval na Petrovi, pekelné mocnosti  nepremôžu. Posledná kapitola histórie Cirkvi je už napísaná. Obsahuje Kristovo víťazstvo, keď príde v sláve, aby priniesol dokonanie svojho diela. Nesmieme sa teda nechať premôcť strachom a frustráciou, ale sme vyzvaní s apoštolom sv. Pavlom v našom pozemskom živote dopĺňať to, čo Kristovmu utrpeniu ešte chýba,“ zdôraznil kardinál Burke. –zg-

 

Fórum katolíkov žiada od biskupov jasné slová k manželstvu

 

Augsburg/Fulda, 25.3.2015 (kath.net/KNA/KAP/red/pm) 017 790 – V súvislosti so Synodou biskupov o rodine na jeseň vo Vatikáne «Fórum nemeckých katolíkov» apeluje na biskupov v Nemecku, aby sa rozhodne hlásali platnú náuku Cirkvi o manželstve. Táto náuka sa má rozšíriť v pastierskom liste. Biskupská konferencia už ohlásila, že vydá vyhlásenie k manželstvu a rodine.

Náuka Cirkvi o manželstve a rodine je už očividne neznáma aj  veriacim, konštatuje «Fórum nemeckých katolíkov» vo «Vyhlásení z Fuldy» uverejnenom v Augsburgu. Okrem sociologických úvah sa musí ozrejmiť aj sviatostný význam manželstva, jeho nerozlučiteľnosť a zameranie na plodenie a výchovu detí. Za potrebné považuje fórum aj prehĺbenie prípravy na sviatosť manželstva.

Sviatosť manželstva posilňuje vernosť v manželstve, ako sa uvádza vo vyhlásení. Chráni manželov a ich deti pred utrpením, depresiou a pohnutým životom. «Kresťanská pastorácia plní svoju úlohu iba vtedy, keď neskrátene a nefalšovane hlása Ježišovu vôľu.»

Členmi kuratória „Fóra nemeckých katolíkov“ sú okrem iných kardináli  rímskej kúrie Gerhard L. Müller a Paul Josef Cordes, diecézny biskup Fuldy Heinz Josef Algermissen a salzburský pomocný biskup Andreas Laun. –zg-

 

Kardinál Müller: Zachovať «najväčší poklad» jednotu Cirkvi!

 

Prefekt Kongregácie pre náuku viery: Cirkev nesmie ľuďom «ponúkať

zriedenú vieru». To platí napr. pre celibát, uvoľnenie cirkevnej sexuálnej

morálky, povinnej nedeľnej omše.

 

Düsseldorf, 24.3.2015 (kath.net/KNA) 017 789 – Kardinál Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery, sa dôrazne vyslovil proti kresťanstvu vo verzii „light“. «Kto pochybuje o večnom živote, tomu Cirkev nemôže jednoducho povedať: To je jedno, aj tak to nie je dôležité, hlavná vec, že urobíš občas niečo dobré», povedal kardinál pre noviny «Rheinische Post» z utorka vychádzajúce v Düsseldorfe. A zdôraznil: „Každý katolík musí tiež chodiť v nedeľu na svätú omšu. To je naša agenda a nie kresťanstvo za zľavnené ceny.»

Cirkev nesmie ľuďom «ponúkať zriedenú vieru» či «sekularistického ducha doby» jednoducho «dať na vôdzku», napomenul najvyšší strážca viery Cirkvi.

«Rovnako niet nijakých presvedčivých argumentov proti celibátu kňazov. Celibát spočíva na dlhej tradícii. Existuje mimoriadna spätosť kňazstva s touto životnou formou. Aj Ježiš žil v celibáte. Nepoznám nijaké podstatné a dobré dôvody, prečo by sa Cirkev mala s touto tradíciou rozlúčiť», dodal bývalý biskup Regensburgu.

Rovnako nemôže byť «jednoduché áno» Ríma k témam ako uvoľnenie sexuálnej morálky alebo sviatostí pre znovu zosobášených rozvedených odpoveďou Cirkvi na výzvu sekularizácie, ako povedal kardinál Müller. «František by chcel, aby sme ľudí v ťažkých situáciách nenechali samotných, ale aby sme ich sprevádzali a integrovali do farností avšak bez ústupkov voči náuke Cirkvi.»

Jednota Cirkvi je «najväčší poklad», ktorý musí zostať zachovaný, ako zdôraznil kardinál. Vo Vatikáne niet nijakého odporu voči pápežovi. «Lojalita voči Petrovmu nástupcovi je predpokladom výkonu úradu, aký mám ja. Dávame zo seba to najlepšie, aby sme pápeža v oblasti náuky viery podporovali.»

O Františkovi, ktorý je dva roky v úrade, Müller povedal, že má svoj «zvláštny štýl» a hovorí k ľuďom veľmi priamym spôsobom. «Ľudia by  nemali do tohto pontifikátu premietať príliš veľa vlastných predstáv», napomínal kardinál. «Ak vnímame Františkovo celkové hlásanie viery, budeme konštatovať, že chce byť predovšetkým svedkom Radostnej zvesti a vyvážene argumentuje.» -zg-

 

Rakúsko: Rozkol v hnutí ‚Wir sind Kirche’

 

„Ak je tento zámer … od ľudí rozpadne sa“ (Sk 5, 38)

 

Viedeň, 24.3.2015 (kath.net/jg) 017 788 – Hans Peter Hurka, bývalý predseda protirímskeho hnutia „Wir sind Kirche“ (My sme cirkev) vystúpil z tohto spolku a založil „Sieť: veriť v duchu doby“. Je sklamaný, že exkomunikovaná Martha Heizerová zostáva na špici „Wir sind Kirche“, ako povedal Hurka pre rakúsky denník Die Presse. Katolícka cirkev v máji 2014 konštatovala, že Heizerová je exkomunikovaná po tom, čo pravidelne simulovala slávenie svätej omše.

Hurka jej už vtedy pripomínal povinnosť odstúpiť. Heizerovú však na zasadnutí „Wir sind Kirche“ v poste predsedníčky potvrdili. Hurka nepovažuje dialóg s Katolíckou cirkvou za možný, ak je predsedníčka skupiny exkomunikovaná. „Už len táto provokácia nevedie k nijakému dialógu. Bez dialógu to však nepôjde,“ cituje ho Die Presse.

„Sieť: veriť v duchu doby“ sa nechápe ako konkurencia, ale ako doplnenie už existujúcich „reformných skupín“. Chce „reformu Cirkvi, nie rozkol Cirkvi,“, ako píše Die Presse. Hurka bol v r. 2004 až 2014 predsedom tzv. „referenda“ Božieho ľudu – „Wir sind Kirche“. –zg-

 

Texaský senátor – kandidát na prezidenta USA

 

Cruz sľúbil, «brániť svätosť ľudského života a manželstva».

 

Washington, 24.3.2015 (kath.net/KNA/red) 017 787 – Texaský senátor Ted Cruz (foto) ako prvý republikán oficiálne ohlásil svoju kandidatúru za prezidenta.

«Je čas pre pravdu. Je čas pre slobodu. Je čas znova dopomôcť ústave Spojených štátov k platnosti», vyhlásil evangelikálny politik študentom konzervatívnej protestantskej Univerzity Liberty vo Virgínii.

Škola založená bapstistickým kazateľom Jerym Falwellom je najväčšou kresťanskou univerzitou USA. Opakovane slúži kandidátom konzervatívcov ako politická scéna. Cruz v pondelok v nástupnom prejave sľúbil, «brániť svätosť ľudského života a manželstva». Vyhlásil, že ako prezident zruší zdravotnícku reformu Baracka Obamu, ako aj daňový orgán IRS a uľahčí prístup ku zbraniam.

V Kanade narodený syn kubánskeho otca a americkej matky je od r.  2012 ako senátor z Texasu poslancom v americkom kongrese. …

Vo Washingtone sa stal senátor Cruz (44) známym ako obranca konzervatívnych požiadaviek. V r. 2013 viedol vyše 20 hodín trvajúce prejavy proti zdravotníckej reforme a neskôr pomáhal vládu USA na 16 dní zablokovať. Vedenie strany síce jeho konfrontačný štýl kritizuje, no senátor sa teší veľkej obľúbenosti u kresťanov.

Svojím oficiálnym vstupom do kampane sa Cruz pokúša presadiť proti konzervatívnej alternatíve, ktorou je kandidát Jeb Bush, ktorý má podporu vedenia strany. Prvé predvoľby sa budú konať o 10 mesiacov v štáte Iowa. –zg-

 

Kardinál Nichols: Kráľ Richard III. nebol iba zloduch

 

Londýn, 24.3.2015 (KAP) 017 786 – Politici, cirkvi aj spoločnosť v Anglicku sa tento týždeň intenzívne podieľali na oslavách prevezenia telesných pozostatkov kráľa Richarda III. (1483-1485), ktorý zásluhou Williama Shakespeara vošiel do literatúry ako zloduch. Kráľ zomrel v bitke pri Bosworth Field a na mieste ho narýchlo pochovali v malom kostole v Leicesteri. Tento Boží dom zostal neskôr v troskách a na miesto pochovania sa zabudlo. Smrťou Richarda III. v bitke pri Bosworthe pri Leicesteri v r. 1485 sa skončili tzv. Vojny ruží. Jeho telo našli až v r. 2012 náhodou pod parkovacou garážou v Leicesteri.

V pondelok večer slávil arcibiskup Westminsteru, kardinál Vincent Nichols, spomienkovú omšu v dominikánskom Kostole sv. kríža – Holy Cross – v Leicesteri. V kázni kardinál napravil negatívny stereotyp o kráľovi, ako informovali katolícke noviny „The Tablet“.

Katolícke rekviem za Richarda III. v Kostole Holy Cross sa konalo tri dni pred pohrebom. Kráľ Richard III. má byť pochovaný vo štvrtok v anglikánskej katedrále v Leicesteri. Slávenie bude viesť anglikánsky prímas arcibiskup Justin Welby.

Kardinál Nichols, mal na bohoslužbe na sebe historický ornát dynastie Richarda III. Plantagenet. V kázni povedal, že masívne dozvuky stáročí k Richardovej smrti v bitke pri Bosworth Field možno doslova vnímať. „Môžeme si byť istí, že napriek náhlivosti pohrebu a veľkému zmätku tej doby na tom istom mieste slávia dominikáni obetu svätej omše za pokoj duše porazeného kráľa,“ povedal Nichols.

Pred omšou 35 000 ľudí zaplnilo ulice, aby videli pohrebný sprievod, ktorý sa tiahol od Univerzity v Leicesteri ku katedrále. Pozostatky Richardovho tela po jeho objavení uchovávali tri roky v špeciálnom ateliéri univerzity. Tisíce ľudí tvorili aj v utorok dlhé rady a celé hodiny čakali, aby mohli zazrieť vystavené telesné pozostatky kráľa.

 

„Muž modlitby“

Kardinál povedal, že nie je ľahké vydať úsudok o kráľovi, ktorého obvinili z vraždy jeho mladých chovancov Edwarda a Richarda zo Shrewsbury. Jeho povesť bola navždy očiernená, považuje sa za zloducha, no tento úsudok vychádza z pohľadu tudorských historikov a W. Shakespeara. Úsudok súčasníkov historických postáv je často „nestály“, ako pripomenul Nichols: „Svätci sa stávajú hriešnikmi a hriešnici sa štylizujú na svätcov.“

Najhlbšie úmysly Richarda možno ťažko zistiť, ako pripomenul arcibiskup: „V hĺbke srdca, uprostred všetkých obáv a ambícií, bolo iste mocné želanie, ponúknuť jeho národu stabilné podmienky a zlepšenie sociálnej situácie.“ Nichols ocenil Richardovo úsilie nanovo sformovať právny systém. Dodal, že „kráľ Anglicka a Francúzska a Lord Írska“ ako zneli jeho tituly, bol „muž modlitby, muž ustarostenej oddanosti“.

Kardinál Nichols privítal ekumenické stvárnenie pohrebných obradov: „Naša kresťanská história sa hlbokým spôsobom spojila. Modlíme sa tiež, aby nás Boh touto spomienkou priviedol k zhodnému a zomknutejšiemu svedectvu o pravdách viery, ktorú hlásame,“ povedal kardinál na ekumenických vešperách. … –zg-

 

Britská štúdia o rovnoprávnosti: Kresťania diskriminovaní

 

Kresťania majú strach prejaviť svoju vieru pred kolegami.

 

Londýn, 23.3.2015 (kath.net) 017 785 – Vo Veľkej Británii majú kresťania stále väčší strach informovať kolegov o náboženskom vyznaní. Poukázal na to predseda britskej Komisie pre rovnoprávnosť a ľudské práva. Ak sa priznajú, že sú kresťania, sú často vystavení posmechu, alebo sa k nim správajú ako k svätuškárom ba dokonca zosmiešňujú aj ich deti v škole. Vyplýva to z veľkej štúdie, ktorej výsledky nedávno komisia uverejnila, ako informoval denník „Daily Mail“.

Štúdia priniesla aj ďalší výsledok, že kresťania majú dojem, že ich viera sa odtláča od toho, aby bola základným kameňom v živote Veľkej Británie. Iróniou je, ako napísal denník „Daily Mail“ ďalej, že mnohí kresťania sa cítia utláčaní práve antidiskriminačnými zákonmi a zákonmi o rovnoprávnosti.

Pre štúdiu sa robil celonárodný prieskum medzi 2500 opýtanými všetkých náboženstiev. Robil sa v súvislosti s roky trvajúcimi konfliktami týkajúcimi sa práv kresťanov – či je im umožnené vo Veľkej Británii správať sa podľa náboženského presvedčenia. Mnohé príslušné procesy na najvyššej úrovni viedli u mnohých kresťanov k dojmu, že zákon stojí proti nim a že práva homosexuálov prekonávajú ich vlastné práva.

Z ťažkostí, ktorým čelia ľudia náboženských vyznaní, spomína „Daily Mail“ iba ťažkosti niektorých humanistov a ateistov, ktorí si napríklad vo nemocnici želajú „ateistických pastierov“, alebo sa cítia znevýhodnení, keď ich zamestnávatelia poriadajú náboženské oslavy. –zg-

 

Bonelli: Aj veriaci môže mať psychické problémy

 

NOVÁ SÉRIA KATH.NETu: Známy psychiater Prof. Raphael Bonelli odpovedá

na otázky na hranici psychiatrie a náboženstva.

Bonelli: ´Modlím sa za svojich pacientov, ale oni o tom nevedia.´

 

Viedeň, 23.3.2015 (kath.net) 017 784 – Ľudia hľadajú odpovede na životné otázky. Už mnohé roky radí psychiater Prof. Dr. Raphael Bonelli ľuďom v hraničných otázkach medzi psychiatriou a náboženstvom. Teraz mu ich môžete posielať mailom krátkou formou a viedenský psychiater na ne bude pravidelne a diskrétne anonymne odpovedať. Adresa: [email protected] . Už zajtra môžete mať odpoveď.

 

OTÁZKA: „Už asi 2,5 roka prežívam veľký strach najmä v súvislosti s mojou prácou. Cítim sa úplne neschopný strach sám zvládnuť. Vedie to k tlaku pri srdci a zle spím. Moja motivácia a výkon sú príslušne obmedzené. Ani v mojom živote už nevidím zmysel. Rovnaký čas márne prosím Boha, aby ma od toho oslobodil. Ponecháva ma v mojej núdzi a obávam sa, že tak stratím ešte aj svoju vieru. Je znamením neviery mať strach, keď nám Boh stále znova prikazuje nemať strach? Môže veriaci človek vôbec mať psychické problémy?“ (N.N.)

 

Prof. Dr. Raphael Bonelli:

Áno, prirodzene, že aj veriaci človek môže mať psychické problémy. Čoskoro svätý otec sv. Terézie z Lisieux mal napríklad demenciu, ona sama mala dlhé roky škrupulózne nutkanie v myšlienkach. To súvisí s tým, že človek je citlivý na všetky možné choroby, aj tie psychické. S našou psychikou sme závislí od nášho tela, najmä od nášho mozgu. Ak tu niečo zlyhá, môže sa to prejaviť aj v psychike – to je niečo celkom iné ako nesmrteľná duša. Ak máte symptómy, ktoré opisujete, tak sa prosím obráťte na dobrého psychiatra – najlepšie na takého, ktorý vašu zbožnosť nepovažuje za chorobu. U vás sa zrejme k strachu pridala aj reaktívna depresia. Na to moderná medicína vyvinula dobré lieky. Aj veriaci človek si pi zlomenej nohe nechá dať sadru a neočakáva uzdravenie iba skrze modlitbu. Hoci Boh by prirodzene zlomenú nohu mohol uzdraviť priamo, očakáva, že pokorne prijmeme lekársku pomoc. Rovnako je to u psychických chorôb. –zg-

 

Prof. Dr. Raphael M. Bonelli – odborný lekár pre psychiatriu, psychoterapeutickú medicínu a neurológiu

 

Ukrajina: Cirkvi – „vedúcu úlohu“ pri dosiahnutí pokoja

 

Kyjev-Ženeva, 23.3.2015 (KAP) 017 783 – Svetová ekumenická rada cirkví (WCEC) je presvedčená, že cirkvi na Ukrajine môžu hrať „vedúcu úlohu“ pri prekonávaní „exponovaných nacionalizmov“. Informovala o tom nadácia „Pro Oriente“ v pondelok podľa záverečného komuniké delegácie ženevskej Svetovej ekumenickej rady cirkví, ktorá navštívila Kyjev a Donbas. Delegácia WCEC minulý týždeň viedla rozhovory s vedúcimi osobnosťami cirkví a politiky na Ukrajine.

Delegácia bola konfrontovaná s rozdielnymi verziami príčin konfliktu a s konkrétnymi skúsenosťami cirkví. Súčasne sa vyjadrilo očakávanie, že ekumenické hnutie bude medzinárodné spoločenstvo informovať o situácii na Ukrajine, aby sa zasadilo za intenzívnejšiu humanitárnu pomoc a viac podporovalo úsilie ukrajinských cirkví o spravodlivosť a pokoj. Svetová rada cirkví sa bude usilovať nájsť metódy na sprevádzanie ukrajinských cirkví a ukrajinského národa na „púti spravodlivosti a pokoja“, uvádza sa v komuniké.

V 10-člennej delegácii pod vedením generálneho sekretára WCEC, farára Olava Fykse Tveita, bol o. i. metropolita Gennadios (Sassima) z Konštantínopolského patriarchátu, arcikňaz Michael Gundajev z Moskovského patriarchátu, britský anglikánsky biskup Christopher Hill, prezident „Konferencie európskych cirkví“ (CCE), referentka Presbyteriánskej cirkvi USA pre medzinárodné otázky, Catherine Gordonová a em. arcibiskup Luteránskej cirkvi Švédska, Anders Wejryd.

Delegácia sa stretla s predstaviteľmi cirkví, navštívila centrum pre domácich utečencov v Kyjeve a pozrela si zničenú oblasť v Lisičansku v Donbase. Delegáti zdôraznili potrebu konflikt čo najskôr prekonať, aby sa „zabránilo ešte väčšiemu utrpeniu ľudí“. Je nevyhnutne potrebné výrazne zintenzívniť humanitárnu pomoc.

Zdôraznili sa dva aspekty: 1. Autonómna Ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu (UOK-MP) hrá „ústrednú úlohu“ v úsilí o pokoj, jednotu a zmierenie. 2. Celoukrajinská rada cirkví a náboženských spoločenstiev môže účinne podporovať úsilie o spravodlivý a trvalý pokoj.

UOK-MP je jediná ukrajinská členská cirkev Svetovej ekumenickej rady cirkví na Ukrajine. Oficiálne a opakovane vyhlasovala svoju angažovanosť za teritoriálnu integritu a jednotu Ukrajiny a má zvláštne schopnosti a zodpovednosť vedúcej úlohy. –zg-

 

Nemecko: Diecéza chce žehnať homosexuálov!

 

Essen, 23.3.2015 (kath.net) 017 782 – Essenská diecéza v Nemecku chce zaviesť požehnávanie homosexuálnych párov. Túto bizarnú požiadavku na Vatikán uverejnila diecéza minulý víkend! Takýto krok sa podľa tlačového vyhlásenia diecézy javí ako „účelovo správny a vierohodný“ vzhľadom na stále častejšiu požiadavku, aby sa „nediskriminovali“ homosexuáli. Ani v iných morálnych otázkach sa diecéza očividne už veľmi nezaujíma o náuku Cirkvi. V oblasti antikoncepcie by chcela „otvorenie sa cirkevných výpovedí pre iné morálno-teologické postoje“.

Diecéza súčasne vyslovuje zreteľnú kritiku dotazníka z Vatikánu pre jeho ťažko zrozumiteľný jazykový štýl. Reč je aj o „komplexnosti kladenia otázok“. Čo je zvlášť pozoruhodné: Podobne ako v iných nemeckých diecézach sa na dotazníku ľudia sotva zúčastnili.

Podľa správy nemeckej Katolíckej spravodajskej agentúry KNA s názvom „Katolíci v Essenskom biskupstve za žehnanie homosexuálnych párov“ na prieskum reagovalo iba 35 ľudí! Na verejnosti sa toto označuje ako názor „katolíkov v biskupstve“. –zg-

 

‚Ako kresťania sa nemôžeme držať bokom!‘

 

Minister vyzval kresťanov, aby svoju vieru verejne vyznávali

„Moslima neruší kolínsky dóm, ale sexshop vedľa neho“

 

Kolín, 23.3.2015 (kath.net/idea) 017 781 – Nemecký minister zdravotníctva Hermann Gröhe (foto) vyzval kresťanov, aby svoju vieru verejne vyznávali a spoločensky sa angažovali.  Povedal to na 38.stretnutí  „Missionale“ 21. marca v Kolíne na seminári na tému „V pokoji konať, čo je nám možné“. Biblický verš „Usilujte sa o blaho mesta“ (Jer 29,7) je jasnou výzvou, aby sme sa zasadzovali za „blaho nášho mesta a obce“. Zbožný útek zo sveta sa k tomu nehodí. Gröhe: „Ako kresťania sa nemôžeme držať bokom.“ Minister vyjadril radosť, že sa to prejavilo napríklad na kongrese kresťanských vedúcich síl koncom februára v Hamburgu. Tam podnikatelia vyznali, že svoje firmy vedú s kresťanskou zodpovednosťou.

Gröhe ďalej varoval pred tým, aby sa politické kompromisy považovali za niečo zásadne zlé. Niektorí kresťania mu povedali, že preto nejdú do politiky. „Rozdielne názory treba vedieť znášať. Aj medzi angažovanými kresťanmi panovali napríklad rozdielne presvedčenia o tom, či mala nemecká armáda právo byť v Afganistane.“

 

Gröhe: Moslima neruší kolínsky dóm, ale sexshop vedľa neho

 

Minister Gröhe ďalej zdôraznil, že otázka, či je Nemecko ešte kresťanské, má viac do činenia s prázdnymi kostolmi, ako s plnými mešitami. Povedal, že nikdy nezažil, že by moslima v Nemecku rušila kresťanská viera: „Veriaceho moslima neruší kolínsky dóm, ale sexshop vedľa neho. Nijaký moslim neočakáva, že kresťania budú zamlčovať svoju vieru. Skôr hovoria, že z nej veľmi málo zažívajú, hoci veľká časť obyvateľstva patrí do cirkvi.“

Premenovávanie kresťanských sviatkov či podujatí, ako napríklad procesie na sv. Martina na sviečkový sprievod, je mu cudzie, ako vyhlásil minister. Radí postaviť sa proti tomuto duchu. Je tiež samozrejmé, že v kresťanskej krajine sa v materskej škôlke vyhlásia kresťanské prázdniny.

Gröhe ďalej vyzval účastníkov podujatia, aby v školách a materských škôlkach vyjadrovali svoj názor.

Kresťanov minister tiež napomenul, žeby nepripustili, aby sa štvalo proti ľuďom iného náboženstva. Povedal, že pozná hrozbu islamského teroru, ale „kresťania sú vyzvaní k odporu, ak sa všetci moslimovia označujú ako násilníci“. To nesmieme trpieť.

Každoročné stretnutie „Missionale“ má kresťanov povzbudzovať k misionárskej práci. Organizujú ho členovia evanjelických cirkví Porýnia a Vestfálska ako aj slobodné cirkvi a kresťanské diela. –zg-

 

Kardinál: Vedie krv mučeníkov k jednote Cirkvi?

 

Würzburg, 22.3.2015 (kath.net/idea) 017 780 – K intenzívnejšej modlitbe za prenasledovaných kresťanov vyzval predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch (foto). Solidarita s postihnutými – ich podpora modlitbami – sa ešte stále príliš málo realizuje, ako povedal v interview pre nemecký katolícky denník „Die Tagespost“ z Würzburgu. K otázke, či sa cirkvi a vyznania vzhľadom na prenasledovanie kresťanov zblížia a pevnejšie zomknú, povedal, že to by sa nemalo diať iba pod vonkajším tlakom, ale musí to byť vnútorný postoj. Prenasledovanie kresťanov dnes dosiahlo rozmery,  „aké sme nepoznali ani v prvých storočiach“.

 

V nebi mučeníci už jednotu žijú

Pápež Ján Pavol II. (1920-2005) sformuloval pekný pojem „ekumenizmus mučeníkov“ a povedal, že kým na zemi žijeme ešte v nedokonalom spoločenstve, mučeníci už jednotu žijú v nebi. Kardinál Koch pripomenul výrok ranej Cirkvi, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Preto smieme dúfať, že krv mučeníkov dnes bude semenom jednoty Cirkvi“ „To je pre mňa najvnútornejšie jadro ekumenického úsilia.“ Kardinál Koch ďalej vyjadri úžas i radosť z toho, koľko predstaviteľov vlád z celého sveta po teroristickom útoku na „Charlie Hebdo“ v januári v Paríži vyjadrilo svoju solidaritu. „No na druhej strane musím povedať: to, čo sa stalo v Paríži, sa deje na Blízkom Východe každý deň – a kde sú európski politici?“ –zg-

 

Európski rehoľníci zasadajú v  Albánsku

 

Tirana-Wien, 22.03.2015 (KAP) 017 779 – Únia Európskych konferencií rehoľných predstavených (UCESM) sa v dňoch 23. až 28. marca zišla v albánskom hlavnom meste Tirana na svoje 16. generálne zasadnutie. Vyše 70 delegátov z takmer všetkých európskych štátov v Tirane diskutuje o situácii rehoľných spoločenstiev v Európe. … V Európe žije 400 000 rehoľníkov organizovaných v 38 národných konferenciách.

Konferencia má motto „Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: svedkovia a remeselníci spoločenstva“. Témy sa zhromaždili prostredníctvom celoeurópskeho dotazníka pre predsedov konferencií už pol roka pred konferenciou, ako povedal páter Voith v rozhovore pre „Kathpress“. Reč bude napríklad o spolupráci reholí s cirkevnými inštanciami ako sú biskupské konferencie. Diskutovať sa má o spolunažívaní generácií v rámci reholí, o výzvach vyplývajúcich z ekumenických a medzináboženských stretnutí, ako aj o internacionalizácii reholí. Do západnej a strednej Európy prichádza stále viac pátrov a sestier z juhu a východu Európy, ale aj z Ameriky a Ázie. To je iste oživenie a obohatenie pre rehole, ale aj pre miestne cirkvi.

Hovoriť sa bude aj o „Roku reholí“, ktorý vyhlásil pápež František a ktorý posilnil pozitívnu náladu v rámci rehoľných spoločenstiev a znamená to podporu reholiam z Vatikánu, ako povedal páter Voith. V rámci konferencie sa plánujú aj stretnutia s vysokými predstaviteľmi islamu, s albánskym premiérom Edi Ramom a mestskou radou Tirany. Výsledky konferencie sa zhrnú v záverečnom posolstve adresovanom všetkým rehoľníkov v Európe.

  1. generálne zhromaždenie sa plánovalo už na marec 2014 v Kyjeve, ale z politických dôvodov následkom vojny sa muselo zrušiť.

V minulých rokoch sa v Cirkvi aj v situácii reholí veľa zmenilo, ako pripomenul páter Voith: „Zmena v pápežskom úrade. Vyhlásenie ‚Roka reholí‘. Nové zameranie reholí ako dôležitej súčasti miestnych cirkví a internacionalizácia mnohých spoločenstiev.“ Ešte stále sú však tisíce kláštorov a rehoľných zariadení v strede sekularizovanej Európy špeciálnymi „oázami modlitby“, ktoré sa stále viac a viac stávajú „duchovnými elektrárňami“ v spoločnosti a svoje špeciálne povolanie majú na „okrajoch aj v samom centre spoločnosti“, ako to vyjadruje páter Voith.

Zasadnutie UCESM sa koná striedavo raz v západoeurópskej a raz vo východoeurópskej krajine. –zg-

 

Biskup: ‚Svätý Jozef aktuálnejší ako kedykoľvek!‘

 

Regensburg, 22.3.2015 (kath.net/pbr/red) 017 778 – Svätý Jozef je všetko iné ako neaktuálny, on je tichý a pokorný zachovávateľ tradície, konzervatívny vo vlastnom zmysle slova, ktorý stál po boku malému Ježišovi a Božej Matke vo všetkých životných situáciách. Vyhlásil to biskup Rudolf Voderholzer (foto) v Regensburgu, v kázni na pontifikálnych vešperách na sviatok sv. Jozefa v Dóme sv. Petra. „V tom je nám vzorom vzhľadom na zachovanie stvorenia a ochranu detí, starých a slabých ľudí. V našej zrýchlenej dobe potrebujeme stáleho a trpezlivého ochrancu.“

Vzhľadom na odmietnutie sv. Jozefa ako patróna materskej škôlky v Dolnom Bavorsku citoval regensburský biskup pápeža Františka. Ten predstavil sv. Jozefa na svätej omši pri svojom uvedení do úradu pred dvomi rokmi ako „Strážcu Svätej rodiny a Cirkvi“.

Nastúpené čaty s vlajkami a transparentmi z dvoch katolíckych zväzov pestro zdobili vchod do dómu, čo zaujalo pozornosť aj mnohých okoloidúcich. Zväzy tak chceli nanovo vliať do povedomia ľudí význam sv. Jozefa – ktorý je aj patrónom robotníkov. … –zg-

 

Škótsky kardinál O’Brien stráca privilégiá kardinála

 

Vatikán, 22.3.2015(kath.net/KAP/red) 017 777 – Kvôli sexuálnemu pochybeniu odstúpený arcibiskup Edinburghu, Keith Michael Patrick O’Brien (archívne foto), stráca svoje práva a privilégiá ako kardinál. Ako oznámil Vatikán 20. marca, pápež František prijal odstúpenie 77-ročného škótskeho kardinála. Na základe obvinení sa O’Brien už v marci 2013 vzdal účasti na voľbe pápeža, avšak až vtedy, keď sa obvinenia proti nemu vzniesli verejne.

Týmto nariadením sa ruší právo O’Briena zúčastňovať sa voľby pápeža a radiť pápežovi. Nemôže sa zúčastňovať konzistórií a pápež ho už nebude pozývať s ostatnými kardinálmi do Ríma.

Pápež prijal žiadosť o odstúpenie O’Briena, ktorú tento „na konci dlhej cesty modlitby podal“, uvádza sa vo vyhlásení. „Týmto opatrením ohlasuje pápež všetkým veriacim cirkvi Škótska svoju pastoračnú starostlivosť a povzbudzuje ich s dôverou ďalej kráčať cestou obnovy a zmierenia.“

O’Brien pripustil svoje morálne pochybenia v čase, keď bol rektorom seminára v 80. rokoch. „Moje sexuálne správanie sa občas dostalo pod normy, ktoré sa odo mňa ako od kňaza očakávali. Toto hlboko ľutujem,“ vyhlásil O’Brien po odstúpení z úradu arcibiskupa. Reagoval tak na obvinenia, že ako rektor sa „neprimerane“ priblížil bohoslovcom a pritom  zazneli obvinenia, že tieto stretnutia boli „vynútené“. Okrem toho mal v r. 2011/2012 ako predseda Biskupskej konferencie Škótska zabrániť vyšetrovaniu prípadov zneužívania v cirkvi. Predsedom BKŠ bol v r. 2002-2012.

O’Briena menoval za kardinála v r. 2003 pápež Jána Pavol II. Bol členom Pápežskej rady pre rodinu, pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, a pre komunikácie. O explicitnom suspendovaní z kňazskej/biskupskej služby sa zatiaľ zrejme neuvažuje. No biskup sa už stiahol z verejnosti.-zg-

 

Kardinál Koch: Anglikanizácia pápežstva nežiadúca

 

Würzburg, 20.3.2015 (kath.net/KNA) 017 776 – Kardinál Kurt Koch (foto), predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanstva  sa vyslovil proti «anglikanizácii» úradu pápeža. Je skôr potrebné hľadať novú prax úradu s rovnakou substanciou, ktorá nachádza konsenzus aj v ekumenizme, ako povedal Koch pre katolícky denník vychádzajúci vo Würzburgu «Tagespost» zo soboty. Ekumenizmus «nie je ľahký, ale pekný», povedal švajčiarsky kardinál.

V pápežskom úrade vidí kardinál «veľmi veľký dar Pána svojej Cirkvi». Pápež môže v konfliktoch sprostredkovať a nielen na náboženskej rovine. Tak napríklad je stretnutie s moskovským patriarchom z rímskeho pohľadu «celkom realistické». Doteraz však nie sú nijaké signály z Moskvy.

Prenasledovanie kresťanov nazval Koch veľkým problémom. Dnes exsituje v rozmeroch, aké sme nepoznali ani v prvých storočiach kresťanstva, ako povedal. To je «ekumenizmus mučeníkov», ktorých krv je semenom jednoty Cirkvi. Tento rozmer sa príliš málo vníma.

Kardinál poukázal aj dve «ohniská» Cirkvi: mnohorakosť miestnych cirkví na jednej strane a jednota všeobecnej Cirkvi na strane druhej. Vo vzťahu medzi Rímom a miestnymi cirkvami nájsť dobrú strednú cestu je veľkou výzvou. No je celkom jasné, že úrad jednotlivých cirkví nemožno tak rozdielne stvárňovať, že na konci už nebudú všade jednotné. –zg-

 

Kardinál Burke: Mám povinnosť hlásať pravdu

 

Herzogenrath, 20.3.2015 (kath.net/KNA) 017 775Americký kardinál Raymond Leo Burke znova potvrdil svoje odmietnutie reforiem katolíckej náuky o manželstve. «Musíme sa vrátiť k tomu, čo Cirkev už vždy učila», žiadal kardinál kúrie 20. marca. Od toho sa nenechám odviesť prípadnými rozhodnutiami o reformách na vatikánskej synode biskupov  októbri. Ako biskup mám povinnosť hlásať pravdu. A budem to robiť aj naďalej.» Kardinál to povedal v nemeckom  Herzogenrathe pri Aachene na «Kolínskej liturgickej konferencii», na ktorú prišlo 200 kňazov i laikov.

Kardinál Burke pranieroval úpadok hodnôt v sekularizovaných západných spoločnostiach. Povedal, že mimomanželské a homosexuálne partnerstvá sú znakom morálneho rozpadu. Bránil katolícke chápanie manželstva, ktoré je možné iba medzi mužom a ženou. Zdôraznil, že takéto manželstvo musí byť «dokonalé vo vernosti a dokonalé v záväznosti až po smrť».  Cirkev treba podľa náuky považovať za mystické Kristovo telo. «V takej organickej skutočnosti niet nijakého priestoru pre revolúcie bez súčasného spôsobenia najvážnejších poškodení organizmu», zdôraznil 66-ročný kardinál.

Kardinál Burke sa postavil aj proti možným reformám v cirkevnom súdnictve v tejto oblasti. Kritizoval, že vo Vatikáne sú návrhy pri procese anulovania cirkevných manželstiev v budúcnosti zrušiť rozsudok druhej inštancie. «Som presvedčený, že tu musí existovať niečo viac ako rozsudok. Proces anulovania manželstva nepotrebuje reformy,» zdôraznil Burke.

Kardinál Burke bol do novembra prefektom vatikánskeho najvyššieho súdu – Apoštolskej signatúry. Od r. 2004 bol arcibiskupom St. Louis. Benedikt XVI. ho v r. 2006 menoval za člena Apoštolskej signatúry a v r. 2008 za jej prefekta. V r. 2010 sa stal kardinálom. V decembri  2013 pápež František ukončil členstvo Burkeho v Kongregácii pre biskupov aj v Kongregácii pre kauzy svätých. V novembri 2014 ho menoval za patróna Rádu maltézskych rytierov, ktorý sa angažuje v medzinárodnej humanitárnej pomoci. –zg-

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

 

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *