Život Cirkvi vo svete 6/2018

Obsah

Konferencia s kardinálom Gerhardom Müllerom

KBS prináša posolstvo pápeža na Pôstne obdobie v slovenčine

Kanadský súd: ‚Odôvodnené hranice náboženskej slobody’!

„Cirkev v strmhlavom lete“ …

Svätorečenie pápeža Pavla VI. sa blíži

Vatikán: Býv. írsku prezidentku vylúčili z konferencie

Viedeň: Teologická fakulta už bez kríža

Učiteľka suspendovaná – nazvala homosexualitu hriechom

Kardinál Zen kritizuje štátneho sekretára Vatikánu

Cirkvi si pripomenú zničenie Drážďan 13. 2. 1945

Po karnevalovej omši – odpoveď diecézy Aachen

Bezuzdná „katolícka karnevalová omša“ v Aachene

Kardinál Cordes: „Návrh Marxa ignoruje Božie zjavenie“

Maskovaní ľudia blokovali autobus „pro-life“

Uruguaj: Kardinál sa vyjadril proti genderu a potratu

Obeť zneužívania: Pápež František to vedel

Biskupi a experti na dialóg zasadajú v Albánsku

Švajčiarsky biskup pre mládež tiež podpisuje

Nový seriál: Svätokrádež alebo satira?

Nemecko: „Hrozivá protikresťanská tendencia “

Služobný príkaz: Sudca musí kríž znova zavesiť

Rusko: Cirkev si pripomína Leninov dekrét z r. 1918

Kardinál Marx: Žehnanie homosexuálnych párov možné

Pápežova návšteva v Argentíne: „Keď na to príde čas“

Pápež zakázal večné sľuby maltézskym rytierom

Pred piatimi rokmi ohlásil Benedikt XVI. odstúpenie

Andalúzia má prísny antidiskriminačný zákon o LGBT

Napriek dogmám? – „Práve kvôli dogmám!“

Ján Pavol II.: „Jedného dňa má svet vedieť, že pápež si uctieval Božiu Matku z Civitavecchie!“

Benedikt XVI.: „Panna Mária z Civitavecchie vykoná veľké veci.“

„Satan sa práve zmocňuje celého ľudstva a teraz sa pokúša Božiu Cirkev zničiť skrze mnohých kňazov. Nepripustite to! Pomôžte Svätému Otcovi! Satan vie, že sa blíži jeho koniec, pretože môj Syn Ježiš je krátko pred tým, aby zasiahol. Prosím vás pomôžte mi – nečakajte, kým môj Syn zasiahne, pretože ja, vaša Matka chcem zachrániť mnohé duše a odovzdať ich môjmu Synovi a neprenechať ich satanovi.“
„Často prijímajte sviatosť zmierenia a Eucharistie, denne sa modlite ruženec a v každej chvíli svojho dňa smerujte svoje myšlienky k Bohu, aby sa všetko stalo modlitbou. Satanove útoky by inak mohli viesť k tretej svetovej vojne medzi Západom a islamským svetom. Jeho hlavný cieľ je však zničenie rodiny, ktorá má ústredné miesto v Božom pláne.“
Tak znelo posolstvo Božej Matky z Civitavecchie z r. 1996. Mária povedala, že chce byť uctievaná ako
„Panna Mária od ruží, Matka a Kráľovná rodín a Cirkvi“.

Benedikt XVI. ďakuje za sprevádzanie na „púti smerom Domov“

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/02/07/benedikt_xvi_listom_%C4%8Fakuje_%C4%8Ditate%C4%BEom/1362126

Konferencia s kardinálom Gerhardom Müllerom

Bratislava, 5.2.2018 (TK KBS) 021 808 – „Aktuálne otázky ľudskej mravnosti“ – znel názov medzinárodnej konferencie 6. februára 2018 v Aule Benedikta XVI. v Bratislave, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Hlavným hosťom bol nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery. Deň pred konferenciu, v pondelok 5. februára 2018 o 17. hod. slúžil kardinál Müller sláviť verejnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Sympózium sa uskutočnilo pri príležitosti 25. výročia encykliky sv. Jána Pavla II. „Veritatis splendor“ o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti. Otvoril ju predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
Kardinál Müller hovoril o obsahu, posolstve a výzvach encykliky v prednáške „Encyklika Veritatis splendor po 25 rokoch. Obsah, posolstvo, výzvy“.
S témou „Svedomie a pravda“ vystúpil profesor morálnej teológie Livio Melina, prezident Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. v Ríme. O „Mravnom konaní“ mal prednášku profesor filozofickej antropológie Stephan Kampowski z rovnakého inštitútu. Záverečná prednáška patrila rektorovi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne Jánovi Viglašovi, ktorý priblížil tému „Vnútorne nezriadené skutky“. …

Viac na:

https://www.tkkbs.sk/ http://sk.radiovaticana.va/news

KBS prináša posolstvo pápeža na Pôstne obdobie v slovenčine

Bratislava, 7.2.2018 (TK KBS) 021 807 – „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ – je názov témy posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie. V slovenskom oficiálnom preklade ho na svojej oficiálnej stránke www.kbs.sk prináša Konferencia biskupov Slovenska (KBS). POSOLSTVO je možné nájsť TU (v textovej verzii). K dispozícii je aj verzia pre elektronické čítačky a v pdf-verzii. …

Taliansko: Katolíci navrhujú migračnú politiku

Rím, 08.02.2018 (KAP) 021 806 – Katolícke organizácie v Taliansku podali sedem návrhov novej migračnej politiky. Sú to napr.: reforma zákonov o občianstve, legálne cesty pricestovania, decentralizované rozdeľovanie migrantov a ich politická účasť. Uvádza sa to v rámci otázok prezentovaných vo štvrtok kandidátom parlamentných volieb v Taliansku 4. marca.
„Robíme si veľké starosti o sociálny zmier v našej krajine,“ varoval Virginio Colmegno z nadácie „Casa della Carità“. Oprávnené obavy na všetkých stranách treba brať vážne a súčasne musíme bojovať proti odporu voči migrantom. Proti štvaniu a falošnej prezentácii vecí vo volebnom boji treba fundovane a pokojne argumentovať a viesť dialóg.
V Taliansku žije mnoho de facto Talianov, ktorým sa upiera štátna príslušnosť a politická účasť. Matteo Truffelli z Katolíckej akcie pripomenul princíp „nijaké zdanenie bez reprezentácie“. Reforma práva na občianstvo je nutná. „Politicky motivované rozlišovanie medzi žiadateľmi o azyl a ekonomickými utečencami je ťažké a neúčinné.“

Humanitárne koridory ako pozitívny príklad
Roky uzavreté regulárne možnosti pricestovania sa musia znova otvoriť, ako žiada Daniela Pompei zo Sant’Egidia. To zredukuje ilegálne prisťahovalectvo a pobyty s ich závažnými následkami. „Humanitárne koridory, ktoré úspešne praktikujeme, sú len jeden príklad. Iregulárnym prisťahovalcom sa tiež musí ich štatus uľahčiť. Na to sú modely v Nemecku a Španielsku. Politika môže profitovať z mnohých dobrých, ale aj negatívnych skúseností. Potrebné sú európske siete.
Evanjelium a výzvy pápeža sú základom ich návrhov, ako zdôrazňujú zástupcovia 19 katolíckych reholí a organizácií ako Charita alebo Pax Christi. „Vcelku nejde iba o prisťahovalectvo – pýtame sa: Ako má Taliansko vyzerať o 10-20 rokov – uzavreté, spiatočnícke, bez ideí, alebo otvorené a tvorivé smerom do budúcnosti?“ vyhlásil Truffelli z Katolíckej akcie. –zg-

Kanadský súd: ‚Odôvodnené hranice náboženskej slobody’!

Toronto, 8.2.2018 (kath.net/LSN/jg) 021 805 – Súd v kanadskom štáte Ontario v rozsudku konštatoval, že lekári, ktorí odmietajú vykonávať eutanáziu, musia odkázať pacientov kolegom, ktorí sú ochotní to urobiť. To isté platí pre lekárov, ktorí nechcú robiť potraty.
Kolégium lekárov a chirurgov Ontaria (CPSO) túto úpravu prijalo do svojich predpisov o výkone medicíny. Lekári, ktorí neboli ochotní pacientov proti svojmu svedomiu odkázať na iných lekárov, ktorí potraty či eutanáziu vykonávajú, proti predpisu podali žalobu.
Súd konštatoval, že úprava CPSO porušuje právo na náboženskú slobodu. No ide pritom o „odôvodnené hranice náboženskej slobody, ktoré sú v slobodnej a demokratickej spoločnosti dokázateľne oprávnené“ ako sa uvádza v rozsudku.
Predpis, že lekári, ktorí z výhrady vo svedomí eutanáziu a potrat odmietajú, ich v „núdzových situáciách“ napriek tomu vykonať musia, je podľa názoru sudcov rovnako odôvodnený! Ak by tieto predpisy neboli, je tu riziko, že by nebol zabezpečený primeraný prístup k medicínskym výkonom najmä pre slabších členov spoločnosti – ako argumentovali sudcovia.
„Sudcovia si nie sú vedomí, že v predpisoch CPSO nejde o maličkosti a že zo strany lekárov je potrebné isté konanie, ktoré sa im prieči. No oni sú toho názoru, že platné predpisy nijakému lekárovi neznemožňujú vykonávať svoj povolanie.“ Presne tohto sa týka kritika odporcov predpisov CPSO. Rozsudok súdu privádza lekárov do nemožnej situácie.
„Lekári nepovažujú ukončenie života pacienta za lekársky výkon a nemyslia si, že dokážu v ordinácii ponúkať uzdravenie a nádej, ak vo vedľajšej miestnosti pôsobia pri usmrcovaní pacienta,“ hovorí Dr. Ryan Wilson.
Wilson je predseda združenia „Kanadskí lekári za život“. Pre mnohých lekárov rozsudok potvrdzuje to, že sloboda vyznania a svedomia sa tu porušujú a oni v Ontariu nemôžu vykonávať svoje povolanie, ako dodáva Dr. Wilson. „Zdravotníctvo štátu bude postihnuté následkami tohto rozsudku. Nakoniec budú trpieť pacienti, ak lekári v Ontariu pôjdu skôr do dôchodku, presídlia inam, alebo zmenia povolanie,“ obáva sa Dr. Wilson. –zg-

„Cirkev v strmhlavom lete“ …

Regensburg, 8.2.2018 (kath.net) 021 804 – Nuž teraz už aj v katolíckej cirkvi podnety „v jednotlivých prípadoch“ žehnať homosexuálne partnerstvá! Tak hovorí Bode, biskup z Osnabrücku aj Marx, biskup z Mníchova-Freisingu. Tieto podnety sú preto také rušivé, lebo Bode a Marx nie sú nejakými katolíkmi, ale nositeľmi úradov s veľkou cirkevnou zodpovednosťou! Úradné siahnutie po špeciálnych „jednotlivých prípadoch“ podobne ako v Amoris laetitia vzhľadom na pripustenie rozvedených k prijímaniu – je klamanie veriacich, ktorí predpokladajú, že stále ešte platí doterajšia katolícka morálka, podľa ktorej homosexuálne úkony predstavujú nezriadenosť sami v sebe a homosexuálne cítiaci ľudia sa vyzývajú k zdržanlivosti (porovn. Katechizmus Katolíckej cirkvi 2357 – 2359). Pretože – nič si nepredstierajme – úradné siahnutie po jednotlivom prípade môže byť dovolené, iba ak je oprávnené, keď teda homosexuálne úkony už nie sú v neporiadku a – vzhľadom an Amoris Laetitia – cudzoložstvo už nie je cudzoložstvom.
Toto nech chápe, kto chce! Je v konečnom dôsledku morálnou schizofréniou doterajšiu náuku Cirkvi na základe Svätého písma a Tradície (i Katechizmu) vyhlasovať za platnú a súčasne legitimovať v nej výnimky. Úprimné by bolo naproti tomu povedať – čo doteraz bolo, už neplatí. Ale potom by Katolícka cirkev už ani nebola katolícka.
Cirkev sa nachádza zo strany úradu stále viac v strmhlavom lete, v Ríme rovnako, ako v nemeckých krajinách. Zdá sa, že masívne stratila na svojej kritickej súdržnosti, ktorou by mala dnešnému svetu slúžiť. Namiesto toho sa oddáva pastorácii ľúbivosti bez sily hlásať vieru a zrádza pritom ako Ježišovo volanie k obráteniu (Mk 1,15), tak aj záväzok vyplývajúci z Druhého vatikánskeho koncilu (Gaudium et spes 4 a 11), v zmysle ktorého má znamenia doby síce objavovať, ale aj ich vysvetľovať vo svetle Evanjelia. Naproti tomu sa Cirkev podriaďuje pohanskej axióme z časov rímskych cisárov „vox temporis vox dei“ (aká strašná predstava Boha!) a voľne s visiacim jazykom dychčiac dobieha súčasnú dobu, aby prehltla, koho len môže. Poklonkuje sa spoločenskému a politickému mainstreamu a mediálnemu potlesku.
Čo môžu veriaci robiť? Prirodzene modliť sa, nepochybne, pretože stále ešte je Kristus Pánom svojej Cirkvi a je to jeho Svätý Duch, ktorý prekonáva všetky klamy a lži a stále znova nás prevádza cez všetky ťažkosti do praktickej pravdy. Veriaci pritom dúfajú v pastierov ako znamení odporu – či už sú to kňazi alebo biskupi. No okrem toho môžu aj celkom konkrétne iniciovať široké hnutie, ktoré rozlišuje medzi Cirkvou ako právnickou osobou a večným sviatostným Kristovým Telom a tak otriasť aj súčasným cirkevným daňovým systémom.
Súčasné dianie má význam aj z ekumenického hľadiska. Mnohí evanjelici, ktorí trpia situáciou v etike sexuality vo svojich cirkvách a sú zúfalí, už len potriasajú hlavou nad tým, čo sa v súčasnosti deje v Katolíckej cirkvi. Cítia sa nielen opustení zo strany katolíkov, oni sú naozaj úplne opustení. Už roky tu možno však pre útechu aj konštatovať, že jednota Cirkvi v náuke a morálke sa tiahne ako línia novým spôsobom krížom cez konfesie, tak ako je rozkol v Cirkvi v oblasti náuky a morálky stále viac viditeľný krížom cez konfesie. Je možné, že v Cirkvi vyrastá niečo nové, autentické, nezávislé od ľúbivých pastoračných vyjadrení istých katolíckych a evanjelických hodnostárov?

Prof. Dr. Hubert Windisch (foto) je emeritný profesor pastoračnej teológie Teologickej fakulty Univerzity v nemeckom Freiburgu.

Svätorečenie pápeža Pavla VI. sa blíži

Rím, 7. 2. 2018 (KAP) 021 803 – Pápeža Pavla VI. (1963-1978) už možno svätorečiť. Ako uviedol portál „Vatican Insider“ v utorok, Kongregácia pre kauzy svätých uznala zázrak na príhovor tohto pápeža. Tým je splnený posledný predpoklad svätorečenia. Teraz musí rozhodnúť pápež František a uviesť dátum kanonizácie. V druhom polroku 2018 sa budú na mnohých miestach konať aj spomienkové slávnosti k 40. výročiu úmrtia Pavla VI.
Zhromaždenie kardinálov a biskupov Kongregácie pre kauzy svätých jednohlasne odsúhlasilo uznanie zázraku. Žene na severe Talianska v r. 2014 diagnostikovali komplikácie tehotenstva s rizikami pre ňu aj pre dieťa. Niekoľko dní po blahorečení Pavla VI. – 19. októbra 2014 – žena odcestovala z blízkosti Verony do Brescie a tam v pútnickom kostole prosila nového blahoslaveného o príhovor za zdravé tehotenstvo. Narodilo sa jej zdravé dievčatko a dodnes je v poriadku. Toto uzdravenie odborné grémium kongregácie hodnotilo ako nevysvetliteľné a analyzovali a schválili ho aj teológovia.
Svätorečenie Pavla VI. v Ríme by sa mohlo podľa správ konať v októbri.

V tieni svojho predchodcu a nástupcov
Giovanni Battista Montini – neskorší pápež Pavol VI. – sa narodil 26. septembra 1897 v Brescii. Po krátkej práci v pastorácii pôsobil vyše tridsať rokov na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne, od r. 1937 ako substitut – sekretár pre vnútorné záležitosti a dôverník štátneho sekretára kardinála Eugenia Pacelliho, neskoršieho pápeža Pia XII. Počas druhej svetovej vojny sa Montini podstatne zaslúžil o to, že za nemeckého obsadenia sa v cirkevných budovách Ríma a Vatikánu mohli skrývať židovskí utečenci.
V r. 1954 ho Pius XII. menoval za arcibiskupa Milána. V najväčšej diecéze Európy získal pastoračné skúsenosti. Na konkláve po smrti Jána XXIII. bol Montini favoritom a 21. júna 1963 ho v piatom kole zvolili za pápeža.
Ako pápež Pavol VI. pokračoval v organizovaní koncilu. Ako prvá hlava Cirkvi moderny podnikol v januári 1964 zahraničnú cestu. Viedla do Svätej zeme. Jeho stretnutie s patriarchom Atenagorasom v Jeruzaleme položilo základný kameň nového ekumenizmu.
Za „prejav storočia“ sa považoval o rok na to jeho príhovor v sídle OSN v New Yorku so zapálenou výzvou: „Už nikdy vojna!“
Po koncile prispôsobil Pavol VI. vatikánsku kúriu novým úlohám. Zriadil dikastériá pre Cirkev otvárajúcu sa svetu: pre ekumenizmus, pre spravodlivosť a pokoj, pre medzináboženský dialóg a pre médiá. Okrem toho začal s novými úpravami cirkevného práva, ktoré sa ukončili v r. 1983.
Pavol VI. stojí v tieni svojho populárneho predchodcu Jána XXIII. (1958-1963), aj jeho charizmatického nástupcu Jána Pavla II. (1978-2005). Pravdaže on viedol Cirkev v mimoriadne ťažkej dobe. Jeho úsilie citlivo realizovať nové trendy koncilu nezašlo však mnohým dosť ďaleko, považovali ho za príliš váhavého.

V pamäti nezostala iba „Humanae vitae“
Veľkú pozornosť vyvolali encykliky k pokoju a sociálnej spravoldivosti. Pre ne sa počíta k veľkým pápežom 20. storočia. Pozoruhodný zostáva napríklad citát z jeho dokumentu o treťom svete „Populorum progressio“: „Nové meno pokoja sa nazýva vývoj“. Nemenej významný je dokument „Evangelii nuntiandi“ z r. 1975. V ňom Pavol VI. analyzoval ťažkosti Cirkvi v oblasti hlásania viery v modernom svete a požadoval nové podnety k prekonaniu priepasti medzi Cirkvou a modernou kultúrou.
Na kritiku a hanu narazil Pavol VI. svojím „Humanae vitae“ (1968), v ktorej označil oddelenie sexuality od plodenia detí ako veľmi závažný poblém a zakázal umelú antikoncepciu.
Počas letnej dovolenky v Castel Gandolfe v júli 1978 dostal Pavol VI. srdcový infarkt. Na jeho následky zomrel 6. augusta 1978. Bol pochovaný vo vatikánskych hrobkách. Blahorečený bol 19. októbra 2014.
Z pápežov 20. storočia boli už traja pozdvihnutí k úcte na oltár: Pius X., Ján XXIII. a Ján Pavol II. – toľkí to neboli už od 9. storočia. –zg-

Vatikán: Býv. írsku prezidentku vylúčili z konferencie

Rozhodnutie kardinála neprijať aktivistku LGBTI „neprijateľné“???

Rím, 7.2.2018 (kath.net/jg) 021 802 – Mary McAleese, bývalú prezidentku Írskej republiky, Vatikán nepripustil ako hovorkyňu konferencie Svätého stolca. Informovali o tom noviny Irish Times.
McAleese mala byť účastníčkou diskusie na konferencii „Voices of Faith“ (Hlasy viery) na medzinárodný deň žien 8. marca 2018. Chantal Götzová, poriadateľka konferencie poslala zoznam vystupujúcich kardinálovi Kevinovi Farrellovi, prefektovi Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré konferenciu organizuje zo strany Vatikánu. Keď dostala potvrdenie, chýbalo v zozname meno Mary McAleese a dvoch ďalších osôb. Podľa Irish Times jedna z nich Ssenfuka Joanita Warry, je lesba, ktorá sa zasadzuje za „práva LGBT“ v Ugande.
Mary McAleese bola v r. 1997-2011 prezidentkou Írska. Už pred vstupom do politiky sa tiež zasadzovala za práva LGBT, hoci sa označuje ako „veriaca katolíčka“. Jej syn Justin McAleese je homosexuál a bol popredným aktivistom v oblasti zavedenia „homosexuálneho manželstva“ v Írsku v r. 2015.
Konferencia sa bude konať nielen vo Vatikáne, ale aj v aule generálnej kongregácie jezuitov v Ríme. Mary McAleese má byť hlavnou rečníčkou na podujatí.
„Pre organizátorov je podstatné vniesť také perspektívy, ktoré sa vo Vatikáne často nepočúvajú,“ vyhlásila Chantal Götzová. Rozhodnutie kardinála Farrella je pre ňu „neprijateľné“, ako ju citovali noviny Irish Independent.
„Voices of Faith“ je iniciatíva Nadácie Fidela Götza z Lichtensteinského kniežatstva. Cieľom nadácie existujúcej od r. 2014 je, na konferenciách 8. marca „napomáhanie žien v Cirkvi aj vo svete“. Preto majú „ženy viery dostať na konferenciách hlas“ v zmysle motta: „Každý hlas sa ráta“. Iniciatíva „žiada zmenu toho, čo ženy v Cirkvi sú a čo tam môžu urobiť“, ako sa uvádza na stránke nadácie. –zg-

Viedeň: Teologická fakulta už bez kríža

Viedeň, 7.2.2018 (KAP) 021 801 – Aké miesto má kríž na verejnosti? Rozhodnutie Viedenskej univerzity poskytuje tejto ostrej diskusii nový silný impulz. V posluchárňach už nebude visieť kríž na stene, ako informovali noviny „Kurier“ zo stredy. Stalo sa to pre zatvorenie troch posluchární využívaných Katolíckou teologickou fakultou v hlavnej budove univerzity, ktoré mali na stenách kríže. Posluchárne z požiarnych dôvodov zmenili účel. Teologické prednášky budú v iných posluchárňach – a to bez krížov.
Hovorkyňa univerzity poukazuje na to, že tieto priestory už nie sú priradené len jednej fakulte a preto je náboženský symbol problém. Kríže sú naďalej dovolené v kanceláriách Teologickej fakulty mimo hlavnej budovy. Tri kríže uchovávajú teraz na dekanáte fakulty, dva pôjdu do kancelárií a jeden má byť zapojený do umeleckého projektu.
Toto rozhodnutie kritizoval prodekan fakulty, profesor dogmatiky Jan-Heiner Tück. Odstránenie krížov je „symbolicko-politický zásah historického významu, veď kríže tam viseli od založenia fakulty v r. 1384“, ako povedal profesor pre „Kathpress“. Síce chápe postoj vedenia univerzity v zmysle svetonázorovej neutrality, ale v tomto rozhodnutí badá povážlivú „laicistickú ľubovôľu“ – keby bola vôľa, tak by sa našlo kompromisné riešenie. Prof. Tück pripomenul podobnú diskusiu na Univerzite v Innsbrucku, kde fakulte povolili kríž aspoň v jednej posluchárni. A na univerzite neprebehol ani proces konzultácie, či tvorby mienky k tejto otázke, ako dodal.
Zostáva principiálna nevôľa, pretože s krížom mizne z univerzity nielen ústredný symbol kresťanstva, ale symbol, ktorý formoval „kultúru a históriu Rakúska a zvlášť aj históriu Viedenskej univerzity. Z tohto rozhodnutia hovorí teda istá miera „zabudnutia na históriu“. A kríž je aj sekulárne pochopiteľné „znamenie napomenutia“, pretože človeku pripomína „zraniteľnosť, jeho sklon k omylom, ale aj smrteľnosť“. „Vo vedeckej kultúre trénovanej na dokonalosť a výkony je to rozhodne nie nedôležité znamenie protipólu,“ zdôraznil profesor. –zg-

Učiteľka suspendovaná – nazvala homosexualitu hriechom

Fr. Mark Hodges

Union, New Jersey, 6.2.2018 (LifeSiteNews) 021 800 – Stredoškolská učiteľka v americkom Unione bola na tri roky suspendovaná, lebo vyjadrila svoj názor na homosexualitu na Facebooku. A podnikli sa aj ďalšie kroky na jej následné prepustenie.
Jenye „Viki“ Knoxová pracovala na strednej škole Union High School od r. 2000 a bola poradkyňou pre biblický kurz. Svoje názory otvorene zverejňovala na sociálnych médiách. V r. 2011 kritizovala výstavku vo vitríne podporujúcu LGBTQIA na škole a uviedla:
„Prečo predvádzate svoje neprirodzené nemorálne správanie pred nami? Homosexualita je zvrátený duch … poznám hriech a ten sa šíri ako rakovina. Sodomia je neprirodzené, nemorálne správanie, je to proti prírode a charakteru Boha. My nemusíme prijímať nič, nikoho a nijaké správanie, či voľby! Nemusím tolerovať nič, čo si iní želajú robiť. Mám právo hovoriť a robiť čo je správne!“ Tým sa dostala priam do vriaceho kotla školskej rady. … –zg-

V Mexiku brutálne zavraždili dvoch kňazov

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/02/06/v_mexickom_%C5%A1t%C3%A1te_guerrero_brut%C3%A1lne_zavra%C5%BEdili_dvoch_k%C5%88azov/1362032

Kardinál Zen kritizuje štátneho sekretára Vatikánu

Rím, 6.2.2018 (LifeSiteNews) 021 799 – Kardinál Joseph Zen kritizoval vatikánskeho štátneho sekretára kvôli jeho komentáru ku vzťahu Svätého stolca s Čínou. Emeritný biskup Hongkongu povedal, že kardinál Pietro Parolin je „muž malej viery“ a že pochybuje, či Parolin vie, „čo je pravé utrpenie“.
V stanovisku z pondelka kardinál Zen oslovil spor o tom, že Vatikán legitimizuje exkomunikovaných biskupov lojálnych Pekingu a núti legitímnych biskupov odstúpiť. Kardinál Zen povedal, že niektorí blízki ľudia mu radili viac sa modliť a menej hovoriť, no on chce „naďalej hovoriť“ zvlášť preto, že dlho už hovoriť nebude schopný.
„Koľko nocí utrpenia musia teraz vydržať kňazi a laici s myšlienkou, že sa budú musieť skloniť a poslúchať tých biskupov, ktorí sú dnes nelegitímni a exkomunikovaní, no zajtra ich Svätý stolec uzná a majú podporu vlády.“ … „Vie tento muž malej viery, čo je skutočné utrpenie?“ pýtal sa kardinál Zen a dodal: „Bratia a sestry v Číne sa neboja chudoby, ani väzenia, ani preliatia krvi. Ich najväčším utrpením je vidieť, že sú zradení ‘vlastnou rodinou.’“
Kardinál Zen tiež opísal interview Parolina ako „plné mylných názorov“ a obvinil ho, že zmanipuloval list pápeža Benedikta XVI. čínskym katolíkom z r. 2007. … -zg-

Cirkvi si pripomenú zničenie Drážďan 13. 2. 1945

Drážďany, 7.2.2018 (KAP/KNA) 021 798 – V Sasku si pripomenú zničenie Drážďan v druhej svetovej vojne 13. februára bohoslužbami a inými podujatiami. Katolícky biskup Heinrich Timmerevers bude sláviť o 18.30 h. v katedrále spomienkovú svätú omšu za všetky obete vojny a násilia, ako oznámila Diecéza Drážďany-Meißen v utorok. Nasledovať bude ekumenická bohoslužba pri príležitosti bombardovania mesta pred 73 rokmi, pri ktorom zomrelo asi 25 000 ľudí. Po nej sa rozozvučia všetky drážďanské zvony presne o 21.45 h. – v čase vtedajšieho leteckého poplachu.
Pri sláveniach navštívia veriaci aj Pamätnú kaplnku. Vytvoril ju drážďanský sochár Fiedrich Press (1904-1990) so Sedembolestnou Božou Matkou s mŕtvym Synom v náručí – ako pamätník utrpenia miliónov. Oltár má na spodnom okraji lebky, z ktorých šľahajú plamene. Friedrich Press vytvoril oltár aj Pietu z meissenského porcelánu. Dielo sa tak prispôsobuje barokovému štýlu kostola. Na stenách kaplnky je 52 mien kňazov diecézy, ktorí boli v čase nacizmu v r. 1933 až 1945 prenasledovaní a väznení. –zg-

Po „karnevalovej omši“ – odpoveď diecézy Aachen

Aachen, 8.2.2018 (kath.net) 021 797 – „Karnevalová omša“ v nemeckom Heinsbergu v Aachenskej diecézy vyvolala zmätenie a pobúrenie medzi katolíkmi. Kath.net požiadal diecézu o vyjadrenie k tejto omši. Odpovedal hovorca diecézy Štefan Wieland:
„Karneval a cirkev sú vzhľadom na Popolcovou stredou sa začínajúce Pôstne obdobie úzko späté. Najmä v Porýní karneval ovplyvňuje celý život. No biskupstvo sa s duchovným porozpráva.“
Na sociálnych sieťach vyjadrujú čitatelia kath.-netu stále nové pobúrenie na týmto „slávením svätej omše“. Napríklad náš známy kňaz z Viedne napísal:
„Hnusí sa mi to! Viac k tomu rúhavému nevkusu niet čo povedať!“ –zg-

Nemecko: Bezuzdná „katolícka karnevalová omša“

Aachen, 7.2.2018 (kath.net) 021 796 – Pred kamerami západonemeckej televízie WDR sa v nemeckom Heinsbergu v Aachenskej diecéze v starodávnom vznešenom gotickom Prepoštskom chráme sv. Gandolfa z 15. storočia (foto) konalo karnevalové divadlo, ktoré nemá obdoby. Vysoko lietajúce krátke sukničky a akrobatické kúsky v priestore oltára! Willibert Plauels, diakon a známy rečník mal „kázeň“ o „horalských chlapcoch“, v ktorej sa vyslovil za zrušenie celibátu. A keďže karnevalové „trojhviezdie“ bolo ekumenické, dostal priestor aj evanjelický farár, ktorý podáva sväté prijímanie a to „nie po prvý raz tu v Kostole sv. Gandolfa“ – ako neskôr prostoreko pre televíziu vyhlasuje.
Náboženstvo sa predsa „veľmi veľmi rado zneužíva“ – vysvetľuje zasa diakon Willibert Plauels po akcii v interview pre WDR – napríklad na „návod a výchovu v morálke“. No náboženstvo je „to, čo ťa privádza k sebe samému a čo ťa stavia nad veci, potom sa staneš slobodným, potom budeš veselý“!
Pri karnevalovej omši mimochodom nehľadeli na čas ani zodpovední, ani oslavujúci, či dokonca televízia – toto „slávenie“ trvalo dve hodiny!
Kath.net požiadal Aachenskú diecézu o vyjadrenie stanoviska … –zg-

Kardinál Cordes: „Návrh kardinála Marxa ignoruje Božie zjavenie“

Ktorý duchovný pastier by bol konečne taký opovážlivý, že by od svojho zmäteného „súcitu“ očakával viac spásy ako od načúvania Božej vôli? Ktorý služobník vie všetko lepšie ako jeho Pán?

Vatikán, 7.2.2018 (kath.net) 021 795 – Emeritný kardinál Rímskej kúrie Paul Jozef Cordes sa postavil proti návrhu mníchovského kardinála a predsedu Biskupskej konferencie Nemecka (BKN) žehnať homosexuálne páry. (Pozri správu nižšie). A uvádza:

»1. Návrh kardinála Marxa ignoruje jednoznačné Božie zjavenie
Cirkev je vo svojej pastorácii viazaná na Sväté písmo a na jeho výklad učiteľským úradom Cirkvi. List sv. apoštola Pavla Rimanom (1,18-32) s exegézou Heinricha Schliera (List Rimanom, Freiburg 1977, 47–66), „Vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery“ z 29.12.1975 a „Katechizmus Katolíckej cirkvi“ (2357) by vlastne stačili, aby sme spoznali záväzné usmernenie Cirkvi. Marx ani len nespomína, že homosexualita vždy odporuje Božej vôli.

2. Súhlas so „žehnaním“ takýchto párov je povážlivo naivný
Kto čo len krátko porozmýšľa, objaví pravý úmysel ľudí do toho zapojených. A kto takéto prosby porovnáva so „žehnaním áut“, tomu uniká úskočnosť, ktorá sa týmto skutočne sleduje. Je nepochybné, že Cirkev nemá nikomu odopierať požehnanie. A sme aj zvyknutí aj pri používaní vecí vzývať Boha.
No v tomto prípade ľudia nechcú dosiahnuť Božiu podporu, pretože tú si môžu v každej situácii vyprosiť mnohými inými spôsobmi.
Oni chcú „požehnanie“ ich hriešneho vzťahu. Svojou žiadosťou cielia na uznanie ich homosexuálneho spôsobu života a jeho cirkevné povýšenie. Má sa to zdať ako normálna vec.
Cirkevné požehnanie ako potvrdenie vzťahu, ktorý je proti Bohu?

3. Návrh predsedu Biskupskej konferencie Nemecka chápe pastoráciu nesprávne – a síce ako výraz sentimentálneho súhlasu
Tieto výrazy Marxa: „… pastoračne bližšie tým, ktorí pastoráciu potrebujú … v konkrétnych situáciách poskytnúť aj podporu … v jednotlivých prípadoch“ – má to byť nové vydanie „situačnej etiky“? Zlé skutky proti Bohu („intrinsece malum – samé osebe zlé“) zostávajú stále hriechom.
Alebo napríklad to „v jednotlivých prípadoch“: Viac povzbudenia pre aktivity mafiánov? Chápajúca pastorácia pre potratových lekárov?
Ktorý duchovný pastier by bol konečne taký opovážlivý, že by od svojho zmäteného „súcitu“ očakával viac spásy ako od načúvania Božej vôli? Ktorý služobník vie všetko lepšie ako jeho Pán?
V každom prípade ukazuje ústredná požiadavka sv. Augustína kardinálovi Marxovi jeho hranice: „Milujte pomýlených ľudí, ale bojujte nenávistne proti ich omylu! Bez povyšovania sa slňte vo svojom vlastníctve pravdy, bojujte za ňu s miernosťou a dobrotou!“ (sv. Augustín: „Contra litteras Petiliani“ 1, 31).

Kardinál Cordes je emeritným predsedom Pápežskej rady «Cor unum» ( do r. 2010). Predtým bol dlhoročným podpredsedom Pápežskej rady pre laikov. Je jedným z iniciátorov Svetových dní mládeže, ktoré podstatne formoval.
Narodil sa v nemeckom Vestfálsku a pred povolaním za pomocného biskupa Paderbornu (1975) pôsobil ako referent na sekretariáte BKN. V r. 1980 ho pápež Ján Pavol II. povolal do Vatikánu. Pápež Benedikt XVI. ho v r. 2007 menoval za kardinála. V máji 2017 bol kardinál Cordes mimoriadnym pápežským vyslancom na slávenie storočnice Fatimy v Kazachstane. –zg-

Írska ministerka: „Plod nie je ľudský život“

Dublin, 6.2.2018 (kath.net/LSN/jg) 021 794 – Katherine Zappone, ministerka pre deti a mládež Írskej republiky, hájila svoje nasadenie za potraty a tvrdila, že plod nie je ľudský život.
„Myslím si, že plod má potenciál pre ľudský život, ktorý sa časom vyvinie,“ povedala doslova. S týmto názorom je zlučiteľné aj jej zasadzovanie sa za legalizáciu potratov, ako dodala.
V Írsku sa bude pravdepodobne koncom mája konať referendum o ôsmom odstavci ústavy, v ktorom je zakotvená rozsiahla ochrana nenarodených detí.
Katherine Zappone (64) je prvou otvorene lesbickou ministerkou Írskej republiky. Narodila sa v USA a získala doktorát v katolíckej teológii na Bostonskej univerzite. Od r. 1995 je írskou štátnou občiankou. V r. 2003 uzavrela v Kanade „manželstvo“ s bývalou mníškou. –zg-

Maskovaní ľudia blokovali autobus „pro-life“

Rennes, 6.2.2018 (kath.net/LSN/jg) 021 793 – Asi 50 maskovaných demonštrantov zablokovalo vo francúzskom meste Rennes autobus, ktorý bol na ceste do Paríža na Pochod za život. Napísali to noviny Le Télégramme.
Autobus si prenajali od „Association familiale catholique“ (AFC). Jeden z maskovaných mužov hodil do autobusu dymovú bombu. Cestujúci v autobuse boli vo veku 15 až 75 rokov. Nikto nebol zranený, no dve osoby mali spálené šaty.
Demonštranti autobus zdržiavali tri hodiny, skandovali heslá a nadávali ochrancom života. Nakoniec polícia odprevadila autobus na diaľnicu, kde mohol pokračovať v jazde do Paríža. Na pochod za život prišli o hodinu neskôr. –zg-

Uruguaj: Kardinál sa vyjadril proti genderu a potratu

Montevideo, 6.2.2018 (kath.net) 021 792 – Kardinál Daniel Sturla (foto) označil ideológiu gender ako „istý druh šialenstva“, zameraný proti Bohu, Stvoriteľovi. Arcibiskup Montevidea (Uruguaj) sa tak vyjadril minulý týždeň pred tisíckami veriacich, ktorí sa zúčastnili 7. stretnutia akcie „Modliť sa ruženec v rodine“. Informovala o tom latinskoamerická spravodajská agentúra „ACI Prensa“. Kardinál citoval aj výpoveď pápeža Františka, podľa ktorej je ideológia rodovej rovnosti „ideologickou kolonizáciou“.
Kritizoval tiež, že v Uruguaji je teraz už potrat legálny v prvých troch týždňoch tehotenstva a toto jeho „odkriminalizovanie“ nás „bolí v duši“. Poprosil, aby sa starostlivo zaobchádzalo s príslušnými jazykovými úpravami. Niektorí totiž už pomaly hovoria o „práve na potrat“, no to je znetvorenie reality.
Kardinál Sturla súčasne poukázal na to, že katolícka cirkev nie je tu iba pre tie rodiny, ktoré sa nerozdelili. Cirkev nie je v nijakom prípade „dokonalý klub“, ale ona je „dom otvorený pre všetkých“.
Pápež František už viackrát jasne odsúdil ideológiu rodovej rovnosti. Okrem toho v „Amoris laetitia“ viackrát explicitne označil gender ako ideológiu. –zg-

Obeť zneužívania: Pápež František to vedel

Washington-Santiago-Rím, 6.2.2018 (KAP) 021 791 – List čilskej obete zneužívania pápežovi Františkovi priviedol Vatikán do trápnej situácie, že vec nevie vysvetliť. V pondelok prišla správa o liste z r. 2015, kde Čiľan Juan Carlos Cruz závažne obviňuje dnešného biskupa Juana Barrosa. Cruz žije už dlhšie v USA a list odovzdal v r. 2015 arcibiskupovi Bostonu, kardinálovi Seanovi O’Malleymu. Podľa „Associated Press“ (AP) kardinál, ktorý je predseda vatikánskej Komisie na ochranu detí, v pondelok potvrdil, že list pápežovi odovzdal.
Cruz píše, že Barros v 80. rokoch prihliadal na mnohé prípady sexuálneho zneužívania chlapcov, ktoré páchal jeho medzitým už Vatikánom odsúdený spolubrat Fernando Karadima bez toho, že by zakročil. Cruz ďalej píše, že jeho samého Kardadima bozkával a hladkal.
Pápež František počas návštevy Čile v januári vyhlásil, že niet dôkazov, že ním v roku 2015 menovaný biskup Osorna Barros zakrýval sexuálne zneužívanie Karadimu. Hlava Cirkvi tiež tvrdila, že u neho sa neprihlásila nijaká čilská obeť zneužívania.
Barrosove uvedenie do úradu sprevádzali vtedy búrlivé demonštrácie stoviek ľudí, ktorí protestovali proti jeho menovaniu za biskupa.
Cruzov list pápežovi má podľa amerických médií dátum 3. marca 2015, tri týždne pred týmito udalosťami. Pripojený je aj text ďalšieho mesiac predtým napísaného listu Cruza apoštolskému nunciovi v Čile, arcibiskupovi Ivovi Scapolovi.
„Svätý Otec, Juan Barros hovorí, že nič nevidel a predsa sú nás desiatky, ktorí môžu dosvedčiť, že bol nielen prítomný, keď nás Karadima zneužíval, ale aj on Karadimu bozkával a navzájom sa obchytávali,“ uvádza sa v liste doslova.
Či František list čítal, nie je známe. Vatikán sa k tomu vyjadriť nechcel.

Prípad Barros bol už témou na ceste do Čile
Prípad Barros bol hlavnou témou médií pri pápežovej návšteve v Čile. Pápež sa najprv postavil za obvineného biskupa a vyhlásil: „V ten deň, keď mi predložia dôkaz proti biskupovi Barrosovi, sa vyslovím.“ Všetko iné je „ohováranie“.
O niečo neskôr sa František ospravedlnil za voľbu slov, ktorá obete zneužívania zranila. Mnohé obete nemôžu veci dokázať alebo sa hanbia. Namiesto „dôkazov“ treba hovoriť o bezpečných indíciách, ako povedal pápež.
Minulý utorok Vatikán oznámil, že obvinenia voči biskupovi Barrosovi nanovo prešetrí. Pápež vyšle do Čile vatikánskeho vyšetrovateľa pre „delicta graviora“, arcibiskupa Charlesa Sciclunu z Malty. Ten sa má rozprávať so všetkými, ktorí o prípade chcú hovoriť. –zg-

Biskupi a experti na dialóg zasadajú v Albánsku

Zürich-Tirana, 5.2.2018 (KAP) 021 789 – Viera a spiritualita vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami – to je téma 5. stretnutia delegátov biskupských konferencií Európy – expertov na vzťahy s moslimami. Koná sa od stredy do piatku v albánskej Shkodre. Pozvánka prišla od arcibiskupa Diecézy Shkodra-Pult, Angela Massafru, ako oznámila Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) v pondelok.
Cieľom je nevidieť islam iba ako kompendium noriem správania, ale ako náboženstvo so spiritualitou, autentickou religiozitou a vlastnou teologickou konštrukciou.
Každoročné stretnutie CCEE sa po prvý raz koná v Albánsku. Je to znamenie úsilia Katolíckej cirkvi v Európe o dialóg s prívržencami iných náboženstiev, najmä s islamom, ako sa uvádza. Rozhodujúci prínos do diskusie poskytnú dvaja albánski moslimskí intelektuáli, z ktorých jeden je sunita a druhý člen v Albánsku veľmi vplyvného Bratstva Bektaši*.
V prvej časti stretnutia vystúpia: Fra Ignazio De Francesco, mních z „Piccola Famiglia dell’Annunziata di Montesole“ (Italien), sunitský imam Lauren Luli, viceprezident moslimského spoločenstva v Albánsku a Haxhi Baba Edmond Brahimaj Kryegjyši, hlava spoločenstva Bektaši. Druhá časť sa venuje pastoračným témam. Abbé Vincent Feroldi, riaditeľ oblasti Vzťahov s islamom vo francúzskej cirkvi, bude hovoriť o výzvach pastorácie v oblasti kresťansko-moslimských manželstiev a o konkrétnych miestach medzináboženského dialógu. Claude Rault, em. biskup z Laghouat Ghardaia v Alžírsku poskytne skúsenosti z medzináboženského dialógu medzi kresťanmi a moslimami, založenom na vzájomnom prehlbovaní sa v druhej spiritualite.
Záver stretnutia tvorí prednáška Dona Andreu Paciniho, docenta na Teologickej fakulte v Turíne, o teologickom štatuse islamu v rámci dnešných kresťanských úvah o viere.
Na stretnutí prednesie biskup Khaled Akasheh, sekretár Komisie pre vzťahy s islamom v Pápežskej rade pre medzináboženský dialóg, pozdravný príhovor predsedu rady kardinála Jean-Louis Taurana. Bude informovať aj o aktivitách pápežskej rady i o apoštolskej ceste pápeža do Egypta, ktorej vrchol tvorilo stretnutie s veľkým imamom Univerzity al-Azhar.
Na stretnutí sa zúčastní aj apoštolský nuncius v Albánsku, arcibiskup Charles Brown a biskup Diecézy Tirana-Durres, George Frendo.

Stretnutie sa zakončí návštevou svätyne spoločenstva Bektaši v Kruje, duchovnom centre bratstva. –zg-

* Dervišský rád z 13. storočia nazvaný po Alevi Vali (svätom) Haji Bektašovi z Chorazanu, no založil ho sultán Balim. Rád má sídlo v Tirane a nachádza sa najmä na Balkáne okrem Bosny, kde moslimovia dali prednosť sunitským prúdom.

Švajčiarsky biskup pre mládež tiež podpisuje

Chur, 5.2.2018 (kath.net) 021 788 – Švajčiarsky biskup Marian Eleganti, predseda komisie pre mládež už tiež podpísal
„Priznanie k nezmeniteľným pravdám o sviatostnom manželstve“,
ktoré uverejnili traja kazašskí biskupi 31. decembra 2017. Potvrdil to biskup Atanáz Schneider v piatok pre kath.net. Doteraz podpísali text okrem troch autorov –Thomasa Petu, arcibiskupa z Astany, Jána Pawela Lengu, em. arcibiskupa Karagandy a Atanáza Schneidera pomocného biskupa z Astany: kardinál Janis Pujats, em. arcibiskup Rigy, arcibiskup Carlo Maria Vigano, býv. nuncius v USA, Luigi Negri, em. arcibiskup Ferrary, Rene Gracida, em. biskup Corpus Christi v USA a Andreas Laun, em. pomocný biskup zo Salzburgu.
Pre biskupa Schneidera bol podpis biskupa Elegantiho „skutočným prekvapením“. Vyjadril nádej, že dôjde k ďalším takýmto prekvapeniam. –zg-

Nový seriál: Svätokrádež alebo satira?

Viktória Sampová

Viedeň, 5.2.2018 (kath.net) 021 787 – „Miláčik žien“ v kňazskej sutane tancuje v priestore oltára, pobozká nejakú ženu a behá ako gauner po uliciach. To sú scény z nového nemeckého seriálu televízie RTL „Sankt Maik“, ktorá od 23. januára každý utorok láka k obrazovkám tisíce divákov …
Scenár: Podvodník sa vo vlaku vydáva za sprievodcu, okráda cestujúcich a náhodou objaví farára, ktorý práve zomrel. Vkĺzne do jeho sutany, aby sa zamaskoval a ujde. Na úteku pristane v malej obci Läuterberg, ktorá farára s radosťou prijme. Gauner sa rozhodne naďalej hrať farára a tento nepokrstený muž sa ujme úplne nových úloh. Má slúžiť omšu, dávať pomazanie chorým a vysluhovať manželskú sviatosť. Prirodzene, že nechýba ani aféra. Už krátke reklamné spoty pre každú novú časť seriálu ukazujú scény, ktoré mnohí katolíci môžu považovať za rúhavé. Nemecký katolícky denník „Tagespost“ má titulok: „Hranica prekročená až po rúhanie“ bez toho, že by však skutočne vyjadril kritiku nového seriálu!
Iná je však reakcia katolíkov na sieťach – tam možno čítať komentáre ako:
„V seriáli sa zosmiešňujú veci a osoby, ktoré sú katolíkom absolútne sväté. Ja som krstom a birmovkou zaviazaný k tomu, aby som za vieru a za Ježiša BOJOVAL, ak je to potrebné! A nie vždy znášať všetko, čo je bezprávím! […] Tento brak sa usadí v hlavách ľudí, im sa tu ukazuje, ako by si údajne mohli v sakrálnych priestoroch počínať! To nemožno nechať len tak. Producenti toho odpadu by sa okrem toho nikdy neodvážili šíriť niečo porovnateľné na verejnosti o inom náboženskom spoločenstve.“
Židovský predstaviteľ hlavnej úlohy 27-ročný Daniel Donskoj, narodený v Moskve, vyrastal v Berlíne a Tel Avive. V interview pripúšťa, že vypukla veľká diskusia o tom, ako sa správne prekrižovať: zľava doprava, či sprava doľava. V tomto seriáli sa naučil aj „Otčenáš“. V Anglicku vyštudovaný herec predtým pracoval ako model. Preklína zrejme najradšej po hebrejsky a rusky, ako sa dozvedáme z videí.
Tento syn ukrajinskej matky a ruského otca sám hovorí, že dúfa, že Cirkev vezme seriál s humorom a vyhlasuje: „V tomto seriáli nie je nič rúhavé, nič v seriáli nehovorí, že niečo je zlé, že viera je zlá. On dokonca ukazuje, že viera je niečo totálne krásne a čo s tebou môže urobiť, ten pocit spoločenstva je nádherný a stále znova sa opakuje. Aj Maik sa v spoločenstve naučí pocitu zodpovednosti a také veci.“
Kde je hranica medzi satirou a svätokrádežou či rúhaním? Musí si to katolícka cirkev nechať ľúbiť? Bude nejaká reakcia zo strany cirkvi? Je hranica iba tam, kde ju definuje herec alebo režisér, či predsa len nie už tam, kde ju vidia dotknutí ľudia? Musia sa provokovať emócie, aby sa urobil dobrý obchod? Nech odpovieme na tieto otázky akokoľvek, mne sa tu vynára predovšetkým otázka: Odvážil by sa nejaký režisér, či nejaká televízia vyprodukovať a vysielať niečo podobné v súvislosti s iným náboženským spoločenstvom? Veľmi o tom pochybujem. –zg-

Španielsko: Znásilnená na pútnickej ceste sv. Jakuba

Madrid, 5.2.2017 (kath.net) 021 786 – V Španielsku došlo k sexuálnemu zločinu, ktorý šokuje celú krajinu. Na slávnej pútnickej ceste sv. Jakuba bola 50-ročná pútnička znásilnená a na mraze ponechaná svojmu osudu. Zločin sa stal pri obci Portomouro, severne od Santiaga de Compostela. Informujú o tom noviny „La Voz de Galicia“.
Ženu pri pešej púti dvaja muži strhli do auta a tam ju znásilnili. Potom ženu vyhodili na pole. Šokovaná žena sa namáhavo dotiahla do ďalšej dediny a tam našla pomoc. Španielska „Guardia Civil“ pátra po páchateľoch. –zg-

Nemecko: „Hrozivá protikresťanská tendencia “

Bad Blankenburg, 5.2.2017 (kath.net/EAD) 021 785 – Ako oznámil Spolkový kriminálny úrad 2. februára, v minulom roku bolo 100 útokov na kresťanov. Medzi nimi vražda, deväť ublížení na zdraví, podpaľačstvo, útoky na kostoly a kresťanské symboly.
„Fakty tu sú a už sa to nedá zamiesť pod koberec: prenasledovanie kresťanov je aj v Nemecku trpká realita,“ konštatuje Uwe Heimowski, politológ Nemeckej evanjelickej aliancie (DEA). DEA víta, že z iniciatívy ministra vnútra Thomasa de Maizièra (CDU) sa v r. 2017 po prvý raz štatisticky zachycovali protikresťanské útoky separátne.
Už v r. 2016 misijná nadácia „Open Doors“ uverejnila správu o násilí proti kresťanom v utečeneckých táboroch.
„Počty sú jasné, ale ukazujú iba špičku ľadovca. Mnohé obete sú zastrašované a trestné činy sa neudajú. Hrozivá je tendencia, že násilie voči kresťanom rastie aj v Nemecku, povedal Heimowski a žiadal politické opatrenia.
Zopakoval požiadavku menovať poverenca pre náboženskú slobodu, ktorý sa ujme aj prenasledovania kresťanov. Dôležité je tiež urobiť presnú analýzu pozadia trestných činov, aby sa mohlo páchateľov identifikovať a preventívne konať. Treba kresťanov chrániť avšak bez predsudkov voči údajným skupinám páchateľov, ako dodal. –zg-

Služobný príkaz: Sudca musí kríž znova zavesiť

Miesbach, 5.2.2018 (kath.net) 021 784 – Nedávno dal sudca v nemeckom Miesbachu v procese s 21-ročným azylantom zvesiť v súdnej miestnosti kríž zo steny. Teraz reagovalo podľa novín „Tegernseer Stimme“ Bavorské ministerstvo spravodlivosti a „v rámci služobného dohľadu“ jasne prikázalo, aby sa znova nastolil bavorský štandard pre súdne siene tým, že sa kríž na súde v Miesbachu znova zavesí na stenu.
Prípad vyvolal veľkú diskusiu v celom Nemecku. Podľa novín „Bild“ dokonca už aj azylant vyjadril, že s krížom nemá problém. –zg-

Rusko: Cirkev si pripomína Leninov dekrét z r. 1918

Moskva, 4. 2.2018 (KAP) 021 783 – V ruskej pravoslávnej cirkvi si v nedeľu pripomenuli 100. výročie boľševického dekrétu „O oddelení cirkvi od štátu a školy od cirkvi“. Dekrétom z 5. februára 1918 vyhlásili všetok majetok cirkví za národný majetok a cirkvi zobrali kompetencie na náboženské vzdelávanie, ako aj krsty, sobáše a pohreby.
Dekrét, ktorým sa začalo 70-ročné prenasledovanie cirkví, svetová verejnosť málo kritizovala, lebo to zodpovedalo občiansko-liberálnych predstavám vyjadreným vo francúzskom „Zákone o oddelení“ (Loi Combes) z r. 1905, ktoré sa aplikovali aj v mnohých latinsko-amerických krajinách.
Ruská pravoslávna cirkev reagovala na dekrét ostro. Krajinský koncil Ruskej pravoslávnej cirkvi konštatoval, že ide o „zlovoľný zásah“ do štruktúry cirkvi a „otvorený akt prenasledovania“. Výslovne zdôraznila, že každá účasť na šírení leninského dekrétu a každý pokus jeho realizácie má za následok exkomunikáciu.
„Boží ľud reagoval mohutnými procesiami“ a bránením kostolov a kláštorov na útoky leninských robotníckych, roľníckych a vojenských rád, ako sa uvádza v správe „Orthodox Christianity“. Úsilie pravoslávnych veriacich brániť pravoslávne svätyne si len od februára do mája 1918 vyžiadalo 700 životov.
Všetkých 35 000 cirkevných škôl a teologických inštitútov podriadili ľudovému komisárovi pre vzdelávanie. Pozemky stratila cirkev už v novembri 1917. Všetci vojenskí kapláni boli prepustení. Cirkevné budovy zabral štát.
Na pomoc komunistom prišla zlá povesť mnohých biskupov a farárov. Považovali ich za poplatných štátu. Veriacim sa tiež nepáčilo, že kňaz často odovzdával úrad synovi. Väčšina ruských intelektuálov sa od vedenia cirkvi odvrátila. Tak to mal Lenin ľahké pri utláčaní cirkvi. Avšak v dekréte sa vyhol ostrým formuláciám. Likvidáciu zaodel do pekných slov, aby pravoslávnych Rusov nepopudil.
Vláda najmä v 20. rokoch masívne podporovala malé vznikajúce hnutia ako „hnutie obnovy“, ktoré si dalo meno „Živá cirkev“. Jej duchovní vystupovali v procesoch ako svedkovia proti kňazom verným Moskovskému patriarchátu. Už v prvých piatich rokoch sovietskej vlády zatkli viac ako 20 000 kňazov, mníchov a mníšok ale aj niekoľko desiatok biskupov. Niektorých okamžite popravili. –zg-

Kardinál Marx: Žehnanie homosexuálnych párov možné

Mníchov, 4.2.2018 (KAP/KNA) 021 782 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, kardinál Reinhard Marx, vidí v jednotlivých prípadoch priestor pre žehnanie homosexuálnych párov.
„Nové životné okolnosti a nové poznatky stavajú Cirkev pred výzvy. Kňazi musia túto situáciu jednotlivcov brať vážne a pastoračne ich sprevádzať. Tu treba aj povzbudiť k tomu, aby kňazi a pastorační asistenti poskytovali ľuďom v konkrétnych situáciách radu a útechu,“ povedal arcibiskup Mníchova a Freisingu v sobotu v „Interview týždňa“ Bavorského rozhlasu (BR).
Možnosť všeobecného schválenia žehnania homosexuálnych párov však Marx nevidí: „Sú veci, ktoré sa upraviť nedajú. No iba preto, že niet úpravy, neznamená, že sa v tých prípadoch pastoračne nič nedeje. To musíme prenechať jednotlivých pastierom,“ povedal kardinál Marx.
Osnabrücký biskup Franz-Josef Bode nedávno žiadal diskusiu v katolíckej cirkvi o tom, či farári majú žehnať homosexuálne páry.

O prosbe Otčenáša
V rozhlase Marx privítal aj aktuálnu diskusiu o prosbe modlitby Otčenáš „Neuveď nás do pokušenia“. Označil ako „veľmi dobré, že o takej ústrednej otázke našej kresťanskej modlitby tak seriózne hovoríme“.
Otčenáš je podľa slov kardinála pevnou súčasťou kresťanskej kultúry:
„No jazyk a chápanie sa v priebehu času menia. To je starosť, ktorá zamestnáva pápeža Františka: Chápeme túto prosbu ešte tak, že tým nenadobúdame falošný dojem, že Boh sám je zlý, človeka len skúša a robí z neho svoju hračku?“
V tejto prosbe ide o „skúsenosť cudzosti Boha“, vyhlásil Marx. „Všetko, čo ľudia prežívajú patrí síce k obsiahlej realite Boha, aj hodiny strachu, temnoty a noci. Napriek tomu ľudia pochybujú a majú pocit, že Boh je od nich ďaleko. Aj v takej situácii strachu sa ľudia smú k Bohu modliť a napríklad povedať: ´Nenechaj nás napospas, keď vidíme už len temnotu´“, povedal kardinál a zdôraznil:
„Otčenáš ide pod kožu, pretože oslovuje elementárnu núdzu, potreby a nádeje ľudí. K tomu patrí chlieb, ktorý potrebujeme pre život, vina, za ktorú potrebujeme odpustenie a pokušenie, pretože poznáme našu slabosť aj hodiny zúfalstva. To sa nemusí vymazávať, lebo to patrí k životu v slobode: Pretože iba keď sme slobodní, môžeme aj upadnúť do pokušenia a rozhodnúť sa proti dobru a nakoniec proti Bohu samotnému.“
V diskusii o nemeckom preklade prosby Otčenáša sa nemeckí biskupi vyjadrili proti zmene.

„Demokracia potrebuje vládu“
Kardinál Marx vyjadril aj želanie, aby Nemecko rýchlo dostalo novú vládu, lebo „demokracia potrebuje vládu“. Zásadou demokracie pre neho je, že všetci dostanú šancu. K tomu patria aj tí, ktorí sú v Nemecku noví. Chudobní a slabí potrebujú podporu, rovnako nezamestnaní a mnohodetné rodiny. To všetko sa spája aj s pojmom „sociálne trhové hospodárstvo“. Politika nedokáže síce vyriešiť všetky problémy, ale leitmotív novej vlády môže predsa znieť „šance pre všetkých“. –zg-

Pápežova návšteva v Argentíne: „Keď na to príde čas“

Vatikán, 4.2.2018 (KAP) 021 781 – Pápež František navštívi svoju vlasť Argentínu podľa biskupov „keď na to príde čas“. Povedal to nový predseda Biskupskej konferencie Argentíny, biskup Oscar Vicente Ojea, pre vatikánsky portál „Vatican News“ cez víkend po stretnutí s pápežom.
Pri nedávnej ceste pápeža do Čile a Peru prišla z Argentíny kritika, že František je po šiesty raz pricestoval do Latinskej Ameriky, no svoju vlasť doteraz vynecháva.
Na súkromnej audiencii u pápeža v sobotu bol okrem biskupa Oscara Vicenta Ojeu prítomný aj arcibiskup Buenos Aires, kardinál Mario Aurelio Poli. Podľa biskupa Ojeu boli témou rozhovoru biskupské synody o mládeži na jeseň 2018 a o Amazónii na budúci rok.
„Išlo o jednotu biskupov s tým, čo pápež učí, ako je napríklad exhortácia ‚Amoris laetitia‘. Pápež František nás vyzval, aby sme boli odvážni,“ povedal Ojea.
Orientačnú pomôcku argentínskych biskupov k „Amoris laetitia“ o manželstve a rodine pápež František výslovne pochválil. Táto pomôcka vidí pre znovu zosobášených rozvedených v jednotlivých prípadoch ako aj po „ceste rozlišovania“ s kňazom možnosť prijímať Eucharistiu. Neskôr bola táto časť dokonca oficiálne uznaná ako súčasť pápežského učiteľského úradu. –zg-

Pápež zakázal večné sľuby maltézskym rytierom

Fribourg-Rím, 4.2.2018 (KAP) 021 780 – Pápež František zakázal skladať večné sľuby maltézskym rytierom. Informovali o tom: Švajčiarska katolícka agentúra cath.ch a anglické katolícke noviny „The Tablet“ v sobotu. Ide o „predbežné opatrenie“ s cieľom napomáhať povolania, ktoré sú „v súlade s identitou zasvätených osôb, ako si to Cirkev želá“. Týka sa to zvlášť sľubu chudoby, ktorého nasledovanie „niektorí rytieri zrejme neberú dosť vážne“.
Substitút vatikánskeho Štátneho sekretariátu, arcibiskup Giovanni Angelo Becciu, rok po zásahu pápeža do vedenia rádu a začiatku reformy rádu, 12. januára, napísal list veľkému kancelárovi rádu, Rakúšanovi Ludwigovi Hoffmannovi-Rumersteinovi. Ten list ukazuje podľa „cath.ch“ úmysel pápeža, aby rytieri viac zodpovedali identite každého iného člena rehole a síce aj v sľube chudoby.
V januári 2017 bol veľký majster Suverénneho rádu maltézskych rytierov, Matthew Festing, vyzvaný, aby podal pápežovi Františkovi svoje odstúpenie. Pápež na to naznačil, že si želá duchovnú a morálnu obnovu rádu vrátane jeho vetvy skladajúcej sľuby. Celý reformný proces mal prebiehať pod vedením arcibiskupa Beccia, mimoriadneho delegáta pápeža.
Suverénny a nemocenský rád sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty má 13 500 členov a viac ako 100 000 dobrovoľníkov v 120 krajinách. No iba asi 50 rytierov zložilo sľuby. Bol založený v r. 1048 v Jeruzaleme na pomoc pútnikom a po križiackych výpravách sa centrum rádu postupne presunulo na Cyprus, Rodos a Maltu. Od r. 1834 je centrom Rím. Tam má rád vo svojom sídle extrateritoriálny status. –zg-

Pred piatimi rokmi ohlásil Benedikt XVI. odstúpenie

Vatikán, 3.2.2018 (KAP) 021 779 – Talianska vatikánska expertka Giovanna Chirri mala slzy v očiach, keď jej svitlo, čo to práve počula. Vtedy, 11. februára 2013, sedela vo vatikánskej tlačovej kancelárii a na obrazovkách s desiatkami žurnalistov sledovala príhovor Benedikta XVI. ku kardinálom. Po latinsky. Chirri rozumela tomuto starému jazyku. No tomu, čo počúvala, nechcela sprvu veriť, prosila o oficiálne potvrdenie. Povedal práve: „Declaro me ministerio Episcopi Romae renuntiare“? Súhlasí to skutočne, že Benedikt XVI. práve povedal, že vyhlasuje svoje odstúpenie z pápežského úradu a koniec jeho úradu bude večer 28. februára 2013?
Chirri dostala potvrdenie – potvrdil to hovorca Federico Lombardi – a senzácia sa rozletela svetom. V Nemecku bol fašiangový „Ružový pondelok“. Média varovali:“ Pozor, to nie je karnevalový špás!“ O niekoľko dní prišli obrázky, na ktoré si mnohí ešte spomenú. Rozlúčka na dvore Apoštolského paláca, helikoptéra, ktorá mizne nad kupolou Baziliky sv. Petra, krátky pozdrav z balkóna pápežského letného sídla Castel Gandolfo, tento raz taliansky: „Buona notte!“ – Dobrú noc!
Po prvý raz po vyše 700 rokoch pápež dobrovoľne odstúpil.
Dva týždne po tom zvolili jeho nástupcu, ktorému už v príhovore o odstúpení sľúbil poslušnosť. S odstupom sa môže zdať odstúpenie Benedikta XVI. ako správne. Veď kardinál Ratzinger v ostatných mesiacoch pontifikátu Jána Pavla II. v interview pre mníchovské katolícke noviny vyhlásil, že pápež prirodzene môže odstúpiť. U niektorých kardinálov to vyvolalo nevôľu, vraj je nevhodné také niečo verejne vysloviť. Svoje vlastné odstúpenie považoval za svoju „povinnosť“, ako neskôr Benedikt XVI. vysvetlil.
Čoskoro po svojom zvolení ho František navštívil. Obrázok dvoch rímskych pápežov, ktorí sa stretávajú, obehol svet a postupne sa stal zvyklosťou. Napríklad, keď František „emeritnému pápežovi“ – na toto označenie sa kladie veľký dôraz – predstavuje nových kardinálov, keď bol spočiatku Benedikt XVI. prítomný na slávnostných svätých omšiach. Františkova poznámka o „dobrom starom otcovi“ v bývalom kláštore „Mater ecclesiae“, ktorý môže počúvať a dávať rady, urobila zvyšok.
Obavy, že emeritný pápež by sa mohol stať protihráčom nového, sa nenaplnili. Tak má úradujúci pápež emeritného stále v blízkosti vo Vatikáne, odkedy vyhlásil Castel Gandolfo za múzeum. Niet teda nijakého priestorového protipólu. V osobnosti a štýle sa „farársky pápež“ z Buenos Aires a jeho predchodca „profesorský pápež“ z Bavorska líšia. Teologicky môžu byť odlišní. Nebezpečenstvo rozohrať ich proti sebe však vychádza z iných – tých, ktorí chcú z nich urobiť nástroje svojich záujmov.
Emeritný pápež mlčí menej, ako sa sprvu predpokladalo. Napísal predslov ku knihe kardinála Roberta Saraha v máji 2017. Prefektovi Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí priznal, že liturgia je u neho „v dobrých rukách“. František naproti tomu Saraha na jeseň pre jeho výklad motu propria „Magnum principium“ verejne pokarhal. Aj podrobná kniha interview s nemeckým autorom Petrom Seewaldom v r. 2016 – „Posledné rozhovory“ sa postarala o diskusie. Nesľúbil Benedikt XVI. pred odstúpením, že bude slúžiť Cirkvi ďalej v modlitbe? O mlčaní však nikdy reč nebola.
Verejne prehovoril Benedikt XVI. po odstúpení len veľmi zriedka. Keď mu v júli 2015 v Castel Gandolfe odovzdali čestný doktorát Katolíckej univerzity a konzervatória v Krakove, hovoril o klasickej hudbe a viere. K tomu sa pridávajú poloverejné príhovory – ako pri narodeninových návštevách z Bavorska. Nedávno vyšiel pozdravný príhovor pre kardinála Müllera. Pre všetky písomné vyjadrenia si Benedikt XVI. predtým pýta povolenie svojho nástupcu.
Po prvých týždňoch a mesiacoch po odstúpení vyzeral emeritný pápež oddýchnutejší a sviežejší. Dve veľké reformy kúrie a prístupu k zneužívaniu v Cirkvi, ktoré už nemohol realizovať, symbolicky odovzdal v dvoch veľkých kartónoch spisov svojmu nástupcovi.
Benediktovo zdravie sa medzitým stalo krehkejším, na jeseň jeho pád s modrinami v tvári spôsobil rozruch. Duševne je naďalej úplne svieži, ako hovoria tí, čo ho navštívia. Návštevy Františka sa stali zriedkavejšími. O stretnutiach s inými sa dozvieme, ak o tom chcú hovoriť sami návštevníci. Boli zrejme aj takí hostia, ktorí sa u Benedikta XVI. chceli sťažovať na Františka. No tých jeho predchodca – ako František sám raz povedal – „okamžite vyhnal zo dvora“ a to vraj „bavorských spôsobom“, ako dodal.
Cirkevných právnikov zamestnáva Benediktovo odstúpenie dodnes – najmä otázka, či a ako sa má odstúpenie ďalšieho pápeža právne upraviť. Jeho nástupca František je presvedčený, že tento krok nezostane jediným prípadom. –zg-

Andalúzia má prísny antidiskriminačný zákon o LGBT

Žiaci sa už nesmú učiť, že existujú dve pohlavia. Nové predpisy platia aj pre katolícke školy, ktoré sú štátne uznané.

Sevilla, 2.2.2018 (kath.net/LSN/jg) 021 778 – Socialistická väčšina parlamentu autonómnej Andalúzie schvália antidiskriminačný zákon na ochranu osôb LGBT. Má zabrániť „diskriminačným postojom voči osobám LGBT v spoločnosti, v zdravotníctve, pri oddychu a športe, v rodine a iných oblastiach“.
Zákon zakazuje „opakované používanie zhadzujúcich výrazov pre sexuálnu orientáciu, pohlavnú identitu a výrazy pohlavnosti“ vo všetkých médiách vrátane sociálnym médií.
Vládu zaväzuje prostredníctvom samoregulácie zabezpečiť etický kódex pre médiá, ktorý zabráni každej diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie.
Deti majú podľa toho zákona „právo“ na lieky, ktoré spomaľujú pubertu, aby nevyvinuli nijaké sekundárne pohlavné znaky, ktoré si neželajú.
Kto má sklon k rovnakému pohlaviu, alebo trpí zmätením ohľadne pohlavia, nesmie dostať psychologickú pomoc, ktorá má za cieľ zmenu vnímanej sexuálnej alebo pohlavnej orientácie!
Vyučovacie materiály „nesmú byť binárne“. To znamená, že žiaci sa už nesmú učiť, že existujú dve pohlavia. Školy v Andalúzii musia učiť, že existuje „právo“ prijať druhé pohlavie. Učebnice majú sprostredkovať „rešpekt a ochranu mnohorakosti sexuálnej orientácie a pohlaví, ako aj výrazu pohlavnosť“. Majú prezentovať telesnú a sexuálnu mnohorakosť a „diverzitu rodiny“.
Predpisy platia aj pre katolícke školy, ktoré sú štátne uznané.
Biskupi Andalúzie zákon ostro kritizovali. Vyhlásili, že „ohrozuje slobodu názoru, slobodu svedomia, slobodu vzdelania aj náboženskú slobodu“. „V prvom rade je v nebezpečí právo rodičov na výchovu detí, ale aj základné práva tých, ktorí pôsobia v školstve, zdravotníctve a médiách,“ napísali biskupi v stanovisku. –zg-

Napriek dogmám? – „Práve kvôli dogmám!“

Salzburg, 2.2.2018 (kath.net) 021 777 – Keď sa veľká rakúska spisovateľka Erika Mittererová stala katolíčkou, zvolala jej evanjelická teta: „A to napriek dogmám?“ Na to spisovateľka: „Práve aj kvôli dogmám!“
Dospela k názoru, že dogmatika Cirkvi sa rovná kostre tela. Život sám nie je v kostre – ale bez nej by nemohol život existovať.
Bez rámca pevne stanovenej náuky Cirkvi by boli iba „nezávislé, subjektívne a nakoniec nič nehovoriace náuky.“ Áno, tak to je. Bez Cirkvi s jej pravdami, by existovali zrejme iba sekty, ktoré by sa akosi odvolávali na Ježiša. V skutočnosti považujú mnohí evanjelickí teológovia biblické príbehy za vynájdené legendy v službe nejakého spoločensko-politického cieľa.
Slovám pani Mittererovej zodpovedá aj slávna veta kardinála Newmana:
„Od môjho 15. roku života bola dogma základným princípom môjho náboženstva. Iné náboženstvo nepoznám, na pojem iného náboženstva nedokážem ani pomyslieť. Náboženstvo ako čistý cit je pre mňa snom a podvodom“ (Apologia pro vita sua, 71, 3.) „Základným princípom“ hovorí Newman – a bez základov, bez pevnej pôdy pod nohami, nejde ani nič iné v živote. Či nie? –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *