Život Cirkvi vo svete 28/2021

Obsah

Svätý Otec späť z nemocnice, cestou sa poďakoval v bazilike

Pápež František po operácii – analýza a perspektívy.

Po prvý raz riadil František Cirkev z nemocničnej postele

Kardinál Hollerich – generálny relátor Synody biskupov 2023

Kardinál Parolin: Francúzsko si zaslúži návštevu pápeža

Škótski biskupi: Pápež príde na sumit o klíme do Glasgowa

Kardinál Robert Sarah: „Benedikt XVI. – pápež liturgického pokoja“

Kardinál Piat z Maurícia sa dožíva 80 rokov

+ Zomrel kardinál Laurent Monsengwo v Kongu

Podsekretárka Synody biskupov: Synoda nie je parlament

Tokijský arcibiskup: Katolíci na olympiáde nemajú ísť do kostolov!

Paríž: Arcibiskup vyrezal Monštranciu v postave Panny Márie!

Počas protestov na Kube bol zbitý a zatknutý kňaz

Kanada: Ochrankár premiéra Trudeaua zmlátil reportérku!

Joe Biden chce odoberať rodičom deti od troch rokov!

Taliansko: Biskupi aj vedci za prepracovanie zákona proti homofóbii

Francúzsko: Islamistickej vražde kňaza sa dalo zabrániť!!!

Vražda Leonie Afgancami a zamlčiavanie zásadného problému

Kňaz: „Cítim neuveriteľný pokoj – nech so mnou robia, čo chcú“

Zasvätenie sa Panne Márii Škapuliarskej

Kráľovná škapuliara a Matka Milosrdenstva, zasväcujem ti nielen svoju dušu a večné šťastie, ale prijmi Nepoškvrnená Panna aj moje telo, aby si ho mohla účinne brániť pred hriechom a žiadostivosťou, pokušeniami sveta a chorobami, pred lenivosťou a nástrahami zlého ducha. Zošľachti moje srdce podľa Najsvätejšieho Srdca tvojho Syna Ježiša Krista.
Panna Mária, odovzdávam ti svoje myšlienky, modlitby, prácu, city, rozum, pamäť a vôľu, aby si ich usmerňovala pre moje dobro a pre dobro Cirkvi. Prostredníctvom šiat tvojich čností pošli na tento svet Kristov pokoj a lásku, lebo on je Boh a žije a kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

**************************

Z vašich reakcií aj na súčasnú situáciu:

Milá pani Zuzana, pochválený buď Ježiš Kristus!

… Nám kňazom treba ísť na hlbinu a vytrvalo označovať príčiny, korene daného stavu. A to je potom oveľa ťažšie, lebo by sme sa museli všetci skutočne obrátiť a potom robiť to, čo nám Duch Svätý vnukne, aby sme sa postavili proti presile a verne niesli vlajku s Kristovým Krížom na všetky bojiská súčasnosti. A je ich viac ako dosť. …
Toho rozdrobenia a rozdelenia je už viac ako dosť, aj medzi „tradičnými katolíkmi“. Treba pravdivo hovoriť a úctivo si vymieňať postoje a nadovšetko priľnúť k Zjavenej Pravde a Tradícii.
Súčasná situácia je zložitá, bolestná a ťažká. Ale Pán Boh dáva každému potrebné svetlo a milosti, aby ho v pravde poznával a nasledoval. Nech Vás Pán žehná, o. P.

* * *

… Mám prosbu. Budem mať prednášku o Eucharistii:
Skôr sa tento svet zaobíde bez slnka, ako bez Eucharistie.
Pozvalo ma spoločenstvo na EMfest – medžugorské stretnutie na Slovensku na Staré Hory. Ak budete cítiť, že mi môžete pomôcť nejaký zdrojom, literatúrou, veľmi dobre máte premeditované posolstvá dona Gobbiho. Môže to byť nejaký impulz – sama vidíte ako sa dnes rozdáva Eucharistia, niet úcty, niet viery.. aj strážcovia Eucharistie – duchovní pastieri zlyhali… Váš podnet? Nech Duch Svätý koná…. Pán Boh zaplať!
… Stále myslím na najväčšie ohrozenie života Cirkvi, posolstvo posolstvo Panny Márie z La Sallete: Rím stratí vieru … kňazi sa stanú stokou … Kde niet viery, niet úcty, A PRAVEJ ÚCTY.
Ako nás môže Boh ochraňovať, keď neveríme a ešte ho urážame? „Dokonalá láska zaháňa strach.“
Vaša vernosť spočíva teraz v tom, že musíte znášať zneuctenie Pána … prijímaním na ruku – tak prinášajte vynáhradu za tento hriech, odprosujte. Možno príde čas, keď budeme musieť platí životom. … On nám to ukáže. Vaše srdce napriek tomu zostáva čisté a sväté, lebo vy trpíte, keď takto prijímate! V tej chvíli sa modlím za Vás a na Vaše úmysly 2 hodiny pred Sviatosťou Oltárnou, Žehnám! + o. J.

* * *

Myslím si, ak budeme mlčať, skaly sa rozkričia.. Teší ma, že sa ľudia už prebúdzajú, ale či to bude stačiť, neviem. Satan sa len tak ľahko nevzdá. Angažovanie sa našej hierarchie je pre mňa absolútne nepochopiteľné. Vidíte, ak zaznie nejaký dobrý hlas z úst poľského biskupa, tak okamžite vznikne krik tzv. slušných, ktorí sa ten hlas snažia umlčať, alebo kriminalizovať. Ale je veľmi slabá, vlastne žiadna reakcia zodpovedných
žiaľbohu cirkev a pravdy viery a morálneho života už nemá kto brániť. Je to určite smutné, ale je to súčasť nášho zápasu. Pozdravujem Vás veľmi srdečne! o. J. Š.

* * *

Pán Boh zaplať za všetko, čo robíte pre nás! Prečo niektorí spolubratia nereagujú? Možno závidia odvahu brata Štefana, alebo majú výčitky, že oni to nedokázali ani nedokážu a pod.
Máte pravdu, oddýchnite si a čas ukáže, ako ďalej. „Keď Boh s nami, kto proti nám?“ o. Š. F.

* * *

Ďakujem Vám – aspoň za seba – za Vašu prácu. Ono to je tak na tom našom políčku – človek robí, robí a nevidí ovocie. Ale to je dobré, že ho nevidí, lebo aspoň nespyšnie, že čo všetko dokázal. Pán nás učí pokore. Nech Vás posilňuje vo Vašom živote, či už budete pokračovať aj napriek zastrašovaniu – veď diabol vie len lákať alebo strašiť – alebo iným problémom, ktoré musíte prežívať, alebo že už nebudete viac posielať Život Cirkvi. Určite budete aj naďalej pracovať na poli evanjelizácie a šírenia Božieho kráľovstva. Všetko dobré od Pána. o. I.
* * *

Veľmi pekne ďakujem. Prajem Vám milosť, aby Vás Pán chránil od každého zla a požehnal službu pravdy, ktorú konáte s takou láskou, páter F.

* * *
Zuzka,
pozdravujem a prajem požehnaný čas, čas milosti a sily. Aj ja sa pripájam k novéne.
Nech Ťa Boh žehná a napĺňa radosťou zo spásy. o. J.

* * *

Prajem Ti, Zuzka, pekný a požehnaný deň. Robíš ešte správy? Aj maličkosť môže priniesť veľa svetla k lepšiemu pochopeniu toho, čo sa deje.
Každý deň pred spaním dávam požehnania, a dávam aj osobitne pre Teba s prosbou o ochranu pred Zlým. Pozdravujem Ťa, prajem Ti všetko dobré a žehnám o. P.

**************************

Na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla v Nitre 027 683

Hlavný celebrant slávnosti poľský arcibiskup Stanislav Gądecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska, v homílii pripomenul význam misie solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda pri rozvoji kresťanstva na území obývanom Slovanmi, ako aj ich prínos k formovaniu ich morálnych základov. Ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa a povedal:
„Keď sa knieža Rastislav v roku 863 obrátil na cisára s prosbou o misionárov, duchovný stav obyvateľov Nitrianskeho kniežatstva napĺňal optimizmom, ľudia pohanstvo odmietali. To sa však už nedá povedať o dnešných obyvateľoch Európy.“
Arcibiskup Gadecki poukázal na to, že mravné hierarchie sa výrazne zvrátili:
„Vo svete našich otcov bol homosexualizmus zakázaný a poznačený pohŕdaním a dnes je nielen ospravedlňovaný, ale priamo predkladaný ako chvályhodný.“
Poľský arcibiskup v homílii odsúdil potraty, rozvody, samovraždy a liberalizmus v Európe. Spomenul tiež v júni schválenú rezolúciu Európskeho parlamentu chorvátskeho europoslanca Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví žien. Odmietol, že by medzinárodné dokumenty hovorili o existencii práva na umelý potrat a označovali ho za ľudské právo.
V závere príhovoru arcibiskup pripomenul dôležitosť cyrilo-metodského odkazu slovami:
„Je výzvou Boha k svetu, výzvou k spytovaniu svedomia slovanských národov a odprosovania Boha za nedostatok úcty k životu.“

**************************

Svätý Otec späť z nemocnice, cestou sa poďakoval v bazilike

Vatikán, 14. júla (RV) 027 682 – Pápež František je už doma z nemocnice. Na Poliklinike Gemelli, kde sa 4. júla podrobil operácii hrubého čreva, strávil celkovo desať nocí.
Ako informoval riaditeľ vatikánskeho Tlačového strediska, Svätého Otca prepustili z nemocnice v stredu po 10:30. Cestou autom zo štvrte Monte Mario, kde sídli Univerzitná poliklinika Gemelli, urobil pápež František malú zachádzku na rímsky Esquilín, aby sa v Bazilike Santa Maria Maggiore poďakoval za dobrý výsledok operácie.
Ako uviedol hovorca Matteo Bruni v odpovedi na otázky novinárov, Svätý Otec sa pred milostivým obrazom Panny Márie, Záchrany rímskeho ľudu (Salus populi romani) pomodlil „za všetkých chorých, osobitne za tých, s ktorými s stretol počas dní svojej hospitalizácie“. Do Domu sv. Marty vo Vatikáne sa pápež František vrátil krátko pred 12-tou hodinou.

Pápež František po operácii – analýza a perspektívy.

„Il Sismografo“ je para-vatikánska informačná stránka, ktorá od r. 2012 zaznamenáva všetko čo sa v tlači uverejní o Cirkvi a o pápežovi v taliančine, španielčine, portugalčine, angličtine a vo francúzštine.

„Il Sismografo“ – komentár zo 7. júla 2021 027 681

V prvom rade želáme skoré uzdravenie, modlíme sa za pápeža Františka a ďakujeme Bohu, ktorý ho chránil v tomto citlivom okamihu, dal mu schopnosť uzdravovať sa a vitalitu. Treba tiež pripomenúť, že tím lekárov a klinika patria k najlepším vo svete. Je tu však významný detail, ktorý teraz mnohí podceňujú, ignorujú alebo manipulujú – choroba, ktorá pápeža postihla, je ťažká a degeneratívna a môže byť dokonca chronická.
Tlačová kancelária Vatikánu zo 6. júla ubezpečuje, že pápež „raňajkoval“ a teda môžeme vyvodiť, že operácia nebola taká zdrvujúca a to je dobrá správa.
Pápež sa iste vráti do Vatikánu, aby pokračoval v ceste po stopách sv. Petra, ale už nebude ten istý. Celá tá rétorika o superkondícii Jorge Maria Bergoglia škodí jeho imidžu aj charizme. Ľudia, ktorí správy čítajú, vidia, či počúvajú, nie sú hlúpi, či neschopní uvažovať a klásť si otázky a sú milióny rodín, ktorí mali podobné skúsenosti so seniormi. Vieme, že po laparoskopii, ktorá narazila na neprekonateľné prekážky, sa pápež musel podrobiť 5-hodinovej operácii, odstránili mu niekoľko centimetrov hrubého čreva a nasledovalo prísne skúmanie na histológii.
Zrelí veriaci pochopia, že pápež František bude musieť žiť život, tento dar od Boha, s mnohými obmedzeniami – telesnými, fyziologickými, aj čo sa týka látkovej výmeny. Bude pravidelne kontrolovaný a hospitalizovaný na klinike Gemelli.
Je dobré preto s pokojom vyčkať, čo pápež urobí po rozhodnutiach lekárov a bez tlaku médií. Nieto dôvodu vymýšľať niečo kvôli jeho profilu a už najmenej nejaké cesty.
Vieme, že František by rád išiel v septembri do Budapešti a na Slovensko, ale dnes nikto nevie, či to bude možné.
Musí sa starať o zdravie a musí mať podporu nás katolíkov. Vie, že musí život veľmi zmeniť pre únavu, obmedzenia, vo výžive, a prídu aj rehabilitácie. Malá možnosť, ako mu byť blízko, kým dôjde k silám, čo bude dlhý, pomalý, zložitý proces a spočíva v tom, že sa ukončí lichotenie v tlači. Pápež František to nepotrebuje.

Po prvý raz riadil František Cirkev z nemocničnej postele

Vatikán, 10.07.2021 (KAP) 027 680 – Správa o operácii pápeža prišla ako blesk z holého neba. Vatikán reaguje bulletínmi správ.
Podľa nich sa vo Vatikáne veľa nezmenilo s výnimkou bulletínov. Naďalej sa robia osobné rozhodnutia a oznamujú posolstvá pápeža. Veľa sa však aj tak nedeje – sú prázdniny. Samozrejme nie sú audiencie, no jeho spolupracovníci môžu naliehavé veci s ním diskutovať, pokiaľ lekári dovolia. Dokiaľ vie pápež komunikovať je v úrade. Čítal už aj nejaké texty.
Čo treba robiť, ak je pápež neschopný riadiť Cirkev o tom veľa nehovorí ani kánonické právo. Kánon 335: „Pri vakantnosti stolca rímskeho biskupa sa nesmie vo vedení Cirkvi nič meniť, no treba zohľadniť mimoriadne zákony pre tieto prípady.“ Tie však neupravujú neschopnosť pápež riadiť veci.
Každý biskup musí určiť, kto ho zastupuje v poradí: koadjutor, pomocný biskup, generálny vikár alebo iný. Či František takéto poradie stanovil, nie je známe.
No v súčasnosti je pápež od takej situácie ešte veľmi vzdialený. Súčasné odstúpenia a menovania biskupov zrejme už predtým konzultoval s prefektmi Marcom Ouelletom a Luisom Taglem.
Okolo svojho stavu František rozruch nerobí. Ján Pavol II. hospitalizácie oznamoval a prosil o modlitby, súčasný pápež chce iba vedieť najdôležitejšie informácie.
Ani inak jeho dovolenky, vianočné zvyky, alebo vlastné zdravie verejnosť nemá čo zaujímať, ako si hovorí tento Argentínčan. No to nevylučuje, že v r. 2019 poskytol dlhé interview pre knihu „Zdravie pápežov“ a informácie o svojej pľúcnej operácii a neuróze z doby vojenskej diktatúry. Ale to už je dávno.
Vydrží 84-ročný pápež svoje doterajšie tempo aj naďalej? Asi sotva. Už v marci pri lete z Bagdadu priznal, že cestovanie je veľmi namáhavé. A vie, že času mu ubúda.
Po pandémii na jar 2020 tempo nakrátko zabrzdil, no potom sa znova rozbehol. Interview, video-posolstvá, online-konferencie, encyklika, výnosy o reformách a obnovy! Deň pred hospitalizáciou oznámil Vatikán dlho očakávaný proces vo finančnom škandále. Ten sa má stať testom Františkovej reformy kúrie.
Koľko síl Jorge Bergoglio znovu nadobudne, to sa ukáže. Bude v každom prípade v zostrenej pozornosti médií najmä ak má znova už v nedeľu viesť modlitbu Anjel Pána z 10. poschodia kliniky Gemelli.

Kardinál Hollerich – generálny relátor Synody biskupov 2023

Pápež František menoval luxemburského kardinála Jean-Claude Hollericha za „generálneho relátora“ Synody biskupov o synodalite na jeseň 2023

Vatikán, 9.7.2021 (kath.net/KAP) 027 679 – Pápež František menoval luxemburského kardinála Jean-Claude Hollericha (62) do kľúčovej pozície budúcej Synody biskupov na tému synodality. Bud pôsobiť ako generálny relátor tejto synody, ktorá sa koná na jeseň 2023, ako oznámil Vatikán 8. júla. Kardinál Hollerich má zhrnúť stav diskusie a v prípade potreby sprostredkovať medzi rozdielnymi postojmi.
Synoda biskupov na tému synodality sa plánuje na október 2023. S cieľom urobiť Cirkev vcelku ako synodálnejšiu sa majú konať porady najprv na diecéznej a potom na kontinentálnej úrovni. Téma znie: „Synodálna Cirkev: Spoločenstvo, participácia, poslanie“. Dvojročná svetová synoda biskupov sa začne v októbri tohto roku.
Synoda biskupov Katolíckej cirkvi je celosvetový poradný orgán pápeža. Riadne synody sa konajú každé tri až štyri roky. V roku 2018 to bola XV. riadna synoda na tému „Mládež“. Popri tom sú tu aj mimoriadne svetové stretnutia biskupov týkajúce sa jednotlivých regiónov sveta ako Synoda biskupov o Amazónii v r. 2019.
Generálny sekretariát synody organizuje z poverenia pápeža prípravy na synody – v tomto prípade je to dvojročný poradný proces. Stará sa tiež o realizáciu väčšinou trojtýždňových zhromaždení biskupov ov Vatikáne a poskytuje impulzy pre následné spracovanie témy v diecézach.

Kardinál Parolin: Francúzsko si zaslúži návštevu pápeža

Paríž, 11.07.2021 (KNA) 027 678 – Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin znova oslovil možnosť návštevy pápeža vo Francúzsku. Pápež František prejavil svoj záujem už u francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ako povedal pre francúzsky katolícky denník „La Croix“ z pondelka. Dodal, že nemôže uviesť dátum, ale dúfa v skorú návštevu:
„Pretože Francúzsko si zaslúži návštevu Svätého Otca.“
Pri krátkej návšteve Alsaska pred týždňom kardinál Parolin povedal, že o možnej pápežovej návšteve na jeseň v Marseille sa ešte nerozhodlo. František je však za jednodňovú cestu.
Kardinál zaujal postoj aj k vatikánskemu finančnému škandálu okolo luxusných nehnuteľností Svätého stolca v Londýne. Povedal, že stavia na tom, že proces, ktorý sa začne 27. júla pred vatikánskym súdom, vynesie pravdu na svetlo aspoň z juristického a ľudského pohľadu a dodal: „Skutočnú pravdu pozná iba Pán.“ .
V jadre ide v procese o straty investícií vo výške 350 miliónov eur do londýnskej nehnuteľnosti, sprievodných provízií a iných výdavkov. Obžaloby znejú za spreneveru, korupciu, vydieranie, umývanie špinavých peňazí, podvod, zneužitie úradu a falšovanie dokumentov. Štátny sekretariát sám bude vystupovať ako občiansky vedľajší žalobca.

Škótski biskupi: Pápež príde na summit o klíme do Glasgowa

Glasgow/Vatikán, 12.07.2021 (KAP) 027 677 – Podľa hovorcu Biskupskej konferencie Škótska príde pápež František počiatkom novembra na summit o klíme do Glasgowa. Tlačová kancelária BKŠ uvádza:
„Hlava Cirkvi bude v Škótsku iba veľmi krátky čas a väčšinu času strávi na konferencii COP26. Kvôli krátkosti času nebudú žiaľ želateľné pastoračné, ekumenické, ani medzi náboženské stretnutia možné. No biskupi dúfajú v stretnutie s hlavou Cirkvi. Oznámili mu to v želaní skorého uzdravenia po operácii.“
Vatikán návštevu zatiaľ nepotvrdil.

Kardinál Robert Sarah: „Benedikt XVI. – pápež liturgického pokoja“

Emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult ocenil na Facebooku význam motu propria „Summorum Pontificum“ pápeža Benedikta XVI.

Vatikán, 12.7.2021 (kath.net/pl) 027 676 – Emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah, ocenil na Facebooku význam dokumentu Summorum Pontificum pápeža Benedikta XVI. z r. 2007. Kath.net dokumentuje výpoveď kardinála Saraha v plnom znení:

*******
„Benedikt XVI. zostane v pamäti histórie nielen ako veľký teológ, ale aj ako pápež dokumentu „Summorum Pontificum“ – ako pápež liturgického pokoja, ktorý skrze latinskú gregoriánsku liturgiu postavil ekumenický most ku kresťanskému východu. Zostane v pamäti ako pápež, ktorému ležala na srdci vôľa znovu dosiahnuť kresťanské korene a jednotu Európy a ktorý sa postavil proti nezmyselnému sekularizmu a ničeniu európskej kultúry.
Od motu propria Summorum Pontificum nastúpila Cirkev napriek ťažkostiam a odporu cestu liturgickej a duchovnej reformy, ktorá je síce pomalá, ale nezvratiteľná.
Napriek nekompromisnej klerikálnej opozícii proti dôstojnej latinskej gregoriánskej liturgii, ktorá je typická pre tento klerikalizmus, ktorý pápež František opakovane pranieroval,
v srdci vznikla Cirkvi nová generácia mladých ľudí.
Táto generácia pozostáva z mladých rodín, ktoré ukazujú, že táto liturgia má budúcnosť, pretože má minulosť, históriu svätosti a krásy, ktorú nemožno cez noc vymazať alebo zrušiť.
Cirkev nie je bojové pole, na ktorom sa hráme, aby sme vyhrali tak, že sa pokúšame škodiť duchovnej citlivosti svojich bratov vo viere. Benedikt XVI. francúzskym biskupom povedal:
„V Cirkvi je miesto pre všetkých“ – pretože my vieme, ako sa navzájom s rešpektom k sebe správať a spolunažívať tak, že budeme Pána v jeho Cirkvi chváliť a v nej zostávať.“
Liturgická kríza viedla ku kríze viery. Rovnako nás úcta k riadnemu ako aj mimoriadnemu obradu katolíckej liturgie povedie k misionárskemu impulzu evanjelizácie a my sa konečne dostaneme von z tunela krízy.“

Kardinál Piat z Maurícia sa dožíva 80 rokov

Počet kardinálov z Afriky s právom voliť pápeža klesá na 8 percent

Port Louis, 14.07.2021 (KAP) 027 675 – Maurice Evenor Piat, biskup Diecézy Port-Louis na ostrove Maurícius, sa 19. júla dožíva 80 rokov. Tým dosahuje hranicu možnosti voliť pápeža. V kolégiu kardinálov tak zostáva ešte 123 z 221 kardinálov s právom voliť pápeža v možnom konkláve.
Pápež František má veľké srdce pre malé ostrovné štáty. Po biskupoch ostrovov Tonga, Haiti, St. Lucia a Kapverdských ostrovoch bol biskup Maurice Piat z Maurícia v r. 2016 už piatym zástupcom týchto krajín, ktorého menoval za kardinála. Biskupom diecézy hlavného mesta Port-Louis sú v kolégiu kardinálov zastúpené všetky svetové moria: Pacifik, Atlantik aj Indický oceán. Pápež, ktorý po prvý raz v encyklike vyzval k boju proti klimatickým zmenám, chcel tým obetiam tohto vývoja očividne prejaviť svoju solidaritu.
Kardinál Piat videl svet. V Írsku vstúpil v r. 1962 do rehole spiritánov a študoval podnikové hospodárstvo. V Ríme študoval teológiu. V indickom Bangalore zbieral praktické skúsenosti v pastorácii. V Paríži navštevoval kurz formátorov kňazov. A nakoniec pôsobil ako duchovný pastier a bol poverený pastoráciou cirkevných spoločenstiev vo svojej domovine.
Od r. 1991 je vo vedení Diecézy Port-Louis, najprv ako koadjutor kardinála Jeana Margeota a od r. 1993 je jeho nástupcom. Je aj členom Stálej rady zhromaždenia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru.
Tento rok stratili právo voliť pápeža z Afriky až traja kardináli: Gabriel Zubeir Wako (Chartum/Sudan), Wilfried Fox Napier (Durban/Južná Afrika) a Maurice Evenor Piat. Ich počet tak klesá na 15 – teda iba 8 percent voličov pápeža.

+ Zomrel kardinál Laurent Monsengwo v Kongu

Vatikán, 12.7.2021 (RV) 027 674 – Vo veku 81 rokov zomrel v nedeľu 11. júla kardinál Laurent Monsengwo Pasinya, emeritný arcibiskup Kinšasy v Konžskej demokratickej republike. Posledné dni prežil vo francúzskom Versailles, kam ho previezli kvôli liečbe. V minulosti bol blízkym poradcom pápeža Františka ako člen Rady kardinálov.
Správu o úmrtí uznávaného duchovného pastiera a neohrozeného verejného zástancu pravdy v úsilí o pokoj a zmierenie v jeho vlasti, oficiálne oznámila Kinšaská arcidiecéza. Miestny arcibiskup kardinál Fridolin Ambongo vyslovil sústrasť príbuzným zosnulého aj všetkým, ktorých jeho smrť zasiahla. Termín poslednej rozlúčky zatiaľ nebol stanovený.
Zo zahraničia ako prvá vyjadrila kondolenciu Konferencia biskupov Francúzska, ktorá pripomeTokyo archbishop tells Catholics coming for Olympics to ‘refrain from visiting churches’ due to COVID fears
Archbishop Kikuchi’s July 12 directive asked athletes and any visitors to Tokyo to stay away from Catholic churches, referencing the ‚important duty‘ of protecting those who ‚have received God’s gift of life.‘
nula zosnulého týmito slovami:
„Kardinál Monsengwo bol veľkou postavou konžskej cirkvi. Bol mužom pokoja, neúnavne zaangažovaný v dialógu a zmierovaní vo svojej krajine. Bol mužom odhodlanosti a odvahy, ktorý bez ústupkov verejne pomenúval politické zneužívania a kompromitujúce skutočnosti, ktorých bol svedkom.“
Laurent Monsengwo Pasinya sa narodil v r. 1939, kňazstvo prijal ako 24-ročný, za biskupa ho v r. 1980 vysvätil pápež Ján Pavol II. a v r. 2010 mu Benedikt XVI. udelil kardinálsky titul. Kardinál Monsengwo zastával rôzne pastoračné úrady, naposledy ako arcibiskup Kinšasy, hlavného mesta Konžskej demokratickej republiky. Bol aj predsedom celoafrického združenia biskupských konferencií SECAM.
Ako biblický teológ a prvý Afričan, ktorý získal doktorát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, bol v r. 2008 špeciálnym sekretárom Biskupskej synody o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi.
Pápež František vymenoval 13. apríla 2013 kardinála Monsengwa Pasinyu za člena Rady kardinálov, ktorej úlohou je pomáhať pápežovi pri riadení univerzálnej Cirkvi a pri vypracovaní projektu revízie apoštolskej konštitúcie o Rímskej kúrii Pastor bonus. Túto funkciu vykonával konžský kardinál až do októbra 2018, keď ho z nej Svätý Otec uvoľnil na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov.
Kardinál Monsengwo, ktorý s plným nasadením pracoval za pokoj a zmierenie vo svojej vlasti, v januári 2018 vystúpil s neohrozeným karhavým hlasom voči tvrdej represii vtedajšej manifestácie katolíkov zo strany režimu prezidenta Josepha Kabilu.
Telesné pozostatky kardinála Laurenta Monsengwa Pasinyu budú prevezené do Kinšasy a uložené na mieste posledného odpočinku v miestnej katedrále. -jb-

Podsekretárka Synody biskupov: Synoda nie je parlament

Bonn, 15.7.2021 (kath.net/KAP) 027 673 – Teologička a podsekretárka na sekretariáte Synody biskupov, Nathalie Becquartová (52), zdôraznila duchovný charakter Synody biskupov. V srtedu na podcaste „Himmelklar“ zdôraznila:
„Cirkev síce má svetské štruktúry, no nesmie sa obmedziť na tieto ľudské dimenzie. Skutočne to teda nie je parlament ako v demokracii, ale spojenie ľudských a duchovných rozmerov Cirkvi.“
Ako prvú ženu menoval pápež František túto francúzsku teologičku na spomínaný post vo februári. Má tak na starosti prípravu svetovej Synody biskupov, ktorá bude otvorená na jeseň s mottom:
„Za synodálnu Cirkev – spoločenstvo, participácia a poslanie.“
Záverečné zhromaždenie biskupov v októbri 2023 vo Vatikáne sa na želanie Františka pripravuje najprv skrze diecézne procesy. Diecézy, rehole a teologické fakulty majú zhrnúť svoje idey, skúsenosti a otázky na dotazníku, diskutovať o tom a stať sa tak vedúcou líniou pre synodálnejšiu Cirkev.
„Tento medzinárodný proces je dôležitým aspektom úspechu synody. Dúfame, že tak získame čo možno diferencovaný obraz života viery našej Cirkvi na celom svete,“ zdôraznila pani Becquartová.
Nathalie Becquartová dostane v rámci svojho postu – tiež ako prvá žena – aj právo hlasovať na Synode biskupov. Hoci obsah synody dobre rozpoznáva, nie je jej vlastné právo hlasovať ústredným aspektom:
„Najdôležitejšie pre mňa je, aby sa ženy od počiatku na procese podieľali, vniesli tam svoje hlasy, hrali aktívnu úlohu počas celého procesu a nie až pri hlasovaní.“

Program procesu napríklad v Rakúsku
Rakúski biskupi už načrtli svoj program synodálneho procesu na letnom plenárnom zasadnutí v Mariazelli. Proces pápeža privítali a vyslovili mu podporu. Vyzvali všetkých veriacich „spoločne a jednotne sa vydať na cestu“ a uviedli:
Synodalita znamená otvorene a úprimne o veciach diskutovať, navzájom sa počúvať a spoločne sa vhĺbiť do modlitby, aby sme spoznali, čo nám Boh dnes chce povedať.“
Zodpovedným za synodálny proces v Rakúsku bude salzburský arcibiskup Franz Lackner a podporí ho v tom korutánsky diecézny biskup Josef Marketz.
Katolícka akcia Rakúska začala vlastný proces a do konca júla už zbiera idey. Na september plánuje synodálne zhromaždenie.

**************************

Tokijský arcibiskup: Katolíci na olympiáde nemajú ísť do kostolov!

Tokio, July 14, 2021 (LifeSiteNews) 027 672 – Odložená olympiáda v Tokiu sa koná od 23. júla. Katolícky arcibiskup Tarcisio Isao Kikuchi požiadal všetkých katolíkov, ktorí prídu do Tokia, aby „sa vzdali návštevy kostolov z dôvodu nešírenia covidu-19“. Arcibiskup vydal príslušnú direktívu 12. júla v súvislosti s tým, že japonská vláda vyhlásila ďalší „núdzový stav“ od 12. júla do 22. augusta. Olympiáda sa koná od 23. júla do 8. augusta a paralympiáda od 24. augusta do 5. septembra.
Metropolitná oblasť Tokia je zahrnutá do obmedzenej zóny, kde sa bude konať veľká časť olympijských pretekov a to bez divákov. Na štadiónoch vo vzdialenejších regiónoch Fukušima, Miyagi a Shizuoka bude povolených 50 percent divákov a do 10 000 ľudí.
Arcibiskup vyhlásil, že reštrikcie zavádzajú občianske autority, no cirkev si želá ešte dodatočné opatrenia a dodal: „Schádzanie sa atlétov z celého sveta vyvoláva starosť, že sa zvýši počet ďalších prípadov nákazy.“
Hoci Tokijská arcidiecéza plánovala zabezpečiť duchovné potreby športovcov na olympiáde, teraz arcibiskup Kikuchi vyhlásil: „Rozhodli sme sa zrušiť všetky plány a tak nebudeme pôsobiť na olympiáde ani na paralympiáde.“
Preventívne tiež katolíkom zakázal navštevovať kostoly v Tokiu a uviedol: „Okrem toho všetci, ktorí prídu na olympiádu do metropolitnej oblasti Tokia, dostanú informácie o preventívnych opatreniach proti infekcii vo farnostiach a požiadame ich, aby sa vzdali návštev kostolov. Myslime na to, že je našou dôležitou povinnosťou chrániť nielen svoje životy, ale aj chrániť všetkých, ktorí od Boha dostali dar života.“
Také odporúčanie katolíckeho biskupa, aby sa ľudia vyhýbali sviatostiam, sa stáva už akosi bežné vzhľadom na opatrenia proti covidu. Veriaci v Tokijskej arcidiecéze majú tiež stále dišpenz z nedeľnej omše. A omše môžu navštevovať iba v najbližšom kostole.
Cirkev registruje aj návštevníkov kostolov, ak by informácie potrebovali občianske orgány pri prípadnom šírení nákazy. Veriaci musia dodržiavať prísne opatrenia a nesmú spievať.

Paríž: Arcibiskup vyrezal Monštranciu – postavu Panny Márie!

Reakcia na „monštranciu“ pačamamy v Mexiku!

Paríž (kath.net – Juliana Bauer) 027 671
„Stratili sme krásu schránky, ale nestratili sme Klenot, ktorý obsahovala: Krista, ktorý je prítomný vo svojom slove a Tele, ktoré vydal za nás.“
To boli prvé slová parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita po strašnom požiari katedrály Notre Dame pre „Le Figaro“ 16. apríla 2019). On sám s Božím darom rezbárskeho umenia, vytvoril asi rok predtým krásnu „schránku“ pre Eucharistiu – Ježišovo Telo.
Viac či menej náhodou? som narazila na umelecký talent parížskeho arcibiskupa a na iné jeho zobrazené diela. Mimoriadne ma fascinovala práve Monštrancia v podobe Panny Márie – asi 40 cm vysoká socha vytvorená s mimoriadnou jemnosťou. Arcibiskup vytvoril vzácnu schránku z dreva a ako sa zdajú prezradzovať obrázky – očividne z lipového dreva, ktoré rezbári ešte dnes uprednostňujú pri práci. Dlhú dobu nazývali lipové drevo aj „lignum sacrum“, t. j. sväté drevo, pretože z neho rezbári a sochári tvorili mnohé oltárne tabule a sochy svätcov.
Arcibiskup Michel Aupetit vytvoril celú postavu Panny Márie. Pred pozorovateľom stojí štíhla postava s dlhým odevom až po zem s hlavou a hornou časťou tela zahalenou do závoja, s ktorým splývajú ramená. Spod závoja vykúkajú vlasy nad čelom – jemný náznak mladej ženy, ktorá by mohla pochádzať aj z našej modernej doby a tým po vyše 2000 rokov prelamuje čas i priestor. Panna Mária objíma oboma rukami lunulu skrývajúcu Hostiu, ktorú má blízko pri srdci – v blízkosti „Lásky svojho srdca“, ako to v r. 2019 vyjadril arcibiskup vo vianočnej homílii. Súčasne objíma a chráni ramenami tehotné telo tušiac, vediac, že v jej tele a v chlebe je prítomný jej Syn – Boží Syn rovnako významným spôsobom. „Celé gesto podčiarkuje veľká ruka“, ruka Boha, Otca, ktorá sa zdá vyrastať z odevu a kladie sa na ľavú ruku Márie.
Panna Mária skláňa hlavu, oči ma privreté a prikláňa sa k svojmu Dieťaťu. Na jemnom obličaji má zasnený úsmev. Jej pery sú zľahka pootvorené, akoby sa prihovárala Dieťaťu, ktorého „vnútornú prítomnosť“ s radosťou vníma.
Arcibiskup Aupetit modeloval postavu Márie v súmernej plastickej forme, na ktorej sa decentne odráža svetlo i tieň. Jemne plynúce kontúry a profil závoja trocha pripomínajú jemný štýl , ktorý charakterizoval Madony neskorej gotiky. Aj keď ako moderný umelec vynechal zbytočné línie a formy a dal prednosť pohľadu na vlastnú, jednoduchú postavu, ktorú nevytvoril pre ňu samu, ale aby slúžila ako schránka skrytého Ježišovho Tela.
Takto realizoval arcibiskup Aupetit svojou citlivou a vzácnou prácou nielen umeleckú výpoveď a jej stvárnenie. Oveľa viac je vložená do jeho hlboko zakorenenej viery, ako ju nedeľu čo nedeľu hlása. Jeho mariánske homílie aj iné dokážu osvetliť podstatné aspekty jeho postavy Božej Matky a zvlášť ňou prezentované najvrúcnejšie spojenie s Kristom v Eucharistii.
Hlavnou témou v homíliách je Eucharistia a stretávanie ľudí s eucharistickým Kristom. Arcibiskup Aupetit stále zdôrazňuje Ježišovu lásku – „nezrovnateľné stretnutie lásky“ – ktoré sa manifestuje v jeho oddanosti znameniu Chleba, ba Eucharistiu dokonca označuje ako „rendez-vous lásky … s Pánom “ (homília 15.03.2020).
V tejto láske sa prezentuje hlboký vzťah Ježišovej Matky k Synovi pretože Mária je žena, ktorá sa celým bytím odovzdala Božej láske“ , Bohu, ktorý „sa môže vyjadrovať iba v dokonalosti lásky“. Ona prijala „Božiu milosť v celej jej plnosti“. A ona je tou, ktorá nás vedie životom až k večnému životu“ (homília 01.01. 2019).
V postave Ježišovej Matky – schránky jej Syna – sa tieto výpovede obrazne prezentujú. Je to „Božia milosť v celej jej plnosti“, ktorá sa vyjadruje v geste Božej ruky položenej na ruku Márie. Mária nesie svojho Syna Ježiša a Božieho Syna, ktorý sa dáva ľuďom za pokrm a dáva im večný život, ako sv. Ján evanjelista podáva Ježišove slová: „Je som živý Chlieb, ktorý zostúpil z neba. …“ (Jn 6,51).
Vo vianočnej kázni arcibiskup zasa úzko spája Dieťa v jasliach s eucharistickým Chlebom. Máriino gesto ukladanie Ježiška do jasiel vykladá ako „prorocké gesto“: „Do jasiel vkladáme potravu. Ježiš neskôr povie: ‚Moje telo je pravý pokrm.‘ Je to Chlieb z neba, Chlieb života, ktorý dáva večný život. …“ (Homília 24.12.2019). …

Počas protestov na Kube bol zbitý a zatknutý kňaz

Kuba, 13. júla 2021 (Christianitas) 027 670 – Ako sme už informovali, na Kube v nedeľu prebehli po celej krajine bezprecedentné demonštrácie (https://www.christianitas.sk/na-kube-vypukli-protesty-proti-socialistickej-diktature/). V tomto „komunistickom raji“ sú pritom demonštrácie zakázané pod hrozbou tvrdých trestov. Prezident Miguel Diaz-Canel vyzval „všetkých revolucionárov a všetkých komunistov“, aby vyšli do ulíc a „čelili im“. Takto bol týmito elementami zbitý a následne zatknutý kňaz, otec Castor Álvarez, ktorý sa snažil brániť protestujúcich. Kňaz je v súčastnosti zadržiavaný na policajnej stanici v mestečku Camaguey a je obvinený z podnecovania „verejného neporiadku“.
Arcibiskup jeho oblasti, Mons. Wilfredo Pino Estevez, sa podľa amerických katolíckych médií „snažil kňaza navštíviť“. Najprv sa mu to nepodarilo, ale neskôr ho polícia upovedomila, že mu dá tú možnosť.
Mimo otca Álvareza boli v Camaguey zadržaní aj viacerí katolícki veriaci, ktorí sa protestov proti komunistickej diktatúre tiež zúčastnili. Podľa arcibiskupa sú „naďalej držaní v policajných celách“.
Pre Catholic News Agency sa vyjadril aj otec Montes de Oca, ktorý vysvetlil, čo sa na Kube vlastne deje. Podľa neho je v ostrovnej krajine nedostatok potravín a veľká chudoba. Podiel viny má aj koronavírusová kríza, ktorá odhalila nedostatok liekov a nemocnice, ktoré doslova kolabujú. Na Kube dochádza v súčasnosti ku každodenným výpadkom elektriny. V krajine je strach, že sa opäť prepadne do hlbokej sociálnej krízy, ako tomu bolo krátko po páde Sovietskeho zväzu, najväčšieho ekonomického a politického partnera fidelovského režimu. Kňaz pokračuje:
„Súčasná situácia vrhá Kubáncov späť do obdobia krízy, čo je našou národnou traumou, hlavne do rokov 1992 až 1994. V tomto období bývali výpadky elektriny dlhé hodiny.“
Avšak ani v tých rokoch nezažila Kuba, podľa otca de Oca, to, čo sa stalo v nedeľu: „To, čo sa udialo na Kube teraz, je absolútne nezvyčajné a to najmenej za šesť dekád. Mám 40 rokov a nikdy som nevidel niečo také – všetky tie protesty a všetky tie násilné represie zo strany vlády.“
Komunistický prezident tiež vystúpil v národnej televízii a za hlavného „organizátora“ protestov označil USA. „Povedal, že vydáva rozkaz na boj a že sú pripravení urobiť čokoľvek… zvolal všetky komunistické sily, aby so všetkým (po ruke) šli proti protestujúcim“, vyjadril sa kňaz. „A (v uliciach) bolo množstvo násilia proti protestujúcim, ktorí manifestovali mierumilovne. Neviem, čo sa stane a kam to všetko povedie. Želal by som si, aby sa stalo niečo dobré, ale vážne neviem. Dúfam, že Božia ruka zasiahne a na konci bude triumfovať pokoj a mier.“ M G

Kanada: Ochrankár premiéra Trudeaua zmlátil reportérku!

Pýtala sa premiéra, prečo nenazýva pálenie 20 kostolov „zločinmi z nenávisti“?!

Coquitlam, British Columbia, 13.7.2021 (LifeSiteNews) 027 669 – Reportérka Drea Humphreyová bola minulý týždeň zbitá ochrankárom kanadského premiéra Justina Trudeaua. Položila mu otázku, prečo nenazval vypaľovanie kanadských katolíckych kostolov zločinmi z nenávisti.
Ochrankár Humphrey zdrapol reportérku novín „Rebel News“ a násilne ju vytrhol z blízkosti premiéra Trudeaua, keď kráčala vedľa neho počas jeho návštevy v Britskej Kolumbii a kládla mu otázky:
„Hovorili ste o najväčších zlách Kanady, o minulých veciach, ktoré sa neurobili dobre. Kedy budete hovoriť o 20 vandalmi vypálených kostoloch? Oni vypaľujú kostoly, devastujú ich a vy to nenazývate zločinom z nenávisti.“
Trudeau však len kráčal ďalej a pokračoval v robení selfie, keď žurnalistka, registrovaná členka Nezávislej tlačovej agentúry, bola násilím odvedená …
V Kanade zdevastovali a iba za týždeň do tla vypálili najmenej 20 katolíckych kostolov. Vlna kriminality nasledovala po intenzívnom spravodajstve médií o hroboch domorodých detí pri katolíckych rehoľných internátoch.
Trudeau povedal 2. júla: „Je neprijateľné a zlé ak sa akty vandalizmu a podpaľačstva šíria po krajine vrátane voči katolíckym kostolom.“
No v zápätí kritiku zmiernil slovami:
„Keď však o tom uvažujem, tak chápem hnev, ktorý sa šíri proti federálnej vláde, proti inštitúciám ako Katolícka cirkev. Je to reálne a úplne pochopiteľné pri danej hanebnej histórii, ktorú si stále viac uvedomujeme.“
„Toto nepotrebujeme od našich politických vodcov v tomto bode,“ komentoval to Brian Lilley z novín Toronto Sun. „To, čo potrebujeme je niekto, kto pevne stojí a jasnými slovami odsúdi takéto akcie. Ak hovorí, ‘Odsudzujem to, ale je to pochopiteľné,’ tak to nie je jednoznačné odsúdenie! V skutočnosti ani len odsúdenie, pretože hovorí, že je to pochopiteľné!“
„Ak by to bol útok na mešitu po teroristickom útoku islamistických radikálov, Justin Trudeau by neváhal vysloviť veľmi jednoznačne, že to bolo zlo! Nebol by tam priestor na vykrucovanie sa! Nebolo by tam ‘Áno, ale …‘“ …
Právnici poslali list polícii, v ktorom uviedli, že žurnalisti z Rebel News musia mať možnosť pracovať bez ohrozovania, udeľovania pokút a bez strachu pred políciou!

Joe Biden chce odoberať rodičom deti od troch rokov!

Washington, D.C., 9.7.2021 (LifeSiteNews) 027 668 – Prezident Joe Biden navrhuje rozšírenie verejného vzdelávania na deti od troch rokov a to mimo ich domova! Má to byť súčasť jeho plánu „Build Back Better“(Vráťme sa, ale budujme lepšie). Biely dom na svojej stránke k tomu uvádza:

„Amerika je na kolenách. Milióny stratili prácu, príjem, zdravotnú starostlivosť či drobné podniky a to nie vlastnou vinou. Dokonca aj pred covidom už mnohé rodiny bojovali o prežitie, mali starosť o budúcnosť svojich detí. A farební, hispánci, emigranti a ženy sa nikdy nemohli plne zapojiť do hospodárstva. Prezident Biden verí, že je čas nielen vrátiť sa, ale nie k starým ekonomickým slabostiam a nerovnostiam. Toto je chvíľa znovu prebudovať americkú ekonomiku pre naše rodiny a budúcu generáciu. ‚Build Back Better‘ je trojstupňový plán Bidena na záchranu, obnovenie a prebudovanie krajiny.

V stredu Biden tvítoval:
„12 rokov vzdelávania už nestačí na konkurenciu v 21. storočí. Preto moja agenda ‚Build Back Better‘ zaručí štyri ďalšie roky verejného vzdelania každej osobe v Amerike – dva roky predškolskej výchovy a dva roky slobodnej komunity na vysokej škole. President Biden (@POTUS) July 7, 2021

Nie je jasné, či bude predškolská výchova povinná – lebo to by znamenalo nútiť trojročné detičky opustiť domov!

V r. 2019 demokratická kandidátka na prezidentku a senátorka Kamala Harrisová utrpela porážku, keď chcela rozšíriť vyučovanie na 10 hodín denne! To malo rodičom pomôcť pracovať dlhšie a nemusieť si hľadať opatrovanie detí.
V novembri 2018 článok Nadácie pre ekonomické vzdelávanie uviedol riziká, nevýhody a dokázané negatívne následky, ak sa deti budú umiestňovať do školy stále mladšie a mladšie a kládla si otázku:
„Ak mesto New York rozširuje univerzálny program vzdelávania na 3-ročné deti, bude za tým nasledovať aj povinná školská dochádzka pre detičky v predškolskom veku?“

Taliansko: Biskupi aj vedci za prepracovanie zákona proti homofóbii

Vatikán, 10.7.2021 (kath.net/ KAP) 027 667 – Predseda Biskupskej konferencie kardinál Gualtiero Bassetti, je otvorený novej formulácii plánovaného zákona proti homofóbii v Taliansku:
„Verbálna nóta Vatikánu talianskemu veľvyslanectvu pri Svätom stolci kritizovala veľké priestory možnej interpretácie zákona, lebo by sa tak mohlo trestať slobodné vyjadrovanie etických a náboženských presvedčení,“ povedal kardinál pre noviny „La Repubblica“ z 9. júla a zdôraznil:
„Vierouka pápeža je jasná: Homosexuálov sa má prijímať s rešpektom, súcitom a citlivo bez diskriminácie. No je súčasne dobrou diplomatickou praxou vymieňať si verbálne nóty a Svätý stolec poukázal na kritické body v novele zákona bez spochybnenia sekulárneho štátu. Dúfam, že pápežom iniciovaná Synoda biskupov hlas kresťanov v spoločnosti urobí znova zreteľnejšie počuteľným.“
Vo verbálnej nóte Vatikánu sa o. i. uvádza:
„Sloboda a práva Katolíckej cirkvi sa niektorými časťami v texte zákona neprijateľne obmedzujú. Ak by vstúpil to platnosti, mohlo by to byť porušenie konkordátu z r. 1984! Preto prosíme, aby sa naše výhrady zohľadnili.“
Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin k tomu zdôraznil, že v nijakom prípade nejde o blokádu, ale o pochybnosti.
Kardinál Gualtiero Bassetti ďalej zdôraznil:
„Nejde o spochybňovanie sekulárneho štátu a homosexuálov sa má vždy prijímať s rešpektom, súcitom a citlivosťou – bez nespravodlivej diskriminácie. Ale veľké priestory na interpretáciu v tejto novele zákona sú neprijateľné! Som otvorený pre novú verziu návrhu zákona. Konkrétne ide napr. o to, že by katolícke školy mohli mať povinnosť zúčastniť sa na národnom akčnom dni proti homofóbii, lesbofóbii, bifóbii a transfóbii. Biskupskej konferencii okrem toho vadí formulácia ‚genderovej indetity‘, ktorá zaberá v zákone veľa priestoru.“

Novela zákona nazvaná po jej iniciátorovi, ktorým je Alessandro Zan (Partito Democratico), má dať pod zvláštnu ochranu osoby LGBT. V novembri schválila text ešte za ľavicovej vlády Giuseppe Conteho komora poslancov a potom sa projekt zabrzdil. Za novej vlády viacerých frakcií Maria Draghisa novela zákona teraz leží v senáte.
Politici strány Lega a Forza Italia výhrady Vatikánu zdieľajú, z druhej strany však prišla drsná kritika vatikánskej nóty. A premiér Mario Draghi zdôraznil: „My sme sekulárny štát a nie cirkevný štát.“
300 profesorov kritizuje zákon o homófobii

Po výhradách Vatikánu k plánovanému zákonu proti homofóbii žiadalo zastavenie procesu schvaľovania zákona aj 300 profesorov. Vo výzve združenia „Lettera 150“, z ktorej citovali talianske médiá v sobotu, kritizujú vedci nejasné definície a riskantné veľké priestory na interpretáciu zákona a píšu:
„Definície sa zmenili na dogmy, ktoré obmedzujú slobodu názor všetkých ľudí! Tak sa aj kritika alebo disenz stávajú trestným činom! Nedefinuje sa ani obsah zakázaných diskriminujúcich konaní. Tým sa môžu rozhodnutia napríklad cirkví alebo iných iniciatív trestno-právne stíhať. Napríklad skutočnosť, že isté úrady sú otvorené iba jednému pohlaviu.“

Francúzsko: Islamistickej vražde kňaza sa dalo zabrániť!!!

„Vezmeš nôž, vojdeš do kostola, spôsobíš zmätok, odrežeš dve – tri hlavy a hotovo!“
Páchateľ bol iba v domácom väzení – varovanie jeho matky polícia nebrala vážne!

Bonn/Paríž, 10.07.2021 (KAP) 027 666 – Islamistická vražda francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela pred piatimi rokmi v Saint-Étienne-du-Rouvray v Normandii vyvolala zdesenie na celom svete. Teraz uverejnené rešerše a výsledky vyšetrovania ukázali: Odpornému činu 26. júla 2016 bolo možné zabrániť. Obaja páchatelia boli polícii známi. Podľa expertov výsledky vyšetrovania a úsudky justície a protiteroristických orgánov poukazujú na príliš neskorý zásah napriek nebezpečiu. Informuje o tom francúzsky týždenník „La Vie“.
Protokoly dialógu oboch páchateľov s džihádistom Rachimom Kassidom okrem toho dokazujú, že nešlo o nezávislú samoradikalizáciu, ale o cielene zo Sýrie plánovaný atentát! Kassim mal byť v r. 2017 zabitý z lietadla.
Oboch páchateľov sledovala už pred činom tajná služba a justícia. Jeden z nich bol zatknutý pred útokom pri pokuse vycestovať do Sýrie a vstúpiť k teroristom islamského štátu, bol obžaôlovaný, no neskôr prepustený. Druhý bol v čase činu už iba v domácom väzení, lebo polícia posúdila, že sa vzdal radikalizácie. Varovania matky páchateľa polícia nebrala vážne! Experti na terorizmus vyhlásili, že tajné služby majú nedostatočné technické vybavenie aj nedostatok personálu.

Miesto zločinu vedome zvolené
Kostol v Saint-Étienne-du-Rouvray v Normandii, kde bol kňaz Hamel 26. júla 2016 pri svätej omši zavraždený bol vedome zvolený. Páchatelia diskutovali s Kassimom o meiste útoku a zvažovali kostol, synagógu alebo nočný klub. Z propagandistických dôvodov sa útoku na synagógu vzdali. Kvôli vojenskej aktivite Francúzska na Blízkom Východe chceli trafiť „francúzsky symbol“ a nechceli, aby sa spravodajstvo po atentáte zameralo na izraelsko-palestínsky konflikt. V jednom chate páchateľov sa uvádzalo:
„Židia by to využili na ich malé manipulácie. Vezmeš si nôž, vojdeš do kostola, spôsobíš zmätok, odrežeš dve, tri hlavy a hotovo.“
Vražda 85-ročného kňaza vyvolala zdesenie. Otec Hamel sa na fare Saint-Etienne-du-Rouvray angažovla v medzináboženskom dialógu. Predseda regionálnej Rady moslimov, Imam Mohamed Karabila, ocenil Hamela po smrti ako „muža pokoja, náboženstva a charizmatického muža“. Moslimské spoločesntvo vo Francúzsku sa zreteľne od páchateľov dištancovalo a odmietlo im náboženský pohreb. Pápež František slávil omšu na pamiatku zavraždeného a dovolil arcibiskupovi v Rouene, Dominique Lebrunovi vystviť v ktosole fotografiu zavraždeného, keďže ten „je už blahoslavený“. Formálny proces blahorečenia otvorili v r. 2017.

Vražda Leonie Afgancami a zamlčiavanie zásadného problému

Vražda mladučkej Leonie otriasla Rakúskom a cirkev k tomu mlčí! K útoku islamistov vo Würzburgu tamojší biskup nemlčí. Závažné problémy migrácie sa napriek tomu ignorujú.

Komentár: Roland Noé

Viedeň, 10.7.2021 (kath.net) 027 665
Volala sa Leonie, mala 13 rokov a pred niekoľkými dňami ju štyria afganskí azylanti (16-23 rokov) nadrogovali, zneužili, udusili a mŕtvu vyhodili na ulici. Znova raz šokoval nepochopiteľný zločin migrantov krajinu a podobné rozhorčenie vládne aj v Nemecku nad útokom islamistov vo Würzburgu, ktorý mnohé médiá rýchlo odbavili ako čin psychicky chorého. To, že muž kričal „Allahu akbar“, bola len taká zvláštna náhoda …
Mnohí rodičia detí sa naozaj pýtajú, čo všetko sa ešte musí stať, aby politici ukončili svoje rečičky a skutočne urobili všetko, aby chránili obyvateľstvo. Od r. 2015 je totiž jasné, že Rakúsko, Nemecko a iné krajiny sa od migračnej krízy stali neistými. To, že zločineckí migranti sa v Rakúsku odsúvajú naďalej príliš málo a oneskorene, je škandál. Rýchly odsun je preto naliehavo potrebný na ochranu obyvateľstva a dôsledné prihliadanie na to, kto do našej krajiny prichádza rovnako. Politikov, ktorí sa vyslovujú za nekontrolované prisťahovalectvo a problém islamizmu relativizujú alebo zamlčujú, by sme ako občania už nemali voliť. Politici a zodpovední v justícii ako aj médiá, ktoré to zľahčujú, nesú preto jasnú spoluzodpovednosť za vraždy, zločiny, znásilnenia atď., ktoré sa tu páchajú navyše od r. 2015.
V r. 2020 bolo v Rakúsku 4800 zločinných Afgancov a sotva pre niekoho z nich to znamenalo podľa politika Geralda Grosza nejaké dôsledky. Aj vláda kancelára Kurza tu nesie napriek niekedy jasným slovám veľkú zodpovednosť.
„Keď sme voči netolerantným tolerantní, pretože chceme integrovať neintegrovateľné, zomierajú ľudia!“ napísal Gerald Grosz.
K tomu treba spomenúť aj importovaný antisemitizmus, na ktorý sa politici, cirkvi a médiá tak sťažujú. K tomu citát svetoznámeho kráľa módy Karla Lagerfelda:
„Nemôžeme – aj keď medzitým ležia desaťročia – zavraždiť milióny židov a potom prijímať milióny ich najhorších nepriateľov do krajiny!“
Naspäť k prípadu „Leoni“. Ako cirkvi reagovali na tento zločin? V Rakúsku de facto vôbec nijako! Zavraždenie Leonie vo Viedni si cirkev vôbec nevšímala. Kardinál Schönborn, ktorý sa inak každý týždeň vyjadruje ku všetkému možnému aj nemožnému v plátku „Heute“, ktorý denne láka čitateľov svojimi sexuálnymi príbehmi, k tomu mlčí. Podobné mlčanie prišlo aj od Diecézy Graz-Seckau, kde Erich Hohl, diecézny referent pre migráciu, týždenne vypúšťa tlačové správy, aby ešte viac migrantov priviedol do Rakúska. To, že väčšia Rakúšanov to podľa prieskumov už vôbec nechce, diecézu nezaujíma. K problémom, ktoré migrácia do Rakúska priniesla, mlčí aj väčšina biskupov.
V Nemecku sa za týmto „jednotlivým prípadom“ vo Würzburgu niekoľko dní trocha smútilo a znova sa prešlo k dennému poriadku. Würzburský biskup Franz Jung povedal: „Som hlboko otrasený z toho odporného činu.“ Slávil aj zádušnú svätú omšu a zúčastnil sa na ľudskej reťazi.
K zásadnému problému však tiež mlčal a túto pravdu by sa naozaj malo vysloviť. V Nemecku existujú od r. 2015 tisíce časovaných bômb, ktoré môžu každú chvíľu vybuchnúť a znova zaútočiť na ľudí vždy a všade!
Rakúsky žurnalista Christian Ortner už pred rokmi v novinách „Wiener Zeitung“ napísal: „Prečo sa moslimský svet nevyhne otázke, aké kompatibilné je jeho náboženstvo skutočne s moderným svetom.“
Podivuhodne zhodnotil zločin vo Würzburgu politik Gerhard Papke:
„Nový trend hodnotenia krvavého činu vo Würzburgu znie, že sa zanedbala psychická starostlivosť o azylantov. Charita a iné organizácie žiadajú viac peňazí na terapie. Je zasa na vine nemecká spoločnosť? Je to nepochopiteľné!“
Jednu otázku si však politicky nestranne položiť musíme: Prečo sú práve ľavičiari za prisťahovanie mužov, ktorí vzhľadom na demokraciu, toleranciu, feminizmus a LGBTQ atď. zastávajú pravý opak ich názorov? A kde zostáva zodpovednosť voči domácemu obyvateľstvu a tým moslimských rodinám, ktoré sa integrujú a ktoré násilnícki islamisti považujú za odpadlícke a sú nimi takisto ohrozované diskrimináciou, prenasledovaním a smrťou? To je podobné, akoby sa hasiči každý rok snažili robiť nábor do svojho zboru medzi podpaľačmi.
Mimochodom obeťami islamistov vo Würzburgu boli Christiane H., Johanna H. a Steffi W. Dodnes k tomu kancelárka Angela Merkelová nestratila ani slovo! My by sme ale ich mená nemali nikdy zabudnúť!

Kňaz: „Cítim neuveriteľný pokoj – nech so mnou robia, čo chcú“

Kňaz suspendovaný za pravdu o morálnej politike demokratov USA

La Crosse, Wisconsin, 9.7.2021 (LifeSiteNews) 027 664 – V exkluzívnom interview pre LifeSite, farár James Altman z amerického La Crosse povedal, že v situácii, keď ho biskup suspendoval zo slúženia svätých omší a kázania cíti v duši iba pokoj:

„Cítim neuveriteľný pokoj bez ohľadu na to, čo sa so mnou stane. Hovorím to preto, lebo ak sa tieto dvere zatvoria, iné sa otvoria. Túto skúsenosť som už v živote mal. Otvoria sa menšie dvere, ak sa veľké zatvoria, alebo sa otvoria dokonca ešte väčšie. Neočakávam, že mi Boh mi dá blikajúce neónku o slovami: ‘Toto je miesto, kam teraz pôjdeš’ . To nie je spôsob ako Boh pôsobí, pretože on by nezasahoval do našej slobodnej vôle.“
Pátra Altmana 8. júla biskup informoval, že ho odstraňuje z postu farára Farnosti sv. Jakuba mladšieho a zbavuje ho kňazských úloh na neurčito. Dekrét biskupa Williama J. Callahana uvádza, že má zakázané sláviť Najsvätejšiu Eucharistiu s farníkmi okrem jeho starých rodičov. Nemá dovolené ani kázať, krstiť ani sobášiť.“ Môže iba spovedať a udeľovať pomazanie chorým.
Má žiť v Diecéze LaCrosse a najmenej raz za mesiac sa má stretávať s vikárom a má sa zúčastniť na mesačných exercíciách, aby sa mohol „duchovne uzdraviť“ a uvažovať o príkazoch dekrétu. Dekrét je účinný dokiaľ bude prítomná „príčina suspendovania“, ale tá sa vôbec nešpecifikuje! Biskup sa vyjadril, že kňaz „rozdeľuje ľudí“ a jeho pastorácia je „neúčinná“.
Farár Altman vydal minulý rok video s názvom „Nemôžete byť katolíkom a demokratom“. Dostával po tom veľmi podlé výhražné telefonáty a naozaj hrozné správy. Biskup Callahan kritizoval kňaza za jeho „spôsoby a tón“ na čo Altman reagoval slovami:
„A čo spôsoby a tón 10 000 detičiek, ktoré boli rozsekané minulú sobotu? V čo by som dúfal a je jedno, čo si ľudia myslia, je to, že k nám bude prenikať je Božia láska. Láska, ktorú rozpoznávam, pretože Boh ma miluje a ja som si to nijako nezaslúžil. Ak sa niekedy zdám nahnevaný, má to do činenia s ľuďmi. A kladiem si otázku: Ako môžu milovať? Ak milujete, ako to, že nenecháte na žive a neživíte svoje deti?“
V apríli Altman vyčítal biskupom, že nepotrebne zatvorili kostoly a upierali veriacim sviatosti, vyslovil sa, že hierarchia prejavila „veľkú zbabelosť“ a povedal:
„Niektorí ma neradi vidia rozhorčeného. Ale ja dobre robím, keď vy upierate deťom pokrm – Chlieb života! Použijem slová arcibiskupa Fultona J. Sheena. Ak sa nedokážete rozhorčiť nad vecou ako je táto, tak nedokážete ani milovať! Pretože väčšia láska cíti väčší hnev voči veciam, ktoré protirečia spáse večných duší, čo je jediná vec, na ktorej nakoniec na tomto svete záleží!
Nestarám sa o to, čo mi urobia, čestne, ale to, čo ma ťaží, je prekážanie v kŕmení Božích detí slovom a sviatosťou. Oboje boli ľuďom upreté vyše 15 mesiacov!“
Kňaz Altman je presvedčený, že súčasné počty praktizujúcich katolíkov sú dôkazom, že „biskupi nerobia svoju prácu“:

„80 percent katolíkov teraz nechodí na sväté omše! 80 percent katolíkov už neverí v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. V akom bode už konečne povedia ‚Hej, nerobíme svoju prácu‘? To sú objektívne kritériá, ktoré ukazujú, že neplnia svoj poslanie.“
Vo farnosti farára Altmana počet rodín, ktoré sa vrátili do kostola je trikrát vyšší ako tých, čo ju opustili!
„Mali sme asi 50 rodín, ktoré sa vrátili za ostatných 15 mesiacov.“

Kňaz Dave Nix sa k dekrétu proti Altmanovi vyjadril:
„Necituje sa v ňom nijaký kánon o zločine, ba ani len o ‘neposlušnosti’! Dekrét je praktickým suspendovaním zo sviatostí, ale nie skutočným suspendovaním! Znie to ako posledný pokus pohnúť ho, aby sa prispôsobil správaniu iných kňazov, aby ho nemuseli úplne suspendovať.“
A editor magazínu Crisis Eric Sammons sa k tomu vyslovil:
„Ak počujete o suspendovaní pátra Altmana a staráte sa iba o to, aby poslúchol a ignorujete nespravodlivosť príkazu biskupa, tak ste podľahli znetvorenému jednostrannému modernému katolíckemu pohľadu na poslušnosť.“

**************************

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *