Úpadok viery v Nemecku

Nemeckí katolíci v kríze

„Kostol“ v Aachene: je treba byť pripravený na digitálnu budúcnosť. Bývalý kostol Saint Elizabeth sa hemží novými nápadmi.

Mníchov v Bavorsku, arcidiecéza, kde žijú dva milióny pokrstených katolíkov. Počet seminaristov v roku 1959: 390. Počet seminaristov v roku 2015: 0. Áno, neklame vás zrak, presne nula. Ani jeden! Diecézny štatistický úrad zverejnil dokument (nemecká cirkev je taká bohatá z hľadiska organizácie a peňazí, ako je chudobná z duchovnej perspektívy a vierouky), ktorý porovnáva údaje z roku 1959 a 2015. V roku 1959 pápež Ján XXIII. oznámil, že zvolá koncil. Sú to neľútostné a ohromujúce čísla. Kňazi: vtedy 7000, teraz 2015. Kostoly: vtedy 3159, teraz 1200. Počet obyvateľov, ktorí sa hlásili ku katolicizmu v roku 1959, keď sa Bavorsko považovalo za historickú baštu viery: 99,8 %, teda skoro všetci. V roku 2015 už len 48 %.

Tento cirkevný dokument informuje o tom, že polovica otvorených a v súčasnosti aktívnych kostolov sa bude musieť v najbližších piatich rokoch zatvoriť. Komentár diecéznej kúrie: „Ak tento trend bude pokračovať, prežitie diecézy je zaručené len na najbližších desať rokov.“ Ecclesia fuit.

Na čele diecézy už desiaty rok stojí kardinál Reinhard Marx, ktorý sa zaraďuje medzi „pokrokových predstaviteľov cirkvi“ a ktorého v roku 2013 menoval pápež Bergoglio za člena v skupine kardinálov, ktorí mu mali radiť pri riadení svetovej cirkvi. Nie sme takí hlúpi, aby sme nevedeli, že smrteľná agónia, v ktorom sa nachádza mníchovská cirkev, zapadá do rámca krízy, ktorý veľmi dobre poznáme. Úprimne si kladieme otázku, akými „radami“ prispeje kardinál a arcibiskup Marx na to, aby jeho diecéza ožila, keď má po desiatich rokoch prázdny seminár, o ktorom sám hovorí, že ho zakrátko zavrie.

Ponúkam čitateľom text od Josepha de Maistra, ktorý si zaslúži reflexiu: „Ak Ježiš Kristus nebol Bohom, tak potom Mohameda treba považovať za najväčšieho z apoštolov a za dobrodinca ľudského pokolenia, lebo vytrhol ľudstvo z uctievania modiel. V tomto zmysle priviedol ľudstvo k čistote jediného Boha, ktorú síce ohlasovali Židia, ale na všetky svetadiely ju rozšíril jedine islam.“ Ktovie, či tí ľudia zo Západu, ktorí broja proti kresťanstvu, si uvedomujú, že týmto bojom síce ponížia kresťanstvo, ale zároveň na vyššiu úroveň pozdvihnú náboženstvo, ktorého prorokom bol Mohamed, a ktoré ich terorizuje?

No a nakoniec správa z najcitovanejšej americkej agentúry pre náboženskú sociológiu. Na svete žije jedna miliarda a šesťsto tisíc moslimov. Ich počet sa neustále zvyšuje. Aspoň 20 % z nich sú radikálni moslimi, ktorí si doslovne vykladajú Korán a jeho výzvy na vyhladenie neveriacich. To znamená, že 300 až 400 miliónov z nich sú takí, ktorých my nazývame „teroristi“ a ktorých oni nazývajú „slávnymi mučeníkmi“. Egoisticky môžem povedať, že v súčasnosti existuje veľa dobrých dôvodov, prečo sa tešiť pokročilému veku. Je mi však ľúto budúcnosti tých mladých, ktorí nie sú členmi Ummy, moslimskej komunity.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *