Život Cirkvi vo svete 13-14/2021

Írsky kňaz slávi veľkonočnú omšu na veľmi symbolickom mieste

Pápež bude sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva v rímskom sanktuáriu

Kardinál Comastri o zradení Pána a úlohe Panny Márie počas umučenia

+ Zomrel kardinál Christian Tumi z Kamerunu

Benedikt XVI. oceňuje Rok sv. Jozefa

Bidenovo veľkonočné posolstvo: „Zdieľame cítenie pápeža“

Kanada: Pastor vyhnal ozbrojenú políciu z kostola

Na pacienta zmenený občan alebo zamaskovaný človek

Korona – trest Boží? – „Je to možné!“

+ Nemecko: Vo veku 93 rokov zomrel teológ Hans Küng

Moskva odmieta dátum spoločnej Veľkej noci

Cirkevný právnik: Biskup, čo odmieta náuku Cirkvi, má odstúpiť

WHO vyzýva k obmedzeniu bohoslužieb cez Veľkú noc

Kamerun: Rastlinné prípravky proti covidu úspešné

„Smutný deň, keď tri policajné autá krúžia okolo kostola!“

Sony vydal film rúhajúci sa Panne Márii na Veľký piatok

USA: Kňaz dal zatknúť ženu bez rúška v kostole

USA: Demokrati chcú ‘cenzúru internetu’ pod rúškom ‘neutrality sietí’

Mohla skorá liečba covidu zachrániť životy?

Ja som Kráľ milosrdenstva.

Moje Srdce sa teší titulu „Milosrdenstvo“. Ono je najveľkolepejšou vlastnosťou Božou. Dva lúče vyvreli z hlbín môjho milosrdenstva vo chvíli, keď moje zomierajúce Srdce bolo na kríži prebodnuté kopijou. Tieto lúče chránia duše pred hnevom môjho Otca. Šťastný je, kto žije v ich tieni, pretože ho nezasiahne spravodlivá Božia ruka. Jedine ťažký hriech ma vyženie zo sŕdc ľudí, inak nič!
Keď ma kňaz zastupuje, neúčinkuje on, ale Ja skrze neho. Jeho priania sú mojimi želaniami. … Privedieš ku mne duše kňazov a rehoľníkov a ponoríš ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Oni mi dali silu vydržať až do konca horkosť môjho utrpenia a skrze nich, sťa kanálmi, prúdi moje milosrdenstvo k celému ľudstvu.

Oznám celému svetu moje milosrdenstvo. Toto je znamenie posledných časov. Potom príde deň spravodlivosti. Pokiaľ je ešte čas, nech ľudia hľadajú útočisko pri prameni milosrdenstva, nech využijú Krv a Vodu, ktorá vytryskla pre nich. Všetky diela mojich rúk sú korunované milosrdenstvom.

Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prídem ako Kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom.
(Ježiš sv. Faustíne)

Svätá Hostia – naša jediná nádej v živote i v hodine smrti proti útokom pekla

Ježišu môj, prosím ťa za celú svätú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha, daj moc kňazským slovám, aby sa zatvrdilé srdcia kajali a navrátili k tebe.
Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti.
Ó, Božský a Najvyšší kňaz, nech ich sila tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel diablových, ktoré sú neprestajne nastavované na kňazské duše, Nech sila tvojho milosrdenstva, ó Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza – lebo ty môžeš všetko!
Najmilší Ježišu, prosím ťa o víťazstvo Cirkvi, o požehnanie pre Svätého Otca, aj pre celé duchovenstvo, o milosť obrátenia zatvrdilých hriešnikov, prosím ťa o zvláštne požehnanie a svetlo pre kňazov, u ktorých sa budem spovedať.

Írsky kňaz slávi veľkonočnú omšu na veľmi symbolickom mieste

Írsko: Verejné sväté omše sú dávno zakázané. Otec Gerard nadväzuje na katolícky odpor proti zákazu omší od r. 1695 slávením svätej omše na tzv. „omšovej skale“.

Achill, 7.4.2021 (kath.net/pl) 027 364 – V žiadnom prípade to nie je iba romantická omša v prírode, aj keď morský vánok sa malebne pohráva s ornátom farára Gerarda Quirkeho a v pozadí vidno pasúce sa ovečky na lúke. Na to si mladý írsky kňaz zvolil príliš symbolické miesto slávenia veľkonočnej svätej omše v období prísneho lockdownu pre koronu. Slávením na tzv. „omšovej skale“ kňaz vedome nadväzuje na katolícke hnutie odporu proti zákazu verejného praktizovania viery v Írsku anglickými anglikánskymi silami od r. 1695.
Dokonca aj noviny „Irish Times“ informujú o tejto svätej omši a nepridávajú jediné kritické slovo. Na tejto historickej „omšovej skale“ slávili katolíci v čase masívneho prenasledovania tajné sväté omše.
Írski katolíci až po kňazov a biskupov nachádzajú stále jasnejšie slová proti masívnym reštrikciám počas pandémie. Biskup z Waterfordu a Lismore, Alfonz Cullinan, pred Veľkou nocou na domovskej stránke biskupskej konferencie uviedol:

„Je ťažké ľuďom vysvetľovať, prečo je verejná svätá omša zakázaná, keď pomyslíme na to, že Írsko je jednou z mála krajín v Európe, kde verejné omše nie sú dovolené. Keď v nedeľu slávim omšu v katedrále, robím to za zatvorenými dverami. Som si veľmi dobre vedomý veriacich, ktorí sa na nej nesmú zúčastňovať a napriek tomu môžu ľudia iba o niekoľko krokov od katedrály chodiť do obchodov, aby si zaobstarali dôležité veci, do lekárne po lieky, do supermarketov po jedlo a dokonca aj do kaviarne po kávu so sebou. Napriek tomu nesmú vojsť do svojej priestrannej katedrály, ani prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu! Mám pocit, že duchovné blaho národa štátne orgány neberú seriózne do úvahy.“
Biskup ďalej apeloval na vládu:
„Zohľadnite, prosím, duchovnú starostlivosť o státisíce katolíkov a mnohých ľudí inej viery, ktorí by chceli praktizovať svoje v ústave zaručené práva.“

Katolícke internetové noviny „Catholic Arena“ nachádzajú ešte zreteľnejšie slová:
„Sexshopy, potratové kliniky a McDonaldy zostávajú lockdownom nedotknuté, no naše chrámy, s ktorými sa spája NULOVÁ infekcia, boli už aj cez Vianoce obmedzované. Ide už o 39 týždňov diskriminácie katolíkov úplne nezávisle od vedy a oveľa drastickejšie ako v iných krajinách. Kňazi musia nachádzať nové a kreatívne cesty, aby ušli zlovoľným zákazom svätých omší!“

* * * * * * *

Figeľ k tvrdeniam médií o zákaze bohoslužieb a stanovisku Ústavného súdu

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210408037

* * * * * * *

Pápež bude sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva v rímskom sanktuáriu

Vatikán, 8.4.2021 (RV) 027 363 – Pápež František bude sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla podobne ako minulý rok v Kostole Santo Spirito in Sassia – v rímskom sanktuáriu Božieho milosrdenstva ležiacom v bezprostrednej blízkosti vatikánskej kolonády. Informovalo o tom dnes Tlačové stredisko Svätej stolice.
Petrov nástupca bude v súkromnej forme celebrovať svätú omšu o 10:30 a v jej závere sa pomodlí veľkonočnú mariánsku modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“. Obe udalosti budú v strímingu vysielať vatikánske médiá (Vatican News) v siedmich jazykoch: taliančine, francúzštine, angličtine, nemčine, španielčine, portugalčine a arabčine. Svetové médiá majú možnosť požiadať Vatican Media o preberanie prenosu, aby sa tak dostal ku všetkým veriacim.
Na význam blížiacej sa Nedele Božieho milosrdenstva upozornil pápež František pri generálnej audiencii v stredu 7. apríla, keď v pozdrave určenom osobitne Poliakom uviedol:
„Drahí bratia a sestry, v nedeľu budeme sláviť Sviatok Božieho milosrdenstva. Jeho ustanovením nám sv. Ján Pavol II. pripomenul, že „liturgia tejto nedele, ako sa zdá, načrtáva cestu milosrdenstva, ktorá tým, že obnovuje u každého vzťah s Bohom, vyvoláva aj navzájom medzi ľuďmi nové vzťahy bratskej solidarity.
Kristus nás naučil, že «človek nielen že dostáva a zakúša Božie milosrdenstvo, ale je aj povolaný byť milosrdným k druhým: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5,7)». S dôverou sa obráťme na milosrdného Krista a poprosme ho o milosť odpustenia a činorodej lásky k blížnemu.“

Kardinál Comastri o zradení Pána a úlohe Panny Márie počas umučenia

Vatikán, 1.4.2021 (LifeSiteNews) 027 362 – S radosťou prezentujeme čitateľom meditácie kardinála Angela Comastriho (79), emeritného arcikňaza Baziliky sv. Petra.

Tento tichý a láskavý kardinál sa stal známym počas pandémie každodennou modlitbou ruženca pri Bazilike sv. Petra, keď prosil Pannu Máriu o pomoc a ukončenie krízy koronavírusu. Minulý rok v apríli doslova s plačom prosil nebeskú Matku a predkladal jej agóniu mnohých ľudí vo svete a ukazoval nám, ako sa obracať na Božiu Matku v časoch súženia. Svojimi pokornými a dôveryplnými slovami sa vryl do sŕdc mnohých ľudí. V čase prázdnych kostolov bol kardinál Comastri trvalou prítomnosťou Cirkvi pre svet.
No kardinál prejavoval súčasne aj intelektuálnu silu a odvahu. V meditácii pri ruženci v máji napríklad vysvetlil, že musíme znova obnoviť odvahu sv. Františka z Assisi, ktorý v r. 1219 išiel k sultánovi do Egypta a „pozval ho uveriť v Ježiša“:
„Všetci by sme mali mať takú odvahu a stať sa misionármi až po obetu života,“ povedal kardinál. Pripomenul nám, že Duch Svätý nás inšpiruje, aby sme boli odvážnymi svedkami:
„Keď Duch Svätý vstupuje do našich sŕdc, napĺňa nás ohňom. Napĺňa nás láskou, aby sme vyšli von a stali sa odvážnymi misionármi dokonca až po preliatie krvi z lásky k Ježišovi.“
Pri inej príležitosti zasvätil pri ruženci aj Taliansko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:
„Ó Nepoškvrnená Mária, ako tvoje deti tebe zasväcujeme svoj život, svoju rodinu, naše Taliansko a celý svet. Ó Mária, neustále nami disponuj podľa svojho Srdca. A v posledný deň nás uvítaj vo svojom náručí, prezentuj nás Ježišovi a povedz mu: ‚Toto sú moje deti.‘ Potom bude naša duša jasať a náš raj sa začne. A bude to Magnificat Bohu s tebou, ó Mária, Nepoškvrnená Matka.“
Vo svetle tohto katolíckeho svedectva je priam symbolické, že 22. marca zákaz individuálnych svätých omší v Bazilike sv. Petra, ktorý spôsobil také rozhorčenie medzi kardinálmi a biskupmi, prišiel až po emeritovaní kardinála Comastri.
V nasledujúcom texte na Kvetnú nedeľu taliansky kardinál uvažuje o zrade a slabosti Pánových učeníkov, ako aj o žiarivom príklade pokory a dobroty Panny Márie:
„Tak tu je odhodlanie a záväzok určený pre každého – buďte ako Mária. Konajte pokorne a tak ako ona ho nasledujte na jeho krížovej ceste. Je to cesta Božieho triumfu a nášho vlastného víťazstva. …“ Nech je nám to inšpiráciou.
Víťaz je ten, kto dá aj svoj život za iných, nie ten, kto ho berie.
Cesta, ktorú ukazuje Kristus sa vyhýba moci, vedie ku krížu – toto je triumf Boha. Napodobujme správanie Márie – buďme pokorní a spolu s ňou nasledujme Pána na ceste kríža. V tom spočíva aj naše víťazstvo. Bola doba, keď ľudia často spievali Christus vincit, Christus regnat!, čo znamená „Kristus víťazí, Kristus kraľuje!“ Ale čo je Božie víťazstvo? Je určite veľmi odlišné od toho, čo si my predstavujeme.
Na pochopenie spôsob Božieho víťazstva meditujme význam niektorých súčasných okolností. V prvom rade sa pozrime na to, ako sa správajú masy. Masy kričia, spievajú, modlia sa! Ale ony sú vždy nevyspytateľné. V jeden deň spievajú chvály a na druhý deň vykrikujú rúhavé slová. V jeden deň tlieskajú rukami, na druhý deň nimi bijú iných. Masy sú hrozivé – sú príliš vrtošivé a náladové.
A čo viera? Aká je naša reakcia na Kristovo volanie?
Modlitba nestačí. Chodiť na sväté omše nestačí. Ani skutky milosrdenstva nestačia, aby sme bolo kresťanmi. Ježiš povedal: „Kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mk 13,13). A znova:
„Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo“ (Lk 9:62).
Praví kresťania sú tí, ktorí kráčajú v Kristových šľapajách deň čo deň s vernosťou a vytrvalosťou!
No aký je Kristov spôsob?
Pozrime sa na jeho správanie. Ježiš odmietol satana, keď ho pokúšal mocou. Ježiš odmietol satana, pretože Boh nevíťazí takým spôsobom! Ježiš ušiel, keď ho ľudia chcel vyhlásiť za kráľa po jeho zázraku rozmnoženia chlebov. Ježiš ušiel, pretože Boh nechce víťaziť takým spôsobom! Ježiš pokarhal Petra, keď sa pokúšal odvrátiť ho od cesty do Jeruzalema. Namiesto toho Ježiš rozhodne kráčal smerom k Jeruzalemu v ústrety svojmu krížu, pretože toto je Božia cesta, cesta jeho triumfu!
A dnes pozorujeme Ježiša vstupujúceho do Jeruzalema.
Prišla jeho hodina, dlho očakávaná hodina! Javí sa pokorný, dobrotivý, pokojný a očividne slabý. Týmto spôsobom nás Ježiš učí, že dobrota je najväčšou silou sveta. Naozaj silní ľudia sú dobrí ľudia. Skutočne silní ľudia sú tí, ktorí porazili násilie vo svojom vnútri. Víťazi sú tí, ktorí odovzdávajú svoj život za iných a nie tí, ktorí berú život iným ľuďom. Zobrali sme si Ježišovu lekciu k srdcu? Kráčame takým spôsobom, ako on? Spoznávame sa v rozhodnutiach, aké robil on?
V pašiách nie je prítomný iba Ježiš
Sú tam aj iné postavy, ktoré majú markantný vzťah k Ježišovi. Prvou je Pontský Pilát – je to nerozhodný muž, pretože je prázdny. Každý, kto je vyprázdnený od ideálov, dokáže ľahko odsúdiť iných … dokonca Krista. Bolo to to isté vtedy, ako je to teraz.
Potom je tam Peter. On je váhavý, pretože je slabý. Slabosť je nebezpečná a je základom zrady. Dnes, viac ako v akejkoľvek inej dobe, slabosť prevažuje a predsa sa vernosť Bohu platí hrdinstvom. Je tam aj Judáš. Ten je rozhodný v páchaní zla, pretože je to pyšný muž. Pýcha je rakovinou duše. Pýcha je koreňom všetkého násilia. Pýcha je rozšíreným zlom. Pýcha je začiatok našej cesty do pekla.
Sú tam aj veľkňazi. Sú to ľudia, ktorí poznajú literu, ale nie ducha Písma. Sú to ľudia, ktorí používali Písmo, aby ho ohýbali podľa vlastných perspektív, zatiaľ čo sa sami mali ohýbať a obrátiť podľa Božieho slova.
A konečne je tam Mária – tá, ktorá bola rozhodnutá robiť dobro po celej ceste smerom ku Krížu, pretože Máriino srdce bolo naplnené pokorou. Počas Kristovho utrpenia sa Mária odhaľuje v celej svojej veľkosti a nám prichádzajú na myseľ Alžbetine slová: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45). Mária je hlboko veriaci človek – ona je stvorenie, ktoré Bohu slepo dôveruje.
Aký charakter máme my v sebe?
Ježišovo umučenie je stále s nami, takže ako konáme dnes počas posledných hodín Pánovej obety? Možno zistíme, že sa správame ako Pilát, alebo Peter, či Judáš, alebo dokonca ako veľkňazi …
Tu je riešenie a záväzok pre každého: Buďme ako Mária. Konajme pokorne a tak ako ona, nasledujme Pána na jeho ceste ku krížu – je to cesta Božieho triumfu a naše vlastné víťazstvo.

+ Zomrel kardinál Christian Tumi z Kamerunu

Yaounde, 03.04.2021 (KNA) 027 361 – Kamerunský kardinál Christian Wiyghan, bývalý arcibiskup V Douale zomrel na klinike v noci na Bielu sobotu vo veku 90 rokov. Považujú ho za vyprofilovaného predstaviteľa katolíckej cirkvi Kamerunu, ktorý sa neustále zasadzoval za zmierenie a demokraciu v tejto africkej krajine. Až do konca života sa kardinál Tumi usiloval o pokojné riešenie konfliktu medzi anglicky a francúzsky hovoriacou časťou krajiny. Viackrát plánoval konferencie na hľadanie východiska z krízy. V novembri 2020 bol na krátko unesený, no znova ho prepustili.
Narodil sa 15. októbra 1930 v Kikaikelaki, študoval teológiu a filozofiu v Nigérii, Lyone a Freiburgu. V r. 1966 prijal kňazskú vysviacku a pôsobil v Arcidiecéze Bamenda. Pápež Ján Pavol. II. ho v r. 1979 menoval za biskupa Diecézy Yagoua a o päť rokov sa stal arcibiskupom Arcidiecézy Garoua. V r. 1988 ho pápež menoval za kardinála a v r. 1991 mu zveril Arcidiecézu Douala.
V r. 1985-1991 bol kardinál Tumi predsedom Biskupskej konferencie Kamerunu a v r. 1990-1994 prezidentom Sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru. Tumi bol prívržencom opozície a energickým protivníkom prezidenta Paula Biyu pre jeho násilný boj proti separatistom.

V r. 2005 bol ešte na konkláve v Ríme. Pápež Benedikt XVI. potom v r. 2009 prijal jeho odstúpenie z dôvodu veku.

Benedikt XVI. oceňuje Rok sv. Jozefa

Würzburg, 02.04.2021 (KAP) 027 360 – Benedikt XVI. ocenil Rok v. Jozefa vyhlásený pápežom Františkom. S ním spojený apoštolský list „Patris corde“ čítal „so zvláštnou vďačnosťou a najvnútornejším schválením“, ako povedal emeritný pápež v interview pre týždenník „Die Tagespost“ z 2. apríla a pokračoval:
„Je to veľmi jednoduchý text vychádzajúci zo srdca a oslovujúci srdcia, ktorý však obsahuje veľkú hĺbku. List by mal prispieť k prehĺbeniu našej úcty k svätcom vo všeobecnosti a k sv. Jozefovi zvlášť.“
Pápež František listom „Patris corde“ z decembra mimoriadne ocenil sv. Jozefa a vyhlásil Rok sv. Jozefa, aby veriacim pripomenul povýšenie sv. Jozefa na patróna Cirkvi v r. 1870. Sv. Jozef svojím „otcovským srdcom“ bol schopný výborne zvládať každodenný život. Tento „svätec od vedľa“ je vzorom vo veciach duchovného povolania.

V Dome rodiny Ratzingerových sa slávili meniny viac ako narodeniny. „Najmä deň sv. Jozefa 19. marca sa veľmi svätil – pretože to boli meniny môjho otca aj moje,“ ako spomínal Benedikt XVI.
„Moja matka si na tento deň vždy nejako našetrila na nejakú hodnotnú knihu. Okrem toho sme mali špeciálny meninový obrus, ktorý raňajkám dodával slávnostný ráz. A pili sme zrnkovú kávu, ktorú môj otec veľmi miloval, ale ktorú sme si normálne nemohli dovoliť. A mali sme vždy aj kvety primulky ako znamenie jari, ktorú sv. Jozef prináša. Na zdôraznenie mimoriadnosti tohto sviatku napiekla moja mama tortu s cukrovou polevou,“ spomínal emeritný pápež.

* * * * * * *

Bidenovo veľkonočné posolstvo: „Zdieľame cítenie pápeža“

„Dať sa zaočkovať je morálna povinnosť“

USA, 6.4.2021 (LifeSiteNews) 027 359 – Vo veľkonočnom posolstve americký prezident Joe Biden presadzoval vakcíny proti covidu-19 ako „morálnu povinnosť“ citujúc pápeža Františka a vyhlásil, že experimentálne vakcíny sú potrebné na návrat do normálneho života v Amerike.

„Už druhý rok bude väčšina ľudí oddelených od rodiny, priateľov, spoločenstiev veriacich, ktoré nás napĺňajú radosťou. Od našej rodiny k vašej vám želáme zdravie, nádej, radosť a pokoj. Šťastnú Veľkú noc, každému!“ povedal Biden.

Očividne úplne pozabudol na desiatky miliónov Američanov, ak nie viac, ktorí slávili vzkriesenie Krista s rodinou a v kostole.
Joe Biden v posolstve ani jediný raz nespomenul Ježiša Krista!

„Zdieľame cítenie pápeža Františka, ktorý povedal, že dať sa zaočkovať je morálnou povinnosťou, ktorá môže zachrániť váš život a životy iných. Zaočkovaním a povzbudením vašich veriacich vo farnostiach a spoločenstvách, aby s adali zaočkovať, môžeme nielen poraziť vírus, ale môžeme urýchliť príchod dňa, keď budeme znova sláviť sviatky spoločne,“ povedal americký prezident. …

Kanada: Pastor vyhnal ozbrojenú políciu z kostola

Calgary, Alberta, 8.4.2021 (LifeSiteNews) 027 358 – Poľský pastor Artur Pawlowski sa dostal do titulkov kanadských médií po tom, čo sa objavilo video, ako vyháňa policajtov z kostola počas bohoslužby na Bielu sobotu a to očividne silou vôle!!! Po tomto „hrdinskom čine“ sa pastor Pawlowski objavil v médiu Fox News Primetime , kde bránil svoj čin a vysvetlil:
„Kanadská polícia nezákonne zasahuje do našich práv počas najsvätejších dní slávenia Veľkej noci. Ako sa na to môže odvážiť?“
Pastor Pawlowski, ktorý vyrastal v Poľsku a v súčasnosti je pastorom cirkvi The Cave of Adullam v Calgary, sa sám nafilmoval v konflikte s políciou, ktorá vstúpila do kostola a pokúšala sa zastaviť bohoslužbu.
„Prosím choďte von. Prosím, opustite okamžite tento pozemok, choďte von, odíďte okamžite z tohto pozemku! Nechcem počuť ani slovo, von, von! Nestarám sa o to, čo mi máte povedať. Preč z toho pozemku, vám nacistom, gestapu, tu nie je povolený vstup. A nevracajte sa bez zatykača!“
Keď sa policajti nehýbali, Pawlowski sa ešte viac rozčúlil:
„Nerozumiete anglicky? Opustite tento pozemok … nacisti tu nie sú vítaní. Nevracajte sa bez zatykača nacistickí psychopati! Ste neuveriteľne zlí, chorí ľudia zastrašujúci veriacich v kostole počas Paschy, ste nacistickí komunistickí fašisti. Neopovážte sa sem vrátiť.“

Na pacienta zmenený občan alebo zamaskovaný človek

Aldo Maria Valli a ‚monštrum’ sanitárneho Leviatana. ‚Radšej poddaní ako mŕtvi?’ ??
Despotická hrozba výdobytku bytia človeka a bytia kresťana. Nový absolutizmus.

Prof. Armin Schwibach

Rím, 8.4.2021 (kath.net/RaiCultura/as) 027 357 – Leviatan – satanovi blízky netvor zo židovskej mytológie, „livjatan“ – „ten, čo sa skrúca“, kozmický morský netvor, ktorého má na konci sveta Boh poraziť. V moderne sa toto hebrejské slovo לִויָתָן stalo symbolickým pojmom a rado využívanou metaforou všemocnosti.
Tento netvor podnietil Thomasa Hobbesa k napísaniu jeho známeho štátno-filozofického spisu „Leviathan“ (1651). Všemohúcnosť štátu sa tu porovnáva s nezdolateľnosťou netvora. Pritom pre Hobbesa človek nie je aristotelovský „animal sociale“, ktorého určenie bytia je spoločenské. Človeka v Hobbesovom svete poznačujú tri pudy: žiadostivosť, strach a rozum.
Pri mytologickom netvore, ktorý poukazuje na boj satana s Bohom ako aj Hobbesovej absolutistickej teórii štátu v tomto reálnom a tvrdom obmedzujúcom zásahu do toho, čím je človek v súčasnej situácii sa nemožno vyhnúť tomu, aby sme si nekládli zásadné otázky. Už 13 mesiacov nie je už nič ako bolo, už 13 mesiacov počúva človek o „obmedzovaní“, „odstupoch“, „povinnom rúšku“ kvôli tzv. pandémii. Nová metafyzika bola nainštalovaná z otrepaných dôvodov. Už 13 mesiacov prázdnoty, neprítomnosti, dôkazu a o. i. systémovej irelevantnosti toľkého, medzi tým aj cirkví. Prázdnota, ktorá je na mieste ako Rím, Vatikán a Bazilika sv. Petra citeľná zvlášť brutálnym spôsobom.

Aldo Maria Valli je renomovaný taliansky žurnalista, esejista a spisovateľ. Pracuje v Ríme – od apríla 1995 najprv v národnej talianskej televízii TG3 ako reportér a vatikanista. V r. 2007 prešiel do TG1.
Stretnutie so sv. pápežom Pavlom II. predstavovalo podstatnú kľúčovú udalosť jeho súkromného aj profesionálneho života. Valli ho sprevádzal na 40 zahraničných cestách a informoval o jeho ceste utrpenia.
Teraz v čase pandémie vystúpil na verejnosť s esejou na tému „Vírus a Leviatan“ o otázkach našej slobody, ktoré sa vyskytli v čase prvého lockdownu v Taliansku v marci 2020 a možno ich označiť ako politická filozofia. Valliho zamyslenie sa netýka iba talianskej situácie. Autor píše o tom, s akou ľahkosťou sme nasledovaním zákonov tzv. pandémie odstránili základné slobody a upadli do istého druhu terapeutického despotizmu. Ten sa paradoxne zdieľa, pretože verejná mienka a médiá ho okamžite nielen ospravedlnili, ale si ho aj privlastnili a to v režime, v ktorom sa zdravie stalo absolútnym princípom a občan sa zmenil na pacienta. Despotizmus, podporovaný vedeckým dogmatizmom, pre ktorý sa fráza „veda to hovorí“ stala synonymom absolútnej pravdy, zatiaľ čo v skutočnosti je známe, že veda má iba zriedka všeobecne platné odpovede. Mediálne prezentácie, ktoré namiesto informovania prispeli k zastrašeniu verejnej mienky a upevneniu toho, čo nemecký filozof Günther Anders označil ako absolútny konformizmus, v ktorom tí, ktorí stratili slobodu, si to ani nevšimli, pretože po príslušnom ‚formovaní‘ sa dobrovoľne podriadili moci. (amv)

Téza z výročnej správy CENSIS 2020 (Centro Studi Investimenti Sociali) – v r. 1964 založeného sociálno-ekonomického talianskeho inštitútu v Ríme – našla nečakané potvrdenie. Správa s názvom „Radšej poddaní ako mŕtvi“ o vírusom zastrašenom a týranom Taliansku, v ktorom sa obetovala sloboda, takmer tak akoby bola luxusom, ktorý si možno dovoliť, iba ak všetko pôjde dobre. A tak je asi 60 % Talianov ochotných v mene ochrany kolektívneho zdravia vzdať sa osobných slobôd.

Alexis de Tocqueville, ktorý v 19. storočí opísal všadeprítomnú administratívnu moc v USA, konštatoval, že táto moc je absolútna, detailizovaná, pravidelná, starostlivá a mierna – všetko adjektíva, ktoré môžu opisovať aj od marca 2020 vydané opatrenia talianskej vlády, ktorá paternalistickým postojom upravila aj všetky najmenšie aspekty nášho života, ako formy detailizovaného absolutizmu. Moc, ktorá – ako hovorí Tocqueville – „občana udržuje v trvalom infantilnom stave, tým, že ho olupuje o námahu myslenia“. (amv)

Vzhľadom na takú vážnu situáciu neprišla nijaká kritická reakcia Katolíckej cirkvi, ktorá sa namiesto toho prispôsobila vládnucemu naratívu, založenému na terore a v niektorých prípadoch dokonca predbehla kroky štátnej moci. Tým v Taliansku aj inde prejavovala svoju systémovú irelevantnosť tragickým spôsobom. Škody sú nesmierne. Cirkevný život sa poškodil, či dokonca rozlomil. Nový Leviatan ho rozmliaždil. Namiesto premýšľania o živote a smrti stojíme pred ustráchanou závislosťou na „zdraví“. Politika strachu a princíp strachu chcú nanovo definovať život a maskovaného človeka inštalovať ako normu.

Korona – trest Boží? – „Je to možné!“

Welt, 6.4.2021 (kath.net) 027 356 – Známy nemecký teológ, prelát Wilhelm Imkamp obviňuje „manažérov korony“ v Nemecku, že sa správali ako „podvodníci v období krízy a moru“. V interview pre „Welt“ kritizoval aj teológiu:
„Teologické postoje sú dnes väčšinou mainstreamové záležitosti od ducha doby závislých súbežníkov. Ani pri korone to nie je inak. Nepoznám nijaké seriózne stanovisko ku koronavírusu!
V čase koronakrízy sú katolícki cirkevní byrokrati úplne zamestnaní dokazovaním svojej až predháňajúcej sa poslušnosti a dokumentovaním splnených opatrení. Cirkevné nariadenia neboli ničím iným ako realizáciou štátnych nariadení.“
„Štát nemá v bohoslužbe a v Cirkvi čo hľadať! Korona je následok dedičného hriechu. Ide tu stále o tú istú otázku: „Prečo môže dobrotivý Boh pripustiť niečo zlé?
Je to jasné! Zlo vychádza zo zneužitia slobody. Veriaci v minulosti sa s morom vysporiadali lepšie, ako osvietení ľudia dnes s koronou. Starý zákon a hlavne žalmy často hovoria o Božom treste. Biskupov a kňazov, ktorí tvrdia, že to nie je Boží trest, by som sa opýtal, odkiaľ to vedia?! ‚Telefonoval si s Bohom, mal si u neho súkromnú audienciu alebo zjavenie?‘ Je naozaj možné, že je to Boží trest. Moderný človek sa vyznačuje väčšou hlúposťou a menšou pokorou. Hlúposť a pokora spolu komunikujú. Nie všetko je realizovateľné a nie všetko je možné.“
Teológ ďalej hovorí, že je škandál, že Cirkev už nič nehovorí na témy ako život po smrti, nebo, peklo, očistec. To by boli podľa neho témy, ktorými sa treba zaoberať! A dodáva: „Posolstvo večného života je predsa niečo celkom veľkolepé“!

+ Nemecko: Vo veku 93 rokov zomrel teológ Hans Küng

Bonn, 06.04.2021 (KNA) 027 355 – Považovali ho za rebela, kritika Cirkvi a protihráča bývalých pápežov. No on chcel byť predovšetkým napomínateľom. Zakladateľ „nadácie Svetový etos“ zomrel na veľkonočný utorok vo veku 93 rokov vo svojom dome v Tübingene.
Vo veku 81 rokov prejavil Küng zvedavosť na život po smrti: „Som zvedavý, čo bude na druhom svete. Rád by som sa tam stretol s Wolfgangom Amadeom Mozartom a sv. Tomášom Morom. Či k tomu dôjde je však nepodstatné. Neverím v naivné predstavy o nebi, že sa tam sedí na zlatých stolčekoch a spieva Aleluja.“ Také fantázie by nezodpovedali vážnosti umierania.“

Švajčiarom zostal a to nielen dialektom. Konfederačná hrdosť formovala jeho povahu a sebavedomie. Niektorí to považovali za márnivosť. Táto formácia bola výsledkom „prípadu Küng“, ktorý predstavoval jeden z najsilnejších otrasov Cirkvi v druhej polovici minulého storočia. Tu išlo o neomylnosť pápeža, ale aj o dôležité a zásadné otázky viery.

„Pápež ma nechce pustiť“
Zákaz prednášať, ktorý dostal, bol v r. 1979 vrcholom dlho tlejúceho konfliktu s Rímom. Ako nóvum v dejinách nemeckých univerzít dostal Küng, od r. 1960 profesor v Tübingene, od fakulty nezávislú katedru ekumenizmu. Občas prednášal aj ako kolega Jozefa Ratzingera, za ktorého presadenie do mesta na rieke Neckar sa zasadzoval.
„Áno, Ratzinger, stále znova Ratzinger. Pápež ma nechce pustiť a ja sa nepúšťam pápeža,“ priznal sa raz Küng. V r. 1954 za kňaza vysvätený vedec zo Sursee v kantóne Luzern bol na koncile poradcom rovnako ako neskoršia hlava Cirkvi. Stále znova sa stretávali – naostatok v r. 2005, keď ho Benedikt XVI. krátko po zvolení za pápeža prijal na 4-hodinový a tým nezvyčajne dlhý osobný rozhovor v Castel Gandolfo. Senzácia! Za týmto odvážnym činom nenasledovali však nijaké ďalšie kroky, aj keď tu boli nepravidelné kontakty korešpondenciou medzi Rímom a Tübingenom. Všetky listy vyšli vo vydavateľstve Herder.
„Milý pán Küng“ – začína sa list z r. 2007, ktorým sa Benedikt XVI. poďakoval za knihu.
„Küng išiel cestou svojho svedomia, a pred tým mám rešpekt. Aj ja som kráčal cestou svedomia,“ povedal pápež Benedikt XVI. ku Küngovej autobiografii.

„Lojálny“, aj keď kritický
Küng sa stále znova označoval za „lojálneho katolíckeho teológa“, čo mu nebránilo kritizovať kurz Cirkvi. Zmena nastala, keď bol v r. 2013 zvolený za pápeža Argentínec Jorge Mario Bergoglio. Aj František odpovedal priateľsky a prívetivo na list, v ktorom ho teológ vyzval k slobodnej diskusii o pápežskej dogme neomylnosti.
Küngove knihy boli preložené do vyše 30 jazykov a mali miliónové náklady. A v r. 1995 založená „Nadácia Weltethos“ zostala rešpektovaným partnerom dialógu osobností v hospodárstve a politikov až po generálneho sekretára OSN a bola autoritou v otázkach hodnôt. Küngov zápas o „svetový etos“ trafil nerv doby. Najneskôr po útokoch z 11. septembra 2001 vedel každý, že je pravdou, že „svetový mier nenastane bez pokoja medzi náboženstvami“.
Založenie Inštitútu pre svetový etos na univerzite v Tübingene v r. 2011 videl vedec zahrnutý poctami, čestnými doktorátmi a čestnými občianstvami ako uznanie svojej práce:
„V neposlednom rade preto, lebo moje roky sú zrátané a chcel by som, aby moje životné dielo po mojej smrti pokračovalo,“ povedal vtedy Küng.

Küngovou poslednou témou bola smrť
A tým narazil na odpor. V r. 2014 uverejnil knihu „Šťastne zomrieť?“ a vyslovil sa v nej za sebaurčenie v otázke pomoci pri umieraní a za to zožal kritiku najmä z Cirkvi. No Küng bol presvedčený: „Každý má pred Bohom zodpovednosť a právo určovať si svoj život a svoju smrť. Toto sebaurčenie je teologicky dobre odôvodnené a eticky prikázané.“ Sám však v tomto zmysle nekonal.
Lyže si napnul Küng posledný raz krátko pred 80. narodeninami. Písal a skúmal tento puntičkársky pracovník až do poslednej chvíle, dokiaľ mu to Parkinsonova choroba a iné vážne fyzické obmedzenia dovolili. Posledné veľké verejné vystúpenie mal Küng v r. 2018. Zúčastnil sa na vozíčku, avšak s úplne jasnou hlavou, na sympóziu k svojim 90. narodeninám. Bola to pre neho veľká sláva …

Moskva odmieta dátum spoločnej Veľkej noci

Moskva, 06.04.2021 (KAP) 027 354 – Moskovský patriarchát zareagoval skepticky na nedávny návrh určiť spoločný termín Veľkej noci pre kresťanské cirkvi.
„Reforma kalendára a zmena výpočtu dátumu Veľkej noci nie je na programe Ruskej pravoslávnej cirkvi,“ vyhlásil metropolita Hilarion, zodpovedný za zahraničné vzťahy patriarchátu, v komuniké. „O takých návrhoch sa už v minulých desaťročiach viackrát diskutovalo aj vo Svetovej rade cirkví. V jadre ide o jednoduchú otázku, kto sa vzdá vlastného termínu slávenia Veľkej noci. My napríklad nemáme v úmysle meniť našu Veľkú noc.
Z nášho pravoslávneho ľudu nevychádzajú požiadavky meniť cirkevný kalendár. To sa netýka iba tohto dátumu, ale aj prevzatia Gregoriánskeho kalendára.“
Nedávno arcibiskup Job Getcha, stály zástupca Pravoslávneho patriarchátu Konštantínopolu na svetovej Ekumenickej rade cirkví, navrhol, aby sa 1700. jubileum Prvého vatikánskeho koncilu v Nice (325), ktoré oslávime v r. 2025, stalo príležitosťou na podporenie spoločného dátumu Veľkej noci. Vatikán prijal návrh pozitívne. Aj koptský pápež – patriarcha Tavadros II. sa listom pápežovi pred niekoľkými rokmi veľmi za to zasadzoval.
Dátum Veľkej noci padne v pravidelných intervaloch na rovnaký termín Veľkej noci pre všetkých kresťanov a na budúce to bude práve v roku 2025.

Cirkevný právnik: Biskup, čo odmieta náuku Cirkvi, má odstúpiť

„Pre dobro jeho duše a duší jeho zverených ovečiek sa modlím, aby odstúpil. Ak odmietne odstúpiť, mal by ho odvolať pápež František ako kameň úrazu a pravé pohoršenie veriacim.“

New York, 25.3.2021 (LifeSiteNews) 027 353 – Renomovaný cirkevný právnik páter Gerald Murray (foto) vyzval liberálnymi názormi známeho biskupa Johana Bonnyho (65) z belgických Antwerp, aby rezignoval po tom, čo biskup vyhlásil že sa „hanbí za Cirkev“, pretože Vatikán potvrdil zákaz žehnania párov rovnakých pohlaví.
Po tomto potvrdení sa ozvalo proti tomu aj viac kardinálov, biskupov a hnevlivo protestovali aj stovky kňazov a vyjadrili „sklamanie“ z dokumentu Vatikánu. Bol medzi nimi aj biskup Johan Bonny. Do belgického denníka Het Laatste Nieuws rozhorčene napísal:
„Cítim v zastúpení hanbu za svoju Cirkev … A zvlášť pociťujem intelektuálnu a morálnu nechápavosť. Chce sa ospravedlniť všetkým, pre ktorých je toto ‘responsum’ bolestné a nepochopiteľné ako homosexuálne páry aktívne v Katolíckej cirkvi, rodičia a starí rodičia takých párov a ich deti, pastoračné tímy a poradcovia homosexuálnych párov. Ich bolesť z Cirkvi je dnes aj mojou bolesťou.“
A biskup Bonny dodal: „Táto koncepcia hriechu je jednou z najťažších teologických a morálnych kategórií na definovanie a preto sa musí riešiť individuálne podľa ľudí a ich spôsobu spolužitia.“
Vatikánsku logiku opísal biskup ako „pod úrovňou strednej školy“ a zdôraznil, že gejovské páry občiansky zosobášené s deťmi tvoria úprimné a stabilné rodiny a aktívne sa zúčastňujú na živote farností pýtal sa, prečo Vatikán nevidí podobnosť s heterosexuálnym manželstvom! …
Právnik páter Murray vyzýva: „Ak biskup odmietne vzdať sa úradu mal by ho odstrániť pápež František ako kameň úrazu a pravé pohoršenie pre veriacich.“

WHO vyzýva k obmedzeniu bohoslužieb cez Veľkú noc

Štrasburg, 1. 4. 2021 (LifeSiteNews) 027 352 – Uprostred Veľkého týždňa Svetová zdravotnícka organizácia WHO – pre Európu vydala komuniké vyzývajúce k obmedzeniu bohoslužieb na kontinente.
Pod názvom „Minimalizovanie rizika covidu počas náboženských slávení v Európe pre rastúce prípady nákazy“ vyzval jej šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus – pro-potratový bývalý komunista a revolucionár vo vlasti Etiópii – k špecifickým opatreniam pre všetkých veriacich a príbuzné organizácie, aby sa nezhoršovala súčasná zdravotná kríza. … A priložil k tomu aj direktívy „Zodpovedné bohoslužby“. …

Kamerun: Rastlinné prípravky proti covidu úspešné

Arcibiskup Samuel Kleda z kamerunskej Doualy, sa chytil osvedčenej skúsenosti
a vyvinul prirodzené lieky , ktoré už ocenila aj vláda.

Douala, 1.4.2021 (kath.net/mk) 027 351 – Samuel Kleda, arcibiskup Doualy v Kamerune, vyvinul dva rastlinné prostriedky proti koronavírusu, ktoré už povolila aj vládna vedecká komisia. Účinné látky – Elixír Covid a Adsak Covid – otestovali na 10 000 ľuďoch s dobrými výsledkami. Už sa ponúkajú aj na trhu za asi 30 eur. V Kamerune sú všetky lieky, ktoré rozdeľujú diecézy, pre pacientov zdarma.
Arcibiskup Kleda je známy svojím zápalom za prírodné lieky na liečbu chorôb. No zdôrazňuje jasnú hranicu oddelenia od čarodejníctva a mágie:
„Liečime vďaka liečivým rastlinám a na príhovor Panny Márie.“
Od r. 2009 má aj obchod s liečivými bylinkami, v ktorom chorým ľuďom aj osobne radí.
Africký kontinent, najmä južne od Sahary bol koronavírusom doteraz postihnutý oveľa menej ako panikárski epidemiológovia predpokladali. Napriek nedostatočnej hygiene a lekárskej starostlivosti sú počty nakazených a mŕtvych oveľa nižšie ako v priemyselných západných krajinách. Kamerun má 25 miliónov obyvateľov a doteraz iba 600 úmrtí na koronu.
To sa vysvetľuje oveľa mladším obyvateľstvom ale aj tým, že Afričania namiesto čakania na vakcináciu sa sústreďujú na liečbu chorých a pritom používajú osvedčené domáce prostriedky ako je rastlina artemisia.

Poukazuje na to známy francúzsky infektológ Afričan Didier Raoult v interview pre týždenník „Jeune Afrique“:
„V najbohatších krajinách smeroval vývoj od medicínskej praxe k matematickej. Už sa nerobí medicína, ale situácia sa dramatizuje a s rizikami a prekvapeniami sa už nedokážu vyrovnať a riešiť ich. V Afrike naproti tomu máme pragmatický prístup, takže jednoducho berieme prostriedok, ktorý je nie drahý, nie je jedovatý a osvedčil sa.“
Tak aj arcibiskup Kleda proste využil svoje poznatky o rastlinách na vývoj liekov proti koronavírusu. Už koncom apríla minulého roku informoval verejnosť o svojom úspechu:
„Všetci, ktorí liek brali, sa uzdravili.“
Vedci síce vtedy ešte varovali pred možnými vedľajšími účinkami, no to pacientom nezabránilo spoliehať sa na skúsenosti arcibiskupa. Ten síce neprezradil vzorec výroby lieku, no pacientom odporúčal jesť aj cibuľu a cesnak na posilnenie imunity.
Medzitým už aj kamerunský minister zdravotníctva, Dr. Malachie Manaouda, plne stojí za prirodzenými liekmi a oceňuje dosiahnuté úspechy. No keďže tie sú proti záujmom farmaceutického priemyslu, treba vyčkať, či sa táto špeciálna africká cesta presadí aj vo svete.

„Smutný deň, keď tri policajné autá krúžia okolo kostola!“

Írska vláda už hovorí, že slávenie svätej omše je trestný čin!!!
Kňaz Hughes : „To je útok na našu Katolícku cirkev, podporovaný vládou,
ktorá už neverí v Boha.“

Dublin, 31.3.2021 (kath.net/pl) 027 350 – „Írska vláda vyhlásila, že kňaz pácha trestný čin, keď slúži verejnú svätú omšu, hoci sa mesiace uisťovalo, že nijaký trest nehrozí.“ Napísali to noviny „Irish Catholic“ v rozhorčenom článku.
Ministerstvo zdravotníctva sa zdá síce mať iný názor, no vláda trvá na tom, že pre kňaza je trestné, ak opustí svoj dom, aby slávi verejnú svätú omšu. Výnimkou je iba pohreb, či svadba.
Rovnako je trestné pre farníka, keď opustí dom, aby išiel na svätú omšu.
„Irish Catholic“ predpokladá, že vláda je pevne presvedčená, že slávenie svätej omše je protiprávne a preto platia hrozby udeľovania trestov.
Farár Hughes to pocítil už minulú nedeľu, keď vo farskom Kostole Lurdskej Panny Márie v Mullahorane slávil svätú omšu.
Dostal za to pokutu 500 eur. Omša sa mohla začať až o 20 minút neskôr, pretože polícia uzavrela cesty kontrolnými bodmi. Farár povedal, že dostal nahnevaný telefonát veriaceho, ktorému zabránili ísť na omšu. Farár Hughes:
„Policajt mi povedal, že ohrozujem život starších ľudí! Je to smutný deň, keď tri policajné autá krúžia okolo kostola. Čo nemajú inej roboty? Bože pomáhaj nám! To je proti našej viere. To je útok na našu Katolícku cirkev, ktorý povzbudzuje naša vláda, ktorá už neverí v Boha.“

Sony vydal film rúhajúci sa Panne Márii na Veľký piatok

Načasovanie sa zdá byť zámerným pokusom o výsmech Krista a jeho Matky v jeden z najsvätejších dní kresťanov.

USA, 31.3. 2021 (LifeSiteNews) 027 349 – Na Veľký piatok uviedla spoločnosť Sony Pictures film nesmierne urážajúci Božiu Matku zobrazujúc ju podobnú diablovi. Je založený na hororovej novele „Shrine“ (Svätyňa) a má názov „Nesvätá“. Hrdinkou je mladé dievča, ktoré po „návšteve“ Panny Márie je schopné uzdravovať chorých a načúvať nadprirodzenému. Pre démonické scény LifeSiteNews odmieta uverejniť ukážku z filmu.
Mária je zobrazená ako démonická postava s krvavými čiernymi a prázdnymi očami. Dievča má tiež čierne démonické. Ľudia sa pri jej „zjaveniach“ modlia výsmešným spôsobom, ktorý zneucťuje tradičnú katolícku úctu k Panne Márii. Kríže s Kristom a ružence sa zobrazujú ako horiace v plameňoch. …
A Sony komentuje: „V najsvätejšom týždni kresťanov prichádza film ako nesvätý.“ Producent Sam Raimi je známy horormi o diabloch. LifeSite vyzýva na uzmierenie Boha k modlitbám ako napr.:
Moja bolestná Matka, nenechám ťa samu plakať, nie, budem ťa sprevádzať svojimi slzami. Túto milosť si teraz od teba vyprosujem: Daj, aby som vždy mal na mysli Ježišovo umučenie a tvoje bolesti a vždy k nim choval vrúcne city, aby som zvyšok svojich dní strávil žiaľom nad týmito utrpeniami, moja drahá Matka a Matka môjho Vykupiteľa.
Som presvedčený, že tieto bôle mi dodajú dôveru a silu, ktorú budem potrebovať v hodine smrti, aby som nezúfal pri pohľade na mnohé hriechy, ktorými som zranil môjho Pána.
Musia mi získať odpustenie, vytrvalosť a nebesia, kde – ako dúfam – sa budem tešiť s tebou a nekonečným milostiam môjho Boha na celú večnosť. V to dúfam a tak nech sa stane. Amen. Sv. Alfonz Mária de Liguori

USA: Kňaz dal zatknúť ženu bez rúška v kostole

Kansas City, 31.3.2021 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 027 348 – V meste Kansas City v štáte Missouri) bola v októbri zatknutá žena, pretože sa v kostole modlila bez rúška. Jane Bernardelová, matka 11 detí, bola obžalovaná teraz za nedovolený vstup na pozemok.
Jane Bernardelová bola s niekoľkými deťmi asi pol hodinu v kostole na modlitbu. Do kostola vstúpil páter rehole, ktorá sa stará o kostol a vyzval ju, aby si dala rúško. Pre LifeSiteNews pani Bernardelová zdôraznila, že páter sám nijaké rúško nemal.
Nevidela dôvod dať si rúško, bola iba s deťmi a všetci sú zdraví a sedeli ďaleko od iných ľudí. Na to páter zavolal políciu! Polícia jej pred očami detí založila putá! Nechcela roztržku s pátrom, ako ubezpečuje pani Jane, no je hlboko presvedčená, že je nesprávne nosiť v kostole rúško, lebo nemôže predstúpiť pred Boha „z tváre do tváre“. Vedela aj o mnohých iných ľuďoch, ktorí tiež boli postihnutí prehnanými opatreniami, ako povedala pani Bernardelová.

USA: Demokrati chcú ‘cenzúru internetu’ pod rúškom ‘neutrality sietí’

USA, 26.3.2021 (AmericanThinker) 027 347 – V r. 2019, americký senátor Ed Markey spolu s republikánkou Alexandriou Ocasio-Cortezovou usilovali o zavedenie radikálneho systému Green New Deal, ktorý by bol podobný „Veľkému resetu“ Svetového ekonomického fóra. Teraz sa Markey snaží zaviesť novú legislatívu, ktorá by implementovala „neutralitu sietí“. …
„Neutralitu sietí“ ako politickú otázku pôvodne zavádzal v r. 2007 vtedajší senátor Barack Hussein Obama. V októbri 2007 vyhlásil:
„Som silným podporovateľom neutrality sietí. Servery a rôzne portály, cez ktoré dostávate informácie na internete by mali byť strážcami brán … aby sa dosiahla neuveriteľná „rovnosť“ na internete.
Kľúčovým slovom je tu „rovnosť“. Radikálna ľavicová organizácia „Common Dreams“ – (spoločné sny) – sa okamžite pridala k výzve zaviesť internetovú neutralitu.
Prvý použil termín „neutralita sietí“ v r. 2003 profesor práva v v štáte Columbia Tim Wu. Nedávno sa stal hlavným členom Bidenovho poradného tímu pre technológie, čo veľmi privítali progresivisti. …
Agentúra Reuters nedávno uviedla: “Demokrati v kongrese USA už začali rozhovory s Bielym domom o spôsoboch ako zasiahnuť proti technologickým spoločnostiam, ktoré sú zodpovedné za dezinformácie a proti ich moci na trhu.“…
Biden chce posilniť a urýchliť agresívnu cenzúru, ktorú dnes už praktizujú veľké spoločnosti Big Tech. Chce priamo kontrolovať obsah príspevkov na internete a udeľovať pokuty. … Dnešná „neutralita sietí“ nie je o pomoci užívateľom, ani o rovnosti, ako sa tvrdí. Je to skôr o zavedení inštitútu cenzúry. Ak má váš blog alebo článok niečo, čo vláda považuje za nesprávne, budete za to potrestaní. … Buďme si istí, že Big Media čoskoro upradú nový systém „progresívneho štýlu“ neutrality sietí – takže potom neverte všetko, čo budete čítať.

Mohla skorá liečba covidu zachrániť životy?

USA, 26.3.2021 (HeartlandDailyNews) 027 346 – Ak má Dr. Marty Makary, M.D. pravdu, že pokles chorých od januára nemožno pripisovať vakcínam, tak tu vzniká naliehavá otázka: Mohlo široké použitie inej liečby ako s liekmi hydroxychloroquine alebo ivermectin, v ranom štádiu vírusu zachrániť mnohé životy, zatiaľ čo sa vakcíny ešte len vyvíjali?
„Bola to najkritickejšia a skazonosná hrubá chyba zodpovedných,“ hovorí Peter A. McCullough, MD, MPH, druhý primár internej a kardiovaskulárnej medicíny na Baylorovom univerzitnom medicínskom centre:
„Milióny ľudí bolo chorých a viac ako pol milióna ľudí zomrelo bez nejakého programu zásadnej liečby s medzinárodnou spoluprácou na ošetrovanie pacientov doma, aby sa zabránilo šíreniu vírusu hospitalizáciou a úmrtiam. Covid-19 je jediný medicínsky problém, u ktorého sa vôbec nespomína jeho skorá liečba. Pacientom sa vydá pozitívny výsledok testu bez rady alebo horúcej linky, bez receptu a často aj bez odporúčania liečby.“
„Je to hrubá chyba Dr. Fauciho, poradcu Bieleho domu pre túto oblasť aj všetkých zodpovedných.“ povedal McCullough pre Health Care News. „USA má preto rekordnú úmrtnosť, čomu s väčšinou dalo vyhnúť. Túto americkú tragédiu budú nepochybne skúmať aj historici … “

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *