Archanjeli Michal, Gabriel, Rafael

29. september je sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, jediných archanjelov, ktorých meno je spomenuté v kánone písma. Pôvodne sa v tento deň, ustanovený Cirkvou na pamiatku rímskej baziliky, ktorá bola zasvätená v roku 530, spomínal iba Michal.

V istom období histórie bol tento deň pre katolíkov záväzným sviatkom.

Nech už sa pôvod tohto sviatku môže javiť akýkoľvek, odpovedzme si na otázku, prečo archanjelom venujeme celý deň v liturgickom kalendári? Kto sú vôbec? Ako ovplyvňujú môj dnešný život? Stále existujú?

Aby sme mohli pochopiť viac o týchto tajomných bytostiach, ktoré Boh stvoril, je tu päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o archanjeloch:

1) Archanjeli sú treťou najnižšou „hodnosťou“ anjelov

Anjeli sa tradične delia na to, čo sa nazýva „deväť zborov“. Táto hierarchia je založená na deviatich menách radov anjelov, ktoré sa nachádzajú v Sv. písme.

Svätý Gregor Veľký uviedol v homílii tieto „zbory“:

„Z autority Písma vieme, že existuje deväť rádov anjelov, teda anjeli, kniežactvá, archanjeli, mocnosti, sily, panstvá, tróny, cherubíni a serafíni …“ (Iz 6,2, Gen 3,24, Kol 1,6, Ef 1,21, Rim 8,38)

2) Archanjelom sa zveruje doručovanie dôležitých správ ľuďom

Najnižšie rady anjelov sú tí, ktorých poznáme najviac, pretože sú to tí, ktorí s nami komunikujú alebo s nimi komunikujeme my. Svätý Michal je považovaný za anjela, ktorý v knihe Zjavenia priniesol božskú inšpiráciu svätému Jánovi a je známy ako ochranca Cirkvi a chráni ju pred zlom. Svätý Michal je najviac známy svojou úlohou pri vyháňaní povstaleckého anjela Lucifera z neba.

Svätý Gabriel je prvýkrát spomenutý v Knihe Daniel a pomáha Danielovi v jeho misii na zemi. Neskôr sa Gabriel zjaví Zachariášovi a Najsvätejšej Panne Márii a prednesie najväčšie posolstvo, aké nám kedy Boh chcel odovzdať.

Svätý Rafael je uvedený v Knihe Tobiáš, aby uzdravil Tobiáša a vyslobodil Sáru od démona. Rafael vykonal oba skutky, v prestrojení za človeka, sprevádzal Tobiáša po ceste a inštruoval ho, čo má robiť.

3) Archanjeli nemajú krídla, telá ani meče

Na rozdiel od nás sú anjeli čistými duchmi a nevlastnia nič hmotné. Príležitostne môžu vyzerať ako ľudia, ale je to iba fasáda.

Dr. Peter Kreeft podáva vo svojej knihe Anjeli a démoni vynikajúci popis:

„Kvôli nedostatku tiel anjeli nezaberajú priestor ako my a pohybujú sa v našom svete bez toho, aby zaberali miesto.“ Najbližšia analógia toho, ako sa pohybujú anjeli, je ako „elektróny“ alebo „kvantové skoky“. Anjeli sa „pohybujú okamžite z jedného miesta na druhé bez toho, aby prešli cez akýkoľvek priestor alebo čas medzi nimi.“ “

Na druhej strane, aj keď nemajú hmotné telá, môžu ovplyvňovať hmotný svet. Sú to čistí duchovia (ako Boh) a majú takú inteligenciu a duševnú moc, že ​​dokážu hýbať hmotnými vecami alebo prevziať vzhľad tela. Ako presne to všetko vychádza, je trochu záhadou. Svätý Tomáš Akvinský zachádza v Summe hlbšie.

Krídla a meče sú jednoducho umeleckými znázorneniami ich úloh a činov v našom svete ako poslov a ochrancov.

4) Archanjeli nás môžu chrániť pred zlom

Ak môže svätý Michal vyhnať Satana a jeho prisluhovačov z neba, archanjeli môžu určite bojovať proti démonom, ktorí trápia náš svet a nás, a chrániť nás pred ich vplyvom. Jednou z najväčších modlitieb je modlitba svätého Michala, ktorá sa dlhé roky bežne modlievala na konci svätej omše:

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov,

Božou mocou zažeň do pekla satana

a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

5) Archanjeli existujú dodnes

Našťastie anjeli nezávisia od našej viery v ich existenciu. Boh stvoril nesmrteľných duchov na začiatku vekov a oni nikdy neprestanú existovať na celú večnosť.

Možno ich nebudeme vidieť, počuť alebo cítiť ich prítomnosť, ale sú takí skutoční ako svet pred vami. Niekedy nám dajú vedieť, že sú tu, ale väčšinou sú zaneprázdnení ako naša ochrana pred nebezpečenstvombez toho, aby sme to vedeli. Len si pomysli, čo by sa stalo, keby tu neboli!

Deti to vedia najistejšie. Pochopili, že anjeli existujú a úplne dôverujú ich prítomnosti a bez problémov sa k nim bez váhania modlia. Možno potrebujeme niečo z tej detskej jednoduchosti srdca, aby sme obnovili našu vieru v tieto nebeské stvorenia.

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Matúš 18, 3)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *