Zázračný svätý Anton

Let do Lisabonu

Otec svätého Antona, don Martin de Buglione žil v Lisabone, kde niekto spáchal vraždu na ulici v blízkosti jeho domu a mŕtvola bola hodená do jeho záhrady, aby podozrenie padlo naňho. Šľachtic bol z vraždy naozaj obvinený, vrhnutý do väzenia a začal sa dlhý a bolestivý proces s vyhliadkou odsúdenia na smrť. Svätý Anton bol práve v kláštore v Padove, kde pracoval pre Boha, kvôli ktorému nechal všetko, čo mu bolo drahé. Ale Boh tým, že dovolil toto obvinenie, zamýšľal svoje milované dieťa urobiť známym a osláviť ho vo svojej vlastnej krajine. Informovaný počas modlitby o situácii svojho otca, i napriek tomu, že bol provinciál, okamžite išiel podľa svojho zvyčajného zvyku žiadať si povolenie od nadriadených, aby sa z kláštora mohol vzdialiť na pár dní. S týmto povolením odcestoval do Lisabonu, presvedčený, že do mesta dorazí predtým, než bude vyhlásený rozsudok smrti, pričom pokračoval v modlitbách za svojho nešťastného rodiča. Po precestovaní istej vzdialenosti sa zrazu ocitol v Lisabone. Jeho pocity boli osviežené čerstvou príchuťou neba. Okamžite odišiel na miesto, kde zasadal súd, a začal prosiť za svojho nešťastného otca. Sudcovia, hoci boli zasiahnutí výrečnosťou a múdrosťou tohto zvláštneho mnícha, neboli úplne presvedčení o jeho nevinnosti. Anton, odmietaný ľudmi, nestratil srdce a po chvíli strávenej v modlitbe išiel na cintorín nasledovaný sudcami a obrovským zástupom ľudí priťahovaných zvedavosťou. Nariadil, aby bolo telo zabitého muža exhumované. Hneď ako bola rakva otvorená, s veľkým hlasom, v mene Božom prikázal zosnulému, aby vydal pred prítomnými sudcami svedectvo o tom, či bol Don Martin de Buglione jeho vrahom, alebo nie. Mŕtvola okamžite poslúchla a posadila sa, jednou rukou zdvihnutou a druhou opierajúcou sa o zem odpovedala jasným a zvučným hlasom: „Don Martin de Buglione nie je môj vrah.“ Mŕtvy mladík potom poprosil sv. Antona, aby mu dal kňazské rozhrešenie z exkomunikácie do ktorej ho jeho náhla smrť dostala. Po tom, čo prijal rozhrešenie, ticho si ľahol do rakvy, aby už nebol opäť rušený. Pokiaľ ide o svätého Antona, náhle zmizol od obidvoch sudcov a ľudí, ktorí volali nahlas, ako keby sa prebudili zo sna: „Zázrak, zázrak, veľký zázrak!“ Práve vďaka intervencii svojho syna don de Buglione bol vyhlásený za nevinného a oslobodený. Citát: „Prišiel som, aby som zachránil nevinných a nezradil vinníkov“, ktorý sv. Anton vyriekol sudcom, keď sa ho pýtali, kto bol skutočný vinník, sa čoskoro rozšíril.

Svätý Anton lieči mrzáka

Zatiaľ čo svätý bol v Padove, mladík menom Leonardo sa v spovedi priznal, že kopol svoju matku tak násilne, že padla na zem. Svätý Anton, ktorý chcel, aby vinník pochopil veľkosť svojho zločinu, mu povedal: „Noha toho, kto kopne matku alebo otca si zaslúži byť odrezaná.“ Mladý muž neporozumel jeho slovám v tom zmysle, v akom ich sv. Anton mienil, a po návrate domov skutočne odišiel a odsekol si nohu, s ktorou kopol svoju matku. Táto správa sa čoskoro dostala do uší svätca, ktorý hneď navštívil mladíka. Po urobení znaku kríža nad poškodenou končatinou sa noha a chodidlo znova spojili, bez toho aby zanechali akékoľvek znaky.

Svätcovu kážeň je počuť vo veľkej vzdialenosti

Žena, ktorá žila asi hodinu od kostola, kde kázal sv. Anton ho chcela veľmi počuť, ale choroba jej manžela jej v tom zabránila. Nedokázala sa s tým vyrovnať. Vystúpila na balkón a oprela sa o zábradlie, a túžobne pozerala smerom, kde svätec kázal. Zrazu si uvedomila, že počuje každé slovo, ktoré kazateľ hovoril, tak zreteľne, ako keby bola v kostole. Obávajúc sa, že to môže byť ilúzia, bežala a prosila svojho manžela, aby prišiel a počúval. Chorý manžel okamžite splnil požiadavku a tiež zreteľne počul, čo hovoril svätý. Ich radosť si možno ľahko predstaviť. Ale aby si boli istí, že to nie je žiadna ilúzia, požiadali svojich susedov po ich návrate domov, aby im porozprávali, čo bolo predmetom kázania a potom ich informovali o tom, čo sa odohralo, na väčšiu slávu Boha a jeho svätého sluhu Antona.

Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce

Medzi mnohými zlozvykmi, ktoré nakazili Florenciu, bola úžera, proti ktorej svätý vedol najväčšiu vojnu. Sám sv. Bonaventúra uvádza udalosť, ktorá sa v tomto meste konala, keď sv. Anton využil jedno zo svojich kázaní, aby dokázal, ako veľmi tvrdo Boh trestá tento hriech. Zomrel bohatý úžerník, a zatiaľ čo bol svätý Anton v modlitbe, Boh mu zjavil, že duša tohto človeka je v pekle z dôvodu jeho nespravodlivého konania voči ostatným. Obrovský zástup ľudí si prišiel vypočuť svätcovu pohrebnú kázeň. Hneď pri vystúpení na kazateľnicu začal poukazovať na hanebnosť hriechu úžery a vyhlásil, že úžerníci v ich smäde po zlate sú nepriateľmi ľudstva a neprinášajú nič iné ako vojnu, hlad, mor, aby sa obohatili na úkor druhých a uspokojili ich túžbu po tých bohatstvách, v ktorých ich samotné šťastie spočívalo. S ešte väčším dôrazom zvolal: „Sú tiež nepriateľmi svojej duše, lebo je skutočne vzácnosť, aby sa úžerník stal svätým.“ Dodal tiež: „Práve to, čo sa stalo s tým, komu sa teraz vzdáva posledná pocta,“ a ukázal na katafalk pred ním, pokračoval: „aby som preukázal pravdivosť môjho tvrdenia, stačí ísť a pozrieť sa na truhlicu s peniazmi, ktoré za krátky čas, čo žil na zemi, boli jeho radosťou a bohom jeho srdca a tam nájdete jeho srdce ležiace pod jeho zlatom. Lebo samotný Syn Boží vyhlásil: „Kde je váš poklad,tam je aj vaše srdce.“ Ľudia po tomto oznámení zostali na prvý pohľad úplne vyjavení a potom sa do domu zosnulého ponáhľali davy ľudí, aby si preverili pravdu tohto tvrdenia, trvajúc na otvorení truhlice a tam na ich veľké prekvapenie našli srdce, ešte teplé, ležiace pod zlatom. Ale ešte nie úplne presvedčení o pravde, opäť sa vrátili do kostola, kde mŕtvola ležala a pri otvorení tela nenašli v ňom žiadne srdce. Naplnení rozhorčením voči úžerníkovi vyhlásili, že jeho telo by nemalo byť pochované v posvätenej zemi a zobrali ho z katafalku, vytiahli ho von z mesta a hodili ho na miesto, kde boli pochované mŕtve zvieratá. Táto úžasná udalosť urobila dojem na ľudí. Od tej doby bola úžera takmer vytlačená z Florencie; ale rešpekt a úcta, ktorú obsiahol sv. Anton, boli také veľké, že on a jeho spoločník utiekli z mesta, aby hľadali osamelosť v Mount Alvernia.

 

33 thoughts on “Zázračný svätý Anton

 • 27. júla 2023 at 6:56
  Permalink

  Ďakujem Ti sv. Anton, za trvalú pomoc v mnohých oblastiach života.

  Reply
 • 18. novembra 2022 at 17:44
  Permalink

  sv. Anton prosím o vyliečenie z tetánie, úzkostí a depresie. Ďakujem za tvoj príhovor.

  Reply
 • 22. augusta 2022 at 12:51
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – dcéry, vnučky, sesterníc, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo a materstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha útoku na vzťahy, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, rodič. príspevky a prídavky.., požehnané vybavovanie na úradoch, Božie rozhodovanie ich aj rodiny . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu od 1.9. Za úmysly 2 priateliek (aj požehnané manželstvo) a sesternice. Za prirodzený zdravý pôrod sesternice, zdravé dieťa. Za rel. Za mier. Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! Pane zmiluj sa! PBZ

  Reply
 • 28. júna 2022 at 21:22
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – dcéry, vnučky, sesternice, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, Božie rozhodovanie ich aj rodiny . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. Za mier. Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! Pane zmiluj sa! PBZ

  Reply
 • 12. júna 2022 at 15:02
  Permalink

  Blíži sa podvečer sviatku sv. Pripravujem si takúto spomienku:

  Modlitba na sviatok sv. Antona.

  Verný ochranca náš svätý Anton! S detinskou láskou so srdečnou radosťou Ťa pozdravujeme vo výročný deň , keď si ako oslávený víťaz svätej Cirkvi po dobrom boji dosiahol nepominuteľnú odmenu večnej slávy. Verný a horlivý sluha Boží usilovný pracovník vo vinici Ježiša Krista , rozpomeň sa na nás, ktorí ešte v tomto údolí plaču a biedy putujeme k svojej nebeskej vlasti. Vypros nám, aby sme niekedy i my dosiahli korunu večnej slávy. Chválu vzdávame Najsvätejšej Trojici za tie hojné milosti Ktorými Ťa v živote obdarila. Vernou spoluprácou s nebeskými milosťami získal si žiarivú korunu života večného. Zvelebujeme Božiu všemohúcnosť a slávu a moc blahoslavenstvo, ktorého sa Ti dostalo v nebeskej radosti ako aj za dar mocného orodovania, ktorým Ťa vyznačil Boh v očiach Tvojich ctiteľov. Radujeme sa , že i my sa môžeme počítať medzi Tvojich chránencov a ďakujeme za všetky dobrodenia, ktoré si pre nás a pre všetkých, ktorí Ťa o pomoc vzývali u Boha vyprosil. Znovu sa odporúčame do Tvojej ochrany a sľubujeme že sa budeme vždy verne pridržať toho nebeského Majstra, ktorému si Ty s toľkou oddanosťou slúžil. Príjmi nás dnes znovu za svoje dietky. Buď nám vodcom na tej ceste, po ktorej si Ty Kráčal, aby sme i my dosiahli niekedy korunu večnej slávy.
  Amen

  Zdroj: Modlitebná knižka pre ctiteľov sv. Antona 1948.

  Odkaz na iné informácie:
  https://minoriti.sk/index.php/aktuality/1-aktuality/961-sviatok-sv-antona-paduanskeho

  Reply
 • 1. mája 2022 at 21:50
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, Božie rozhodovanie ich aj rodiny . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. Za mier.Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! PBZ

  Reply
 • 2. apríla 2022 at 9:45
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, Božie rozhodovanie ich aj rodiny, požehnaný, bezpečný let . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! PBZ

  Reply
 • 11. marca 2022 at 13:59
  Permalink

  Sv.Anton,Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa,mamy. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. PBZ

  Reply
 • 7. februára 2022 at 11:58
  Permalink

  Sv. Anton, Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané rýchle dokončenie domu . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. PBZ

  Reply
 • 4. januára 2022 at 11:11
  Permalink

  Sv. Anton, Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa.
  Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia (pokoj, sústredenie pri učení , ochranu zdravia jej aj babatka, ochranu pred úzkosťou, stresom, požehnanú komisiu..), požehnanú robotu pre zaťa, požehnané rýchle dokončenie domu . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek. PBZ

  Reply
 • 3. decembra 2021 at 13:21
  Permalink

  Sv.Anton,
  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateľky, mňa.
  Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané rýchle dokončenie domu . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za priateľkine úmysly. PBZ

  Reply
 • 24. októbra 2021 at 20:51
  Permalink

  Svätý Anton,
  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateľky.
  Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu, dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery. Boží pohľad na seba aj druhých. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia, požehnanú robotu pre zaťa. Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. PBZ

  Reply
 • 9. októbra 2021 at 10:47
  Permalink

  Sv. Anton, prosím oroduj u Pána Boha za uzdravenie Martina – fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie, ochranu, dobré vzťahy. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery. Boží pohľad na seba aj druhých. PBZ

  Reply
 • 4. októbra 2021 at 12:41
  Permalink

  Ďakujem sv. Antonovi za pomoc, ktorú mi vyprosuje …

  Reply
 • 4. októbra 2021 at 11:03
  Permalink

  Sv.Anton, prosím o zázrak uzdravenia Katky, oslobodenie, Ducha Svätého pre lekárov aj do situácie. PBZ

  Reply
 • 22. septembra 2021 at 11:13
  Permalink

  sv. Anton,Prosím o modlitbu za dcéru a zaťa : za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu, šťastné, požehnané manželstvo, dobré vzťahy s rodinou, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia, požehnanú robotu pre zaťa. Za psychické, fyzické a vnútorné uzdravenie, uzdravenie rodových koreňov, oslobodenie, dar odpustenia, dar viery, Boží pohľad na seba aj druhých. Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota… ).
  Za mňa, mamu, priateľa: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie, ochranu, dobré vzťahy, psychické, fyzické a vnútorné uzdravenie, uzdravenie rodových koreňov, oslobodenie, Dary a ovocie Ducha Svätého. Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. PBZ

  Reply
 • 26. júna 2021 at 21:55
  Permalink

  Sv. Anton, prosím Ťa o pomoc, uzdravenie pani Marty. Pomôž jej , aby mala pri sebe kňaza, ktorého jej rodina nedovolí. Postaraj sa o ňu, je ďaleko od nás, kt. sa za ňu modlíme. Ďakujem

  Reply
 • 23. marca 2021 at 23:04
  Permalink

  Chcem poďakovať Pánu Bohu a dobrotivému svätému Antonovi,za vypočutie už dávnejšej modlitby,prosím tiež o momentálny príhovor,za nájdenie zamestnania a obrátenie mojej rodiny,ďakujem zo

  Reply
 • 26. februára 2021 at 13:23
  Permalink

  Svätý Anton oroduj za našu mamičku za jej uzdravenie…

  Reply
 • 26. septembra 2020 at 10:55
  Permalink

  Dobrý deň, alebo Pochválen Pán Ježiš Kristus. Chcem poprosiť, keď budete mať čas o aktualizáciu zázrakov Svätého Antona. On si to zaslúži, veľmi nám pomáha …
  Ďakujem za pochopenie a prajem mnoho úspechov v ďalšej práci.

  Reply
 • 12. júla 2020 at 22:14
  Permalink

  Svaty Antonko, velmi Ta prosim, vypros zazraky v nasej rodine, ktore su tak potrebne. Iba Dobry Boh nas moze dostat z tejto celkovej situacie, v ktorej sa nachadzame. Pokorne prosime o pomoc a dary Ducha Svateho, nech mozeme zit na oslavu Boha a Jeho moci v nasom zivote. Zo srdca dakujem.

  Reply
 • 27. marca 2019 at 7:41
  Permalink

  Dobrý deň p. Ivana!
  Znovu sa ospravedlňujem ak sú moje pripomienky kritické, ale snažím sa o vylepšenie dobrého.
  Ako príklad aktualizácie vidím, v pravom hornom rohu je článok „V plameňoch“, je neaktuálny a je tam už vyše roka. Znovu sa ospravedlňujem a prajem mnoho úspechov.
  S pozdravom
  Anton Hrablay
  Zvolen

  Reply
  • 27. marca 2019 at 20:31
   Permalink

   Nerozumiem prečo sa tak ospravedlňujete. Bolo by to na mieste, keby ste urobili niečo zle, ale povedať pripomienky slušným spôsobom predsa neznamená nič zlé. Pripomienka je logická a racionálna. Je viac vecí, ktoré si nevšimneme hoci sa stránke venujeme, je v poriadku, keď máme pripomienky pre lepšiu funkčnost. Dovidenia.

   Reply
 • 26. marca 2019 at 19:18
  Permalink

  Dobrý deň!
  Často navštevujem túto stránku. Niekedy aj 2 x denne. Využívam ju. Nie som spokojný z aktualizáciou, tejto stránky. Verím, že nikoho nebude urazený a príme túto správu ako radu. Ďakujem za pochopenie.
  S pozdravom
  Anton Hrablay
  Zvolen

  Reply
  • 26. marca 2019 at 19:48
   Permalink

   Anton, Vaše komentáre nám nevadia, spokojne sa zapojte, keď je to Božie a k veci, len musíte svoje pripomienky konkretizovať alebo prijať stránku takú aká je. Aktualizácia je veľmi všeobecný pojem. V akú zmenu konkrétne dúfate na stránke?

   Reply
 • 16. októbra 2018 at 7:42
  Permalink

  Sv. Anton nám pomáha a vykonáva zázraky. Ďakujeme !

  Reply
 • 27. júla 2018 at 7:33
  Permalink

  Chcem sa spýtať, či okrem mňa ešte niekto pozerá tieto stránky 🙂

  Reply
 • 14. júla 2018 at 8:33
  Permalink

  Svätý Anton nám neprestal pomáhať ….

  Reply
 • 18. júna 2018 at 7:52
  Permalink

  V poslednej dobe už ani sv. Anton, ako keby nereagoval na naše prosby !

  Reply
 • 17. júna 2018 at 14:28
  Permalink

  Sv.Anton patrón môjho syna prosím, pomáhaj mu zvládnuť najťažšie roky jeho života.
  Ďakujem.

  Reply
 • 15. júna 2018 at 13:09
  Permalink

  Sv. Antonko oroduj za nás a pomôž nám v každom súžení. Amen.
  Ďakujem za Tvoj príhovor.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *