Život Cirkvi vo svete 8/2021

Obsah

Pápež František venoval členom Kúrie knihu na rozjímanie

Svätý Otec si vymenoval nového osobného lekára

V rezidencii Benedikta XVI. sa pôst prežíva bez zvláštnych gest

Kardinál Gerhard Müller o bratstve, kresťanstve a islame

Vatikán: Kardinál Sarah a kardinál Comastri sú emeritovaní

Kardinál Duka o ľudskom strachu zo smrti a o covide

COMECE k rezolúcii EP o „práve na potrat v Poľsku“

Od ediktu cisára Konštantína 1700 rokov voľnej nedele!

Brazília: Biskup suspenduje farára po koncelebrovaní s pastorom

USA: 105-ročná žena prekonala koronavírus

Taliansko: Desiatky učiteľov chorých po vakcíne AstraZeneca

Francúzsko: Zaočkovaní zdravotníci neschopní pracovať

Nemecko: Biskupi si zvolili generálnu sekretárku KBN

Nemecký biskup: Cirkev nemá úctu ku gejom, keď žiada čistotu

Austrália: Katolíci na kolenách odprosujú za LGBT show

Kanada: Dal zatvoriť pastora za porušenie pravidiel covidu

„Čo by povedal Ježiš na hygienickú liturgiu?“

Biskup Atanáz Schneider: Je potrebné nové hnutie ‘pro-life’

Nedeľa je tu pre človeka

Na púšti prosil Ježiš Otca bez prestania v modlitbe

Na púšti trpel Ježiš hlad a smäd, veľkú zimu v noci a horúčosť cez deň. Na púšti urobím vaše srdcia ešte čistejšími, pretože vo svetle múdrosti môžete vidieť plán Otca.
Na púšti, kam vás privádzam, budete cítiť veľký hlad a smäd len po Božom slove, a odvrátite sa ako od hnusu od každého iného slova.
Na púšti Ježiš žil sám a s ním vás povediem k vnútornej samote, k odpútaniu sa o seba samých, od tvorov, od sveta, v ktorom žijete, od všetkého, čo vás zamestnáva, aby ste mohli počúvať hlas veľkého ticha. A len v kolíske tohto veľkého mlčania sa vaše srdce bude môcť pretvoriť k čistej a dokonalej láske k Bohu a k blížnemu.
Na púšti prosil Ježiš Otca bez prestania v modlitbe.
Neustále sa modlite – svojím životom, svojím srdcom, svoju prácou, námahou, únavou, svojimi ranami.
Na púšti bol Ježiš pokúšaný. Satanovi je poskytnuté isté obdobie času, aby vás mohol pokúšať – domýšľavosťou, žiadostivosťou, pochybovačnosťou, malomyseľnosťou, zvedavosťou … Bedlite, pretože dnes mnohí sú falošnými kristami a prorokmi, ktorí vedú duše do záhuby. (Don Gobbi, 1.3.1980)

* * * * * * *

Pápež František venoval členom Kúrie knihu na rozjímanie

Vatikán, 19.2.2021 (vaticannews.va/cs) – Členovia Rímskej kúrie, ktorí sa každoročne zúčastňujú s pápežom na pôstnych duchovných cvičeniach, dostali od Františka rozjímanie Majstra z kláštora sv. Bartolomeja. Je to dielo anonymného autora zo 17. storočia – pravdepodobne cisterciána z ferrarského kláštora. Knižka má titul: Maj Pána na srdci – Abbi a cuore il Signore.
V krátkom liste ku knižke František pripomína členom Rímskej kúrie , že tento rok nemôžu rátať s klasickými duchovnými cvičeniami:
„Súčasná situácia nedovoľuje zhromažďovanie ľudí a preto sa nemôžeme spoločne vydať do rekolekčného domu. Každý z nás využije tieto dni na duchovné cvičenia na mieste, ktoré sám uzná za vhodné,“ píše pápež a dodáva, že sám sa k tejto súkromnej forme duchovných cvičení pripojí. „Aby som dal výraz tejto jednote, rozhodol som sa darovať každému z vás knižku: Maj Pána na srdci. So si istý, že každému z nás prospeje v duchovnom živote.“ Individuálne duchovné cvičenia pápeža a Rímskej kúrie sa začali v nedeľu a potrvajú do piatku.

Tri exercičné impulzy majstra od sv. Bartolomeja:

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2021-02/mistr-od-sv-bartolomeje-prvni-exercicni-impuls.html

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2021-02/mistr-od-svateho-bartolomeje-ii-cast.html

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2021-02/mistr-od-sv-bartolomeje-treti-exercicni-impuls.html

Svätý Otec si vymenoval nového osobného lekára

Vatikán, 24.2.2021 (TK KBS) – Novým osobným lekárom Svätého Otca sa stal prof. Roberto Bernabei, riadny profesor internej medicíny a geriatrie na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca v Ríme. Na tej istej univerzite prof. Bernabei (1952) vyštudoval s pôvodnou špecializáciou na kardiovaskulárne ochorenia a internú medicínu. Neskôr sa zameral na geriatriu a gerontológiu, a to ako vedecky, tak prakticky na univerzitnej klinike Gemelli v Ríme.

V rezidencii Benedikta XVI. sa pôst prežíva bez zvláštnych gest

Vatikán, 25.2.2021 (TK KBS) – V rezidencii Benedikta XVI. v kláštore Mater Ecclesiae sa pôst prežíva bez zvláštnych gest. „Žijeme dennou liturgiou Cirkvi a praktizujeme ľudovú zbožnosť,“ povedal arcibiskup Georg Gänswein, osobný sekretár emeritného pápeža. Vysvetľuje, že touto ľudovou zbožnosťou je každodenný ruženec a v piatok popoludní aj krížová cesta v kaplnke. Týmto spôsobom sprevádzame Pána v jeho utrpení, ktoré je cenou nášho vykúpenia, dodal nemecký arcibiskup.
Uisťuje, že emeritný pápež si zachováva veselú a čistú myseľ a zmysel pre humor, hoci rytmus jeho života už nie je taký ako pred 10 alebo 20 rokmi. Napokon, je to už takmer 94-ročný muž.
Arcibiskup Gänswein hovorí o tom v rozhovore pre denník Avvenire. Zároveň upozorňuje, že tento pôstny čas a príprava na Veľkú noc by sa mala vyznačovať silným presvedčením, že v boji proti pandémii nemá posledné slovo koronavírus, ale vzkriesený Ježiš:
„Táto viera nám dáva nádej, silu a umožňuje nám dýchať. Viera vo vzkrieseného Pána nás posilňuje, otvára oči do budúcnosti,“

Kardinál Gerhard Müller o bratstve, kresťanstve a islame

„Dnes zabíjajú tisíce kresťanov pre vieru v islamských a komunistických štátoch.“
Rozhovor s kardinálom Gerhardom L. Müllerom

Rím, 20.2.2021 (kath.net) 027 – Európa sa stáva ako cieľ prúdov utečencov z Afriky a Ázie stále obľúbenejšou. To však znamená pre európske štáty výzvy finančné, ale aj kultúrne, ktoré hrozia spôsobiť rozkol v európskych spoločnostiach. … V rámci utečeneckej politiky narážajú kultúrne a náboženské základy utečencov na tradície domáceho obyvateľstva. Z toho vznikajú filozofické a teologické otázky, o ktorých chceme hovoriť s kardinálom Gerhardom L. Müllerom, čestným profesorom Univerzity Ludwiga Maximiliána v Mníchove.
Na akom filozofickom základe musia byť založené základné ľudské práva?
Kardinál Müller: Idey ľudských práv v západnej tradícii sú založené aj na filozofii osvietenstva, bez ktorej by bol kresťanský obraz človeka nemysliteľný. Kvôli hrôzam náboženských vojen v 16. a 17. storočí boli pokusy budovať kresťanský ideál na zásadách spolužitia podľa princípov prirodzeného rozumu a morálky. Konkrétne sa základné práva vybojovali aj proti absolutistickej štátnej moci, ktoré kniežatá bránili svojím údajným konaním z Božej milosti. Nenávisť revolucionárov sa tak obrátila nielen proti šľachte, ale aj proti „cirkvi“. Myslelo sa nie Kristovu Cirkev spásy, ale feudálnu spoločnosť ako politický faktor moci a ospravedlnenie absolútnej moci kráľov.
Vyhlásenie ľudských práv možno vítať, no chýba brzda suverenity národa. A práve demokratický štát môže ospravedlňovať svoju autoritu iba ak uzná základné práva ako náboženskú a občiansku slobodu, pretože spočívajú v duchovno-morálnej povahe človeka, a tento zákon určuje rozlišovanie dobra a zla. Teda štátna moc o tom nemôže rozhodovať. Štátnym rozhodnutím sa zločiny nestanú cnosťami. Kvôli perverznosti ospravedlňovania teroru, vojen, genocíd sme museli trpieť jakobínov, kolonializmus aj totality 20. storočia. Preto treba vzťahovať ľudské práva na transcendentnosť človeka a na zodpovednosť pred Bohom a nemožno o tom hlasovať.
Po francúzskej revolúcii sa Kostol Notre Dame v Paríži stal sídlom krásnej bohyne rozumu, ktorá sa vyžívala na posvätenom oltári – vo francúzskej cirkvi sa konala modloslužba. Obracal sa boj osvietenských revolucionárov – nazývaný laicizmom – len proti ľuďmi vytvorenej cirkvi a nie proti Bohom založenej Cirkvi?
Kardinál Müller: Títo revolucionári neboli duchovne v stave rozlišovať medzi božským a ľudským v Cirkvi. Ale v duši mali nenávisť voči Bohu, čo si kruto vybili na úbohých kňazoch, rehoľníkoch aj laikoch.
Ak má každý človek bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, či pohlavie nárok na ľudské práva, možno teda všetkých ľudí považovať za bratov a sestry?
Kardinál Müller: Boh je Stvoriteľom všetkých ľudí, otcovsky sa o nich stará a chce ich blaho aj vo večnosti. Pochádzame z Adama a Evy, sme bratia a sestry a máme Otca v nebi. To má akúsi ozvenu aj v islame, kde sa Boh tiež považuje za Stvoriteľa všetkých ľudí.
Viete si predstaviť že spoločnou vierou v Boha Starého a Nového zákona sa vytvára zvláštny vzťah a zodpovednosť bratov v Bohu?
Kardinál Müller: Ježišovi učeníci sa stali vierou a krstom Božími synmi a teda v hlbšom zmysle bratmi a sestrami v Ježišovi Kristovi.
Ak sa teda skrze vieru v Boha vytvára spoločenstvo židov a kresťanov, mohlo by to oprávňovať, že utečenci z tohto spoločenstva sa z táborov rozdelia do našich štátov?
Kardinál Müller: Prijímanie azylantov je vecou štátu. No európske štáty sú v zásade ešte zaviazané kresťanskému pôvodu a láske k blížnemu. No štáty majú aj povinnosť zabezpečiť si právny poriadok.
Viete si predstaviť ako sa tým zmenia základy myslenia spoločnosti a tým aj štátu?
Kardinál Müller: Štát je abstraktný útvar. Až kultúrou a mentalitou obyvateľstva dostáva konkrétny život. Ľudia iných kultúr prinesú veľké zmeny, ktoré budú mať závažné účinky na výchovu, právny systém, atď. A aj na ústavu, ktorá je odvodená z historických skúseností a zásadných antropologických presvedčení.
Môžeme Alaha považovať za identického s Bohom židov a kresťanov?
Kardinál Müller: Reči o abrahamitských náboženstvách sú umelé a ani všeobecným šírením sa nestávajú pravdivejšími. Židovstvo, kresťanstvo a islam sa definujú každé vlastným chápaním pravdy a nikto nechce byť tak povediac iba variantou toho druhého, alebo iba historickou relatívnou realizáciou abstraktnej idey.
Alah zjavil prorokovi Mohamedovi Korán. Vzťahuje sa zjavenie na Korán ako celok, alebo ako v Starom a Novom zákone – iba na časti, ktoré sa týkajú viery?
Kardinál Müller: Kresťanstvo nie je knižné náboženstvo. Boh sa zjavil svojmu ľudu v priebehu dlhej histórie a to sa odrazilo v Starom a Novom zákone, ktoré my – v ľudskom jazyku a chápaní – prijímame ako Božie slovo. Veď Kristus ako človek je zjavovateľom Otca, pretože silou svojej božskej povahy je Osobou slova v Najsvätejšej Trojici a Spasiteľom svojím krížom a vzkriesením. Základná koncepcia za Koránom ako diktátom Boha (skrze archanjela Gabriela) priamo Mohamedovi je niečo úplne odlišné. To je celkom iné chápanie zjavenia – len ako informácii o Božej vôli a nie sebazjavením Boha v pravde a živote a láske, ktorá je Bohom samým. (porovn. 1 Jn 4,8 a 16).
Podľa našich predstáv sú všetci ľudia rovní, takže nerovný prístup sa zavrhuje. V 9. súre 19 sa však stanovuje, že pred Alahom nie sú všetci ľudia rovní. Možno to zlúčiť s naším právnym poriadkom?
Kardinál Müller: Musíme rozlišovať medzi interným výkladom Koránu vyhradeným islamským autoritám a aplikovaním takých noriem na občiansku spoločnosť. Nijaký štát zaviazaný blahu občanov sa nesmie správať k občanom nerovnoprávne podľa predstáv nejakého náboženstva alebo ideológie, ako napr. pri otroctve v USA do r. 1865, či náuky o rasách v Tretej ríši a občanov zbaviť práv, či prenasledovať. V zmysle kresťanskej viery sú si ľudia ako Božie deti vo svojej povahe a dôstojnosti úplne rovní. Sú však rozdiely v talentoch, ktoré sú v rozdielnosti prospešné pre všetkých. Človek sa môže svojou slobodou pred Bohom uzatvoriť, takže vzniká nerovnosť hriešnikov a spravodlivých, čo však nemá nič do činenia s naším spoločenským spolunažívaním v spoločnom štáte a nie je ani náboženským dôvodom, aby sa tí „dobrí“ pred Bohom chválili a za to si mohli nárokovať privilégiá.
V Koráne v súre 9, 5 sa požaduje, aby sa modloslužobníci – tí, čo neveria v Alaha – usmrcovali. Majú byť zajatí a v každom úkryte vystriehnutí. Možno misie konať aj s mečom, ako to požadoval bojovník Mohamed?
Kardinál Müller: Bola by to otázka islamským autoritám, ako je to zlučiteľné s ich obrazom Boha. Kto rozhoduje, či je niekto v srdci veriaci – okrem Boha samého? Vieru nemožno nanútiť, inak by to bolo iba pokrytectvo, ktorým by sme sa Bohu nezapáčili. Dnes už nemôže existovať nábožensky homogénna spoločnosť. Tým sa uspokojuje vnútorná požiadavka, že viera je vecou Božej milosti a slobody človeka. Porovnanie s kresťanskými štátmi stredoveku, aby sa relativizoval islamistický náboženský nátlak, je jednoducho iba anachronistické. Vytváranie ideologicky homogénnych spoločností mainstreamom sa dnes deje s porušovaním pravej náboženskej slobody. A to by sa malo rešpektovať aj v štátoch s prevažne islamským obyvateľstvom.
Je zlučiteľné so zásadami našej spoločnosti, že Korán v súre 22, 17 požaduje, aby sa neveriacim strihali šaty z ohňa a liala sa im vriaca voda na hlavy?
Kardinál Müller: Prirodzene, že nie.
Alah v súre 2, 2 verš 192 výslovne žiada, aby neveriaci boli usmrcovaní aj vyhnaní, pretože „prenasledovanie je horšie ako zabitie“. Považujete za možné, že sa také texty vyškrtnú, alebo sa na ne zabudne, aby sa umožnilo pokojné spolužitie?
Kardinál Müller: Ozbrojený boj náboženstiev v mene Boha treba absolútne vylúčiť … To je protirečenie Bohu, ktorý miluje aj hriešnikov a inovercov vedie podľa ich svedomia a ich spásu dokáže realizovať iba Boh sám. Niet dogiem kresťanského zjavenia vyzývajúcej k násiliu. Treba ich vykladať tak, aby sa ako cirkevný výklad Božieho slova v dnešných podmienkach lepšie chápali, nie aby sa prispôsobili relativistickej mentalite.
Viera v biblickom Božom slove a v náuke Cirkvi je vnútorný celok a nesmie sa redukovať na jednotlivú zo súvislosti vytrhnutú vetu, aby sa zhadzoval celok. Bibliu možno vykladať iba ako celok viery Cirkvi a konkrétne vedecky historicko-kritickou metódou. …
V Koráne – v súre 3, 3 verš 29 sa píše: „veriaci […] sa nemajú priateliť s neveriacimi“. Sťaží to integráciu moslimov?
Kardinál Müller: Kresťanská náuka má tri princípy – personalita, solidarita a subsidiarita. Či nás moslimovia uznajú za priateľov, je ich rozhodnutie. Sympatie si nemožno vynútiť. A je iste ťažšie žiť v manželstve s partnerom úplne inej viery a obrazom sveta. No nikto to nemôže zakázať, lebo to vyplýva z prirodzeného práva. Preto Cirkev udeľuje dišpenz na manželstvo s inovercom.
Čo sa týka napr. zákona o rúhaní v západných krajinách nejde o urážku Boha, ako je to v islamských krajinách. Boha nemôže nikto uraziť bez toho, aby sa sám nezosmiešnil. Ide o to, či možno urážať ľudí pre ich vieru, čo niektorí maskujú ako slobodu názoru. Dôstojnosť človeka je nedotknuteľná. To by si mali prihlúpli posmievači z viery iných zapísať za uši.
Moslimovia sa môžu integrovať, ak zoberú vážne prvú súru Koránu, že Boh je milostivý a milosrdný. Tak sa dokážu v našej kultúre orientovať, ovšem za predpokladu, že naše kresťanstvo nie sú iba slová a nezamieňame ho s falošným pocitom nadradenosti, ale znamená lásku k Bohu a k blížnemu. …
Patrí islam ako štátna, spoločenská a náboženská teória už k našim západným štátom, alebo iba moslimovia?
Kardinál Müller: Západné štáty majú základ na prirodzenom práve a nie vzhľadom na určité náboženstvo. To sa nesprávne označuje ako sekulárne, akoby v protiklade k viere ľudí v Boha a akoby agnosticizmus – vo Francúzsku ako antikatolicizmus – bol smerodajný. Podľa tejto netolerantnej predstavy sú kresťania iba trpení občania druhej triedy, ktorí smú praktizovať vieru iba doma ako súkromnú vec.
Základ štátu vidíte v prirodzenom práve. No prirodzené právo už teraz iné kresťanské vyznania považujú za mimoriadnu katolícku náuku, ktorú má prekonať pozitivizmus. Akceptuje sa napriek tomu prirodzené právo ako základ západných štátov?
Kardinál Müller: Z akého práva vyvodzovali štáty mimo kresťanskej kultúry svoju legitímnosť? Tu zostáva iba alternatíva moci silnejšieho a práva, ktoré sa zakladá ma bytí človeka ako duchovno-morálnej bytosti. Pozitivizmus nie je ničím iným ako teoreticky zamaskovaný sociálny darvinizmus.
Prirodzené právo teda tvorí základ štátu za predpokladu, že naopak kresťanstvo ani islam nepatria k našim spoločnostiam?
Kardinál Müller: Štát má iba zaručiť slobodné praktizovanie viery. Náboženská sloboda je ľudské právo dané tým, že sme ľuďmi. Náboženské spoločenstvo od právneho štátu nepotrebuje – ako v Číne či Severnej Kórey – licenciu na svoje aktivity. Štát sa musí obmedziť na časné potreby verejného blaha a nesmie sa miešať do umenia, vedy, náboženstva ako Big Brother – Veľký brat – alebo stvoriteľ Nového svetového poriadku. Tu spočíva rozdiel medzi štátom, ktorý uznal v povahe človeka zakotvené ľudské práva a perverznosťou štátu absolutistickej či totalitnej diktatúry. Za tým spočíva omyl o povahe človeka.
Existuje existencionalizmus, ktorý človeku upiera isté bytie. Tak sa môže každý slobodne rozhodnúť, či sa cíti ako človek alebo zviera, či chce byť muž alebo žena, či iné, či sa sám alebo s pomocou iných zavraždí.
No je tu aj kolektívne rozhodnutie strany, vodcu, oligarchie filantropov, ktorí rozhodujú, koľko detí môžu manželia mať, kedy sa poskytnú moje orgány iným, či sú chorí a seniori bremenom spoločnosti a potom sa majú dobrovoľne alebo zákonom rozlúčiť so životom.
Najdôležitejšie práva spolužitia ľudí, základné ľudské práva, sa zakladajú na kresťanskej predstave o človeku ako imago Dei, takže každý má tieto práva. Kresťanstvo je najsilnejšou skupinou vo svete s 1,3 miliardou katolíkov. … Myslíte si, že napriek počtu a napriek orientácii na kresťanské pravidlá na usporiadanie spolužitia, kresťanstvo stratilo vedúce postavenie vo svete?
Kardinál Müller: Mierou je sila hlásať Kristovo Evanjelium – že každý človek je povolaný k večnému životu. Z toho vyplýva spoločenský vplyv, ale nie je oprávnením existencie kresťanstva. Cirkev nie je lobby vlastných záujmov. Svedectvo dôstojnosti každého človeka a praktizovaná láska k blížnemu sú ciele jeho pôsobenia do vnútra kultúr. Univerzálnym poslaním Cirkvi je slovom hlásať príchod Božieho kráľovstva.

Vatikán: Kardinál Sarah a kardinál Comastri sú emeritovaní

Vatikán, 20.02.2021 (KAP/KNA) 027 2 – Ako oznámil Vatikán v sobotu, pápež František prijal odstúpenie prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinála Roberta Saraha, ktorý sa v júni dožil 75 rokov.
Duchovného správcu Vatikánskej baziliky a generálneho vikára Svätého Otca pre Mesto Vatikán 77-ročného kardinála Angela Comastriho nahradí zasa minorita kardinál Mauro Gambetti. Angela Comastriho (77) menoval za správcu Baziliky sv. Petra ešte sv. Ján Pavol II. v r. 2005. Za jeho nástupcu menoval František talianskeho františkána Maura Gambettiho (55), ktorý bol len nedávno prijatý do kolégia kardinálov.

Pápež tak pokračuje v personálnych zmenách v Rímskej kúrii.
Kardinálovi Sarahovi sa skončilo 5-ročné obdobie vo funkcii prefekta už v novembri 2019, no František ho oficiálne nepredĺžil ani neukončil. Pozorovatelia už dlhšie rátali s jeho prepustením.
Kardinál Sarah v tvíte:
„Dnes prijal pápež moje odstúpenie z postu prefekta Kongregácie pre Boží kult po mojich 75. narodeninách. Som v Božích rukách. Jedinou skalou je Kristus. Čoskoro sa stretneme v Ríme alebo inde.“
Ako prvý reagoval na správu emeritný biskup Hongkongu – kardinál Joseph Zen a tvítoval stručne: „Grazie Eminenza.“

Kardinál Sarah bol jediný kardinál kúrie, ktorý Františkov kurz verejne kritizoval. Počiatkom r. 2020 vyšla jeho kniha ohlásená so spoluautorom Benediktom XVI. Išlo o obranu kňazského úradu a povinného celibátu. Kniha vyšla niekoľko týždňov pred rozhodnutím pápeža Františka k Synode o Amazónii, že vzhľadom na nedostatok kňazov sa tam budú možno svätiť za kňazov aj ženatí diakoni. Mediálna pozornosť bola veľká, no sekretár Benedikta XVI. arcibiskup Georg Gänswein dementoval jeho spoluautorstvo. Benedikt XVI. v novembri povolil iba uverejnenie úvahy o kňazstve, ako povedal.

Najmladší diecézny biskup sveta

Rýchlu kariéru v Cirkvi robil kardinál Sarah najmä za Jána Pavla II. (2005-2013). Narodil sa 15. júna 1945, v r. 1969 bol vysvätený za kňaza v Diecéze Conakry. Študoval v Ríme a Jeruzaleme. V r. 1979 ho Jána Pavol II. ako 34-ročného menoval za arcibiskupa Conakry – vtedy najmladšieho diecézneho biskupa sveta.

V r. 2001 sa Robert Sarah stal sekretárom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a v r. 2010 ho Benedikt XVI. menoval za predsedu Pápežskej rady Cor unum, ktorá sa zameriava na pomoc rozvojovým krajinám. Pápež František ho v novembri 2014 menoval za prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí možno s presvedčením, že zapojí konzervatívne krídlo vo Vatikáne.
Kardinál Sarah ako strážca správneho praktizovania viery sa netajil tým, čo si myslí o reformách vo Vatikáne. Stále znova vyzýval k „reforme reformy“ koncilovej liturgie. Na konferencii v Londýne 2016 povzbudil kňazov, aby znova slúžili svätú omšu chrbtom k veriacim. Vatikán sa usiloval tieto výpovede vysvetľovať.
Na jeseň 2017 pápež Saraha oficiálne pokarhal výnosom, čo dokonca Vatikán aj uverejnil. A František v ňom poskytol biskupským konferenciám viac priestoru pri preklade liturgických textov a tým obmedzil kongregáciu kardinála Saraha. Kardinál k tomu napísal v komentári, že posledné slovo má naďalej jeho kongregácia. František mu v liste poukázal na jeho nesprávnu interpretáciu a verejne jasne vyjadril, že je nesprávne preklady liturgických textov „zhora nanucovať“ biskupským konferenciám.
V kríze korony kardinál Sarah ešte raz zdôraznil váhu teologických zásad. Viackrát sa postavil proti liturgickým vykoľajeniam v mene hygieny ako žehnanie veriacich vodnou pištoľou, či odnášanie Hostií v sáčkoch domov. „Boha a Kristovo Telo nemožno baliť do malých sáčkov!“ ako vyhlásil.
V podrobnom článku pre noviny „Figaro“ kardinál Sarah napísal:
„Svet očakáva od Cirkvi slovo viery, ktoré mu umožní prekonať traumu zoči voči smrti, ktorú práve prežíva. Kríza korony ukázala, že mnohé moderné spoločnosti trpia duchovným zlom – nevedia ako dať zmysel utrpeniu, konečnosti a smrti.“

Emeritovanie kardinála Comastriho nie je prekvapením
Emeritovanie kardinála Angela Comastriho (77) sa rovnako očakávalo. Sv. Ján Pavol II. ho menoval za správcu Baziliky sv. Petra v r. 2005. Tým bol zodpovedný za všetky stavebné apsokety najväčšieho chrámu kresťanstva. Naposledy sa dostal to titulkov médií pre nedostatočnú transparentnosť obstarávaní. František menoval arcibiskupa a diplomata Maria Giordanu za mimoriadneho komisára na realziáciu reštrukturalizácie.
Tú teraz sprevádza Comastriho krajan Mauro Gambetti (55), arcikňaz vatikánksej baziliky a generálny vikár Vatikánu-mesta. Doteraz viedol konvent františkánov minoritov pri horbe sv. Františka v Assisi. Tento inžinier kladie dôraz na ekológiu a prispel k tomu, že Assisi dostalo cenu za ekológiu za trvalo udržateľné hospodárenie s odpadom. …

Kardinál Duka o ľudskom strachu zo smrti a o covide

Praha, 19.2.2021 (LifeSiteNews) 027 2 – V burcujúcej nedeľnej homílii vyjadril český kardinál Dominik Duka svoj názor na covid -19 ako na čínsku biologickú zbraň … Kardinál Duka (77) to povedal začiatkom februára, keď komentoval ľudský strach pred smrťou. Povedal, že deti kričia a plačú po narodení, ale nájdu útechu, keď ich položia na srdce matky a ľudské bytosti sa práve tak boja smrti, ale nachádzajú útechu v otcovskej láske Boha Otca.
„Situácia koronavírusu nás vracia naspäť k tomuto,“ povedal kardinál a rozjímal o druhu smrti, ktorý človek zvyčajne očakáva v pokročilom veku – ako napr. zlomené bedro a zápal pľúc.
„A teraz v tejto situácii je to čínsky vírus, biologická zbraň uniknutá z laboratória. Vojenskí špecialisti na celom svete sú o tom presvedčení. Ale boja sa to povedať, alebo to nesmú povedať.“
Kardinál tiež uvažoval o tom, že „Česká republika je najateistickejším štátom sveta – no jej kostoly neboli nikdy zatvorené pre veriacich počas krízy koronavírusu“ a povedal:
„Hoci ateistické spoločnosti hovoria s Nietzschem ‚Boh je mŕtvy‘ oni už zistili, že ani oni nie sú bohmi a že neviditeľný vírus ich dokáže zasiahnuť.“
Kardinál Duka povzbudil veriacich, aby sa nebáli a uvažovali o príklade svätcov, ktorí žili v Rímskej ríši počas 20-ročného hrozného moru. Sv. Cyprián (200-258), biskup Kartága, musel napomínať svoje stádočko za jeho strach, ale kresťania dokázali aj svoju vieru a starali sa o chorých a umierajúcich. Povedal, že moderný svet už mal do činenia s pandémiami ako španielska chrípka, ktorá tiež vznikla v Číne, ako aj Hongkonská chrípka v r. 1968.
Na posilnenie odvahy pražský arcibiskup znova uviedol príbeh muža, ktorý stretol Mor na ceste do mesta, ktorý zamýšľal zabiť 5000 ľudí. Keď ho muž stretáva znova, začne ho hrešiť, že zomrelo 20 000 ľudí. Ale Mor odmietol zodpovednosť a povedal: „Ja som zabil 5000. Tých 15 000 zomrelo od strachu.“
„A my sa musíme vyhýbať strachu. Musíme nasledovať príklad tých, ktorí idú touto cestou – svätcov ako sv. Agnesa a Agáta, – tých, ktoré prešli týmito skúškami. … Oni vedeli, čo to znamená byť kresťanom.“
Kardinálovu poznámku o pôvode covidu-19 kritizovala sekulárna tlač aj Čína.
Podľa „Global Times“, denníka komunistickej strany Číny, čínske veľvyslanectvo v Českej republike podalo sťažnosť. „Global Times“ uvádza, že čínske veľvyslanectvo nazvalo jeho označenie covidu ako uniknutej čínskej biologickej zbrane „očerňovaním, ktoré nemá nijaký základ“ a napísalo:
„Čína rázne odmieta každého, kto chce spolitizovať pandémiu a stigmatizovať Čínu. Čínske veľvyslanectvo v Českej republike nalieha, aby český kardinál Dominik Duka okamžite skorigoval svoje chyby a vylúčil tak nepriateľské vplyvy.“
Podľa francúzskeho katolíckeho denníka La Croix International, aj česká armáda poprela presvedčenie, že covid-19 je uniknutá biologická zbraň:
„Nemáme nijaký taký dôkaz, ani sme to nikdy nikde neuvádzali,“ povedal hovorca ministerstva obrany pre české médiá.
Český imunológ Václav Horejší sa pre média vyslovil, že kardinálov názor na covid je „absolútne škandalózny“, obvinil ho zo šírenia „fake news“ a dodal:
„Ja som katolík a ja sa hanbím a som v rozpakoch, že taký muž je hlavou našej cirkvi.“
No je veľký počet správ o tom, že sú dôkazy, že covid-19 bol vyprodukovaný v laboratóriu pravdepodobne na Wuhanskom inštitúte virológie. V máji 2020 aj vtedajší štátny sekretár USA Mike Pompeo povedal, že sú rozsiahle dôkazy o tom, že koronavírus vyšiel z laboratória vo Wuhane.
Riaditeľ Výskumného ústavu populácie v USA a expert na Čínu Steven Mosher pre Fox News tento rok povedal:
„Myslím si že dôkazy sú jasné každému, kto sa na to pozrie. V minulom roku sme nenašli prirodzenú analógiu k čínskemu vírusu! To znamená, že sme nenašli nijaký iný koronavírus, ktorý by sa podobal čínskemu vírusu. Vyzerá to ako produkt z laboratória.“
Hovoril aj o svedectve čínskeho virológa Dr. Li Meng Yana, ktorý ušiel do USA a tvrdí, že vírus bol vyprodukovaný v čínskom laboratóriu. S tromi kolegami Dr. Yan vydal v septembri výskumnú prácu, ktorá spochybnila, že vírus vznikol prirodzene. a uviedla: „Teórii prirodzeného pôvodu – hoci je široko prijímaná, – chýba zásadná podpora dôkazmi.“

* * * * * * *

COMECE k rezolúcii EP o „práve na potrat v Poľsku“

Brusel, 25.2.2021 (vaticannews.va) 027 248 – Vedenie Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) v liste predsedovi Európskeho parlamentu (EP) Davidovi Sassolimu vyjadrilo znepokojenie nad viacerými bodmi rezolúcie EP z 26. novembra 2020 o „práve na potrat v Poľsku“. Vytýkajú EP nerešpektovanie právomocí členských štátov Európskej únie ako aj práva na výhradu vo svedomí.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-02/comece-kritizuje-rezoluciu-eur-parlamentu-o-prave-na-potrat.html

Od ediktu cisára Konštantína 1700 rokov voľnej nedele!

„Nedeľa nepatrí hospodárstvu, ale rodine, viere, kultúre, športu, priateľským stretnutiam a oddychu!“

Viedeň, 23.02.2021 (KAP) 027 247 – Aliancia za voľnú nedeľu v Rakúsku slávi mimoriadne jubileum. Rímsky cisár Konštantín 3. marca 321 – teda presne pred 1700 rokmi – ustanovil ediktom nedeľu za deň pokoja. Tento historický dátum si chce rakúska aliancia pripomenúť tlačovou konferenciou online 1. marca o 9.30 hod. a vyzvať k dôslednejšiemu dodržiavaniu nedeľného pokoja v súčasnosti. Zúčastnia sa na nej: biskup Alois Schwarz, hovorca aliancie, viedenský evanjelický superintendent Matthias Geist, prezidentka Robotníckej komory Renate Anderlová a prezident Zväzu odborov Wolfgang Katzian.
K medzinárodnému dňu voľnej nedele 3. marca sa má prezentovať aj prieskum verejnej mienky, ktorý podčiarkuje veľkú hodnotu nedele bez práce:
„Hlas ľudu je jednoznačný. Voľná nedeľa sa považuje za dôležité kultúrne bohatstvo a slúži spoločnému oddychu najmä rodiny. Od založenia rakúskej Aliancie za voľnú nedeľu pred 20 rokmi bojujeme za udržanie tohto posledného voľného dňa pre čo najviac ľudí v Rakúsku. V tomto jubilejnom roku stoja naši partneri najmä v cirkvi a odboroch pred novými výzvami ako home office, kurzarbeit, či nakupovanie online,“ ako zaznelo z aliancie.

Jubilejný rok aj v Nemecku
V Nemecku si takisto pripomenú jubileum 1700 rokov a 3. marca sa koná videokonferencia s posolstvami o oblasti politiky, odborov, cirkví a kultúry. … Podujatie bude na internete:
www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/jubilaeum

Začína sa tak jubilejný rok, v ktorom sa v Nemecku plánujú mnohé lokálne podujatia. Aliancia tak chce vydať znamenie udržania kultúrneho dedičstva voľnej nedele, pretože jej členovia sa následkom krízy koronavírusu obávajú pribúdania konfliktov okolo tohto dňa pokoja, ako uvádzajú a zdôrazňujú:
„Nedeľa nepatrí hospodárstvu, ale rodine, viere, kultúre, športu, priateľských stretnutí a oddychu!“

Brazília: Biskup suspenduje farára po koncelebrovaní s pastorom

Jundiaí, 26.2.2021 (kath.net) 027 246 – „Úprimne ľutujeme túto udalosť, ktorá právom viedla k veľkej dezorientácii a rozkolu medzi veriacimi. Akoby narušenie nášho spoločenstva nebolo dosť – šírenie tejto udalosti digitálnymi médiami vyvolalo rozličné veľmi rozdielne a úplne protichodné reakcie.“ Napísal to biskup Vicente Costa, z brazílskej diecézy Jundiaí po svätej omši na Popolcovú stredu.
Video ukazuje presbyteriánskeho pastora v čiernej sutane s fialovou štólou simulujúceho „koncelebrovanie“, ako počas premenenia stojí aktívne pri oltári a potom sám ponára Hostiu do kalicha a prijíma. (foto).
„Také slávenie nie je v Katolíckej cirkvi prípustné,“ povedal biskup a zdôraznil: „Úradu zbavený páter José Carlos Pedrini SC je inak známy svojou angažovanosťou a zrejme nekonal so zlým úmyslom, ani nechcel poškodiť svätosť Najsvätejšej Eucharistie. Naďalej pevne veríme v zdravý a pravý ekumenický dialóg s iným kresťanskými spoločenstvami a obnovujeme svoj pocit bratskej úcty voči Zjednotenej presbyteriánskej cirkvi v Brazílii … V súlade s predpismi Cirkvi informujeme v takých situáciách Kongregáciu pre náuku viery, aby nám povedala, akou cestou máme kráčať.“
Zodpovedný kňaz páter José Carlos Pedrini z Rehole misionárov sv. Karola bol o dohovore s vedením rehole zbavený úradu farára.

USA: 105-ročná žena prekonala nakazenie koronavírusom

Prežila španielsku chrípku, dve svetové vojny a smrť troch mužov a syna!
Jej heslo: modlitba, modlitba, modlitba!

USA, 24.2.2021 (LifeSiteNews) 027 245 – Žena žijúca v New Jersey si veľmi cení modlitbu a má rada hrozienka v gine. Deň po druhej dávke vakcíny od Pfizera ochorela na koronavírus.
Lucia DeClerck, najstaršia obyvateľka domova seniorov v štáte South Jersey, chytila vírus práve na svoje 105. narodeniny 25. januára. Správca domova Neiman hovorí:
„Mala iba málo symptómov. A za dva týždne už bola naspäť vo svojej izbe, držala v rukách ruženec, na očiach mala slnečné okuliare a háčkovaný klobúčik na hlave.“
Pani Lucia hovorí: „Dožila som sa 105 rokov vďaka heslu: modlitba, modlitba, modlitba – a nijaká nezdravá strava!“
Hlboko veriaca katolíčka viedla v domove každý týždeň modlitbu ruženca a pred pandémiou chodila pravidelne na svätú omšu. Prežila španielsku chrípku, dve svetové vojny smrť troch manželov a syna. …

Taliansko: Desiatky učiteľov chorých po vakcíne AstraZeneca

Treviso, 23.2.2021 (LifeSiteNews) 027 244 – Desiatky učiteľov v severnom Taliansku sa hlásili v pondelok ako práceneschopní po vakcinácii proti covidu cez víkend.
Podľa novín Tribuna di Treviso „desiatky a desiatky“ učiteľov neboli schopné v pondelok vyučovať po prijatí dávky vakcíny AstraZeneca cez víkend. Mali horúčky a bolesti kostí.
Podľa agentúry Breitbart malo dostať vakcínu vyše 5000 učiteľov v Trevise. V pondelok museli zatvoriť dve stredné školy pre nedostatok učiteľov. V škole Duca di Abruzzi ochoreli 15 zo 130 učiteľov a v škole San Domenico Savio ich ochoreli dve tretiny.
Zdravotnícke orgány však vyhlásili, že tieto vedľajšie účinky sú normálne a ukazujú, že imunitný systém pracuje. …

Francúzsko: Zaočkovaní zdravotníci neschopní pracovať

Paríž, 22.2.2021 (LifeSiteNews) 027 243 – Experimentálna vakcína firmy AstraZeneca proti covidu-19, ktorou v súčasnosti očkujú zdravotníkov vo Francúzsku, má toľko zlých vedľajších účinkov, že sa zastavilo očkovanie aj systematické dávky paracetamolu pred očkovaním. Vakcína je vyprodukovaná s použitím buniek z obličiek potratených detí a firma uvádza, že tieto oslabené vírusy sú niekoľkokrát čistené od bunkového materiálu, takže „je nepravdepodobné“, že nejaký ľudský materiál zostáva vo finálnej vakcíne.
Francúzi teraz zastavili očkovanie kvôli neželaným prípadom v nemocniciach krajiny, v ktorých hromadne zaočkovali personál 5. februára. Neželané účinky boli také početné, že nemocnice čelia nedostatku personálu v covidových oddeleniach. V jednej nemocnici napríklad ochorela polovica personálu. Zvlášť ťažko postihnutá je aj nemocnica v Breste v Bretónsku, kde ochorelo 25 percent personálu na veľké bolesti hlavy, horúčky a bolesti svalov. Takže očkovanie zastavili. Podobné scenáre sú dokumentované aj v mestách ako Quimper, Morlaix, Vannes. V Normandii ochorelo 11 členov personálu z 50. … V Dordogne pri Bordeaux sa zdravotníci už vôbec nechcú dať zaočkovať, pretože zdravotnícke orgány hlásili až do 70 percent veľmi vážnych následkov. …
Nie je ani vôbec jasné, či AstraZeneca dodá imunitu proti vírusu. … Zaujímavé je, že Francúzsko je jedinou krajinou, kde má AstraZeneca takéto účinky. …

Nemecko: Biskupi si zvolili generálnu sekretárku KBN

Bonn, 23.02.2021 (KAP/KNA) 027 242 – Po prvý raz preberá žena vedenie sekretariátu Biskupskej konferencie Nemecka. Nemeckí biskupi si v utorok na jarnom plenárnom zasadnutí online zvolili Beate Gillesovú (50) za generálnu sekretárku KBN a riaditeľku Zväzu diecéz Nemecka. Doteraz pracovala ako referentka pre deti, mládež a rodinu v Limburskej diecéze. Od 1. júla bude nástupkyňou Hansa Langendörfera, ktorý po 24 rokoch odišiel do dôchodku. Predseda KBN biskup Georg Bätzing k voľbe ženy zo svojej diecézy povedal:
„Je to silné znamenie, že biskupi plnia svoj sľub podporovať ženy vo vedúcich pozíciách. Gillesová je dobrá teologička, silne zapojená do štruktúr katolíckej cirkvi a má tie najlepšie organizačné schopnosti. … Je to dôležitý deň pre Nemecko a BKN.“
Gillesová hovorila o „napínavej fáze pre katolícku cirkev Nemecka a dodala: „Reformným dialógom Synodálnej cesty sa začalo niečo nové. Tento proces mi umožní rýchlo spoznať našu diferencovanú katolícku oblasť.“
Zasadnutie biskupov prebieha v tieni pretrvávajúcej kritiky kolínskeho arcibiskupa, kardinála Rainera Máriu Woelkiho.
Biskup Georg Bätzing novinárom povedal: „Verím kardinálovi Woelkimu, že jeho vôľa objasniť prípady zneužívania je naozaj zreteľná. No chápem nevôľu, že kardinál doteraz nezverejnil posudok s výsledkami vyšetrovania.“
Povedal to napriek tomu, že kardinál Woelki postupuje striktne v zmysle cirkevného práva a právnych výhrad. Kardinál Woelki zdôraznil, že výsledky sa uverejnia čoskoro – najprv však postihnutým až potom žurnalistom. …
Na biskupov naliehajú aj obete sexuálneho zneužívania, ktoré sa cítia „psychicky natrvalo poškodené“.
Hnutie žien „Mária 2.0.“
Znovu sa ozvalo aj neslávne nemecké hnutie žien „Mária 2.0“, ktoré cez víkend vylepilo plagáty so svojimi požiadavkami na brány kostolov! Od biskupov na zasadnutí požaduje, aby dôkladne diskutovali o reformách v cirkvi.
„Biskupi musia potrebné zmeny urobiť hlavnou témou svojho zasadnutia,“ vyhlásila hovorkyňa hnutia Mechthild Exner-Herforthová. „Ľudia v húfoch utekajú z cirkvi, pretože radostná zvesť, ktorá tvorí Cirkev, sa už nežije.“
Na to reagovalo Nové katolícke hnutie žien v Nemecku:
„Zrejme im ide iba o moc v Cirkvi. Tu stojí Luther znova pri kostolných dverách a pribíja tézy. Luther ante portas! Sme znova v stredoveku. No dnes je Luther ženského rodu – nič nezvyčajné v dobe genderovej ideológie – a má menej téz. Ale ide o jadro kresťanskej viery a je to zasa proti Rímu. Je to útok na jednotu Cirkvi, ktorú už Ježiš vyprosoval od svojho Otca a ktorá zodpovedá viere jeho svätej apoštolskej Cirkvi. Prosme teda o to nášho Otca!“

Nemecký biskup: Cirkev nemá úctu ku gejom, keď žiada čistotu

Mainz, 24.2.2021 (LifeSiteNews) 027 241 – Nemecký diecézny biskup z Mainzu Peter Kohlgraf vyhlásil, že Cirkev nemá rešpekt ku katolíkom s homosexuálnymi sklonmi, keď od nich žiada, aby žili čisto!
„Čo sa týka požiadavky čistoty: Čo to znamená z perspektívy ľudí ktorí prežívajú homosexuálne sklony? Myslím si, že iba málo z nich by považovalo túto požiadavku za taktnú a úctivú, pretože – ako uvádza aj Katechizmus – tento sklon si sami nevybrali,“ napísal biskup v diecéznych novinách 3. februára.
Je pravdou, že Katechizmus Cirkvi pozýva týchto ľudí k čistote, no je tiež pravdou, že všetci pokrstení sú pozvaní k čistote – k morálnej cnosti, ktorá volá po úspešnej integrácii sexuality v rámci ľudskej osoby a tým k vnútornej jednote človeka v jeho telesnom a duchovnom bytí.
Biskup Kohlgraf ďalej píše, že Katolícka cirkev musí uznať, že homosexualita sa objavuje aj „vo svete zvierat“ a nemala by sa považovať za „chybu“ v Božom poriadku stvorenia:
„Sú ľudia s homosexuálnymi sklonmi stvorení zle? Urobil Boh chybu vo svojom poriadku stvorenia? Homosexualita sa očividne vo stvorení vyskytuje. Dosť ľudí s týmito sklonmi patrí do Cirkvi a sú naozaj zbožní v najlepšom zmysle slova. Veľmi ťažko sa zmierujem s myšlienkou o chybe v poriadku stvorenia.“
No dokonca aj Britské kráľovské kolégium psychiatrov, (ktoré je pro-LGBT) v r. 2014 v štúdii pripustilo, že s homosexuálnymi sklonmi sa človek nerodí, ale nadobúdajú sa faktormi z jeho prostredia a kľúčovým faktorom je tu trauma z detstva najmä vo vzťahu s rodičmi. …

Austrália: Katolíci na kolenách odprosujú za LGBT show

Sydney, 24.2.2021 (LifeSiteNews) 027 240 – Vyše 200 katolíkov sa zišlo na schodoch katedrály v Sydney, aby sa na kolenách modlili a spievali piesne na uzmierenie Pána za LGBTQ show „Live N’ Queer“, ktorá sa konala priamo pred touto Katedrálou Panny Márie v sobotu. Bola to časť série známej ako „Heaps Gay“ vyprodukovanej pre túto komunitu. Jej predstavenia siahajú od ľudovej a populárnej hudby až po obscénne akty na javisku.
Katolíci zo Sydney pod vedením arcibiskupa Anthonyho Fishera, OP, boli zdesení takou akciou v blízkosti katedrály, ako aj z použitia obrázku katedrály na reklame akcie! Arcibiskup žiadal od vedenia mesta príkaz na odstránenie obrázku katedrály a to žiadosti vyhovelo, no predstavenie LGBT bránilo ako súčasť seriálu.
„Je frustrujúce a desivé, že Katedrála svätej Panny Márie – matky cirkvi Austrálie – sa použila tak provokačne a s takou malou citlivosťou voči veriacim. V tejto dobe Veľkého pôstu sa musíme modliť a prosiť Pána, aby sa v našom veľkom a ‘tolerantnom’ meste Sydney, rešpektovala a chránila viera a aby sme znova objavili a cenili si to, čo je sväté,“ uviedol arcibiskup.

Kanada: Dal zatvoriť pastora za porušenie pravidiel covidu

Edmonton, Alberta, 22.2.2021 (LifeSiteNews) 027 239 – Premiér kanadskej Alberty Jason Kenney (na obr. vpravo) vydal vyhlásenie k vyšetrovacej väzbe pastora Kostola života v milosti Jamesa Coatesa v Edmontone a vyhlásil:
„Jeho uväznenie je nešťastné, ale pastor Coates flagrantne porušil pravidlá covidu. Viem, aká dôležitá je viera pre život mnohých ľudí. Tak to chcem vyjadriť absolútne jasne: Vláda Alberty bude vždy rešpektovať a chrániť základné slobody náboženstva. Usiluje sa robiť opatrenia s minimálnym dopadom na slobodu viery. Žiaľ, napriek veľkému úsiliu takmer všetkých farností, jedna či dve závažne porušili všetky zdravotné predpisy v prospech verejného zdravia. Tým riskujú prenos vírusu, čo by mohlo stáť zraniteľné ľudské životy.“
Pastora Coatesa uväznili za to, že slávil bohoslužby:
„Po prvý raz v histórii Alberta zatkla a uväznila kresťanského pastora za ‘zločin’ slávenia bohoslužby,“ napísal v liste premiérovi prezident Právneho centra pre ústavnú slobodu John Carpay. A žiada spolu s mnohými ľuďmi jeho okamžité prepustenie. …
Vláda predpísala zatvorenie kostolov, no pastor mal 14. februára bohoslužbu pre svojich veriacich. V súčasnosti čaká na proces, lebo odmietol ukončiť slávenie bohoslužieb. Už v decembri za to dostal pokutu 1200 dolárov, lebo prišlo viac veriacich, ako bol prikázaný počet.

„Čo by povedal Ježiš na hygienickú liturgiu?“

List nemeckého kňaza Winfrieda Abela rakúskemu biskupovi: „Mám dojem, že dezinfikovaná ruka kňaza je dôležitejšia ako stav duše prijímateľa Eucharistie a že u nedezinfikovaných rukách kňaza už pomaly ide o platnosť sviatostí!“
Bývalý farár z nemeckej Fuldy prednáša od r. 2014 bohoslovcom na Vysokej škole Benedikta XVI. pri Kláštore Heiligenkreuz pri Viedni.

Viedeň, 20.2.2021 (kath.net) 027 238
Milý pán biskup! Dnes som dostal mail „Predpisy pre duchovných a pracovníkov cirkvi, ako aj spolkov a združení pre boj proti koronavírusu“, ktorý ste vydali 17. júna ako „diecézny zákon“. Čisto právne by som mal otázku, akú právnu záväznosť má vôbec diecézny zákon? Čo sa stane s porušiteľmi zákona? Pamätám si, že zákon má zmysel, iba ak ho možno presadiť v núdzi aj hrozbou trestu. No toto nie je právnická otázka. Úprimne – pri čítaní 14 stránok do najmenších podrobností upravujúcich liturgiu – ma zovrel taký neblahý pocit, že sa z neho môžem oslobodiť iba napísaním tohto listu. Už názov materiálu … vsugeruje, že je úlohou duchovného pastiera bojovať proti koronavírusu. Tu si diecéza pripisuje úlohu, ktorá je jednoznačne vecou štátu a zdravotníckych orgánov! Proti komu alebo čomu má Cirkev viesť boj?
Sv. Pavol by to asi formuloval takto: „Nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach (Ef 6,12).
Evanjelista Lukáš opisuje, ako farizeji Ježiša obvinili, že si pred jedlom neumyl ruky (Lk 11,38 ff). Predpokladám, že poznáte odpoveď, ktorú Ježiš verným zákonu dal. Čo by ON povedal na diecézne hygienické úpravy liturgie?
Pred tromi dňami som sa v St. Pöltene náhodou stretol s emeritným biskupom Küngom. Porozprávali sme sa o cirkevných reakciách na krízu korony a zhodli sme sa, že tu sa niečo pokazilo a že korona odhalila hrozivý stav našej cirkvi – a síce fakt, že cirkev sa robí otrokom štátu a priority sa vymenili: Zdravie tela má absolútnu prednosť pred zdravím duše.
Ježišove slová „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané“ sa tým vyhlasujú za prekonané. Nespomínam si na nejaký diecézny predpis, ktorý by detailne popísal kňazom a veriacim ako duchovne sláviť liturgiu a dôstojne pristupovať ku svätému prijímaniu! V nemeckej „katolíckej“ Fulde sa napr. slávenie Eucharistie (!!) cez fašiangy koná na tému „jasotu, a veselosti“ na blízkej hore, vo farskom kostole sa vynecháva úvodná modlitba aj čítanie a „evanjelium“ sa číta z detskej knihy rozprávok! Poznám kňazov aj u nás, ktorí sa nedržia predpísaných liturgických textov a formulujú vlastné kánony! … Už nehovoriac o výstrelkoch domácich simulácií omší, ktoré priniesla korona.
Plodom „koronovej liturgie“ sa mi zdá byť, že podľa názoru niektorých veriacich u nedezinfikovaných rukách kňaza už pomaly ide o platnosť sviatostí! Táto zrada nadobudla v týchto dňoch obrovské rozmery.
Mám takmer dojem, že v očiach niektorých fanatikov hygieny sú dezinfikované ruky kňaza dôležitejšie, ako vnútorný postoj a stav duše prijímateľov Eucharistie. Sú biskupi, ktorí sa zastávajú toho, aby ľudia žijúci v cudzoložstve, či v homosexuálnom partnerstve boli pripustení ku svätému prijímaniu. Ba aj pastoračný úrad sa vyslovuje za uznanie „iných životných foriem“. … No beda, ak si kňaz pred slávením Eucharistie nedezinfikuje ruky! Beda, ak sa farnosť odváži chváliť a oslavovať Boha spevom a s radostným srdcom!
Včera mi zavolala 93-ročná pani z Domova sv. Jozefa a žalovala sa: „My starí, sme odpísaní! Od marca nijaká svätá omša, nijaké sväté prijímanie!“
Taliansky filozof a spisovateľ Giorgio Agamben nedávno napísal:
„Nepomôžem si, ale musím spomenúť veľkú zodpovednosť tých, ktorí by mali úlohu bdieť nad dôstojnosťou ľudí, predovšetkým Cirkev. Tým, že sa urobila slúžkou vedy – ktorá sa už stala novým náboženstvom našej doby – popiera svoje zásadné princípy. Cirkev s pápežom, ktorý sa nazýva Františkom, zabudla, že sv. František objímal malomocných. Zabudla, že jedným zo skutkov milosrdenstva je navštevovať chorých … “
V hygienických predpisoch sa doslova píše: „Veriaci môže nezávisle od veku a choroby prijímať Eucharistiu a pomazanie chorých, ak o to prosia, nie sú pozitívni na koronu a nie sú v karanténe.“
Bolo mučeníctvo blahoslavených kňazov, ktorí sa dobrovoľne v Dachau starali o chorých na týfus a infikovali sa nezmyselné? Či nevedeli všetci misionári, ktorí išli v 19. storočí do Afriky, že in tam v priemere zostávajú iba tri roky života? Urobil sv. Alojz z Gonzagy hlúposť, keď sa staral o chorých na mor a na to aj zomrel?
… A horribile dictu: Ježiš bez rúška! Dýchal na ľudí, slepých potieral slinou, ba dotýkal sa malomocných bez toho, že sa by sa dezinfikoval! Ježiš bol také niečo ako „prorok bez odstupu“! On nedodržiaval nijaký odstup a nenariaďoval ani učeníkom odstup! On hľadal blízkosť, pretože mal čo dať – oveľa viac ako zdravie tela! A Cirkev? ….?
Ak by autori predpisov navštívili zopár osamelých starkých v domove, tak by svoj čas strávili zmysluplnejšie a požehnanejšie ako formulovaním týchto sčasti smiešnych detailov. Či nemožno zodpovedne mysliacemu duchovnému pastierovi dovoliť viac priestoru?
Vedeli ste, že v prvom štvrťroku zomrelo na celom svete 20 000 ľudí na koronu, zatiaľ čo v tom istom čase bolo usmrtených 9 miliónov detí v matkinom tele??? My, ktorí sa kŕčovito držíme pozemského života, nedoprajeme život prichádzajúcim ľudským bytostiam – a nestaráme sa ani o choré duše tých, ktoré nesú zodpovednosť za túto vraždu miliónov!!
Milý pán biskup, musel som to všetko dostať z mojej duše!
Som taký smutný zo zlyhania Cirkvi, ktorá sa tak málo stará o to podstatné, ktoré jej bolo zverené jej Zakladateľom – a správa sa príliš blahovoľne k tým, od ktorých dúfa dostať potlesk.
Želám vám pre váš náročný úrad veľa odvahy a Duchom Svätým vedené rozhodnutia!

Biskup Atanáz Schneider: Je potrebné nové hnutie ‘pro-life’

Globálne hnutie za ochranu života musí jasne a jednoznačne protestovať proti vakcínam poškvrneným potratmi, proti zneužívaniu častí telíčok nenarodených.

Kazachstan, 19.2.2021 (LifeSiteNews) 027 237 – Katolícky biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu, rázny ochranca života, volá po vzniku „nového hnutia na ochranu života“, ktoré odmietne všetko, čo má do činenia s liekmi alebo vakcínami vyprodukovanými pomocou potratených detí.
Biskup Schneider sa vyslovil, že doteraz bolo hnutie za život „veľmi dobromyseľné“ v dvíhaní jednotného hlasu proti potratu a povedal:
„Myslím si, že teraz prichádza nový čas, nová fáza, nové obdobie, a všetky hnutia za život sa musia spojiť v proteste jasne a jednoznačne proti potratom poškvrneným liekom, proti zneužívaniu častí telíčok nenarodených detí. Toto je nová fáza a musíme byť odvážni.“ …
Biskup Schneider iste uznáva, že tu nie je formálna spolupráca zo strany prijímateľa vakcíny na potrate, no tvrdí, že kresťan nemôže jednoducho rezignovať zoči voči faktu, že produkcia vakcín sa spája so zabíjaním nenarodených detí a využívajú sa na ňu časti ich telíčok.
„Hlas krvi nenarodených detí volá k Bohu. … Tento hlas kričí na celom svete a my sa musíme zobudiť. Nikto, koho naozaj zaujíma obrana života a morálny zákon, nemôže byť ticho a rezignovať v tejto situácii. Je mi ľúto, že mnohí cirkevní predstavitelia nevidia bolestnú závažnosť tejto veci.“
Biskup poukázal na to, že do tvorby vakcín je zapojená „akumulácia zločinov“:
„Prvým zločinom je úkladná vražda nenarodeného dieťaťa. Potom je to odoberanie buniek – hrozný zločin. A ďalej je to recyklácia častí ich telíčok. No a nasleduje komercializácia a výroba vakcín. To všetko je prepojené, nemožno to oddeliť. Ak prijmete vakcínu môžete povedať: ‘Ó všetky tieto zlá zmiznú a ja som veľmi ďaleko od všetkých.’ To nie je pravda. Vy vstupujete do tohto reťazca.“ …
Biskup Schneider citoval aj z Dostojevského Bratov Karamazovcov, kde autor varuje pred vysokou morálnou cenou za vytvorenie utópie „pokoja a oddychu“ založenom však na mučení, smrti a „nepotrestaných slzách jediného krehkého stvorenia – dieťatka búšiaceho sa do hrude päsťou“.
„Takže musíme proti tomu protestovať a začať nové hnutie v medicíne bez spojenia s tými to zločinmi. A kresťania by mali radšej čeliť väzeniu, či dokonca smrti, ako prijímať takéto benefity pre zdravie. Ako môžete využívať na benefit časného zdravia tieto hrozné vraždy najslabších a nevinných nenarodených detí? Cieľ nikdy neospravedlňuje prostriedok. Nemôžete vstupovať do tohto reťazca.“
Biskup potom poukázal na príklad mučeníkov Cirkvi a povedal:
„Myslím, že blížime k dobe, keď verní kresťania budú čeliť prenasledovaniu. Znamenia toho už vidíme. No my sa nesmieme báť, pretože Boh je s nami […] Ak v nás žije Kristus, nemusíme sa ničoho báť! Musíme byť presvedčení, že patríme k víťazom. A musíme hľadieť na večnosť. Kto je kresťan? Povedal by som – osoba večnosti. Pretože hľadíme ponad časný život, hľadíme na večný, hľadíme na Božiu vôľu. A keď tak robíme, Boh nám vždy dá Ježišovu silu, jeho útechu a jeho požehnanie.“

Nedeľa je tu pre človeka

Dekan Ignaz Steinwender, Salzburská arcidiecéza

Zell am Ziller, 21.2.2021 (kath.net) – 027 236 (úryvok)
V časoch ako sú tieto redukovať sväté omše alebo počet veriacich určite nezodpovedá Božej vôli, nie je to rozumné a iste to neslúži boju proti pandémii. … V obdobiach krízy – a Cirkev má s tým za 2000-ročnú históriu dobré skúsenosti – či sú to vojny, hospodárske krízy alebo nákazy – je vždy potrebné viac modlitby a viac svätých omší. Ak skutočne veríme, že svätá omša je vrchol a prameň, tak to predsa znamená, že ľudí teraz nechávame duchovne vysmädnúť.
Veľa z toho, čo sa dnes deje, súvisí s tým, že mnohí stratili nedeľu z očí a už ju neprijímajú. Kto stratí slobodu Božích detí, stane sa otrokom iných mocností. Mnohé, čo v budúcnosti príde, alebo nepríde, bude závisieť aj od toho, či toto mnohí ľudia aj v lockdowne znova objavia a to môže už teraz jednotlivcom pomôcť situáciu lepšie zvládať a dospieť k hlbšiemu pohľadu na život. Každý, kto teraz nájde oporu a hlbší zmysel života, bude aj pre svoje okolie oporou a orientáciou. Znovu objaviť nedeľu s istotou pomôže aj objaviť zmysel života a nájsť správnu mieru pre časné veci a cesty von z krízy. Práve vtedy, keď v nedeľu najprv vzdáme česť Bohu, bude nám mnohé, ak nie všetko, pridané. Treba nám:
Výzvy k útokom modlitieb na nebo a k obráteniu!
Duchovné úvahy o zdraví, choroby, umieraní, smrti a o posledných veciach.
Pravidelné príležitosti na spoveď v každej farnosti!
Zastávanie sa dôstojnosti seniorov – ich práv na návštevy, úsilie o opätovné vyučovanie detí, o nezamestnaných a mnohých ľudí obmedzených nepomernými opatreniami v ich právach na slobodu a iné veci.
Výzvy k nedeľnej svätej omši a častejším omšiam vo všedné dni, aby všetci mohli mať na nich účasť s príslušnými opatreniami.
To by bol naozaj požehnaný prínos Cirkvi k súčasnej kríze!

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *