Tajomstvá radostného ruženca III.

1. Zvestovanie

Sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! Izáiašove proroctvo platí aj pre nás: Emanuel – Boh je s nami.
(Iz 7,14)

2. Navštívenie Alžbety

Neboj sa Sion! Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania. (Sof 3,17)

3. Narodenie

Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu. (Zach 9,9)

4. Obetovanie

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. (Lk 2,29-32)

5. Ježiš v chráme

Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca? (Lk 2,49)
Stravuje ma horlivosť za tvoj dom. (Ž 69,10)

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *