Zázračný plášť svätého Jozefa

Staroveké tradície zachované v prvých kláštoroch kontemplatívneho života a prenesené do našich dní nám hovoria, že svätý Jozef sa pohotovo prihovára u Boha potrebnými milosťami za tých, ktorí sa k nemu modlia. Posvätný plášť svätého Jozefa je inšpirovaný legendou, ktorá sa neskôr stala príbehom, ktorý sa zachoval po stáročia prostredníctvom ústnej tradície Cirkvi.

Plášť svätého Jozefa

Svätý Jozef sa vybral na horu Hebron, kde mal v úmysle nakúpiť drevo pre svoje tesárske práce, no mal len asi polovicu potrebných peňazí na tento nákup.

Panna Mária Jozefovi povedala: „Opýtajme sa príbuzných.“
Jozef teda vyšiel von a keď sa vrátil, povedal: “Pýtal som sa v rôznych domoch a všetci sa mi ospravedlnili. Nemajú peniaze, inak by nám ich dali.”

Mária pokračovala: “Nechaj svoj plášť ako zástavu a majiteľ dreva bude spokojný.”

Pri lúčení Mária povedala: “Nech ťa sprevádza Boh Abrahámov a nech ťa vedie jeho anjel.”

Jozef odpovedal: “Pokúsim sa čoskoro vrátiť.”

S polovicou peňazí a novým plášťom, ktorý mu Mária darovala v deň svadby, sa teda vydal na cestu.

Len čo vošiel do domu majiteľa dreva, pozdravil ho slovami: „Boh ťa žehnaj, Izmael.“

Izmael mal zlú povahu, bol bezcitný lakomec a vo svojom dome nikdy nemal pokoj; jeho vášňou boli peniaze. Charakteristiky, ktoré Jozef poznal odkedy s ním začal vyjednávať, a teda mal malú dôveru a dokonca sa bál priznať k polovici peňazí, ktoré mal vo vreckách.

Vybral drevo a keď nastala tá chvíľa, pred odchodom do Nazareta zavolal Izmaela a prehovoril k nemu takto: “Vieš, že som ti vždy platil v hotovosti, prinášam ti však len polovicu peňazí. Buď trpezlivý, zaplatím ti a ako zástavu ti nechám svoj plášť.”

Izmael protestoval a bol na pokraji porušenia zmluvy, ale nakoniec prijal svadobný plášť svätého Jozefa ako zástavu.

Skúpy Izmael mal už dlho vredy v očiach a napriek lekárom a liekom sa mu nepodarilo obnoviť zdravie. Hoci už stratil nádej na uzdravenie, na druhý deň ráno ho prekvapilo, keď videl, že jeho oči sú také zdravé, ako keby nikdy netrpel.

Hoci Izmael nevedel o príčine úžasného uzdravenia, povedal o zázraku manželke Eve. Mala hrdú povahu a odkedy sa vydala za Izmaela, nikdy nemala pokoj, ani radosť, ani potešenie v manželstve; ale v tú noc bola ako baránok.

Kto priniesol túto zmenu do nášho domu? Izmael sa čudoval a hovorí; musí to byť plášť Jozefa, tesára z Nazareta, ktorý priniesol uzdravenie, pokoj a mier do môjho domova. Odkedy som si ho dal na plecia, mám pocit, že som sa zmenil.”

Keď bol Ismael v posteli, začul v stajni hlasný hluk a ponáhľal sa pozrieť, čo to je. Jeho najlepšia krava sa zvíjala v strašných bolestiach. S manželkou robili všetko pre to, aby situáciu zlepšili, ale bolo to zbytočné. Potom pomysleli na plášť, priložili ho na zviera, ktoré ležalo na zemi, krava okamžite vstala uzdravená a začala jesť, akoby sa nič nestalo.

Izmael povedal Eve: “Tento plášť je poklad, keď je s nami, sme šťastní a nerozlúčime sa s ním ani za všetko zlato sveta. Odpúšťam Jozefov dlh a som ochotný mu odteraz dať všetko drevo, ktoré potrebuje. Eva dodala: Prinesiem ako dar jeho synovi Ježiškovi pár baránkov bielych ako sneh a Márii olej a med.”

Kým pripravovali ťavy na cestu do Nazareta, pribehol Izmaelov mladší brat a priniesol správu, že horí dom ich otca. Dvaja bratia sa rýchlo rozbehli a prišli do domu svojho otca, odrezali kúsok zo zázračného plášťa a hodili ho do ohňa. Bez toho, aby vyliali kvapku vody, oheň okamžite zhasol. Ľudia boli prekvapení, keď videli ten zázrak, a dobrorečili Pánovi.

O niekoľko dní prišli k dverám nazaretského tesára, keď vošli, starý úžerník a jeho manželka Eva sa klaňali k nohám Jozefa a Márie.

Izmael povedal: “Moja žena a ja prichádzame, aby sme sa poďakovali za obrovské dary, ktoré sme dostali z neba, odkedy si mi nechal plášť ako zástavu, a chceli by sme váš súhlas držať plášť, aby sme naďalej chránili môj domov, moje manželstvo, moje záujmy a moje deti.”

Ismael pokračuje: “Cez tvoj plášť som uzdravený. Bol som úžerník, povýšenecký, zlomyseľný a človek bez odvahy; moju ženu ovládol zakaždým hnev a teraz je anjelom pokoja; Dlhovali mi veľké sumy a ja ich nechcem už späť.”

“Moja najlepšia krava bola chorá a zrazu sa uzdravila; nakoniec dom môjho otca zachvátil požiar a oheň bol okamžite uhasený, keď som hodil kus tvojho plášťa do plameňov.”

“Nie si človek ako ostatní, ale svätec, prorok, anjel na zemi. Prinášam ti nový plášť z toho najlepšieho, čo sa v Sidone utkalo; Márii, tvojej žene, nesieme olej a med, a tvojmu synovi Ježišovi, moja žena dáva pár bielych baránkov a pár holubov belších ako libanonský sneh. Prijmite tieto biedne dary, zbavte sa môjho domu, môjho dobytka, mojich lesov, môjho bohatstva, všetkého, čo máme, ale nežiadajte odo mňa tvoj plášť.”

Jozef odpovedal: “Zostaň s plášťom na užitočný čas. Ďakujeme za dary.”

A keď vstali, Mária im povedala: “Vedzte, dobrí manželia, že Boh sa rozhodol požehnať všetky tie rodiny, ktoré sa ukladajú pod ochranný plášť môjho svätého manžela. Nenechajte sa prekvapiť vykonanými zázrakmi; uvidíte ďalšie a väčšie. Milujte Jozefa, slúžte mu, oblečte si plášť, podeľte sa oň so svojimi deťmi a nech je to to najlepšie dedičstvo, ktoré im vo svete zanecháte.”

Manželia verne zachovávali rady Najsvätejšej Panny Márie a boli vždy šťastní ako ich deti a deti ich detí.

MODLITBA

Ó, preslávny svätý Jozef, ktorý si bol Bohom ustanovený ako strážca najsvätejších rodín. Príjmi moju prosbu byť strážcom mojej duše, ktorá si žiada byť prijatá pod plášť svojho patróna. Od tejto chvíle si ťa volím za otca, za ochrancu, za sprievodcu a do tvojej osobitnej starostlivosti dávam moju dušu, svoje telo, všetko čo mám a všetko čím som, svoj život a svoju smrť.

Pozri sa na mňa ako na svojho syna; bráň ma pred všetkými mojimi viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi; pomôž mi vo všetkých mojich potrebách; poteš ma vo všetkej trpkosti života, ale najmä v útrapách smrti.

Povedz za mňa slovo milému Vykupiteľovi, ktorého si ako Dieťa nosil na rukách, preslávnej Panne, ktorej si bol manželom. Získaj pre mňa tie požehnania, o ktorých vieš, že sú užitočné pre moje skutočné dobro, pre moju večnú spásu, a urobím všetko preto, aby som sa stal hodným tvojej špeciálnej záštity. Amen.

Zdieľať