Zasvätenie sa predrahej krvi Ježišovej

Môj milosrdný Spasiteľu, vedomý si svojej ničoty a tvojej vznešenosti, vrhám sa k tvojím nohám, aby som ti poďakoval za nespočetné milosti, ktorými si zahrnul mňa, svoje nevďačné stvorenie. Zvlášť ti ďakujem za to, že si ma svojou predrahou Krivou vyslobodil z moci satana. Preto teraz, v prítomnosti mojej Nepoškvrnenej Matky, Panny Márie, môjho anjela strážcu, mojich sv. patrónov a celého nebeského Dvora, zasväcujem sa celým srdcom tvojej presvätej Krvi, ktorou si ty, drahý Ježišu, vykúpil svet od hriechu, smrti a večného zatratenia.
S pomocou tvojej milosti ti sľubujem, že nakoľko to bude v mojich silách, budem šíriť úctu k tvojej presvätej Krvi, aby každý zveleboval a žehnal cenu našej spásy, tvoju drahocennú Krv. Takto chcem zadosťučiniť za svoju nevďačnosť voči tvojej presvätej Krvi a odprosovať ťa za všetky urážky a znesvätenia, ktorými ľudia urážajú tvoju presvätú Krv, cenu spasenia.
Ó, kiež by som mohol vymazať všetky svoje hriechy, môj chlad k tebe a všetky urážky, ktorými som ťa predrahá Krv Ježišova, urazil, ja i všetci ľudia.
Sladký Ježišu, hľa, obetujem ti lásku, úctu a klaňanie sa tvojej presvätej Matky, tvojich verných učeníkov a všetkých tvojich svätých, tvojej predrahej Krvi a prosím ťa, najdrahší Ježišu, zabudni na doterajšiu moju neveru, chlad, ľahostajnosť a odpusť milostivo mne i všetkým, čo ťa urazili.
Môj božský Vykupiteľu, pokrop mňa i všetko tvoje stvorenie svojou drahocennou krvou, aby sme ťa, ó ukrižovaná Láska, odteraz z celého srdca milovali a cenu svojho vykúpenia čo najvrúcnejšie uctievali, a s jej pomocou chránili sa všetkého zlého. A po tomto, a s jej pomocou chránili sa všetkého zlého. A po tomto živote na zemi dosiahli večné šťastie pri tebe.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *