7. nedeľa cez rok A

Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.
Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť.
A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.
Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
[…]
Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Viď Mt 5,38-48

 

Evanjelium 7. nedele cez rok je ešte stále pokračovaním Ježišovej reči na vrchu, ktorá sa začala blahoslavenstvami (viď evanjelium 4. nedele cez rok). Po vynechaní niektorých úryvkov sa na 9. nedeľu dostaneme k jej záveru. Celú túto veľkú Ježišovu reč evanjelista Matúš zakončuje slovami, ktoré však v nedeľnej liturgii nezaznejú: „Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci“ (Mt 7,28-29). Nie je nepravdepodobné, že práve úžas nad Ježišovým učením a mocou bol pre mnohých Ježišových poslucháčov prvou a základnou pohnútkou k tomu, aby ho počúvali a išli za ním. Od tohto prvotného úžasu ale mnohí z nich postupne dospeli k viere, takže sa z z anonymných poslucháčov stali učeníkmi a nakoniec i svedkami. Aj pre nás môže byť úžas nad Ježišovým učením dobrým východiskom k tomu, aby sme nanovo porozumeli jeho slovám.
Oproti žasnúcim zástupom z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska (viď Mt 4,25) však máme jednu veľkú výhodu. Na rozdiel od nich poznáme nielen záver Ježišovej reči na vrchu, ale je nám známe celý príbeh života Ježiša z Nazareta. A práve vo svetle jeho veľkonočného tajomstva sa nám vo vysvetlení prikázaní Mojžišovho zákona veľmi zaujímavo rysuje Ježišov jasný portrét. Pri pohľade naň zároveň chápeme plný význam Ježišových slov o tom, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť (viď Mt 5,17 – evanjelium 6. nedele cez rok).
Pri slovách: „Neodporujte zlému,“ sa nám určite vybaví Ježišova reakcia na Judášov pozdrav a na príchod ozbrojených vojakov v Getsemanskej záhrade (viz Mt 26,47-56). Veta: „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé,“ nám iste pripomenie postavu Pánovho Služobníka, ktorý si neskryl tvár pred potupou a slinou, ale nastavil svoje líca tým, čo trhali (porov. Iz 50,6; Mt 27,30). Pri vyzvaní: „Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť,“ nemôžeme nepomyslieť na to, ako si vojaci pod krížom delili Ježišove šaty a hádzali lós o jeho odev (viď Mt 27,35; Jn 19,23-24). Odporúčanie ísť kus cesty s človekom, ktorý to potrebuje, nám pripomenie toho, ktorý sa nepridŕžal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, stal sa podobný ľuďom (porov. Flp 2,6-8) a spolu s nimi kráčal životom. Výzva dávať tým, ktorí o niečo prosia, nám jasne predstavuje toho, ktorý slobodne a dobrovoľne položil svoj život za život sveta (viď Jn 10,17-18; Jn 6,51). A nakoniec modlitba za prenasledovateľov a nepriateľov je typická pre toho, ktorý sa na kríži modlil za svojich katov (viď Lk 23,23). Od úžasu nad tým, že ten, kto prichádza s takýmto vysvetlením Mojžišovho zákona, je naozaj Syn Otca, ktorý je na nebesiach, je už len krok k tomu, aby sme ho napodobňovali a stávali sa tak dokonalými, ako je dokonalý náš nebeský Otec.

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *