3 spôsoby, ako je svätý Jozef dokonalým vzorom katolíckeho otcovstva

Svätý Jozef bol muž, ktorého si Boh vybral za hlavu Svätej rodiny. Bol verným manželom Márie a oddaným pestúnom Ježiša Krista. Sväté písmo ho vykresľuje ako zbožného človeka, ktorý sa vždy riadil Božou vôľou.

Keď sa pripravujeme na oslavu jeho sviatkov, mali by sme sa zamyslieť nad tromi najlepšími spôsobmi, ktorými svätý Jozef slúži ako dokonalý vzor katolíckeho otcovstva:

1) Svätý Jozef bol spravodlivý

Evanjelium podľa svätého Matúša popisuje svätého Jozefa ako „spravodlivého človeka“ (Mt 1,19). V prvom storočí bol spravodlivým človek, ktorý sa podriaďoval Božím zákonom. Vieme, že svätý Jozef bol poslušný, pretože spolu s Máriou vzali malého Ježiša do chrámu na zasvätenie v súlade s mojžišovým zákonom (Lk 2,22-24).

Dnes napodobňujeme svätého Jozefa tým, že sa riadime Božím zákonom, ktorý je obsiahnutý v desiatich prikázaniach a ôsmich blahoslavenstvách. Dodržiavame tiež pätoro cirkevných predpisov.

2) Svätý Jozef bol cudný

Katolícka cirkev učí, že Mária je navždy pannou. Z toho vyplýva, že svätý Jozef s ňou nemal manželské vzťahy. Počas celého manželstva bol cudný, a tak môže zvláštnym spôsobom slúžiť ako vynikajúci znak Božieho milujúceho zjednotenia s ľudstvom.

Nasledujeme príklad svätého Jozefa, keď regulujeme svoje sexuálne túžby. U slobodných osôb si cudnosť vyžaduje zdržanie sa akéhokoľvek druhu sexuálnej aktivity; pre manželské páry to zahŕňa vzájomnú vernosť medzi manželmi, ako aj otvorenosť k daru života.

3) Svätý Jozef bol pracovitý

Svätý Jozef bol remeselníkom, tesárom (Mt 13:55). Preto poznal hodnotu náročného pracovného dňa. Pochopil tiež výzvy spojené so zabezpečením rodiny.

Jeho pracovitosť nás inšpiruje k väčšej pracovitosti v našich profesiách. Bez ohľadu na naše kariérne cesty by sme sa mali vždy snažiť napodobňovať svätého Jozefa a vyvíjať maximálne úsilie. Kristus sľubuje, že sa nám odplatí za svedomité vykonávanie našich povinností (Kol 3,23-24).

 

Spravodlivosť, čistota a pracovitosť svätého Jozefa z neho robia dokonalý model katolíckeho otcovstva. Všetci by sme sa mali snažiť nasledovať jeho príklad. Pritom nám pomôže stať sa otcami a vychovávať budúcich otcov, ktorých chce Boh mať.

Zdroj: churchpop, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *