Modlitba za vnútorné uzdravenie

Pokora znamená Ježišovi povedať : Pane, vydávam ti svoj život. Rob skrze mňa svoje dielo. Amen. “ Na túto modlitbu si nájdi približne 25 minút čas a vo svojom srdci sa prihováraj ticho k Ježišovi.

Dobrý Ježišu, pozdravujem ťa!
Klaniam sa ti a ďakujem, že si prišiel, aby si vyliečil moju zranenú duše.
Prosím ťa, milý Ježišu, aby si teraz prešiel celý môj život a vyliečil všetky zranenia, ktoré som zdedil po svojich predkoch.
Pane, ty vieš, či práve toto je dôvodom mojej náklonnosti k hriechu, či k vôli tomu mám väčšiu náklonnosť k agresivite, ohováraniu, nepoctivosti, smilstvu, lenivosti… Pane, ty vieš, kde je ten zdroj mojej neviery v teba.
Pane Ježišu, prosím ťa, oddeľ ma od toho dedičného vplyvu mojich predkov.
Pane ja odpúšťam svojim rodičom i prarodičom a prosím ťa, priveď ich do neba…
Daj mi slobodu od všetkých ich negatívnych vplyvov na mňa.
Prosím ťa, Ježišu, aby si prišiel do okamihu môjho počatia. Pane ty vieš, či to bol okamih lásky a či som bol svojimi rodičmi žiadaný už od tohoto okamihu.
Pane, ja viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie. Pane, to ty si ma stvoril, a preto si mojim otcom i matkou. Ďakujem ti za to.
A teraz ťa, Pane Ježišu, prosím, aby si položil svoju ruku i na tých deväť mesiacov môjho tehotenstva. Polož ruku na každý stres a šok, ktorý maminka prežila. Pane, uzdrav ma z týchto zranení.
Pane, je možné, že ma moji rodičia nechceli, a preto ťa prosím, aby si položil ruku i na toto zranenie. Ja viem, že ty si ma vtedy chcel, že ty si ma zachránil a urobil to, aby som mohol žiť.
Teraz príď Ježišu, do okamihu môjho narodenia… Ty vieš, aký to bol pre mňa šok, keď som sa musel z útulného prostredia maminky skrze úzke dvere dostať na svet…
Pane Ježišu, ja chcem odpustiť svojmu otcovi i matke, ak z môjho narodenia nemali radosť.
Pane Ježišu, požehnaj mojim rodičom. Ja viem, Pane, že si ich stvoril rovnako, ako si stvoril mňa, a preto im chcem odpustiť a mat ich rád. A teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si prišiel do prvých päť rokov môjho života. Pane, uzdrav môj vzťah k otcovi v tej dobe. Možno, že môj otec bol alkoholikom, možno, že ma nechcel a nemal rád. Možno, že bol ku mne nespravodlivý a bil ma. Pane Ježišu, ja mu všetko odpúšťam.
Pane, ty vieš, že on je rovnaký hriešnik ako my všetci. Prosím ťa, Pane, polož ruku na každé zranenie, ktoré som utŕžil od svojho otca. Ježišu, prosím ťa, polož ruku na moje rany a ukáž mi, že už vtedy si stál pri mne a držal ma vo svojom náručí.
Pane Ježišu, ty si ma ochraňoval a uzdravoval, ty si mi hovoril, že si môj otec. Ďakujem ti za to…
Ty si bol mojim otcom po celých päť rokov môjho života. Ty si ma vodil za ruku a nosil na ramenách. Ďakujem Ti za to, že ma miluješ.
Pane Ježišu, uzdrav teraz môj vzťah k matke. Pane, je možné, že bola nemocná, alebo nemala na mňa čas.
Možno, že nevedela byť ku mne nežná. Možno, že ma nechcela kojiť alebo nemala mlieko, takže som mal pocit, že ma nemá rada. Pane Ježišu, ja jej všetko odpúšťam a ďakujem ti, že ty si bol vtedy mojou matkou. Ďakujem ti, že ma tiež tvoja Matka držala v náručí a že ku mne bola nežná, a preto nemám strach zo života. Ďakujem ti, Pane.
Odpúšťam tiež svojim bratom, sestrám i susedom, všetkým, s ktorými som bol zviazaný po dobu týchto päť rokov. Ďakujem ti, Pane, že pred tebou môžem byt taký, aký som, pretože ty ma miluješ. Teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si vstúpil do môjho života od piateho do pätnásteho roku a aby si uzdravil moje vzťahy k učiteľom, spolužiakom, priateľom i ostatným deťom.
Uzdrav, Pane, moje prvé styky s cirkvou, s modlitbou a s kňazom.
Ja verím, Pane, že ty si bol vtedy so mnou, ty si ma poučoval a chránil.
Zvlášť ťa prosím, aby si uzdravil dobu mojej puberty. Bol som vtedy nervózny a drsný k ľuďom. Nevedel som, čo so svojou sexualitou a považoval som ju za hriech.
Pane, uzdrav ma a ukáž mi, že moja sexualita je tvoj dar, že je to tvoj tvorivý čin. Pane, prosím ťa, uzdrav ma z každého hriechu v tomto smere, a daj mi správny a čistý vzťah k ľuďom opačného pohlavia.
Pane Ježišu, dotkni sa mojej sexuality, mojich citov, všetkých pudov. Pane, pomôž mi, nech je vo mne zasa všetko čisté a slobodné. Nech je všetko podľa tvojej vôle.
Odpúšťam tiež všetkým, ktorí ma v tejto oblasti priviedli ku hriechu. Odpúšťam všetkým, ktorí ma sklamali, alebo boli ku mne tvrdí. Pane, ty si bol vždy prítomný, a preto z tých situácií nemusím mat strach. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si prijal všetky tieto moje zranenia a že ich uzdravuješ. A teraz sa, Ježišu, pozri na môj život od pätnásteho do dvadsiateho piateho roku života. Dotkni sa všetkých tých situácií, kedy sa mi nedarilo v škole. Dotkni sa okamihu, kedy som vstupoval do zamestnania.
Pane, Ty poznáš moje rany a strach z tej doby. Dotkni sa, Ježišu, všetkých tých rán a ukáž mi, že to nič nie je, pretože ty si v každom okamihu stál pri mne. Prinášam ti, Ježišu, svoje prvé sklamania v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Prinášam ti všetky nepochopenia, ktoré som zažil.
Pane Ježišu, polož svoju ruku na všetky tieto sklamania a pomôž mi, aby som sa znovu mohol rozhodnúť pre teba.
Pane Ježišu, ja odpúšťam svojmu partnerovi, odpúšťam svojim deťom, odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí ma zranili v cirkvi, v zamestnaní, odpúšťam svojim priateľom, ktorí ma sklamali.
Pane, ty si bol v tej dobe mojim priateľom, učiteľom i duchovným vodcom.
Ďakujem ti, Ježišu.
Teraz ťa Pane, prosím, aby si prišiel do obdobia od dvadsiateho piateho roku až doteraz. Pane, podívaj sa na mňa, aký som teraz, v tomto okamihu. Dotkni sa všetkých zábran, ktoré mám proti tebe. Prikáž každej mojej nemoci, aby ma opustila.
Podívaj sa na všetky moje zlozvyky a prikáž im, aby ma opustili. Pozri sa na hriechy, ktoré konám najčastejšie a prikáž im, aby odo mňa odstúpili…
Pane Ježišu, odpusť mi ich a uzdrav všetky zranenia, ktoré po nich zostali. Pane, ukáž mi všetky moje závislosti a urob zo mňa slobodného človeka.
Pane Ježišu, pozri sa na všetky moje vzťahy k ľuďom z môjho okolia.
Daj mi silu, aby som mohol odpustiť svojim nepriateľom, aby som sa mohol uzmieriť s tými, s ktorými som prestal hovoriť.
Pane, pomôž mi, aby som bol schopný milovať prírodu a neničil ju.
Pane Ježišu, vysloboď ma z mojej agresivity, nenávisti.
Dotkni sa mojej vlažnej viery, mojej nesústredenej modlitby.
Pane Ježišu, otvor oči môjmu duchu, aby som sa mohol na teba pozerať; aby som sa mohol s tebou priateliť.
Ježišu, dotkni sa môjho strachu z okamihu smrti, pretože i vtedy budeš so mnou. Ďakujem ti, Ježišu.
Pane Ježišu, prosím ťa, vysloboď ma z hriechu sebaľútosti. Pane pomôž mi, aby som sa už nikdy neanalyzoval a nerozoberal svoju minulosť, ale aby som sa vždy pozeral len na teba. Pomôž mi, aby som si neničil svoje zdravie a nervy, ale aby som všetky svoje rany prenechal tebe k uzdraveniu. Pane, pomôž mi, aby som bol tak silný a zdravý, aby som mohol každému človeku robiť dobro. Dotkni sa každého môjho strachu a znič ho. Veď ty si moja sila, moja sloboda. Ty si môj pokoj. Proti tebe, Pane, nikto nič nezmôže. Pane Ježišu, Ty si jediný Pán a vládca. Pane Ježišu, venujem ti celý svoj život. Ja už nemám strach zo svojej minulosti, pretože ty si prešiel každý jej detail a všetko si uzdravil a odpustil. Teraz už viem, že som spasený a že v mojej minulosti už neexistuje nič, čo by ma stavalo proti Tebe. Viem, Pane, že sme kamaráti. Prosím Ťa tiež, aby si vstúpil i do mojej budúcnosti, a ďakujem ti, že i v mojej budúcnosti neexistuje nič, čoho by som sa musel báť, pretože celá moja budúcnosť je v Tvojich rukách. Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi hovoríš : „Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. Ja ťa milujem. Svoj život som položil za teba a svojou Krvou som umyl každý tvoj hriech. Dotkol som sa tvojich hriechov. Si slobodný a si môj. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam, a rob moje skutky.“ Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *