Korunka k bl. Anke Kolesárovej

(Modlí sa na klasickom ruženci)

Na úvod Korunky:

Otče náš,

Zdravas´ Mária,

Verím v Boha,

Na veľkom zrnku namiesto Otče náš, 1x

Čisté srdce Ježiša a Panny Márie, buď mi vzorom a posilou.

Na malých zrnkách namiesto Zdravas´ Mária, 10x

Nebeský Otče, daruj mi múdrosť žiť v odovzdanosti do Božej vôle, aby som si vždy zachoval svoju čistotu a vydával svedectvo živej viery.

Na zakončenie Korunky

3x Zdravas´ Mária

Bl. Anka Kolesárová, oroduj za nás!

Modlitba o príhovor Anky Kolesárovej v pokušeniach

Drahý Bože, veď ma, prosím. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. Daj mi múdrosť, aby som vedela, čo je dobré a čo zlé, a aby som sa vedela správne rozhodovať.

Drahý Bože, ochraňuj ma, prosím, pred každým hriechom. Daruj mi čisté srdce, aby som si ho nezašpinila. Stráž všetky moje myšlienky, slová i skutky,

Drahý Bože, pomôž, prosím, mojej malej viere. Daj mi silu vytrvať a rásť v nej aj napriek prekážkam a hrozbám tohto sveta. Daj mi silu vytrvať až do hodiny mojej smrti, aby som raz mohla prísť k tebe. Amen

Zdroj: Anka Kolesárová, Obeť svätej čistoty, modlitba.sk, Zaex, Mgr. Bc. Ivana Paúrová- autor, Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 20 Augusti 2018, Prot. N. 3210/2018, obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *