Radostný ruženec 2. kniha I.

1. Zvestovanie

Syn Boží sa stáva človekom. Prichádza na svet, aby sa stal prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. A to nie náukou, ktorú priniesol, nie svojimi zázrakmi, ktorými ohromoval ľud, ale tým, aby trpel, aby sa stal zmiernou obeťou za hriechy človeka. To je vlastne vrchol Kristovho života na zemi. Stali sme sa kresťanmi, aby sme išli za Kristom. Aby sme to dokázali musíme sa stať podobní Kristovi, a to hlavne v tom, aby sme totiž vedeli prinášať obety. Na tvojich obetách, prinesených s láskou a ochotou, bude závisieť záchrana mnohých duší.
Panna Mária, dal nám sily, aby sme dokázali naozaj prinášať zmierne obete za hriechy svoje aj iných!

2. Navštívenie

Panna Mária prináša Krista Pána do Zachariášovho domu. Krista nie je vidieť, pretože spočíva v lone svojej Matky, a predsa prináša do domu radosť. Koľkokrát kňaz nesie Krista na svojich prsiach, trebárs v noci za nepohody, vo chvíli, keď je to najviac potrebné. Veď nemocný práve to najviac potrebuje, kňaz mu prináša najväčšiu útechu a naozajstnú radosť.
Panna Mária, vypros našim kňazom, aby sme boli vždy obdarení pravou radosťou a ochotou, že môžu niesť Telo tvojho Syna ako záchranu duší!

3. Narodenie Pána

Panna Mária berie Ježiška a kladie do jaslí. Zbožne pokľakáva so sv. Jozefom, aby vzdala úctu a poklonu Kráľovi kráľov. Hľa, prvá adorácia, prvé klaňanie Bohočlovekovi! Koľkokrát sme už pokľakli pred svätostánkom. Pripomenuli sme si vždy, že konáme podobnú adoráciu, že tým chceme vzdať úctu a hold svojmu Kráľovi?
Panna Mária, daj, nech sa vždy čo najzbožnejšie klaniame tvojmu Synovi a nech ho často navštevujeme opusteného vo svätostánku a odprosujeme ho za urážky jemu činené v tejto sviatosti lásky!“

4. Obetovanie

Obeť je najdôležitejšia vec v ľudskom živote. Čo všetko dokáže obetovať človek pre toho, koho miluje! A pre Boha, ktorého máš najviac milovať, by si neobetoval nič? Aspoň to nepatrné dobro, ktoré konáš v dňoch svojho života, polož do rúk Božej Matky a skrze ňu svojimi obeťami dokazuj lásku k Pánu Bohu.
Panna Mária, zverujem ti všetky svoje podujatia a cez tvoje ruky ich odovzdávam Kristovi!

5. Nájdenie

„Tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ (Lk 2,48) Bolesť – utrpenie. Spomínaš si na dni, ktoré síce už prešli, na dni svojich bolestí a utrpenia, ktoré ťa najviac zdeptali? A zároveň si spomínaš na dni svojej najväčšej radosti. Čo ťa dnes viac duchovne teší? Iste to, čo ťa najviac pripodobňovalo Kristovi. Utrpenie, ktoré si obetoval, z ktorého si mal úžitok, z ktorého, bez toho aby si vedel, obdržali aj iní!
Panna Mária, vypros nám, aby sme boli tak statoční, žeby sme mohli povedať na konci svojho života: Bože môj, ďakujem ti za všetky utrpenia a bolesti, ktoré si mi dal za celý život.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *