Biblie pre moslimov

Kresťan v prísne moslimskej krajine obchádza zákon proti šíreniu inej viery tak, že necháva Biblie na prahoch domov počas noci.
Oliver* žije v jednej z takých krajín na arabskom polostrove kde je evanjelizácia moslimov striktne
zakázaná. Keby bol prichytený, že dáva Biblie moslimom, bol by deportovaný, uväznený. Avšak nie je zakázané pomôcť pri jej čítaní, keď ju číta moslim, ktorý ju vlastní. A tak Oliver necháva Biblie na prahoch domov za noci a potom prichádza neskôr späť, aby pomohol tým, ktorí ju nájdu a majú záujem sa dozvedieť viac. Hovorí: „Už len čítaním Biblie moslimovia nachádzajú Ježiša“
Oliver rozpráva príbeh z malej dedinky, ktorú navštívil v jednu noc. Tu zanechal Biblie na prahu domov a modlil sa slová z Izaiáša 55:11 – „Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal“.
O niekoľko mesiacov neskôr sa tam vrátil počas dňa. Išiel do kaviarne, kde si objednal šálku čaju a sadol si k skupinke domácich, ktorí tam oddychovali. Spýtali sa ho: „Ty nie si odtiaľto?“ Oliver potvrdil, že je cudzí. Potom sa pýtali: „Si moslim?“ Mnohí z nich poznali len moslimov a nikdy sa nestretli s inou vierou. On odpovedal: „Nie, ja som kresťan.“ Jeden z mužov sa spýtal: „A vieš mi niečo vysvetliť z Biblie?“ Muž potom vysvetlil, že pred časom našiel Bibliu na prahu svojho domu a odvtedy si ju čítava. Ale nerozumel všetkému.
Oliver odpovedal, že nemá svoju Bibliu so sebou, aby muž doniesol svoju a rád mu vysvetlí, čo nechápe. Muž išiel domov a rýchlo sa vrátil. Použitím cudzej Biblie si mohol byť Oliver istý, že neporušil zákon. Iní muži sa pridali do debaty a Oliver viedol prvú biblickú hodinku. Keď si vybrali čítanie z Jánovho Evanjelia, Oliver podal knihu jednému z mužov so slovami: „Prosím, tvoja arabčina je lepšia. Čítaj radšej ty.“ Po prvý raz v ich životoch títo muži z arabského polostrova čítali Evanjelium nahlas.
Keď Oliver opustil dedinu na konci dňa, mal už skupinu priateľov.
Biblie, ktoré Oliver rozdáva nie sú vždy úspešne prijaté. Počas jednej návštevy mal inú skúsenosť. Hovorí: „Jeden muž mi povedal, že našiel polovicu Biblie a pýtal sa ma či nemám druhú časť.“
Oliver nerozumel, čo tým myslí, až pokiaľ mu nedoniesol z polovice spálenú knihu, ktorú našiel tlejúcu v smetiach. Niekto ju chcel zničiť, tak ju chcel spáliť. Zostatok z knihy tak zaujal muža, že hľadal niekoho, kto by mu povedal o zvyšku knihy. Bol z výrokov v knihe ohromený. Nič také nikdy nečítal. Neskôr donieslo Oliver mužovi celú Bibliu. Dodáva: „Rozprávali sme sa o Evanjeliu, postupne rástol vo viere. O niekoľko týždňov na to mohol byť pokrstený. Buď Bohu chvála!“
Oliver má veľa príbehov ako Biblie viedli ľudí ku Ježišovi, pričom pôsobili aj sny a zjavenia. V priebehu niekoľko posledných rokov pokrstil tajne viacero nových kresťanov. Na arabskom polostrove sa nemôže títo veriaci pridať k existujúcej Cirkvi a často ani ich rodina nevie o ich zmene zmýšľania. V niektorých krajinách je zakázané opustiť islam, kto to urobí, dopustí hanbu na rodinu a spoločenstvo.
Ale títo tajní veriaci majú možnosť rásť vo viere a sú spojení s kresťanmi vo svete vďaka takým kresťanom ako je Oliver. On ich kontaktuje a pomáha im vo formácii v malých skupinách žiť presne podľa slov Ježiša v Matúšovi 18:20, „Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, som ja medzi nimi“. Open Doors podporuje Olivera s Bibliami a materiálom na vyučovanie nových malých skupín.
*meno zmenené z dôvodu bezpečnosti
Obrázok: pixabay
Preložené z Open Doors

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *