4. nedeľa cez rok A

Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, čo konáte podľa jeho práva; hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, možno sa schováte v deň Pánovho hnevu. Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný. Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno; už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož, v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať. Sof 2,3; 3,12-13 V úryvku z knihy proroka Sofoniáša sa ako refrén opakuje naliehavá výzva: „Hľadajte!“ – Hľadajte Pána! Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru! V období vlády kráľov Manasesa a Amóna sa v judskom kráľovstve rozmohla modloslužba a mnohé nešváry spojené s pohanským životným štýlom. Teraz na trón nastúpil mladý Joziáš a národ nutne potrebuje obnovu… Prorok nešetrí silnými slovami a hrozí skazenému národu dňom Pánovho hnevu. Pomedzi hrozby a káranie však zaznieva aj prísľub nádeje na záchranu. Keď ale pozorne počúvame prorokove slová, nemôže nás neprekvapiť, že výzva k hľadaniu Pána nie je adresovaná skazeným a zblúdilým, ale pokorným, ktorí konajú podľa Pánovho práva. Ako je to možné? Žeby niekto zle zapísal Sofoniášove výzvy? Prečo by mali hľadať Pána práve pokorní a chudobní, ktorí konajú podľa Pánovho práva? Nemali by ho skôr hľadať tí zlí a hriešni? S tými pokornými a chudobnými je predsa všetko v poriadku. Problém tkvie práve tu. Pokiaľ človek žije, nemôže si nikdy povedať, že vo svojom vzťahu k Pánovi už dospel do cieľa. Pravý vzťah k Bohu je neustálym hľadaním. Je ustavičnou neuhasiteľnou túžbou, ktorú nenaplní nič iné a nikto iný, než Boh sám. Len čo človek konštatuje, že už došiel do cieľa a že si vystačí sám, uzatvára sa pred Pánom a dopúšťa sa modloslužby, lebo si je sám sebe bohom. Práve to je chyba, ktorej sa často dopúšťal vyvolený národ. A práve preto, ak má v Božom ľude dôjsť ku skutočnej obnove, musia s ňou začať práve tí, ktorí už (nejako) žijú podľa Pánovho práva a možno si tak trochu myslia, že oni sú v pohode. Práve v ich srdciach sa musí znovu rozhorieť túžba po Pánovi. Hľadanie Pána totiž nie je prechodný stav hriešnych a neveriacich, ktorý sa musí čo najskôr vyriešiť, aby až tak mohol začať normálny život. Naopak, hľadanie Pána je základný postoj, v ktorom má človek zotrvávať, pokiaľ žije. A práve to je logika Ježišových blahoslavenstiev. Blahoslavení nie sú tí, ktorí už všetko vyriešili a teraz si spokojne sedia a hompáľajú nohami. Blahoslavení sú tí, ktorí vo svojom živote stále vnímajú rôzne formy prázdnoty, a nesnažia sa ju zapchať lacnými náhradami, ale stále viac sa otvárajú tomu, aby ju naplňoval sám Boh. BUONA DOMENICA! Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *