2. Veľkonočná nedeľa C

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“
[…]
Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
Viď Jn 20,19-31

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazýzvaný Didymus, ktorý nebol s ostatnými učeníkmi vtedy, keď medzi nich prišiel Ježiš, je veľmi podobný všetkým nám, ktorí sme tiež neboli s nimi, keď prišiel Ježiš. Preto je náš brat, ktorý nám musí byť veľmi drahý, je takmer naše „dvojča“. Jeho skúsenosť – skúsenosť učeníka, ktorý neuveril, kým neuvidel, naznačuje všetkým ďalším generáciám učeníkov cestu k tomu, ako môžu uveriť, hoci neuvidia.
Základným predpokladom je ochota k spoločenstvu s tými, ktorí dosvedčujú: „Videli sme Pána“. Ten, kto si nachádza rôzne „ale“ k tomu, aby nemusel byť s nimi, nájde si dosť „ale“ aj k tomu, aby nemusel uveriť ich svedectvu. Ježiš prichádza medzi tých, ktorí sú zhromaždení v jeho mene (porov. Mt 18,20). Evanjelium nepozná súkromné stretnutia so vzkrieseným Kristom. Aj učeníci, ktorí sa vybrali do Emauz, boli dvaja (viď Lk 24,13). Ani Ježišovo stretnutie s Máriou Magdalénou nie je súkromná záležitosť. Je nasmerované k celému spoločenstvu: „Choď k mojim bratom a povedz im…“ (viď Jn 20,17; porov. tiež Mk 16,9). Tomášova túžba uvidieť Ježišove rany po klincoch je pochopiteľná a dokonca správna. Veď „jeho ranami sme uzdravení“ (viď Iz 53,5). Ale o tom, kde a ako ich možno uvidieť, rozhoduje vzkriesený Pán. A on ich zveril spoločenstvu svojich učeníkov: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Preto „uvidieť“ Ježišove rany môže každý, kto sa s láskou díva na akékoľvek rany svojich bratov a sestier. Túžbu vložiť svoj prst do Ježišových rán, môže uskutočniť, každý, kto vkladá svoju lásku do rán svojich bratov a sestier. Už vložil svoju ruku do Ježišovho boku ten, kto sa neštíti priložiť ruku k tomu, aby srdcia jeho bratov a sestier nezostali prázdne.

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *