Zmŕtvychvstanie Pána

Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to.“
Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.
A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“
Viď Mt 28,1-10
Evanjelium na Vigíliu vzkriesenia, rok A

 

Správa o udalostiach, ktoré sa odohrali na úsvite prvého dňa v týždni, keď sa pominula sobota, sa vo všetkých troch synoptických evanjeliách v podstatných prvkoch zhoduje. Zvesť o Ježišovi, ktorého ženy hľadajú v hrobe, znie: „Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ (porov. Mk 16,6; Lk 24,6). Každý z evanjelistov však túto zásadnú správu podáva spôsobom, ktorý je mu vlastný. To neznamená, že by svätopisci manipulovali pravdou podľa svojich predstáv. Naopak, znamená to, že pravda o Ježišovom vzkriesení sa stala pevnou a zároveň veľmi dynamickou súčasťou ich života a spôsobu myslenia, takže vo svetle tejto pravdy vnímajú a hodnotia všetko, s čím sa stretávajú.
Matúšovo evanjelium je považované za evanjelium spoločenstva. Je adresované cirkevným obciam, ktoré na vlastnej koži prežívajú postupné (a nie vždy jednoduché a bezbolestné) formovanie svojej identity. Tá síce nadväzuje na identitu vyvoleného židovského národa, no zároveň je od nej i zásadne odlišná. Preto dáva Matúš svojim evanjeliom o Ježišovi Kristovi, synovi Dávidovom, synovi Abrahámovom (viď Mt 1,1) zároveň i odpoveď na otázku, kto sú tí, ktorí v Ježiša uverili. Kto sú teda podľa Matúša tí, čo uverili v Ježišovo víťazstvo nad smrťou?
Evanjelista Marek tiež uvádza príkaz anjela, aby ženy so správou o vzkriesení išli za ostatnými učeníkmi (viď Mk 16,7). Evanjelista Lukáš tiež informuje, že keď sa ženy vrátili od hrobu, všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným (viď Lk 24,9). Len Matúš však pridáva ďalšie dva detaily. Len v jeho verzii správy o vzkriesení ženy rýchlo bežia. Len v jeho podaní radostnej zvesti sa dozvedáme, že práve na ceste za ostatnými učeníkmi ide ženám v ústrety sám Ježiš a oslovuje ich. Len Matúš píše o tom, že ženy pristúpili k Ježišovi, objali mu nohy a klaňali sa mu, na čo ich Ježiš opäť posiela, aby išli k jeho bratom. Čo z toho pre nás vyplýva?
So vzkrieseným Kristom sa nestretnú tí, ktorí o ňom individuálne a individualisticky špekulujú, ale tí, ktorí sa ponáhľajú za ostatnými Ježišovými učeníkmi. Tí, ktorí neváhajú bežať k tým, ktorých sám Ježiš nazval svojimi bratmi (viď Mt 12,50), pristupujú k samému Kristovi a počujú jeho uistenie: „Nebojte sa!“

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *