Čo si poviete každé ráno, keď začínate deň?

 

Mojžiš povedal: „Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane!“ (Ex 34,9)

Abrahám povedal: „Tu som.“ (Gn 22,11)

Jakub povedal: „Nepustím ťa, kým mi nepožehnáš.“ (Gn 32, 27)

Jozue povedal: „Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi..“ (Joz 24, 15)

Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva!“ (1Sam 3, 10)

Nehemiáš povedal: „A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)

Dávid povedal: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Ž 23, 1)  „Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“ (Ž 118, 24)

Šalamún povedal: „Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“ (Ž 37, 5)

Izaiáš povedal: „Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!“ (Iz 60, 1)  „Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí.“ (Iz 54, 17)

Jeremiáš povedal:  „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29, 11)

Jábes  povedal:  „Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie!“ (1Krn 4, 10)

Šadrach, Meshach a Abed-Nego povedali: „Vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!“ (Dan 3, 18)

Ezechiel povedal: „Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete!“ (Ez 37, 5)

Vyberte si denne vetu o viere, rozjímajte o nej a povedzte si ju každé ráno.

Mohli by ste to zdieľať s ďalšími a povedať im, že Boh ich miluje?

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *