Sv. František Saleský – november

1. Je prirodzené, že skrývame svoje chyby. keď je však tomu tak, prečo sa tešíme, keď nám dakto rozpráva o chybách cudzích?

2. Zahľaďte sa na Boha a zahľaďte sa na seba. Nikdy neuvidíte Boha bez dobroty a seba bez bied.

3. Radšej by sme mali umrieť ako dobrovoľne zhrešiť. No po hriechu by sme mali radšej stratiť všetko ako odvahu, nádej a rozhodnutie.

4. Len sa nikdy nevyhovárajte, ak vás niekto naomína, alebo viní čo i len z malých priestupkov. Čo všetko sa tak dá získať!

5. Čnosť je vždy v nebezpečenstve, kým sme naviazaní na tance, hry, oslavy, ktoré samy o sebe čnosť ohrozujú.

6. Niektoré osoby sú zbožné, ale lenivé. Keď sa pomodlíme, využime svoj čas na práce a zamestnania, ktoré sú pre večnosť.

7. Viac získame, keď naprávame svoje chyby so súcitom ako s hnevom.

8. Mnohí nerobia nijakí pokrok, lebo nevyznajú úprimne spovedníkovi vášeň, ktorá je koreňom všetkých ich hriechov.

9. Sme veľmi naviazaní na svoje návyky a prax, a ľahko odsudzujeme a nepáči sa nám spôsob ako robia iní.

10. Chcel by som toto, chcel by som tamto. Radšej by som bol tu, radšej by som bol tam. To je pokušenie. Pán Boh nás riadi a vie lepšie ako my, čo potrebujeme.

11. Ľudská múdrosť je iba mraveniskom lží a márnych rečí.

12. Nábožná duša musí mať čisté ruky, pery, oči a celé telo.

13. Požehnané utrpenie! Privádza nás k nebeskému Tešiteľovi. Keď sa máme dobre, zabúdame na Pána Boha. Iba v protivenstvách hľadáme v ňom posilu pre svoje slabosti.

14. Spovedať sa čo i len zo všedného hriechu bez pevného predsavzatia napraviť sa je nanič.

15. Neposmievajte sa svojmu blížnemu. Nerobte si z neho žarty a neurážajte ho. Od pohŕdania k morálnej nenávisti nie je ďaleko.

16. Pravá láska k Bohu neznáša soka. Boh chce kraľovať ako zvrchovaný Pán. Ak nemôže panovať sám, odchádza od nás.

17. Umŕtvovať si telo je dobrá vec, ale ešte lepšie je očisťovať si srdce od nezriadených náklonností.

18. Všeobecné pravidlo je vždy posudzovať dobre, čo robia iní. Ak to nie je možné, treba s nimi cítiť a sa za nich modliť.

19. Náš Pán nám dá svoj pokoj, iba vtedy, keď sa ponížime a keď budeme trpezlivo bojovať proti svojím chybám.

20. Nábožnosť má iba jeden predmet, Boha. Ale spôsobov ako mu slúžime, je podľa rozličných podmienok mnoho. V každom stave sa možno páčiť Bohu.

21. Nepokoj je po hriechu najväčším zlom, ktoré môže postihnúť človeka.

22. Ak ste sa v hneve proti niekomu previnili, napravte to čo najskôr, nejakým vonkajším skutkom lásky, voči postihnutej osobe.

23. Aký užitočný a láskyplný je zákon robiť všetko iba z lásky k Bohu a ponechať mu starosť o seba.

24. Česť šľachetného človeka je pod božou ochranou. Ak niekedy Boh kvôli skúške ním otrasie, nedá mu padnú, ale čoskoro ho pozdvihne.

25. Ľahšie je vyhnúť sa hriechu proti čistote, ako sa z neho uzdraviť.

26. Kričať na vlka, keď sa približuje k ovciam, je prejavom lásky. Tak isto neslobodno mlčať, keď nepriatelia škodia Bohu a Cirkvi.

27. Duša získava nie tak z toho, že na Boha mnoho myslí, ale že ho veľmi miluje.

28. Boh má rád duše, ktoré sú jednoduché ako deti a riadi ich podľa svojej vôle. Nemá rád duše spupné a vypočítavé.

29. Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní.

30. Prečo sa znepokojujeme, keď sa dopustíme chyby v prítomnosti iných? Nie je vari správne, keď nás poznajú takých, akí v skutočnosti sme, že sme nedokonalí?

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *