V lone Matky sedí Múdrosť Otcova

Prastarý farský kostol v Re, malej obci v údolí Vigezzo asi 20 kilometrov od Domodossola, mával na vstupe nízku bránu chránenú portikom. Na pravú stranu brány namaľoval maliar obraz Panny Márie s Dieťaťom a s tromi ružami v pravej ruke. Na stuhe je nápis: „In gremio Matris sedet Sapientia Patris.“
Večer 29. apríla 1494 jeden mladík, istý Giovanni Zuccone, rozhnevaný, pretože prehral v kartách, hodil kameňom do obrazu namaľovaného na priečelí kostola zasväteného svätému Móricovi. Jeden jeho kamarát ho zahriakol: „Nešťastník, zranil si svätú Pannu!“ Mladík uznal svoju chybu a ľutoval to, ale obaja z miesta činu utiekli.
Ďalší deň jeden starček menom Bartolomej prv, než vstúpil do kostola, dotkol sa podľa svojho zvyku obrazu Panny Márie, aby potom urobil znamenie kríža. S prekvapením zistil, že má ruku pofŕkanú krvou, ktorá vyteká z rany spôsobenej kameňom a steká až na zem.

Overenie zázraku

Tento mimoriadny prípad je bohato zdokumentovaný a vierohodne dosvedčený oficiálnymi civilnými orgánmi. Dva pergameny uchovávané vo farskom archíve predstavujú najdôležitejšie a nezvratné dôkazy o vierohodnosti zázraku, pretože sú to výpovede očitých svedkov. Prvý pergamen z roku 1494 obsahuje svedectvo starostu z Val Vigezza Daniela de Crispiho, ktorý po podpise notára pripojil svoj podpis i na dokument. Druhý pergamen je z roku 1500 (šesť rokov po udalosti) a spísal ho úradník Angelo Romano.
Pre nás je zaujímavé čítať prvý pergamen, preložený do bežnej taliančiny, popis udalosti z pohľadu toho, ktorý vec potvrdzuje:
„Slávny Boh a Pán náš Ježiš Kristus a milosť Ducha Svätého kiež ráči osvietiť srdce tých, ktorí popisujú tak veľké zázraky.
V mieste Re della Val Vigezzo v diecéze Novara na vonkajšej stene kostola svätého Mórica priamo pod portikom kostola je pradávny obraz slávnej Panny Márie a s ňou jej jednorodený Syn v lone Panny. Tento obraz začal v stredu 29. apríla roniť z čela krv. Túto vytrysknutú krv je možno vidieť, ako tečie z čela po tvári svätej Panny a celom obraze Jednorodeného. Niekoľko dní tak vytekala z čela a veľa kvapiek stieklo až na zem na látku prestretú tam, kam kvapky stekali. Krv vydávala obdivuhodnú vôňu.
Povesť o týchto veciach sa rozšírila po okolí Val Vigezzo a ctihodný pán Daniel de Crispis, milánsky občan, starosta vo Val, všetok klérus a šľachta i ľudia z údolia vystúpili ku kostolu, aby videli namaľovaný obraz; videli obraz a krv, ktorá sa z čela a z obrazu stratila a znovu sa zázračne objavila.
Menovaný starosta a ďalší klerici a šľachtici najskôr preskúmali stenu kostola a jej časti, aby videli, či úkaz nie je umelo vyvolaný, a presvedčili sa, že krv vyteká zázračne a nie umelo z čela obrazu, pretože toto miesto sa javilo ako prerazené. Keď starosta počul, že nejaký Giovanni Zuccone práve v onú stredu hodil do obrazu kameňom, zobieral niekoľko svedectiev podpísaných Petrem da Balcone, pisárom tohto starostu, a svedectvá, ktoré dosvedčujú to, čo sme uviedli.
Nasledovali zázračné znamenia a divy zaznamenané v blízkosti tohto kostola. Napriek tomu že lokalita Re, kde sa obraz nachádza, je lesnatá a občania veľmi chudobní, začali budovať nový majestátny kostol, ale nemohli ho doviesť do konca pre svoju chudobu, uvideli nevyhnutnosť prosiť o pomoc verné Kristových nasledovníkov.“
Nasledujú podpisy a razítka úradných svedkov: „Ja, Pierino, syn Viléma da Balcono, verejný notár z Val Vigezzo spolu s uvedeným pánom starostom a notármi, ktorí boli u veci prítomní, som videl všetko tak, ako je to zapísané, a pre potvrdenie vierohodnosti všetkého povedaného som sa podpísal.“
„Ja, Giovannino, syn Dionýzia de Rossi, verejný notár vo Val Vigezzo spolu so spomenutým starostom a notármi, ktorí boli u veci prítomní, som videl všetko tak, ako je to zapísané, a pre potvrdenie vierohodnosti všetkého povedaného som sa podpísal.“
„Ja, Pietro de Rossi, syn pána Giovanniniho, obyvateľa zo Santa Maria uvedeného Val Vigezzo, verejný notár spolu so spomenutým starostom a notármi, ktorí boli u veci prítomní, som videl všetko tak, ako je to zapísané, a pre potvrdenie vierohodnosti všetkého povedaného som sa podpísal.“
„Všetkým a každému, ktorí pozorovali tieto veci, ja Daniel de Crispis, občan z Milána a starosta vo Val Vigezzo, dosvedčujem, že keď sa rozšírila povesť o vyššie popísanom krvácaní, odobral som sa na uvedené miesto v Re spolu s veľkým množstvom klerikov a šľachticov z údolia, videl som uvedený obraz pofŕkaný krvou a preskúmal som a dal preskúmať steny, kde je obraz namaľovaný, a overil som, že uvedené veci sa stali zázračne a vôbec nie umelo, a preskúšal som svedectvo, ako je vyššie uvedené. Preto na dôkaz vierohodnosti a v sile toho, čo bolo povedané, nariadil som, aby bol vyhotovený platný zápis s priložením mojej pečate.“
„Ja, Peter, syn Antónia de Balcone z Craveggia vo Val Vigezzo, notár a pisár uvedeného pána starostu, som overil to, čo bolo uvedené, a podpísal som sa. Danielle L. S.“
Giovanni Zuccone, mladík, ktorý prerazil obraz, napriek tomu že čin ľutoval, niekoľko dní po urážke Madony bol vypovedaný z Valle a s ním, ako bolo v mieste zvykom, i jeho príbuzní.
Týmto zázrakom krvi Madona ukázala svoju materskou ochranu pre všetkých veriacich, ktorí sa k nej obracajú, ako to dosvedčujú aj početné tabuľky ex voto zachované vo svätyni.
Z Maria Ausiliatrice 4/2008 preložil -lš

Zdroj: týždenník Světlo 21, ročník 2008

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *