Ako často sa spovedať?

Počas Veľkej noci by mal každý katolík prijať sväté prijímanie. Túto povinnosť nám ukladá tretie prikázanie Cirkvi. A ako je to so spoveďou? Čo o tom hovoria prikázania a čo hovoria skúsení spovedníci?

„Pristupujte k sviatosti pokánia najmenej raz ročne,“ je druhým cirkevným prikázaním. Keďže tretím je: „Najmenej raz ročne, počas Veľkej noci, prijať sväté prijímanie.“ Pri tejto príležitosti však vyvstáva otázka: ako často je dobré sa spovedať?

Ťažký hriech čo najskôr

Ak máme na svedomí ťažký hriech, záležitosť je jednoduchá – musí sa okamžite vyznať. „Ťažký hriech nás oddeľuje od Božej milosti. Tiež sa nemôžete plne zúčastniť na omši. Potom je potrebné sa vyspovedať,  pripomína kapucínsky otec Piotr Jordan Śliwiński, jeden zo zakladateľov Školy spovedníkov v Krakove.

Cirkev však podporuje spoveď nielen pri smrteľných hriechoch. Potvrdzuje to samotné prikázanie, ktoré vyžaduje vyznanie hriechov najmenej raz ročne, bez ohľadu na to, čo máme na svedomí.

Hoci spoveď z každodenných previnení (zo všedných hriechov) nie je striktne potrebná, Cirkev ju veľmi odporúča. Veď pravidelná spoveď z našich všedných hriechov nám pomáha formovať si svedomie,(1783) bojovať proti nezriadeným náklonnostiam, nechať sa vyliečiť Kristom a robiť pokroky v živote podľa Ducha. Keď touto sviatosťou častejšie prijímame dar Otcovho milosrdenstva, pobáda nás to, aby sme boli milosrdní ako on: (viac v Katechizmus katolíckej cirkvi, 1458).

Mnoho svätých nespáchalo smrteľné hriechy celé desaťročia alebo dokonca celý svoj život a i tak sa často spovedali.

Spoveď každý mesiac?

V online diskusii autor, ktorý sa prihlásil ako J., napísal: „Neviem si predstaviť môj pokrok v duchovnom vývoji, keď som pristupoval k tejto sviatosti iba raz ročne. Pri tejto frekvencii (snažil som sa) strácal som citlivosť na hriechy a prestal som vidieť potrebu pracovať na sebe. A aby som to ešte zhoršil, nad mojou hlavou vyrástla pyšná aureola, ktorá sa postupom času stávala tak krásnou, že mi bolo čoraz ťažšie zničiť ju.“

„Keď sa spovedáme pravidelne a často, je pre nás ľahšie vykonať si spytovanie svedomia, vytrvať v dobrých rozhodnutiach a vyhnúť sa príležitosti na hriech,“ hovorí otec Śliwiński. Je obvyklé veriť, že štandardom pre praktizujúcich veriacich je mesačné spovedanie, “poznamenáva Carmen Lopez Marin z Opus Dei.

Ale to všetko záleží na tom, ako vysoko máme náš duchovný život. „Mnoho ľudí sa spovedá častejšie. A naozaj to má niečo do seba! “ – hovorí. Ak niekto berie Boha vážne a bojuje za svätosť, nájde čoraz viac oblastí, v ktorých môže bojovať.

Vyznanie každé dva týždne?

Katolícki kňazi, rehoľníčky a rehoľníci sa zvyčajne vyznávajú raz za dva týždne. Je to tiež dobrá ponuka pre laikov, ktorí chcú viesť dobrý duchovný život? Carmen Lopez Marin vedome poznamenáva, že ak sa chceme vyznať každý mesiac, často sa stáva, že to v praxi dokážeme každý mesiac a pol; ak každé dva týždne – vyznávame sa každé tri týždne atď. Preto je lepšie rozhodnúť sa k častejšiemu spovedaniu.

Podľa otca Śliwińskeho sa frekvencia vyznania najlepšie zvažuje s kňazom v spovedi. Stojí za to mať trvalého spovedníka, ktorý pozná naše problémy a životnú situáciu.

Obaja spovedníci zdôrazňujú, že je dôležité zohľadniť aj otázku „ako často?“ ale aj otázku „ako?“ „Spovedanie sa nepoužíva na bezmyšlienkové, mechanické opakovanie toho istého zoznamu hriechov,“ poznamenáva Lopez Marin. Dospelý by nemal robiť spytovanie svedomia na základe modlitebnej knižky, ktorú dostal pred prvým svätým prijímaním.

Príliš často sa spovedáte?

Môže byť spovedanie príliš časté? Otec Śliwiński hovorí, že nesmieme zovšeobecňovať: „Napríklad, ak niekto bojuje proti pravidelnému smrteľnému hriechu, možno sa bude musieť spovedať častejšie ako ostatní.“

„Ak by sa niekto každý deň spovedal z ľahkých hriechov, mohlo by to znamenať škrupule alebo nepochopenie podstaty spovede,“ hovorí Lopez Marin.

Človek je šťastný a radostný, keď často cíti Božie milosrdenstvo.“

Zdroj: Aleteia.pl, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *