Novéna k Matke ustavičnej pomoci

1. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, som šťastný, že môžem pokľaknúť k tvojim nohám a zahľadieť sa na tvoj krásny obraz. Pohľad naň mi vlieva nežnú dôveru dieťaťa. V tvojom náručí vidím Dieťa Ježiša, môjho Vykupiteľa a môjho Boha, všemohúceho a zvrchovaného Pána nad životom a smrťou, jediného rozdávateľa každého dobra a všetkých milostí. Ty si jeho Matka. Ako Matka máš právo orodovať za mňa a tvoj príhovor nikdy nesklame. Dieťa v tvojom náručí ti ešte nikdy neodmietlo prosbu. Preto aj ja, Matka môjho Ježiša, volám k tebe, aby si sa za mňa prihovorila. S celou dôverou, ktorej som schopný, začínam túto novénu a dúfam, že mi vyprosíš milosť.

(Tu povedz svojej Matke, čo ťa trápi, na aký úmysel chceš konať túto novénu. Na tento úmysel sa modli celých deväť dní, každý deň.)

Pevne verím, že sa za mňa prihovoríš u svojho Syna. Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

2. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, vo chvejúcom sa Dieťati, ktoré privíňaš na svoje srdce, vidíš nielen Božieho a svojho Syna, ale vidíš v ňom všetkých ľudí, ktorí sa stali tvojimi deťmi vtedy, keď si súhlasila s Božou vôľou. Nikdy nezabúdaš na otrasnú scénu Ježišovej smrti na Kalvárii, pri ktorej ťa nám Ježiš dal za Matku. Ako sa Ježiš pri pohľade na kríž vrhá do tvojho náručia, tak sa smie každá duša v bolesti a bezútešnosti obracať na teba.

Preto aj ja dnes prichádzam k tebe vo svojom súžení a u teba hľadám pomoc a ochranu. Moja Matka, s detskou prostotou padám k tvojim nohám a chcem ti povedať, ako veľmi ťa ľúbim a aký som šťastný, že môžem byť tvojím dieťaťom. S dôverou idem k tebe vo svojej bolesti a vo svojom smútku… Ty o nich vieš… Pomôž mi!

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

3. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, znova vravím: Som šťastný, že môžem hľadieť na tvoj krásny obraz, ktorý mi nástojčivo hovorí o tvojej moci a veľkosti. Drahá Matka, vidím na ňom gréckymi písmenami napísané tvoje vznešené meno — Matka Božia. Vidím archanjela Gabriela, nebeského posla, ktorý ťa pozdravil ako Milostiplnú. Vidím aj archanjela Michala, ktorý nám pripomína, že si Paňou všetkých nebeských zástupov. Vo svojej dlani držíš ruky Kráľa kráľov.

To všetko mi hovorí, že si požehnaná medzi ženami, že si najkrajšia ozdoba tvorstva, že ty jediná si bola hodná stať sa Matkou vteleného Božieho Syna. Si nepoškvrnená, celá svätá. Si zázračné dielo Najvyššieho, si hlbočina všetkej dokonalosti. Buď pozdravená, Kráľovná neba i zeme! Podivuhodná Matka! S radostným srdcom chcem hlásať tvoju veľkosť a svätosť. Hoci si povýšená nad všetky iné stvorenia, predsa sa nebojím prísť k tebe, veď Boh ťa urobil takou veľkou práve preto, aby si nám pomáhala v našich biedach. Ty, pokorná, sa tešíš zo svojej moci, lebo nám vždy môžeš pomáhať. S nikým neporovnateľná Matka, svojou všemohúcou prosbou mi vyžiadaj milosť, ktorú potrebujem.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

4. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, tvoj milý obraz vlieva útechu do smutných dní nášho vyhnanstva na tejto zemi. Javíš sa nám ako štep, na ktorom v obdivuhodnej kráse vypučal najvznešenejší kvet Ježiš. Ako Dieťa na tvojej ruke, podobný nám vo všetkom okrem hriechu, si získava lásku našich sŕdc.
Na čele sa ti skvie žiarivá hviezda. A či nie si Ranná hviezda, ktorá nám zvestovala, že prichádza deň nášho vykúpenia a spásy a sľubuje v krásnom nebi deň, po ktorom už nikdy nepríde noc? Nie si Morská hviezda, ktorá aj v najhroznejších búrkach stále vysiela lúč nádeje do ľudského srdca?
Lásky najhodnejšia Matka, ty nám uľahčuješ jarmo povinností a bremeno Ježiša Krista nám robíš príjemným! Už len myšlienka na teba napĺňa mi srdce radosťou. Tvoje sladké meno vlieva pokoj do mojej utrápenej duše. Dovoľ, aby som ti deň čo deň opakoval: Lásky najhodnejšia Matka, ľúbim ťa! Cez teba a s tebou milujem tvojho Božského Syna. Nádej moja, splň moju prosbu!

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

5. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, keď sa pozerám na tvoj úctyhodný obraz, uvedomujem si, že sa právom nazývaš Matkou bolestnou. Dieťa v tvojom náručí sa chveje pri pohľade na nástroje umučenia, ktoré pred jeho očami držia anjeli. Už teraz prežívaš Ježišovu bolestnú smrť na kríži, ktorá raz ukončí jeho pozemský život. So svojím Synom Ježišom si prežívala trpké duševné bolesti. A tento meč bolesti prenikal tvoje milujúce materské srdce v každom okamihu tvojho života. Si naozaj Matka bolestná, si Pomocnica vo vykupiteľskom diele. A preto aj tvoja moc je taká veľká a tvoj príhovor u Boha taký rozhodujúci. Pozri, Matka, spolucítim s tebou a s tvojím Synom Ježišom, tým väčšmi, lebo aj moje hriechy pribíjali Ježiša na kríž a trýznili tvoje materské srdce.

Matka, pre tvoje bolesti ťa prosím, daj mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi a silu, aby som už nehrešil. Nezabudni ani na prosbu, ktorú ti prednášam v tejto deväťdňovej pobožnosti, a vyslyš ma.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

6. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, tvoj obraz mi hovorí o tvojej veľkej bolesti. Ktože väčšmi trpel ako ty? Preto máš pochopenie pre naše utrpenie. Čítam to v tvojich dojímavých očiach, ktoré sa pozerajú skôr na nás než na Dieťa Ježiša. Sme predsa tvoje úbohé deti. Ako je dobre duši, keď vo svojom kríži a bolesti nájde súcitné srdce! Tvoje materské srdce trpí s každým človekom.
Súcitná Matka, vypočuj moje volanie, keď ťa prosím vo svojej ľudskej biede a núdzi. Neopúšťaj svoje dieťa! Daj môjmu utrápenému srdcu sladkú nádej a vypros mi milosť, o ktorú ťa nástojčivo prosím.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

7. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, ty si Božia pokladníčka. Všetky milosti idú cez tvoje materské ruky. Preto ideme k tebe vo svojich trápeniach. A ty nám pomáhaš, lebo si Ježišova Matka, Matka Bolestná a naša Matka. Ako Ježišova Matka si taká blízka Božiemu Srdcu, že ti nemôže odoprieť žiadnu prosbu. Ako bolestná Matka si spolupracovníčka na diele spásy. Z tohto pokladu môžeš rozdávať plným priehrštím. Ako naša Matka si vzala na seba povinnosť pomáhať nám.
Preto s celou dôverou idem k tebe vo všetkých svojich záležitostiach. Kto ťa zavolá, môže si byť istý, že ho zachrániš. Vypros mi milosť, aby som ti verne slúžil. Potom moja spása bude istá, lebo Boh neopustí dušu, ktorá sa ti zasvätila! Daj mi tiež milosť, o ktorú ťa prosím v tejto deväťdňovej pobožnosti. Dúfam, že ju z tvojej dobroty dostanem.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

8. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, dušu mi trápi úzkosť, keď si pripomínam svoju hriešnosť. Neodvážil by som sa obrátiť na teba, keby mi tvoj milý obraz nehovoril: „Dúfaj, moje dieťa! Som predsa Matka milosrdenstva, vždy ochotná zahojiť tvoje rany. U mňa vždy nájdeš pomoc!”
Spolieham na teba, Mária, na tvoju lásku a dobrotu. Mária, nepozeraj na moje hriechy. Nech v tebe vždy nájdem ochranu, útechu a pomoc. Vyžiadaj mi milosť, o ktorú prosím!

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

9. DEŇ

Matka ustavičnej pomoci, končím svoju deväťdňovú pobožnosť. Deň čo deň si ma vídavala pred svojím obrazom, denne si počúvala moje volanie. Ešte raz ti prednášam prosbu o pomoc, naliehavo a s veľkou dôverou. Som si istý, že ma vyslyšíš. Vyprosíš mi milosť, o ktorú prosím, alebo ešte väčšiu. Tým som si istý. Spomeň si na svojho Syna, spomeň si na svoju milosrdnú lásku, spomeň si na svoje meno — Matka ustavičnej pomoci!
Tento názov, ktorý si si sama vyvolila, nám dáva právo vyžalovať ti každú bolesť a vlieva nám dôveru, že nás vyslyšíš. Nuž teda, svätá Panna, verná Matka, buď so mnou vo všetkých biedach, vo všetkých nebezpečenstvách, vo všetkých bolestiach a vždy mi vyprosuj potrebné milosti…

Drahá Matka, moja dôvera je taká veľká, že už teraz ti ďakujem, že si vypočula moju prosbu. Vďaka ti za všetky milosti, ktoré si mi v živote darovala, i ktoré v budúcnosti dostanem z tvojej nevyčerpateľnej lásky a dobroty. Chcem ti ďakovať do posledného dychu a vo večnosti ťa budem ľúbiť, chváliť a oslavovať. Amen.

Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu…

 

Zdroj: chcemsamodlit.sk, Obrázok: Modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *