Život Cirkvi vo svete 15/2021

Obsah

Vatikán plánuje medzinárodné sympózium o kňazstve

Encyklika Fratelli tutti je podnet pre OSN v oblasti multilateralizmu

+ Zomrel kardinál Edward Cassidy

Arc. Gänswein: Benedikt XVI. ustarostený o cirkev v Nemecku

Stručne z LifeSite News

Newyorský kardinál: Je čas vrátiť sa na nedeľnú svätú omšu

Dánsko: Odpadla pri ohlásení zastavenia AstraZenecy

Fínsko: Pastori zatknutí počas bohoslužby na námestí

Európska komisia chce spustiť digitálny očkovací pas do júna

Býv. šéf vatikánskej banky odsudzuje nové náboženstvo ‘scientizmu’

New York: Rodič sa chce zosobášiť s vlastným dospelým dieťaťom

Poľskí biskupi proti vakcíne na základe potratov

Kardinál Erdő: Eucharistický kongres má obnoviť cirkev Maďarska

Veľká Británia: Kresťania píšu Johnsonovi, aby odmietol covid-pasy

Taliansko: Senát schválil opcie skorej liečby covidu

Čína masovo zadržiava a mučí kresťanov

Robert Zünd (1827-1909) – Cesta do Emauz

Skôr než prídem ako spravodlivý sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva, kto nechce prejsť dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti.
Pre potrestanie mám večnosť. Teraz predlžujem čas milosrdenstva, ale beda, ak nespoznajú tento čas. Dcéra moja, tajomníčka môjho milosrdenstva, si povinná o milosrdenstve nielen písať a ohlasovať ho, ale i prosiť za druhých, aby aj oni velebili moje milosrdenstvo. (Ježiš sr. Faustíne 4.6.1937)

Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému.“ (Sk 4, 25-26)

* * * * * * *

Vatikán plánuje medzinárodné sympózium o kňazstve

Prezentácia medzinárodného sympózia o teológii kňazstva

Vatikán, 12.04.2021 (KAP) 027 380 – Vatikán plánuje na budúci rok usporiadať medzinárodné sympózium o teológii kňazstva. „Sympózium v dňoch 17. až 19. februára 2022 sa má sústrediť na spoločné črty a zvláštnosti kňazov, laikov a rehoľníkov,“ ako povedal prefekt Kongregácie pre biskupov, kardinál Marc Ouellet, v pondelok pri predstavení podujatia v Ríme.
„Nevynechajú sa ani otázky ako kňazský celibát alebo možnosti prístupu k posvätným rádom, no musí byť jasné, že to nebude sympózium o celibáte. Diskusia sa nebude týkať iba Európy alebo Ameriky. Spojenie všeobecného kňazstva všetkých pokrstených a zvlášť sviatostného kňazstva, ako to formuloval Druhý vatikánsky koncil (1962-1965), sa do života ešte nedostalo. Kňazský úrad, ktorého sa Katolícka cirkev vždy pevne držala, je vystavený o. i. výzvam ideológií, ktoré určujú vydávanie svedectva a výkon kňazskej služby v sekularizovaných spoločnostiach. Úvahy a kňazstve má okrídliť synodálnu a misionársku Cirkev, o ktorej sníva pápež František,“ povedal kardinál Ouellet. Hovoril aj o „synodálnom obrátení“ s cieľom vysoko oceniť všetky povolania v Katolíckej cirkvi a rešpektovať príslušné osobitosti.

„Ukázať korene kňazstva“

Odborníčka na fundamentálnu teológiu Michelina Tenace z Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme sa vyjadrila, že sympózium nemá ponúkať riešenie problémov, ale ukázať „korene kňazstva, aby strom prinášal nové plody“. Zmeny nemôže „diktovať kultúrny tlak“, ako povedala a dodala:
„Sviatostné rády sú nepostrádateľné. Pri štúdiu základov kňazstva môžu prísť aj prekvapenia, ale my nevieme aké.“

Teológ Vincent Siret, rektor francúzskeho kňazského kolégia v Ríme vyhlásil:
„Boj proti všetkým formám zneužívania duchovnými, ktorého príčinu pápež František identifikuje v klerikalizme, si vyžaduje teologickú jasnosť. Kňazská služba nie je v prvom rade štrukturálna alebo organizátorská, ale jej podstata je mystická.“

Sympózium sa podľa slov kardinála Ouelleta v prvom rade zameriava na biskupov. Ako organizátori oznámili ďalej, jednotlivé časti sympózia budú viesť kardináli kúrie a prefekti kongregácií pre biskupov, klérus, pre kauzy svätých a katolícke vzdelávanie, ako aj Dikastéria pre laikov, rodinu a život.
Svätú omšu bude slúžiť štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na záver podujatia bude pápež František adresovať účastníkom posolstvo.

Encyklika Fratelli tutti je podnet pre OSN v oblasti multilateralizmu

Vatikán, 15.4.2021 (RV) 027 379 – Pápežská Lateránska univerzita v Ríme vo štvrtok 15. apríla v širokej spolupráci zorganizovala konferenciu na tému „Bratstvo, multilateralizmus a mier“. K témam súvisiacim s odkazom encykliky pápeža Františka Fratelli tutti sa vyjadrili popredné osobnosti z prostredia OSN a náboženskí predstavitelia.
Na konferencii, ktorá sa uskutočnila on-line formou, vystúpil s hlavným príspevkom vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Predstavil prínos sociálnej encykliky pápeža Františka „Fratelli tutti“ pre oblasť diplomacie a konkrétne pre multilateralizmus.
Medzi relátormi boli generálna riaditeľka zložiek OSN v Ženeve Tatiana Valovaya, vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi, generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce Guy Ryder, ďalej generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus a predseda Medzinárodného výboru Červeného kríža Peter Maurer.
Druhý konferenčný panel sa zameral na analýzu medzináboženského dialógu. S príspevkami vystúpili predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, generálny sekretár ad interim Svetovej rady cirkví Rev. Ioan Sauca, predseda Kráľovského inštitútu medzináboženských štúdií v Jordánsku princ Hassan bin Talal a argentínsky rabín Abraham Skorka.
Virtuálnu konferenciu „Bratstvo, multilateralizmus a mier“ pripravila Stála misia Svätej stolice pri OSN s podporami Misie Maltézskeho rádu pri OSN v Ženeve, Medzinárodnej katolíckej komisie pre migráciu, Fóra katolíckych mimovládnych organizácií, Pápežskej univerzity v Lateráne a Nadácie Caritas in Veritate.
Podujatie bolo aj príležitosťou na reflexiu dopadu krízy spôsobenej pandémiou na medzinárodné spoločenstvo a celú ľudskú rodinu. -mh, jb-

+ Zomrel kardinál Edward Cassidy

+

Austrália, 10.4.2021 (RV) 027 378 – V sobotu 10. apríla zomrel v austrálskom Newcastle vo veku 96 rokov kardinál Edward Cassidy, emeritný predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Kardinálsky titul mu udelil v roku 1991 sv. Ján Pavol II.
Edward Cassidy sa narodil v roku 1924 v Sydney a bol pokrstený ako anglikán. Po rozpade manželstva rodičov bol ako dvojročný pridelený do starostlivosti starých rodičov z otcovej strany. Vďaka starej mame bol prijatý do Katolíckej cirkvi.
Za kňaza bol Edward Cassidy vysvätený v austrálskom Manly v roku 1949. V Ríme študoval kánonické právo aj diplomaciu. Ako diplomat slúžil Svätej stolici v Ázii, Európe, Latinskej Amerike aj v Afrike. Za biskupa bol vymenovaný v roku 1970, na kardinála ho kreoval sv. Ján Pavol II. v roku 1991.
Kardinál Cassidy sa stal prvým pro-nunciom v Bangladéši (po získaní nezávislosti krajiny) a apoštolským delegátom v Barme – dnešnom Mjanmarsku. V roku 1988 bol menovaný za substitúta vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti, kde pôsobil takmer dva roky.
Predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov bol v rokoch 1989 – 2001.V roku 1999 v mene Svätej stolice podpísal v Nemecku významný ekumenický dokument – Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení spolu s vtedajším predsedom Svetového luteránskeho zväzu. -zk-

Arc. Gänswein: Benedikt XVI. ustarostený o cirkev v Nemecku

Madrid, 11.04.2021 (KNA) 027 377 – Podľa slov arcibiskupa Georga Gänsweina, sekretára emeritného pápeža, Benedikt XVI. pozorne a dôkladne sleduje situáciu v Nemecku a robí si starosti kvôli stavu katolíckej cirkvi v krajine. Arcibiskup Gänswein to povedal pre španielske katolícke noviny „Alfa y Omega“
„Emeritný pápež vníma nedostatok jednoty v nemalom počte zásadných aspektov viery. Je viac ako jasné, že situácia katolíckej cirkvi v Nemecku je dnes poznačená napätiami a zmäteniami. Benedikt XVI. si je tejto situácie vo svojej domovine vedomý,“ povedal arcibiskup a dodal, že v nemeckom episkopáte chýba jednotný postoj: „To sa musí čo najskôr vyjasniť, aby sa odvrátili závažné následky pre vieru a cirkev v Nemecku.“
Na otázku, či sa pápež František pri odhade situácie v Nemecku môže opierať o znalosti Benedikta XVI., arcibiskup povedal: „Obaja sú v dobrom a čulom kontakte. Stretnutia oboch sú vždy mimoriadne dôverné. Detaily nie sú známe. Sám som si prirodzene nikdy nedovolil pýtať sa svojho služobného pána alebo Františka na obsah ich rozhovorov.“

* * * * * * *

S t r u č n e z L i f e S i t e N e w s

13. 4. 2021 027 376
Iba zaočkovaní uniknú výbuchu sopky St. Vincent
St. Vincent – Tisíce ľudí uniká pred pokračujúcimi vulkanickými erupciami zo sopky na karibskom ostrove St. Vincent na záchranných lodiach na okolité ostrovy. No premiér Ralph Gonsalves vyhlásil, že iba ľuďom zaočkovaným proti covidu-19 budú mať povolené nastúpiť na lode.

9. 4. 2021

Francúzsko – Francúzska akadémia medicíny: Testovanie spôsobuje rast prípadov meningitídy

Francúzsko – Dve farnosti mimoriadneho obradu svätej omše v Paríži dal arcibiskup Michel Aupetit vyšetriť, pretože kňazi neprikázali veriacim nosiť rúška.

Belgicko – Muž v Niljene (46) tvrdí, že je žena a chce sa stať „mníškou“! Vyhlásil, že to nevzdá a pôjde s tým až do Vatikánu.

Írsko – Biskup Paul Dempsey z Ancory sa dištancuje od vatikánskeho zákazu žehnania homosexuálnych párov: „Je to bolestná odpoveď Cirkvi ľuďom s homosexuálnou orientáciou.“ …

USA – Ochrancovia života začali modlitby, lebo biskup Timothy Doherty v Diecéze Lafayette v štáte Indiana povolil vakcinačnú kliniku na cirkevnom pozemku s použítím experimentálnej vakcíny Johnson§Johnson vyprodukovanej s potratovými bunkami.

USA – Známa osobnosť z CNN Midwin Charlesová (47) tmavej pleti, chcela prinútiť matku dať sa zaočkovať. No mesiac po zaočkovaní vakcínou Pfizer sama zomrela! Príčinu jej smrti médiá neuviedli.

USA – Joe Biden zakladá komisiu ako prvý krok plánu na ovládnutie Najvyššieho súdu USA v prospech potratov …

* * * * * * *

Newyorský kardinál: Je čas vrátiť sa na nedeľnú svätú omšu

New York, 10.4.2021 (RV) 027 375 – „Je čas vrátiť sa späť na svätú omšu“, píše po Veľkej noci newyorský arcibiskup kardinál Timothy Dolan veriacim svojej arcidiecézy. Poukazuje na pozitívny vývoj situácie, ktorá už umožňuje v tejto oblasti USA rôzne formy vereného života ako navštevovanie reštaurácií, kaderníctiev a športovísk, ako aj stretávanie rodín.
„V uplynulom roku sme rozvážne mohli usúdiť, že pohotovosť zdravotnej krízy nás odôvodňuje ospravedlniť sa z tejto Bohom danej povinnosti. Naši seniori alebo osoby v chúlostivej situácii, ktorá ich oslabuje, majú naďalej ospravedlnenie, ako to aj vždy bolo,“ vysvetľuje arcibiskup New Yorku. „Ale pre väčšinu z nás“ je tu „čas vrátiť sa späť“ na nedeľnú svätú omšu do kostolov.
Aj to, že kňaz sa so svojimi farníkmi v súčasnosti stretáva často len v supermarkete je podľa slov kardinála Dolana signálom, že sa treba vrátiť do kostolov na nedeľné slávenie Eucharistie.
„Každá nedeľná svätá omša je obnovením Poslednej večere, Veľkého piatku a Veľkej noci,“ píše vo výzve zo 7. apríla kardinál Timothy Dolan a pripomína veriacim evanjeliový príbeh emauzských učeníkov, ktorí spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Zároveň nabáda nosiť rúško, dodržiavať všetky zdravotné preventívne opatrenia a dať sa zaočkovať čím skôr ako sa to dá. -jb-

Dánsko: Odpadla pri ohlásení zastavenia AstraZenecy

Kodaň, 15.4.2021 (LifeSiteNews) 027 374 – Riaditeľka Dánskej medicínskej agentúry Tanja Erichsenová odpadla počas tlačovej konferencie, kde oznamovala, že Dánsko je prvým národom sveta, ktoré natrvalo zastaví očkovanie britskou s potratmi spojenou vakcínou mRNA – AstraZeneca. Okamžite ju priviezli do nemocnice a neskôr sa zotavila. Prípad sa stal v stredu a to po titulkoch v médiách, že táto vakcína spôsobuje v mnohých prípadoch krvné zrazeniny a niektoré sa končia smrťou. Riaditeľka sa zosypala na zem uprostred oznámenia, zhodila aj pohár s vodou. Príčina jej nečakaného kolapsu zatiaľ nie je verejne známa. …
Po pretestovaní vakcíny dánske orgány rozhodli, že používanie vakcíny sa zastaví a že je nevhodná na zastavneie šírenia covidu. … Riaditeľ zdravotníckej agentúry Søren Brostrøm vysvetlil, že výsledky testov ukázali „reálne a závažné“ vedľajšie účinky vakcíny AstraZeneca. …

Fínsko: Pastori zatknutí počas bohoslužby na námestí

„Kresťanskí veriaci sa majú podrobovať policajným nariadeniam!“

Helsinki, 15.4.2021 (LifeSiteNews) 027 373 – Dvaja kresťanskí pastori boli na práve na Nedeľu Božieho milosrdenstva zatknutí a väznení vo fínskom Espoo, aby im polícia zabránila v slávení bohoslužby hoci to bolo na voľnom priestranstve. Polícia to odôvodnila opatreniami proti šíreniu covidu. Dvaja pastori nedostali jasné informácie, prečo boli zatknutí, ako uviedol na videu ich priateľ pastor Wilhelmsson, ktorý káže na ich bohoslužbách.
V nedeľu sa niekoľko desiatok ľudí zišlo na baptistickej bohoslužbe cirkvi Kottikirko na veľkom vzdušnom námestí obklopenom zatvorenými obchodmi a reštauráciami a prenášali ju aj cez internet pre veriacich doma. Podľa webovej stránky spoločenstva to bola piata nedeľa, čo malo toto spoločenstvo v juhofínskom meste Espoo bohoslužbu vonku.
Cirkev Espoo Kottikirko je oficiálne registrovaná uznaná cirkev vo Fínsku s ústavnými právami poskytovanými cirkvám v krajine. Na videu pastor Wilhelmsson uviedol, že napriek „miestnym nedorozumeniam“ o súčasnej situácii, národné a zdravotné reštrikcie nemožno aplikovať na náboženské spoločenstvá a verejné autority nemajú zasahovať do náboženských zhromaždení. V normálnej dobe ich kázne a bohoslužby sa konajú v reštaurácii, ktorú si môžu prenajímať, pretože v nedeľu nie je otvorená pre verejnosť a slúži na náboženské stretnutia. No reštrikcie kvôli covidu prinútili reštaurácie a iné zariadenia, aby zatvorili brány v oblasti Helsínk a Espoo.
Cirkev, ktorú vedie Tommi Matikka, jednoducho presunula stretnutia z reštaurácie na námestie pred ňou a to s povolením, ako uviedol pastor, lebo cirkev nemá miestnosti na bohoslužby. No minulú nedeľu policajti s rúškami prišli varovať veriacich, aby opustili námestie, lebo zhromažďovanie je nezákonné. Avšak 35 ľudí zo 40, ktorí dodržiavali 2-metrové odstupy, zostalo na mieste.
Polícia sa potom vrátila vo väčšom počte a so štyrmi autami prišli až k ľuďom a hrozili všetkých pozatýkať! Dokonca povedali pastorovi Matikkovi, že jeho rodina nedodržiava sociálny odstup správne! Ten bol prekvapený, lebo jeho manželka aj päť detí stáli najmenej dva metre od ostatných. Polícia reagovala, že rodiny môžu byť spolu doma, ale vonku má každý dodržiavať odstup 2 metre! Tommi Matikka požiadal, aby to policajt zopakoval … Podľa svedkov policajt dokonca povedal, že rodinné skupiny majú mať 5 metrov medzi sebou, napriek faktu, že také pravidlo neexistuje.
Policajti potom schytili dvoch pastorov a viedli ich k autám. Ostatní zdvihli ruky a spievali nábožné hymny. Pastorov zatvorili do väzenských ciel. Hoci boli očividne zadržaní na vypočúvanie, v podstate im nedali príležitosť vyjadriť sa ani pýtať sa na oprávnenosť obmedzenia ich slobody.
Na videu vidno, ako polícia násilne ukončila bohoslužbu a odmietla odpovedať na otázky. Iba vyhlásila, že kresťanskí veriaci sa majú podrobovať policajným nariadeniam!
„Komunita v Espoo sa týmto rozhodne nechce nechať zdeptať alebo zastrašiť. Jej pastori reagovali pokojne, hoci sa k nim správali ako ku kriminálnikom,“ ako povedal pastor Wilhelmsson. … Pastori boli zatknutí, hoci nijako neporušili nariadenie o zhromažďovaní, pretože reštrikcie vo Fínsku sa netýkajú cirkví! …

Európska komisia chce spustiť digitálny očkovací pas do júna

Európa,14.4. 2021 (www.christianitas.sk) 027 372 – Európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v utorok oznámil, že covid-pasy budú v EÚ spustené od začiatku júna. Informovala o tom agentúra AFP.
Začiatkom júna bude daná do prevádzky prvá, pilotná fáza a následne bude celá mašinéria zaopatrená sprievodnými nariadeniami a „harmonizovaním európskeho rámca“. Tieto kroky umožnia, aby sa do konca júna stali covid-pasy „dostupné“ pre všetkých občanov EÚ. Termín zavedenia je spájaný s blížiacou sa dovolenkovou a prázdninovou sezónou, a preto je pravdepodobné, že bez covid-pasu sa dovolenkovať bude len doma. Pokiaľ nebude zákaz vychádzania, samozrejme. …
Eurokomisár odprezentoval svoju víziu covid-pasu pred europoslancami z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorí mali zrejme pôvodne v náplni práce dohliadanie nad zachovávaním slobôd a momentálne sa venujú spolu s Európskou komisiou zavádzaniu covid-pasov. Ich cieľom je podľa médií príprava potrebnej dohody a dokončenie potrebných nariadení pre spustenie covid-pasu do konca mája. Pokiaľ sa budú snažiť a stihnú to, tak budú môcť poslanci schváliť toto nariadenie v rámci júnového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, ktoré prebehne v dňoch 7. – 10. júna.
Podľa oficiálnych vyjadrení umožní digitálny pas lepšiu mobilitu Európanov medzi štátmi EÚ. Covid-pas ich podľa médií údajne „odbremení“ od pandemických obmedzení a ďalšieho testovania. Uvidíme. Čo je však isté, covid-pas určite pomôže Európskej únii lepšie kontrolovať svojich občanov a „odbremení“ ju od nekontrolovaného pohybu rôznych nespoľahlivých živlov, ktoré demonštrujú svoj extrémizmus a nedemokratické hejterstvo tým, že sa nedávajú očkovať proti Covidu. Paradoxom je, že vlastne jediným racionálnym argumentom, ktorý fungoval pri lákaní štátov a občanov na vstup do EÚ, bola možnosť voľného pohybu. Keď tá teraz padla, nezostalo vlastne nič. Domáce produkcie potravín sú rozvrátené a regulované z Bruselu, kultúrnu autonómiu úspešne doráža ideová polícia, tzv. tržnú ekonomiku riadia monopoly a korporácie, ničiac maloobchody a strednú triedu, a na to, že existuje štátna suverenita veria už len národne orientovaní dôchodcovia, ktorí v roku 2004 radostne utekali k urnám zahlasovať za tzv. Čarnogurského samostatnú stoličku v EÚ.
Europoslanci sa ešte obligátne spýtali Reyndersa na ochranu osobných údajov a boli komisárom ubezpečení, že covid-pas bude obsahovať iba „obmedzený súbor informácií“. Načo by aj obsahoval, keď všetky informácie majú orgány tak či tak. Covid-pas nie je dokladom o detailnom živote držiteľa, ale dokladom o jeho spoľahlivosti a politickej korektnosti. Pokiaľ sa navyše skombinuje ako podmienka napríklad so vstupom do školy, hotela alebo kostola, ako sa to stalo momentálne na Slovensku s testovaním ako podmienkou pre vstup na bohoslužby od 19. apríla, za benevolentnej asistencie cirkevných predstaviteľov, tak dostane EÚ pohodlný nástroj na celkovú manipuláciu a sociálno-inžinierske plánovanie šťastnej budúcnosti.
Vitajte v krásnom novom svete. – BM-

Býv. šéf vatikánskej banky odsudzuje nové náboženstvo ‘scientizmu’

Rím, 14.4.2021 (LifeSiteNews) 027 371 – Bývalý riaditeľ Vatikánskej banky odsúdil pokusy mainstreamu „riešiť pandémiu covid-19 nešetrným hrubým náboženstvom popierajúcim schopnosť človeka myslieť vlastným rozumom“.
Taliansky ekonóm a teológ Prof. Ettore Gotti Tedeschi (76) napísal kritiku nového „scientizmu“ do časopisu La Verità (Pravda) v nedeľu s ironickým titulkom „Tu to máme! Nakoniec sa vynorila reálna morálna autorita: scientizmus.“
Scientizmus je normálne viera, že veda má na všetko odpovede. Gotti Tedeschi si však myslí, že sa vynoril nový druh scientizmu, v ktorom má veda nielen exkluzívny prístup k pravde, ale vedci majú dovolené moralizovať a má sa im nekriticky veriť.
„Všetko, čo obklopuje riešenie pandémie covidu, najmä všetky tie ponuky vakcín, nám namiešalo charakteristické veličiny, ktoré považujem za dosť originálne. Tieto sú: pragmatizmus, ktorý je vedecký, ale moralizujúci a preto sa spája s istými požiadavkami fideizmu*,“ povedal profesor.
* Fideizmus je učenie, vlastné niektorým smerom kresťanstva, ktoré za základ náboženského poznania pokladá vieru a odmieta akékoľvek racionálne dôkazy existencie Boha. Existenciu Boha možno poznať len zo zjavenia.)
„Zjavným výsledkom sa zdá byť nová forma scientizmu, reinkarnovaného na riešenie problému covidu s vakcínami prijímanými fideisticky [so slepou vierou], čo sa možno samo nominuje za novú morálnu autoritu tohto veku, ktorá vyžaduje akt viery v moderné náboženstvo – a to scientifické!“
Prof. Gotti Tedeschi ďalej uviedol, že „scientizmom“ myslí model vedy, „ktorá chce a aj verí, že môže vyriešiť každý problém a uspokojiť všetky potreby ľudstva – dokonca aj tie morálne! Veda nerobí to, čo by mala: pochybovať, testovať, ponúkať nové hypotézy.“
Gotti Tedeschi je presvedčený, že už rok svet sleduje „ľudí z vedy“ sa zdá s dobrou vôľou čeliť pandémii. Avšak v skutočnosti títo vedci vyvíjajú istý druh „pragmatizmu“, ktorý vylúčil iné možné riešenia.
„Dokonca fatálne omyly ako nečakané úmrtia pacientov sa berú akoby štatisticky irelevantné. Títo vedci teraz už očakávajú prijímanie svojich ideí bez rozmýšľania a naozaj aj obdivnú vďačnosť populácie. A karhajú a zraňujú každého, kto tomu neverí.“
„Scientifický pragmatizmus teraz požaduje občas s trochou arogancie fideistické prijímanie dokonca aj morálnych dôvodov medicínskych vedeckých benefitov, dokonca aj keď nie sú ešte dôkladne otestované – ktoré treba prijať s oddanosťou a vďačnosťou medicíne. Inak vraj upadneme do temného veku morovej nákazy a nastane ekonomické aj morálne poškodenie spoločnosti. … A je veľmi prekvapujúce vidieť, že po stáročiach, čo rozum nahrádzal náboženskú vieru – kuriózne dnes vyzývame ľudskú bytosť, aby mala vieru bez schopnosti používať rozum!“
Ettore Gotti Tedeschi bol riaditeľom Vatikánskej banky od r. 2009, do r. 2012, keď ho prinútili odstúpiť z jej rady. … V r. 2018 na konferencii za život povedal, že demografický kolaps Západu sa plánoval na vytvorenie potrebných podmienok pre Nový svetový poriadok. A dodal: „Autori tohto poriadku ovplyvňujú aj najnovšie úrovne Vatikánu.“

New York: Rodič sa chce zosobášiť s vlastným dospelým dieťaťom

New York, 14.4.2021 (kath.net) 027 370 – Anonymný rodič v New Yorku, ktorý sa chce zosobášiť s vlastným už dospelým dieťaťom, podal žalobu, aby sa zmenili zákony, ktoré zakazujú incest! Nazýva to otázkou individuálnej autonómie. Informovali o tom americké noviny „New York Post“.
Tento rodič sa pokúša zostať v anonymite, pretože jeho žiadosť je podľa súdnych spisov „aktom, ktorý veľká časť spoločnosti považuje za morálne, sociálne a biologicky odpudzujúci“. Či ide o muža alebo ženu sa zo správy v „New York Post“ vyčítať nedá. Rodič argumentuje v žalobe podanej na spolkovom súde v Manhattane, že „skrze trvalý zväzok manželstva dvoch osôb, nezávisle od toho, aký vzťah k sebe inak majú, môžu nájsť vyššiu mieru intímnosti a spirituality“. V súdnom spise sa ďalej uvádza: „Navrhovaní manželskí partneri sú dospelí … biologickí rodičia manželia a deti. Navrhovaní manželskí partneri nemôžu spolu plodiť deti.“

Poľskí biskupi proti vakcíne na základe potratov

Varšava, 14.04.2021 (KAP/KNA) 027 369 – Konferencia biskupov Poľska vzniesla „vážne morálne námietky“ proti vakcínam farmaceutických firiem AstraZeneca a Johnson & Johnson.
Predseda Skupiny expertov pre bioetiku pri BKP, pomocný biskup Jozef Wrobel, v stredu kritizoval, že pri produkcii oboch vakcín sa použili bunkové línie potratených ľudských plodov:

„Katolíci by preto nemali súhlasiť s vakcináciou týmito preparátmi, iba k by boli k tomu zaviazaní z dôvodov zamestnania, alebo by nemali inú vakcínu k dispozícii. Potom smú tieto preparáty použiť bez morálneho previnenia“.

S rovnakým odôvodnením odporúčala katolíkom o. i. už aj Konferencia biskupov USA, aby dali prednosť vakcínam Pfizer-Biontech a Moderna. Od vakcinácie produktami AstraZeneca a Johnson & Johnson odrádzala.
Na preparáty firiem AstraZeneca a Johnson & Johnson sa použili bunkové línie ľudských plodov potratených v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Odborníci zdôrazňujú, že nikdy nebol plod potratený s úmyslom, aby slúžil na produkciu vakcín. Skôr sa bunkové línie potratených plodov stále znova reprodukovali a zmrazovali.
V zmysle katolíckeho cirkevného práva spoluúčasť na potrate znamená exkomunikáciu. Biskup Wrobel vyhlásil, že výnimočná prípustnosť oboch vakcín neznamená, že prijímame potrat. Poukázal na to, že nijaké tehotenstvo nebolo ukončené na objednávku producenta vakcín:

„Vakcína je spojená s potratom iba skrze biologický materiál, ktorý z neho pochádza. No katolíci musia každým im možným spôsobom vyjadriť rozhodný odpor proti používaniu biologického materiálu nemorálneho pôvodu pri produkcii vakcín, aby ich nepovažovali za nepriamych podporovateľov potratov! Môžu napríklad listami odporovať inštitúciám, ktoré tieto vakcíny distribuujú alebo vyrábajú.“

Kardinál Erdő: Eucharistický kongres má obnoviť cirkev Maďarska

Arcibiskup Budapešti: „Eucharistický kongres – znamenie nádeje po dvoch rokoch izolácie a strachu pre pandémiu.“

Budapešť, 14.4.2021 (KAP) 027 368 – Ako „znamenie nádeje po takmer dvoch rokoch izolácie a strachu kvôli pandémii“ označil kardinál Peter Erdő na september plánovaný Medzinárodný eucharistický kongres (IEC) v Budapešti, na ktorý prisľúbil účasť aj pápež František.
„Katolícka cirkev v Maďarsku sa už dlhšie intenzívne pripravuje na pôvodne na minulý rok plánované veľké podujatie v Cirkvi. Pri všetkých svätých omšiach sa modlia za to, aby toto veľké stretnutie prinieslo duchovnú obnovu,“ povedal kardinál Erdő v interview pre taliansky portál „Settimana News“.
Vyjadril nádej, že Eucharistický kongres prispeje k „zmiereniu ako v našej spoločnosti, tak aj v Európe, ktorá tak veľmi potrebuje nádej“. Kardinál povedal, že sa neplánuje „nijaká triumfalistická manifestácia, ale skôr pozvanie s otvoreným srdcom všetkým“. Už prípravy mali za cieľ zintenzívniť dialóg v spoločnosti – dialóg s ľuďmi trpiacimi núdzou zapojením charitatívnych zariadení, dialóg s vedou na medzinárodnej konferencii „Viera, veda a spoločnosť“, ktorej príspevky sa zverejnili iba písomne, ako aj dialóg s oblasťou kultúry o. i. výstavami sakrálneho umenia.
Vrcholom Eucharistického kongresu bude nepochybne návšteva pápeža Františka, ktorý tento svoj úmysel oznámil pred mesiacom pri lete z Iraku do Ríma. No na kongres prídu aj ekumenickí hostia. A kardinál si je preto istý, že iné kresťanské vyznania, ako aj židovská náboženská obec, hľadia na stretnutie s pápežom s nadšením. Kardinál Erdő pripomenul, že ekumenizmus sa na minulých svetových kongresoch už vždy veľmi zdôrazňoval prednáškami rabínov, evanjelických biskupov a pravoslávnych odborníkov. Aj tento raz sa plánujú „ekumenické“ príspevky, najmä na vedeckej konferencii v Ostrihome 2. až 4. septembra bezprostredne pred Eucharistickým kongresom 5. až 12. september v Budapešti.

Britskí kresťania píšu Johnsonovi, aby odmietol covid-pasy

‚Riskujeme spoločnosť s dvomi kategóriami ľudí, medicínsky apartheid, kde bude nižšia trieda ľudí, ktorí odmietnu vakcináciu, vylúčená z významných oblastí verejného života … Je to jedna z najnebezpečnejších záležitostí v histórii britskej politiky.“

Veľká Británia, 13.4.2021 (LifeSiteNews) 027 367 – Až 934 kresťanských predstaviteľov naliehalo 13. apríla otvoreným listom na premiéra Borisa Johnsona a ministrov, aby obyvateľstvu neukladali povinnosť mať vakcinačné preukazy. Vyjadrujú v ňom svoje „vážne obavy“ a dianie označujú ako „neetickú formu nátlaku a porušenia princípu informovaného súhlasu“. …
Iniciatívu koordinuje populárny kresťanský podcast, anglikánsky kňaz rev. J. A. Franklin ako aj klérus celej krajiny. Podporujú ju aj vedúci kresťanských organizácií a väzenskí kapláni. Má veľkú podporu aj v obyvateľstve, ktoré po stovkách podpisuje petíciu. … Preukazy považujú ľudia za polarizujúce, diskriminačné a deštruktívne. Petícia sa začína slovami:
Ako kresťanskí vodcovia rôznych denominácií sa neustále modlíme za vašu vládu „i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote“ (Tim 2, 2).

Taliansko: Senát schválil opcie skorej liečby covidu

„Liečbu covidu treba začať skoro a nečakať až sa choroba rozvinie.“

Rím, 13.4.2021 (LifeSiteNews) 027 366 – Taliansky senát odhlasoval takmer jednohlasne skorú liečbu pacientov už doma na návrh senátora Massimiliana Romea, člena Ligy Mattea Salviniho. Musí to prejsť ešte ďalším parlamentným procesom, no toto rozhodnutie je prelomové. Senát dal tento návrh na stôl bez presnejšieho definovania liečby a liekov a budú potrebné odpovede na všetky otázky.
Dr. Andrea Stramezzi, prominentný taliansky lekár pre francúzsky denník FranceSoir povedal: „Dôležité je liečiť covid skoro a nečakať na rozšírenie choroby a potrebu nemocničnej liečby. Takže sme veľmi veľmi šťastní.“
Ďalej bude zostavená komisia na určenie liekov a ich načasovanie. Na AIFA, taliansku lekársku agentúru, Dr. Stramezzi s ďalšími lekármi podal podnet na súd, aby sa ukončila liečba iba paracetamolom a potom sa len čaká a čaká, až kým pacient nemusí ísť do nemocnice. …
Cieľom je definovať ranú liečbu a poskytnúť to všetkým lekárom v Taliansku.
„V Taliansku aj Francúzsku hviezdy v oblasti vírusu – virológovia -každý večer v televízii hovoria: Nemáme nijakú liečbu pomôže iba vakcinačná kampaň. To nie je pravda. Alebo sú napojení na farmaceutické firmy, alebo nevedia, čo covid naozaj je. Takže nepochopili, ako ho liečiť. My vieme, ako liečiť covid, na celom svete to vedia,“ povedal Dr. Stramezzi. „Lekári z Brazílie, Kanady, USA a Južnej Afriky na konferencii vysvetlili, že liečia pacientov mnohými liekmi ako hydroxychloroquine, azithromycin, ivermectin, cortisone, heparin. Covid sa dá liečiť. To je veľmi dôležité a preto rozhodnutie senátu zmenilo karty na stole. Teraz oficiálne hovoríme, že terapia existuje. Takže musíme zvýšiť počet lekárov, ktorí takto budú liečiť. Vyprázdnime nemocnice a ľudia prestanú umierať. Toto je tá správna cesta. Vakcíny možno vyrobiť, ale musíme ľudí liečiť.“ …
Dr. Stramezzi a iní už vyhrali súdy proti AIFA a ministerstvu zdravotníctva, no médiá to ignorovali a hovoria o vakcínach 24 hodín denne. …
Taliansky región Piedmont už podniká takéto kroky správnym smerom pod vedením Alberta Ciria z Forza Italia.
Akadémia medicíny v Turíne zasa zriadila pracovnú skupinu odporúčajúcu liečbu aj prospešné účinky vitamínu D. Jeho nedostatok pozorovali u väčšiny covidových pacientov s vyššou úmrtnosťou.

Čína masovo zadržiava a mučí kresťanov

Čína, 12.4.2021 (LifeSiteNews) 027 365 – Čínska vláda masovo zatýka a mučí kresťanov a iné náboženské menšiny a z Vatikánu neprichádza nijaká reakcia.
Nedávna správa rozhlasu „Radio Free Asia“ (RFA) odhalila, že kresťanov zdržiavajú v mobilných „prevýchovných“ bunkách, kde ich podrobujú vymývaniu mozgov, mučeniu a inému násiliu, aby ich donútili k poslušnosti a vzdali sa viery a to aj vyše 10 mesiacov, ako povedal svedok Li! … Li bol zatvorený v izbe bez okien a ventilácie, bili ho a psychicky týrali: „Hrozia vám, bijú vás a zastrašujú. Sú to neznámi muži a ženy v jednoduchých odevoch a polícia sa tvári, že o ničom nevie. … Väzni často páchajú aj samovraždu. nemohol som ani spať. Keď ste tam týždeň, zdá sa vám smrť lepšia ako život.“ …
Ďalší svedok povedal, že biskupi a kňazi v Číne proste zmiznú aj na desať rokov. …

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *