Uzdravenie slobodomurára a jeho manželky

Alberto Del Fante z Bologne bol právnik, slobodomurár tridsiateho tretieho stupňa, obrátený vďaka pátrovi Piovi, ktorý mu vrátil dar viery. Po obrátení začal nový život a venoval ho službe blížnym.

Alberto vydal svedectvo o svojom živote. Jeho žena ochorela na rakovinu a vyzeralo to tak, že čoskoro zomrie. Už nemala žiadnu nádej. Jedna známa jej porozprávala o kapucínovi menom Páter Pio, pokornom kňazovi v San Giovanni Rotondo. Uzdravil mnoho chorých.

Alberto počas manželkinej choroby trávil veľa času pri jej lôžku a ona ho v jeden deň so slzami v očiach úpenlivo prosila, aby šiel k pátrovi Piovi a vyprosil jej uzdravenie. Vedela o tom, že je slobodomurár a teda aj veľký nepriateľ Cirkvi.

K jej prosbe bol najskôr neoblomný, a dokonca si z toho robil posmech. Veda je bezmocná, a ten úbohý rehoľník nemôže urobiť už vôbec nič, pomyslel si. Keď ju však videl v poľutovaniahodnom stave ako plače, chcel jej prianiu vyhovieť a povedal manželke: „Dobre, pôjdem za rehoľníkom. Nie preto, že tomu verím, ale aby som skúsil svoje šťastie v lotérii.“

Nasledujúci deň odcestoval a večer dorazil do San Giovanni Rotondo. Na druhý deň sa zúčastnil pre neho nekonečne dlhej omše a po nej sa postavil do radu čakajúcich mužov na spoveď. Keď prišiel na rad, nekľakol som si, ale zostal som pred pátrom Piom stáť a prosil ho o krátky rozhovor.

Páter Pio podráždene zvolal: „Mladý muž, nemárni môj čas! Prečo si sem prišiel? Aby si skúsil svoje šťastie v lotérii? Ak sa chceš vyspovedať, tak si kľakni, alebo ma nechaj vyspovedať týchto úbohých ľudí, ktorí tu už dlho čakajú.“

Keď páter Pio zopakoval jeho vlastné slová, ktoré vyslovil pred odchodom, ako by Alberta zasiahol blesk. Ohromený Piovou prísnosťou si automaticky kľakol. Bol úplne nepripravený a nevyšlo z neho jediné slovo. Ešte menej si dokázal spomenúť na svoje hriechy, ktorých si vlastne ani nemohol byť vedomý. Akonáhle si kľakol, páter Pio zmenil tón, bol ihneď mierny a otcovský. „Kládol mi otázky a tak postupne odhalil všetky hriechy môjho uplynulého života. A tých hriechov, ktoré som spáchal, bolo veľmi veľa.“

So sklopenou hlavou Alberto počúval otázky a na každú odpovedal „áno“. Súčasne nadšený a dojatý žasol stále viac a viac.

Nakoniec sa páter Pio spýtal: „Už nemáš žiadny hriech, ktorý by si chcel Pánovi vyznať?“

Odpovedal som: „Nie.“ Bol som presvedčený o tom, že mi pomohol vyznať všetky moje hriechy, a keď som tak spoznal celý svoj život, nemal som sa už ďalej z čoho spovedať.

„Nehanbíš sa?“ začal s nečakanou prísnosťou. „Tá mladá žena, ktorej si nedávno rozkázal odcestovať do Ameriky, porodila syna. Toto stvorenie je tvoje telo a tvoja krv. A ty, krkavčí otec si nechal matku a dieťa napospas všetkým ťažkostiam!“

To bola všetko pravda. Neodpovedal som. Rozplakal som sa. Už som sa vôbec neovládal. Ako som tak zohnutý plakal a tvár si zakrýval dlaňou, páter Pio mi nežne položil ruku na rameno, priblížil sa ku mne a zašepkal: „Syn môj, stál si ma moju predrahú krv.“ Pri tých slovách som cítil, ako by mi ostrá čepeľ rozrezala srdce na dve časti. Bol som skľúčený a stále som plakal. Občas som zdvihol svoju uplakanú tvár a opakoval: „Otče, odpustenie, odpustenie, odpustenie!“

Páter Pio, ktorý ma už svojou rukou objal, pritisol ma ešte silnejšie k sebe a začal plakať spolu so mnou. Vtedy naplnil moju dušu nádherný, sladký pokoj.

Náhle som pocítil, ako sa neopísateľná bolesť premenila v neuveriteľnú radosť. „Otče,“ povedal Alberto, „patrím vám. Robte so mnou, čo chcete.“

Utrel si slzy a zašepkal mi: „Pomáhaj mi pomáhať druhým.“

Potom dodal: „Pozdrav odo mňa svoju ženu.“

Keď som prišiel domov, moja manželka bola uzdravená. “

„Stál si ma moju predrahú krv.“ Tieto silné slová pošepkal do ucha Albertovi Del Fante počas svätej spovede plačúci páter Pio.

Nepochybne to bol sám Pán Ježiš, ktorý tieto slová povedal prostredníctvom jednoduchého kapucína. Pretože nikto iný, ako náš Vykupiteľ, neprelial raz navždy za nás predrahú krv na odpustenie hriechov.

Zároveň však môžeme tieto slová v prenesenom význame aplikovať aj na pátra Pia, ktorý mal vďaka svojim stigmám účasť na Ježišovom umučení, a tak skutočne prelieval svoju krv za obrátenie svojich duchovných detí a aj Alberta Del Fante. Duchovné deti pátra Pia tvoria skupinu viac než 14 miliónov ľudí.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *