7 ciest k modlitbe sv. ruženca podľa svätého Jána Pavla II.

Dokonca aj pápež František sa stal oddaným ružencu z príkladu Jána Pavla II.

Povedal: „Ak by nebolo sv. Jána Pavla II., nebol by som strávil posledných 17 rokov modliac sa denne ruženec s mojou rodinou.“

„Pápež František a ani ja sme nezostali sami oslovení jeho príkladom. Existuje veľa ľudí, ktorí môžu povedať to isté. Ako to Ján Pavol II. urobil?“ (citácie prevzaté z knihy Toma Hoopsa „The Rosary of Saint John Paul II“)

1. Svätý Ján Pavol II. znova urobil ruženec novým a vzrušujúcim

Ako hovorím študentom v mojej triede na Benedictine College v Kansase, Ján Pavol II. bol majstrom stratégie, ktorý vedel, ako uskutočniť veľké veci v Cirkvi. Nepovedal len „Mladí ľudia, vráťte sa do Cirkvi!“ – ale vytvoril Svetové dni mládeže. Nepovedal len „Buďte verní katolíckej doktríne“ – on vytvoril katechizmus. Nepožiadal len katolíkov, aby sa vrátili k Ježišovi – uskutočnil Veľké jubileum v roku 2000. Navyše neprikázal len ľuďom, aby sa modlili ruženec – pridal päť nových tajomstiev, aby sme naštartovali náš záujem a vytvorili Rok ruženca, aby sme zabezpečili, aby sa celá cirkev pripojila.

2. Ján Pavol II. spojil ruženec s veľkými problémami, ktoré máme všetci v mysli

Konverzia mojej vlastnej rodiny k ružencu sa začala v roku 2001, keď v dôsledku tragédie 11. septembra vyzval pápež Ján Pavol II. katolíkov, aby sa modlili ruženec za mier tvárou v tvár teroristickým útokom. Prehĺbila sa, keď v nasledujúcom roku nabádal k modlitbe ruženca za záchranu najdôležitejšej inštitúcie človeka, za rodinu. Jeho viera v ruženec bola nákazlivá. „Pozerám sa na Vás všetkých, bratia a sestry vo Vašom každodennom živote,“ opakoval, „s istotou znovu vezmite ruženec. … Kiež toto moje volanie neostane nevypočuté!“

3. Pomohol k jednoduchšej modlitbe ruženca

Svätý Ján Pavol II. priniesol mnohé návrhy ako sa modliť ruženec v jednoduchosti ak je to potrebné. Jeden z mojich obľúbených návrhov: Namiesto Vyznania viery navrhuje, aby sa modlitba ruženca otvorila jednoduchým zvolaním zo Žalmu 70,2: „Bože, príď mi na pomoc; Pane ponáhľaj sa mi pomáhať.“ Stále sa modlím aj Krédo, ale keď sa modlím s mojimi deťmi začínam žalmom, je to pre ne menej zdĺhavé a vydržia sa viac sústrediť. Koľká radosť pre jedného otca.

4. Jeho metóda prehlbuje skúsenosť s ružencom

Ďalšie tipy, ktoré Svätý Ján Pavol II. ponúka, nie sú nevyhnutne časovo menej náročné, ale pomáhajú modlitbe ruženca zapustiť korene vo Vašom živote. Navrhuje používanie posvätného umenia, modlitba cez obrazy, modliť sa za konkrétne ovocie s každým tajomstvom, ako je napr. rozjímanie o Pánovom krste. Tak môžeme premýšľať o záväzkoch z nášho vlastného krstu. Ján Pavol II. tiež naliehavo prosil, aby modlitbu ruženca sprevádzalo sv. Písmo – verše z rôznych kapitol Pánovho života, či Vaše obľúbené verše.

5. Kanonizoval a pripomínal často svätých, ktorý milovali modlitbu ruženca

Svätý Ján Pavol II. je pravdepodobne najznámejším pápežom zamilovaným do modlitby ruženca blízkym našej dobe, ale priniesol verejnosti aj ostatným svätcov. Beatifikoval blahoslaveného Bartolomea Longa, ktorý najskôr upísal svoju dušu satanovi a nakoniec sa vďaka modlitbe ruženca z neho stáva oddaný ctiteľ Panny Márie a na jeho podnet poznáme október ako mesiac úcty k Panne Márii či môžeme v rukách držať knižočku Fatimských sobôt. Ján Pavol II. svätorečil Pátra Pia, ktorý nazval ruženec „zbraňou.“ On neustále spomínal sv. Ľudovíta de Montfort, autora „Zasvätenia sa Panne Márii.“ A potom samozrejme blahorečil deti Fatimy, blahoslavení Jacinta a Francisco Marto.

6. Spojil posolstvo Fatimy s budúcnosťou Cirkvi

Ján Pavol II. bol obrovským ctiteľom Panny Márie z Fatimy. On pripisoval svoje prežitie zjaveniu Panny Márie trom portugalským deťom po tom, ako pokus o jeho vraždu zlyhal na výročie zjavenia. Fatimské posolstvo, prosba o konverziu a každodenný ruženec, „musia byť preberané generáciou po generácii,“ povedal. „Musia sa vždy znovu a znovu posúvať ďalším.“

7. On toto všetko najskôr podporil jednoducho svojou modlitbou

Moc príkladu sv. Jána Pavla II. bola často úžasnou pomocou. „Jedného večera som sa odhodlával modliť svätý ruženec, ktorý viedol Svätý Otec. Bol pred všetkými, kľačal na kolenách.“ Bol tak odhodlaný, že „odvtedy každodenne vyslovujem 15 tajomstiev ruženca v modlitbe.“ Viem, čo to znamená. Pre mnohých z nás, ktorí videli veľkého muža s ružencom v ruke. Začal cestu, ktorá bude trvať celý život – aj po ňom.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *