Svätý Gerard Majella zachraňuje ďalšiu matku a dieťa

12. novembra 2018 v Cedar Rapids v Iowe dostala Diana Richardsonová ultrazvukový obrázok od tehotnej manželky svojho syna, Lindsay, ktorá písala: „Modli sa za naše dieťa. O štyri týždne sa musím vrátiť na ďalší ultrazvuk. Dieťa má na mozgu cysty, čo môže znamenať trizómiu 18, a chodidlá boli otočené, spolu s problémom s pupočnou šnúrou – nie je zasunutá do placenty. Som veľmi vystrašená, prosím o lásku a modlitby za nás a naše dieťa.“

„Táto správa nemohla byť viac srdcervúca,“ spomína si Diana. Pochopila, že trizómia 18 je chromozomálna abnormalita ovplyvňujúca orgány a iba 10% detí, ktoré sa s ňou narodili, sa dožíva svojich prvých narodenín.

Rýchlo natiahla ruku k svojmu drahému priateľovi kňazovi, otcovi Carlosovi Martinsovi, a spýtala sa, k akému svätcovi sa môžu modliť o príhovor. Odporučil svätého Gerarda Majellu, patróna budúcich matiek, ktorého sviatok je 16. októbra.

„Keď mi Diana po telefóne oznamovala zdravotné ťažkosti svojho vnuka, moju myseľ naplnil živý obraz svätého Gerarda Majellu. Bolo to jasné, čisté a trvalé,“ spomína otec Martins. „Cítil som, že hovorí: O toto sa postarám. Pošli ma k tomu dieťaťu.“

Povedal som: „Diana, poznám niekoho, kto pomôže tvojmu vnukovi.“

Diana našla modlitbu k svätému Gerardovi, upravil ju tak, aby obsahovala meno Lindsay ako súčasť úmyslu, a potom vytlačila niekoľko kópií, aby ich rozdala: „Potrebovali sme armádu, ktorá sa modlí za toto malé stvorenie.“

Išla do adoračnej kaplnky svojej farnosti, aby sa pomodlila pred Najsvätejšou sviatosťou a prosila Pána o zázrak. Keď odchádzala, vošla priateľka z personálu kostola a Diana jej dala modlitbovú kartičku. Priateľka sa usmiala a povedala Diane: „V skutočnosti som po ňom pomenovaná. Modlím sa k nemu každý deň.“ Priateľka vysvetlila, ako sa k nemu jej matka denne modlila, keď bola tehotná, a keď dieťa prišlo na svet, dala jej meno Geralyn.

„Na chvíľu som tam sedela trochu zarazená, že poznala tohto svätca a bola pomenovaná po tomto svätcovi,“ vysvetľuje Diana príbeh Geralyn. „Okamžite som vedela, že Boh práve jednoznačne potvrdil, že svätý Gerard je svätý, u ktorého by som mala hľadať príhovor.“

Aj keď je sv. Gerard Majella popredným svätým na príhovor v prípade tehotenstva a pôrodu, matiek a detí a manželských párov, ktoré chcú otehotnieť, v Amerike nie je taký známy ako v rodnom Taliansku, pretože jeho sviatok je v ten istý deň ako svätej Margaréty Márie Alacoque a v liturgickom kalendári Spojených štátov sa neobjavuje. Ale on a jeho sviatok sa slávia v kostoloch pomenovaných po ňom, napríklad aj v Národnej svätyni svätého Gerarda v Newarku v New Jersey.

Tí, ktorí sa usilujú o jeho príhovor, si uvedomujú, prečo ho jeho súčasníci z 18. storočia nazývali „Wonder-Worker“. Zázrak tohto laického brata redemptoristu, ktorý zomrel v roku 1755 v talianskom Materdomini vo veku 29 rokov, bol taký známy, že sám zakladateľ rádu, svätý Alfonz Ligouri, inicioval proces jeho kanonizácie.

Po viac ako dve storočia sa budúce matky, tie, ktoré chcú byť matkami, a tí, ktorí sa za ne modlia, obracali na príhovor a pomoc k svätému Gerardovi. S jeho príhovorom súvisí nespočetné množstvo vypočutých modlitieb. Koncom 19. storočia prisťahovalci z dedín a miest neďaleko Neapola, kde svätec žil a pracoval, niesli svoju oddanosť do Ameriky, a to aj do svätyne v Newarku.

Svätý Gerard sa stal milovaným pre rodinu Richardsonovcov. Otec Martins požičal Richardsonovcom relikviu svätého Gerarda. Dostal ju z rehole redemptoristov.

„Je jedným z ich svätých a ich hlavný postulátor – Benedicto D’Orazio – vydal relikviu v roku 1924. Nakoniec sa stala súčasťou vatikánskeho exponátu, ktorý teraz spravujem,“ uviedol otec Martins.

„Okamžite som cítil jeho prítomnosť,“ vysvetľuje Diana. Potom, čo niesla relikviu do adoračnej kaplnky svojej farnosti, aby úpenlivo privolala jeho pomoc, priniesla relikviu Lindsay a povedala jej, aby nepúšťala svätého Gerarda z dohľadu a „často sa s ním modlila a prosila ho, aby prosil Boha o uzdravenie malého anjela, ktorého nosila pod srdcom.“

Diana stále rozdávala modlitebné kartičky na príhovor svätého Gerarda rodine, priateľom , kolegom z farnosti, kňazom a drahým priateľom v kláštore. Modlila sa a povedala Bohu, že jej syn a nevesta „sú dobrí a milujúci kresťanskí rodičia, ktorí túžia priviesť na tento svet ďalšiu vzácnu dušu. Budú ho milovať Pane, ako by si chcel, aby bol milovaný, a naučia ho, aby ťa miloval.“

Predčasný vianočný darček

Pred Najsvätejšou sviatosťou si Diana spomenula na náhlu nevysvetliteľnú inšpiráciu, že rodina bude mať na Vianoce veľkú radosť, a jej srdce bolo zrazu naplnené nádejou. Ako vysvetlila: „Relikvia bola v tom okamihu u Lindsay. Možno k uzdraveniu došlo práve v jej lone práve v tom okamihu. Božie milosrdenstvo sa vylialo na tento vzácny nový život a jeho rodinu.“

Keď sa 11. decembra priblížil ďalší ultrazvuk Lindsay, stovky ľudí sa modlili za dieťa. Lindsay opísala svoje pocity spojené s prognózou: „Môj manžel a ja sme mali toľko pokoja od prvého okamihu, keď sme sa dozvedeli túto správu. Cítili sme sa tak pokojní vďaka modlitbám, ktoré sme dostali, a množstvu ľudí, o ktorých sme vedeli, že sa za nás modlia. Vedeli sme, nech to bude mať akýkoľvek výsledok, že toto dieťa bude milované.“

Prekvapivé výsledky: Všetky príznaky Trizómie 18 boli preč. A pupočná šnúra bola teraz perfektne sformovaná a vložená do placenty.

„Vedela som, že ultrazvuk vyzerá inak,“ povedala Lindsay. „Nevyzeral ako to, čo som už videla. Nôžky vyzerali perfektne. Na mozgu nemal žiadne škvrny. Vtedy som sa rozplakala, aj keď mi to v tej chvíli lekári nemohli povedať, ale vedela som, že je v našich očiach dokonalý.“

Lindsay sa spýtala svojho lekára: „Je to zázrak?“ Iba sa usmial, spomenula si. Opýtala sa teda znova. Jediné, k čomu sa odhodlal vysloviť bolo, že „neexistujú žiadne lekárske vysvetlenia.“ Uznal, že nedokáže vysvetliť, čo sa stalo. Opakoval: „Ak by sme dnes mohli požiadať o najlepší možný výsledok, myslím si, že sme ho dostali.“ Lindsay spomína: „Keď lekár uviedol: „Mám najlepšie možné správy,“ plakala som slzami radosti, úľavy a ohromnej vďačnosti za tých, ktorí sa modlili a naďalej sa modlia za nášho milého chlapca.

„Chváľte nášho milosrdného Boha,“ povedala Diana. „Radovali sme sa.“

Keď sa otcovi Martinsovi povedalo o výsledkoch, pamätá si, že „nebol ani v najmenšom prekvapený, že došlo k uzdraveniu. Túžba svätého Gerarda byť zapojený bola úplne jasná a presvedčivá.“

Najšťastnejšie narodeniny

1. apríla 2019, keď sa narodil Brooks William Gloede, rodina videla „zázrak na vlastné oči,“ uviedla hrdá babka Diana. Dnes je Brooks zdravé batoľa s dvoma staršími bratmi a jednou staršou sestrou.

„Sv. Gerard je v našej rodine skutočne svätý, “zdôraznila Lindsay. „Denne sa k nemu modlíme.“ Často hovorím Brooksovi: „Môžeš hory prenášať, môj milovaný chlapček, pretože máš vedľa seba svätého Gerarda a Ježiša.“

 

Zdroj: modlitba.sk, ncregister, Obrázok: Tamtiež

12 thoughts on “Svätý Gerard Majella zachraňuje ďalšiu matku a dieťa

 • 28. júna 2022 at 21:23
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – dcéry, vnučky, sesternice, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, Božie rozhodovanie ich aj rodiny . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. Za mier. Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! Pane zmiluj sa! PBZ

  Reply
 • 1. mája 2022 at 21:50
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, Božie rozhodovanie ich aj rodiny . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. Za mier.Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! PBZ

  Reply
 • 2. apríla 2022 at 9:46
  Permalink

  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa, mamy, priateľkiných detí. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba, druhých, krajinu. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, jej oslobodenie od Ducha úzkosti, depresie, Ducha samovraždy, Ducha rozdelenia, Ducha akéhokoľvek útoku, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie, Božie rozhodovanie ich aj rodiny, požehnaný, bezpečný let . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Finančné požehnanie, rýchle spravodlivé vrátenie rezervy. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. Ježišu, dôverujem Ti, postaraj sa o všetko! PBZ

  Reply
 • 11. marca 2022 at 14:00
  Permalink

  Sv. Gerard,
  Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa,mamy. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané bývanie . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. PBZ

  Reply
 • 7. februára 2022 at 11:59
  Permalink

  Sv. Gerard Majella, Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa. Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota..), dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., ochranu zdravia jej aj bábätka, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané rýchle dokončenie domu . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek a sesternice. PBZ

  Reply
 • 4. januára 2022 at 11:12
  Permalink

  Sv. Gerard, Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateliek, mňa.
  Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia (pokoj, sústredenie pri učení , ochranu zdravia jej aj babatka, ochranu pred úzkosťou, stresom, požehnanú komisiu..), požehnanú robotu pre zaťa, požehnané rýchle dokončenie domu . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za úmysly 2 priateliek. PBZ

  Reply
 • 3. decembra 2021 at 13:21
  Permalink

  Sv. Gerard, Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateľky, mňa.
  Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu (aj zázračnú pred Kovidom), dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery, dar múdrosti. Boží pohľad na seba aj druhých. Za iba pozitívne účinky očkovania proti Kovidu. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia, požehnanú robotu pre zaťa, požehnané rýchle dokončenie domu . Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. Za priateľkine úmysly. PBZ

  Reply
 • 24. októbra 2021 at 20:52
  Permalink

  Svätý Gerard Majella,Prosím o zázrak uzdravenia – tehotnej dcéry aj plodu, sesternice, priateľa, priateľky.
  Za mňa, mamu, dcéru, zaťa, všetkých: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu, dobré vzťahy, fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery. Boží pohľad na seba aj druhých. Pre dcéru šťastné, požehnané manželstvo, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia, požehnanú robotu pre zaťa. Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. PBZ

  Reply
 • 9. októbra 2021 at 10:47
  Permalink

  Sv. Gerard Majella, prosím oroduj u Pána Boha za uzdravenie Martina – fyzické, psychické, emocionálne, vnútorné, duchovné, uzdravenie rodových koreňov, minulosti, oslobodenie. Za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie, ochranu, dobré vzťahy. Za Dary a ovocie Ducha Svätého, dar odpustenia, dar viery. Boží pohľad na seba aj druhých. PBZ

  Reply
 • 4. októbra 2021 at 11:03
  Permalink

  Svaty Gerard Majella, prosím o zázrak uzdravenia Katky, oslobodenie, Ducha Svätého pre lekárov aj do situácie. PBZ

  Reply
 • 22. septembra 2021 at 11:15
  Permalink

  Sv. Gerard, Prosím o modlitbu za dcéru a zaťa : za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie všetkých oblastí života, ochranu, šťastné, požehnané manželstvo, dobré vzťahy s rodinou, zdravé deti.., úspešné ukončenie štúdia, požehnanú robotu pre zaťa. Za psychické, fyzické a vnútorné uzdravenie, uzdravenie rodových koreňov, oslobodenie, dar odpustenia, dar viery, Boží pohľad na seba aj druhých. Dary a ovocie Ducha Svätého (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota… ).
  Za mňa, mamu, priateľa: za Božiu pomoc, vedenie, požehnanie, ochranu, dobré vzťahy, psychické, fyzické a vnútorné uzdravenie, uzdravenie rodových koreňov, oslobodenie, Dary a ovocie Ducha Svätého. Požehnanie, ochranu, lásku, porozumenie v mojom vzťahu, kiežby sme sa stali sebe navzájom dobrými manželmi. Kovid pomoc. Finančné požehnanie. Požehnanú robotu. PBZ

  Reply
 • 5. júna 2021 at 21:04
  Permalink

  Svaty Gerard Majella,pozna me sa obaja velmi doverne uz dlhy cas.Dakujem Ti,ze zachranujes matky s detmi a inych ludi,ale zachran i mna.Nech uz zacnem teraz v juni 2021 uspesne podnikat v KE.Nech mi urad prace da laskavo pokoj,ked uz nevie ako mi ma pomoct,lebo mi len skodi a robi stresy.Nech mi nic zle neposiela,hlavne nie teraz.Pomoz mi najst dobre priestory v KE s chodnika za vyhodnu cemu pre mna,vyborny tovar a vela kupujucich zakaznicok,no a nech sa ma politikmi chystana tretia vlna pandemie covidu nijak nedotkne na predaji a trzbach.Budem za to sirit uctu k Tebe a konat dobre skutky.ZA viditelnu pomoc Ti vopred dakujem.Dovidenia v Nebi.PS:nezabudni ako mi redemtoristi ublizili a vykolajili cely zivot,vynahrad mi to za nich aj tymto vypocutim prosieb

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *