Koho sa démoni najviac z ľudí boja?

Zo života svätého Dominika Guzmána rád rozprával svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort túto epizódu: Keď Dominik kázal o ruženci v blízkosti Carcassone, predstavili mu jedného albigénskeho bludára, ktorý bol posadnutý démonmi. Svätec pred zástupom vyše dvanásťtisíc osôb prikázal démonom povedať, koho sa medzi všetkými svätými neba najviac boja a kto si zaslúži najviac lásky a úcty od ľudí. Pri tejto otázke pekelní duchovia začali kričať. A keď videli naliehanie svätého a nechceli odpovedať, začali lamentovať a plakať a dúfali, že tak sa nad nimi zľutuje, no on neochvejne pokračoval. Vtedy mu sľúbili, že odpovedia, ale v tajnosti, do ucha, nie pred všetkými. Svätý Dominik odolal a prikázal im hovoriť nahlas, každé jeho naliehanie však bolo zbytočné, démoni zaryto mlčali. Vtedy si svätý kľakol na kolená a začal prosiť Máriu: „Pani premocná, Mária, pre svoj ruženec prikáž týmto nepriateľom ľudského pokolenia, aby odpovedali na moju otázku!“ hneď po tomto zvolaní horiaci plameň vyšiel z uší, nozdier a úst toho posadnutého človeka, prítomní sa triasli od strachu, ale nikomu to neuškodilo. Démoni znovu prosili svätého, aby ich nemučil. On sa vtedy na kolenách opäť obrátil k Panne Márii: „Ó, najdôstojnejšia Matka múdrosti, prosím ťa pre tu prítomný ľud, ktorý sa začal modliť, ako treba, anjelský pozdrav (Zdravas, Mária), prinúť týchto svojich nepriateľov vyhlásiť verejne plnú a jasnú pravdu o ruženci!“ Po skončení modlitby uvidel pri sebe Pannu Máriu obklopenú množstvom anjelov, ako zlatou palicou udrela démona a hovorila: „Odpovedz môjmu služobníkovi Dominikovi na jeho požiadavku!“ Máriu nevidel ani nepočul nikto okrem svätého Dominika. Pri tomto rozkaze démoni začali kričať: „Ó, naša nepriateľka, naša skaza a naša obava! Prečo si zišla z neba – aby si nás toľko trápila? Ó, obhajkyňa hriešnikov, ktorá vytrhuješ z pekla, ó, bezpečná cesta do raja, práve my sme prinútení, nechtiac, povedať celú pravdu? Musíme uznať pred všetkými to, čo nás zahanbí a spôsobí našu skazu? Beda nám! A večné zlorečenie našim vládcom temnôt! Teda počúvajte vy, kresťania: Táto Matka Kristova je všemohúca a môže zabrániť, aby jej služobníci padli do pekla. Je to Ona, ktorá ako slnko rozptyľuje temnoty našich nástrah a prefíkaností; Ona kazí naše intrigy, ničí naše pasce a robí zbytočnými a neúčinnými naše pokušenia. Musíme sa vám priznať, že nik, kto vytrvá v jej službe, nie je s nami zatratený. Jeden jej vzdych, ktorý ponúkne Najsvätejšej Trojici, váži viac ako všetky modlitby, sľuby a túžby svätých. My sa jej bojíme viac ako všetkých svätých spolu a nič nezmôžeme proti jej verným sluhom. Ba stáva sa, že mnohí kresťania, ktorí by podľa riadnych zákonov boli odsúdení, vzývajúc ju vo chvíli smrti, dokážu sa zachrániť na jej príhovor. Keby sa táto Mariena (tak ju totiž v hneve volali) nepostavila našim plánom a úsiliam, už dávno by sme prevrátili a zničili Cirkev a uvrhli do omylu a nevernosti všetky jej hierarchie, jej členov každého postavenia a stupňa. Vyhlasujeme, prinútení násilím, použitým proti nám, že nikto z tých, čo vytrvajú v modlitbe ruženca, nebude zatratený, pretože Ona získa pre svojich verných služobníkov úprimnú ľútosť nad hriechmi, a tak dostanú odpustenie a milosť.“

Úryvok je z knihy  Boj Panny Márie a diabla počas exzorcizmov. Objednať si ju môžete aj tu.

boj Panny Márie

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *