7 tipov sv. Františka Saleského pre dobrú spoveď

“Dieťa moje, nikdy nedovoľ, aby v tvojom srdci zostal ťažký hriech, keď vidíš, že máš na dosah istú a bezpečnú nápravu.“

Toto je rada svätého Františka Saleského v jeho Úvode k zbožnému životu, v kapitole o sviatosti zmierenia. Tu sú niektoré z tipov, ktoré nám svätý ponúka:

1. Sv. František Saleský odporúča pravidelnú a častú spoveď (navrhuje každý týždeň a vždy pred prijatím svätého prijímania, hoci predpisy pre prijímanie Eucharistie sa dnes výrazne odlišujú najmä časovo).

Povzbudzuje k spovedi, „hoci naše svedomie nie je zaťažené smrteľným hriechom; lebo v spovedi neprijímame len rozhrešenie za vlastné hriechy, ale získavame veľkú silu, aby sme sa im mohli od toho momentu vyhýbať. Získame ňou jasnejšie svetlo k objavovaniu vlastných zlyhaní a bohaté milosti k náhrade akejkoľvek straty, ktorú sme spôsobili týmito chybami.“

2. Zdôrazňuje potrebu “vrúcneho smútku“ a „vytrvalého rozhodnutia napraviť“ hriechy v budúcnosti. „Niektorí ľudia pokračujú v spovedaní sa z hriechov z obyčajného zvyku a z akejsi konvencie, bez toho, aby sa snažili ich naprávať. Tak strácajú veľa duchovného dobra. Predpokladajme, že ste sa spovedali a povedali ste niečo nepravdivé, aj keď bez zlých dôsledkov, alebo nejaké nedbalé slová, alebo ste sa nadmerne zabávali. Oľutujte a stanovte si pevné predsavzatie, že sa zlepšíte. Bolo by púhym zneužitím spovede, keby ste sa spovedali len tak z akéhokoľvek hriechu, či už by išlo o smrteľný alebo ľahký, bez toho, že by ste sa ho chceli úplne vzdať, pretože toto je ten jasný cieľ spovede.

3. “Vyvarujte sa nezmyselných sebaobvinení, ktoré ste spáchali z obyčajnej rutiny, ako napríklad: “Nemiloval som Boha tak, ako by som mal. Nemodlil som sa s takou oddanosťou, ako by som mal. Nemilujem svojho blížneho, ako by som mal. Neprijal som sviatosti s dostatočnou úctou,“ a podobne. „Takéto veci sú úplne zbytočné pri definovaní stavu vášho svedomia pred spovedníkom, pretože všetci svätí v raji a všetci žijúci ľudia by povedali to isté.“

4. Namiesto toho svätý František odporúča: „Preskúmajte, aký zvláštny dôvod máte na to, že sa tak obviňujete. A keď ho už objavíte, obviňte sa jednoducho a jasne z tejto chyby.“ „Napríklad, keď sa spovedáte, že ste nemilovali svojho blížneho, ako by ste mali, môže to byť kvôli tomu, že ste videli niekoho vo veľkej núdzi, komu by ste mohli pomôcť, ale neurobili ste to. Nuž, potom sa obviňujte z tohto zvláštneho opomenutia: povedzte: „Keď som sa stretol s osobou v núdzi, nepomohol som mu, hoci som to mohol urobiť,“ buď z nedbanlivosti alebo tvrdosti, alebo ľahostajnosti, podľa okolností. “A zasa – neobviňujte sa z toho, že ste sa nemodlili k Bohu s dostatočnou oddanosťou. Ale ak ste sa nevzdali dobrovoľných rozptýlení, alebo ak ste zanedbali náležité okolnosti modlitby v odovzdanosti – či už miesta, času alebo postoja – povedzte to tak jednoducho, ako to je.

5. Sv. František Saleský hovorí, že je dôležité dostať sa ku koreňom príčiny hriechov: „Nespokojujte sa s tým, že sa zmieňujete o holých skutočnostiach vašich hriechov, ale obviňujte sa z príčin, ktoré k nim viedli. Napríklad, nebuďte spokojní s tým, že ste nepovedali pravdu, ktorá niekoho zranila, ale pomenujte to presne a dôvodne, keď to bolo z márnosti, aby ste získali chválu alebo sa vyhli obvineniu, prípadne z nepozornosti alebo z tvrdohlavosti.

6. Svätec poznamenáva tiež, že je dôležité poskytnúť dostatočný kontext. „Povedzte, či ste pokračovali v dlhotrvajúcom páchaní tohto pochybenia, pretože dôležitosť zavinenia závisí vo veľkej miere od jeho pokračovania: napr. existuje veľký rozdiel medzi letmým skutkom márnivosti, ktorý sa skončil v priebehu štvrťhodiny a jedným skutkom, ktorý napĺňa vaše srdce jeden alebo viac dní.“ Je to tak užitočné spomenúť fakt, motív a trvanie vašich chýb. …“ “Nešetrite slovami v rozprávaní o všetkom, čo je potrebné na vysvetlenie podstaty vašej chyby, ako napríklad dôvod, prečo ste stratili náladu, alebo prečo ste povzbudili iných v nesprávnom konaní.

„Takže ak niekto, koho nemáme radi, žartuje, berieme to zle a vkladáme sa do vášne. Ak niekto, koho máme radi, povedal niečo, čo by nás malo nahnevať, potom by sme v spovedi mali povedať, že som s človekom stratil nervy, nie kvôli slovám – nech boli akékoľvek – ale preto, že nemáme radi rečníka. A ak je potrebné jasne vysvetliť slová, je to dobré, pretože obviňovaním seba samého jednoducho nezistíme len svoje skutočné hriechy, ale aj zlé návyky, sklony a ďalšie korene hriechu, čím náš duchovný otec získa plnšie poznanie srdca, s ktorým pracuje a vie lepšie posúdiť, aké opravné prostriedky uplatniť. „

7. Nakoniec svätý František odporúča držať sa toho istého spovedníka, ak je to možné: “Nevymieňaj len tak ľahko svojho spovedníka. Ale keď si ho vyvolíš, pristupuj k nemu pravidelne, vykresľuj mu svoje svedomie v určitých obdobiach a hovor mu o svojich chybám jednoducho a úprimne, a čas od času – napríklad každý mesiac alebo každé dva mu predstav všeobecný stav svojich náklonností, aj keby v nich nebolo nič zlého; ako napríklad, či ste depresívni a úzkostliví, alebo veselí, túžiaci po pokroku alebo peniazoch a podobne.

Zdroj: Filotea, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *