Tajomstvá slávnostného ruženca II.

1.Zmŕtvychvstanie.

Dnešný svet si uvedomuje, že potrebuje obnovu: modlime sa s Máriou, aby sme našli pravý zdroj života – Ježiša – v ktorom sme už všetci povstali k novému životu.

2. Nanebovstúpenie.

Dnešný svet sa usiluje pozdvihnúť z materiálnej biedy: modlime sa s Máriou, aby si kresťania uvedomili, že sa musia pozdvihnúť aj duchovne, lebo Kristus prišiel na svet, aby nasmeroval náš život na večnosť.

3. Zoslanie Ducha Svätého.

Dnešný svet túži po láske: modlime sa s Máriou, aby kresťania otvorili svoje srdcia večnej láske, Duchu Svätému, aby sa cez nich mohlo rozvíjať dielo Krista na zemi.

4. Nanebovzatie Panny Márie.

Dnešný svet akoby niekedy pochyboval o večnosti: modlime sa s Máriou, aby pochopil, že život je neodvolateľným Božím darom, a že po skončení pozemského života sme pozvaní prežívať večnosť v Božej prítomnosti.

5. Korunovanie Panny Márie.
Dnešný svet sa zdá byť príliš zahĺbený do pozemských vecí: modlime sa s Máriou, aby kresťania boli nositeľmi vznešenej nádeje na večný život, aby napomáhali postupnému rozširovaniu Božieho kráľovstva v srdciach ľudí.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *