Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť (Mt 8, 2)

Dobrý Ježišu,
som rád a ďakujem ti, že môžem byť opäť tu, v tvojej milujúcej prítomnosti. Prichádzam k tebe s dôverou, že ma prijímaš a neodmietaš, s nádejou a vo vedomí, že ma pochopíš. Ježišu, ty poznáš moje srdce. Prichádzam dnes k tebe ako človek z evanjelia, malomocný, ktorý si pred tebou pokľakol a prosil: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.
Ježišu, malomocný človek spoznal svoju situáciu, uznal a vyznal, že je nečistý; a najmä ťa vyhľadal plný dôvery, že ty ho máš očistiť od všetkej nečistoty. Obdivujem na ňom jeho vieru a pokoru, s akou prichádza k tebe, s akou ťa prosí.
Aj ja ho chcem nasledovať. Uznávam a vyznávam ti, Ježišu, čo všetko je vo mne choré, čo malomocné, v čom všetkom som nečistý, nedokonalý, hriešny a slabý…
Verím ti, že ma miluješ takého, aký som. Taký prichádzam k tebe s pokorou v srdci a vrúcne prosím:
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť
•  od mojich nezriadených túžob,
•  od môjho sebectva a samoľúbosti,
•  od mojej slabej vôle,
•  od mojej slabej viery,
•  od mojej neslobody a závislosti,
•  od mojej neschopnosti rázne konať a riešiť veci,
•  od mojich zlých a neprajných myšlienok,
•  od dlhého prechovávania spomienok zo zranení.
Pane, ak chceš, môžeš očistiť moju modlitbu.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od mojich previnení a hriechov.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od nelásky.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od pýchy, lenivosti, neochoty premáhať sa.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od zlých slov, od slov, ktoré iba posudzujú a odsudzujú.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od zlých úmyslov.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od klamstva a podvodu.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od závisti a žiarlivosti.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od slov, ktoré urážajú a zraňujú, ohovárajú a osočujú.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od pohoršenia a zlého príkladu.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od hriechov, ktoré si neuvedomujem.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od hnevu, nervozity a podráždenosti.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od neúcty, neprajnosti a nežičlivosti.
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť od nekajúcnosti.
Dobrý Ježišu, ty sám najlepšie vieš, čo všetko je vo mne samom nečisté, čo všetko si vyžaduje tvoju očisťujúcu a uzdravujúcu milosť. Očisti ma, Pane, aby som nekonal pod vplyvom svojho hnevu, nelásky, podráždenosti, aby som sa nesprával zištne, neúprimne a vypočítavo.
Pane, môžeš ma očistiť od strachu, ktorý ma robí neslobodným.
Pane, môžeš ma očistiť od všetkého, čo mi bráni myslieť, hovoriť a konať rozvážne, slobodne, odvážne, pravdivo a pritom láskavo, milosrdne.
Pane, môžeš ma očistiť od nečestnosti, neúctivosti, urážlivosti.
Pane, môžeš ma očistiť aj od vyhľadávania pochvaly a uznania a daj, aby mi stačilo vedomie, že ty vidíš v skrytosti a odmeníš ma.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *