Litánie k svätej Márii Magdaléne

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý,  Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, matka Božia, oroduj za nás!

Svätá Mária, kráľovná vyznavačov,

Svätá Mária Magdaléna,

Plačúca nad svojimi hriechmi,

Tá, ktorú Ježiš oslobodil od hriechov,

Tá, ktorá z temnoty prešla do svetla,

Tá, ktorá spoznala pravú Lásku,

Zrkadlo pokánia,

Učeníčka Pána,

Zranená Kristovou láskou,

Najdrahšia Ježišovmu Srdcu,

Objímajúca Kristov kríž,

Posledná pri Ježišovom kríži, prvá pri jeho hrobe,

Hľadajúca svojho Pána,

Prvá, ktorá videla Vzkrieseného Ježiša,

Ohlasujúca Vzkrieseného apoštolom,

Žijúca mnoho rokov v samote,

Láskavá obhajkyňa hriešnikov,

Nevesta Kráľa slávy,

Príklad kajúcnosti a lásky.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás svätá Mária Magdaléna. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, pre tvoju veľkú lásku a milosrdenstvo ťa prosíme, aby sme ťa tak vrúcne hľadali a milovali, ako svätá Mária Magdaléna, tvoja kajúca a pokorná služobnica, lebo túžime hľadieť na teba, osláveného a vzkrieseného, ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba

Svätá Mária Magdaléna, ktorá si bola najskôr sklamaná nepravou láskou, pomáhaj nám nachádzať v Pánu Ježišovi zdroj všetkej milosti a útechy na túžby nášho srdca. Uč nás odvahe žiť z viery, prekonávať odsudzovanie druhých a nezmalomyseľnieť nad svojou úbohosťou. Nech vôňa tvojej lásky, s ktorou si vzácnym olejom potierala nohy Pánovi života, i nás stále obracia s kajúcnosťou k Ukrižovanému Ježišovi, ktorý nás môže zbaviť akéhokoľvek hriechu.
Pomáhaj nám svojim príhovorom, aby sme sa stali zvestovateľmi radosti a nádeje v Zmŕtvychvstanie Pána všade tam, kde chýba pravý pokoj, viera a láska. Amen

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *