Ukradnutá hostia

V južnej časti Lazia, v provincii Frosinone, leží starobylé mesto Alatri s katedrálnou bazilikou sv. apoštola Pavla. Tam je uložená relikvia zázraku, zvaného „Stelesnená hostia“, ktorý sa udial roku 1228.
Relikvia, tj. kúsok hostie, premenený v mäso, má ale tvar tmavej guličky v sklenenej trubičke, dlhej 4 cm o priemere 1 cm, ktorá je umiestnená v relikviári katedrály.
Je mimoriadne významné, že zdieľanie o Zázraku nám podáva pápež Gregor IX. V bule „Fraternitatis tuae“ z 13. 3. 1228. Bula bola vydaná na naliehanie vtedajšieho biskupa v Alatri Jana V.. Podľa jeho informácie (viď text z buly) „isté dievča stratila svojho chlapca. Zdôverila sa jednej žene, ktorý sa zaoberala mágiou, a tá jej poradila, že milého získa späť, keď premenenú hostiu rozpustí vo vode a dá ju vypiť tomu chlapcovi. Preto na radu tejto ženy, keď z rúk kňaza obdržala Najsvätejšie Telo Kristovo, ponechala si ho v ústach a v prvom priaznivom okamihu si ho schovala do šatky. Tam tri dni potom našla to isté Telo, ktoré pôvodne obdržala v podobe chleba, premenené v mäso.
Obe ženy toto ponížene priznali. Rozhodujem, aby si uložil miernejší trest dievčaťu, ktoré sa previnilo skôr zo slabosti ako zo zlého úmyslu. Žene, ktorá ju naviedla na svätokrádež, uložiť, aby okrem trestu podľa Tvojho uznania, navštívila bližších biskupov, ponížene priznala svoj hriech a prosila za odpustenie.
Dané v Lateráne 13. 3. v prvom roku nášho pontifikátu. Gregor IX.“
Bula je z roku 1228 a neexistujú iné verzie o Zázraku. Po dopise biskupa z Alatri pápežovi nezostala žiadna stopa.
Pápežova listina je jediným a autentickým prameňom z onej doby. Každý ďalší dodatok je bez vážneho historického podkladu. Na Veľkú noc 1228 mohol farár z Alatri ukázať duchovným i ľudu vzácny prípis pápežov a stelesnenú hostiu, ich horlivým strážcom sa mesto stalo.
Relikvia – stelesnená hostia – bola v roku 1700 poškodená. Vtedajší biskup mal nešťastný nápad darovať kardinálovi Cybovi, spoluobčanovi, časť vzácnej stelesnenej hostie. Kardinál ju zase daroval rímskemu chrámu, kde chcel byť pochovaný. Dnes po tom kúsku hostie nie sú stopy.
V katedrále v Alatri je uchovávaný zbytok hostie, zoschnutý a scvrknutý, ale rovnako cenný a významný. Oddanosť ľudu „Zázraku“ v minulosti vrcholila vždy na Veľkonočný pondelok a v nedeľu po Duchu Svätom, neskôr na sviatok Božieho Tela.
Trvalé uctievanie Zázraku potvrdzuje skutočnosť, že je o ňom zmienka vo všetkých katalógoch o svätých relikviách katedrály a že je stále predmetom pozornosti biskupov.
V roku 1866 konštatuje P. G. Sanna-Solaro: „Relikvia vypadá ako kúsok pripáleného mäsa, ktorý nadobudol tvar valčeka, v ktorom je umiestnený. Nieje väčší ako hrášok.“

Posledná zmienka z 28. 6. 1960 potvrdzuje zdieľanie z roku 1866. V roku 1978 bolo 750. výročie Zázraku. Oltár Zázraku býva pri posvätných obradoch slávnostne osvetlený a relikvia vystavená k uctievaniu modlitbou veriacim.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *