10 KROKOV AKO SA STAŤ SVÄTÝM

why-saint-elizabethV deň slávnosti Všetkých svätých v piatok 1. novembra 2013 napoludnie Svätý Otec veriacim povedal: “Svätí nie sú nadľuďmi, ani sa nenarodili ako dokonalí. Sú ako my, ako každý z nás. Sú to ľudia, ktorí skôr než dosiahli nebeskú slávu, žili normálny život, s radosťami a bolesťami, námahami a nádejami.” Ďalej dodáva: “Byť svätými nie je privilégiom niekoľkých…  je to povolanie pre všetkých. Všetci sme preto pozvaní kráčať cestou svätosti.”

Svätý Otec František prezradil niekoľko krokov, ako sa stať svätým:

  1. Spoznaj Božiu lásku a nasleduj Boha celým svojím srdcom.
  2. Venuj svoj život službe iným.
  3. Utrpenie a protivenstvá znášaj bez nenávisti.
  4. Maj radosť v srdci a odovzdávaj ju aj ostatným.
  5. Modli sa.
  6. Ži podľa blahoslavenstiev ( Mt 5:3-12).
  7. Maj jednoduché a pokorné srdce.
  8. Buď milorsdný, nie násilnícky.
  9. Trp s trpiacimi, raduj sa s radujúcimi.
  10. Buď tvorcom zmierenia a pokoja.

Napíšte si zoznam na papier a zaveste si ho na chladničku alebo vložte ho do peňaženky, aby ste ho mali každý deň na očiach.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *