TICHOSŤ A POKORA SRDCA – Bolestný ruženec

1. desiatok
Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom

Koľko príkladných prejavov pokory nám dal Ježiš na Olivovej hore. Leží na tvári pred nebeským Otcom ako veľký hriešnik, obťažený všetkými neprávosťami sveta.
Volá k nemu s pokorou a dáva sa mu na milosť a nemilosť. Vzdáva sa svojej vôle a svojich prianí. Tak sa ponižuje, že hľadá posilu u svojich učeníkov. Pokorne znáša potupu zradného bozku a hanbu, že má medzi svojimi najdôvernejšími priateľmi zradcu, ktorý ho predal za cenu otroka. Odovzdáva sa do moci zlých ľudí, je spútaný ako zločinec, On, ktorý má všetko vo svojej moci.
Aké oslnivé svetlo to všetko vrhá na jeho výzvu: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. “ (Mt 11,29)

2. desiatok
Len pokorný je čistý

Bičovanie znamenalo verejné pozbavenie cti. Ježiš, ktorý bol hodný všetkej úcty, sa stáva človekom bez cti. Koľko hrubosti musel zniesť pri zobliekaní a bičovaní pri stĺpe zločincov.
Týmto svojím nesmiernym a bolestným ponížením vykupuje stratenú česť ľudskej duše pred Bohom, ktorú ľudia stratili hanebnými hriechmi tela a nevinným vykupuje pokorné vytrvanie v čistote. Ježiš sa podrobil krutým ľuďom, aby človek bol vždy podrobený Božiemu zákonu. Stal sa otrokom, aby človek nikdy neotročil hriechu nízkosti, pod zámienkou zradnej slobody.
I od teba sa vyžaduje pokora pri zachovávaní čistoty. Buď pokorný zvlášť v pokušení, aby si nepadol. Pád do nízkosti hriechu je následkom pýchy.

3. desiatok
Trest za našu pýchu

Kráľ večnej slávy je potupený. Trosky nejakého stĺpu to je potupený trón. Znak vladárskej moci, žezlo to je potupná trstina. Potupná koruna je tŕnie, ktoré vyrástlo z kliatby hriechu v srdci. Potupný pozdrav: „Buď pozdravený Kráľ“, je sprevádzaný ranami a pľuvaním.
A zatiaľ čo tlčú tŕním ovenčenú Božskú hlavu, nádvorím znie hlasný smiech rúhavého davu, ktorý je tým divokejší, čím je Ježiš tichší a pokornejší. Tu je trestaná moja pýcha. Trón znamená, že chcem prednosť. Vojenský plášť znamená svetácku starostlivosť. Žezlo, že chcem vládnuť, pyšne uplatňovať seba. Koruna, že koľko mám v hlave roztopašných, samoľúbych myšlienok. A výsmešné pozdravy, že neznesiem žart ani upozornenie.
Úbohý Ježiš, koľko si pre mňa vytrpel. Pomôž mi, aby to nebolo nadarmo.

4. desiatok
Po stopách tichého Ježiša

Cesta na popravisko je cestou hanby. Touto cestou kráča Ježiš Nazaretský. Ukazujú na neho prstom. Kde je vlastne jeho moc, kde sú jeho prívrženci? Hľa, ako sa len vlečie, aký je opustený. Je v koncoch so svojou slávou. Z radov divákov po ňom hádžu kameňmi, pouličnými odpadkami. Len pred piatimi dňami so slávou vchádzal do Jeruzalema a dnes je s hanbou vedený z mesta von na popravu.
Všetka táto verejná hanba padá i na Pannu Máriu, ktorá ide za Ježišom. Pozrite sa, to je Matka toho zločinca. Ježiš ide tichý, trpezlivý. V jeho stopách je jeho verná podoba – Panna Mária.
A mňa ako skoro prejde trpezlivosť pri ťažkostiach, pri nezdaroch, nepozornosti alebo zlomyseľnosti iných. Stratil som stopu tichého a pokorného Ježiša.
Panna Mária, pomôž mi ju nájsť.

5. desiatok
Pre tvoje uzdravenie

Kalvária je vrchol Kristovho poníženia. Ježiš je pripočítaný k zločincom. Koľko poníženia zniesol. Smejú sa mu: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. “ (Mt 27,42) Podozrievajú ho z klamstva: „Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: Som Boží Syn. “ (Mt 27,42-43)
A tak to pokračuje ďalej, tri hodiny. Srdce Ježišovo bolo skutočne potupením nasýtené. Ježiš sa nebráni. Ako keby tie zlé posudky proti sebe potvrdzoval, volá: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27,46) Ako vyzeral v očiach národa? Zlorečený, kto visí na dreve kríža, hovorí Písmo, a ľud pozná tento výrok a podľa neho súdi Ježiša. Ako vyzerala jeho požehnaná Matka, stojaca pod krížom?
Keď ani toto poníženie Božieho Syna a jeho Matky nevylieči našu pýchu, tak čo nás uzdraví a zachráni?

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *