Litánie k Najsvätejšej Trojici

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Jednota v podstate, ale Trojica v osobách,

Bože Otče, od nikoho nestvorený ani nesplodený,

Bože Synu, od Otca od večnosti splodený,

Bože Duchu Svätý, od Otca i Syna od večnosti vychádzajúci,

Nesmierna všemohúcnosť večného Otca,

Nedostihnuteľná múdrosť Božieho Syna,

Zvrchovaná dobrota Svätého Ducha,

Bože Otče, Stvoriteľu,

Bože Synu, Vykupiteľu,

Bože Duchu Svätý, Posvätiteľu,

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov,

Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, Bože,

Bože, v ktorom žijeme, hýbeme sa a trváme,

Bože, z ktorého, v ktorom a pre ktorého je všetko,

Bože, ktorý si bol, ktorý si, a ktorý večne budeš,

Bože, ktorý naplňuješ nebo i zem,

Bože, ktorý všetko tvoríš a udržuješ,

Bože, ktorý si nadovšetko, pre všetko a vo všetkých nás,

Otec, Syn a Duch Svätý, jeden Boh,

Prepodivná a nerozdielna Trojica Božia,

Buď nám milostivý, odpusť nám, Pane.

Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zlého, vysloboď nás, Pane .

Od každého hriechu,

Od úkladov diabolských,

Od ducha smilného,

Od pýchy a lakomstva,

Od hnevu a nenávisti,

Od lenivosti v Tvojej službe,

Od časného a večného zahynutia,

Skrze hlbokosť Tvojej vedomosti,

Skrze slasť Tvojej dobrotivosti,

Skrze plnosť Tvojho milosrdenstva,

Skrze nepochopiteľnosť Tvojich súdov,

Skrze veľkosť Tvojej lásky,

Skrze nedosiahnuteľnosť Tvojej spravodlivosti,

V deň súdny,

My hriešnici, prosíme Ťa, vyslyš nás .

Aby sme sa Tebe, svojmu Pánu Bohu klaňali a Tebe samému slúžili,

Aby sme Tvoje sväté meno nikdy nezneuctili,

Aby sme sviatočne strávili dni Tebe zasvätené,

Aby sme preukazovali úctivosť a poslušnosť svojim rodičom a predstaveným,

Aby sme nikomu ani slovom, ani skutkom neuškodili na zdraví,

Aby sme svoje srdcia zachovali nepoškvrnené od všetkých nečistých myšlienok a žiadostí,

Aby sme blížnemu neuškodili na jeho majetku,

Aby sme nič škodlivého nehovorili proti blížnemu,

Aby sme si nežiadali majetku blížneho,

Aby sme Teba, svojho Boha, milovali nadovšetko,

Aby si nám dožičil večný pohľad na Tvoju Božskú tvár,

Aby si nás vyslyšal,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Otče náš…

Pripoj kolektu z liturgickej omše.

Nihil obstat: Imprimatur:
ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober
cenzor biskup, gen. vikár
Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *